Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи icon

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Скачати 42.27 Kb.
НазваРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Дата13.04.2013
Розмір42.27 Kb.
ТипРішення

3. У окремому закритому пакеті під тим же шифром надаються:

  • відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи;

  • відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконання студентом (курсантом) роботи;

  • лист за підписом ректора (проректора) про підсумки першого туру Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс.

4. На титульному аркуші розміщуються:

  • назва роботи;

  • шифр;

  • рік виконання роботи.

5. На Конкурс надаються зброшуровані перші екземпляри наукових робіт студентів (курсантів), надруковані з одного боку аркуша формату А4 (210×297) шрифтом – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Наукова робота повинна бути виконана українською мовою, мати назву, план і список використаної літератури. Обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4 та бути якісно виконаними.

6. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи у виробництво або в навчальний процес, копії патентів і наукових статей.

7. У випадку надання робіт з порушенням Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21 лютого 2012 року) конкурсна комісія має право відхилити їх від участі в Конкурсі та повернути (обов’язково з наведенням причин відхилення) до вищого навчального закладу.

Форма надання вищезазначених документів повинна відповідати вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інформація про які знаходиться на сайті: www.mon.gov.ua.

Результати проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Цивільна оборона та пожежна безпека» будуть опубліковані на Науково-освітньому порталі навчальних закладів МНС України: www.edu-mns.org.ua

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт


«ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»


Харків – 2012

Національний університет цивільного захисту України запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (далі – Конкурс) у галузі науки «Цивільна оборона та пожежна безпека» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1076 від 5 жовтня 2012 року), який відбудеться з жовтня 2012 року по квітень 2013 року.
^ Проректор з наукової роботи,

докт. техн. наук, професор Андронов В.А.


Тематика робіт


На Конкурс надсилаються роботи, які виконані за напрямом «Цивільна оборона та пожежна безпека».


^ Умови проведення Конкурсу


У Конкурсі можуть брати участь студенти, курсанти і студентські колективи (не більше 2 осіб) вищих навчальних закладів України. Конкурсна комісія Вашого навчального закладу обирає не більше трьох кращих наукових робіт за вище зазначеним напрямом.

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі.

^ Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні премій НАН України та органів державної влади.


Роботи приймаються до 25 січня 2013 року.


Підведення підсумків Конкурсу – 3 квітня 2013 року.


Про результати рецензування надісланих на Конкурс робіт учасники будуть повідомлені в письмовій формі до 15 березня 2013 року.


Роботи надсилати за адресою:


Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023.


^ E-mail:

uczu@mail.ru


Контактні телефони:

(057) 707-34-90

(063) 224-72-76


Контактні особи:

Тарадуда Дмитро Віталійович

Рибка Євгеній Олексійович

Вимоги до оформлення

конкурсних робіт


1. Наукові роботи студентів (курсантів), які беруть участь у Конкурсі, надсилаються у супроводі таких документів:

  • анотація, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

  • відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконання студентом (курсантом) роботи (в довільній формі);

  • відомості про автора (авторів) і наукового керівника (Додаток 1 до Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21 лютого 2012 року), завірені печаткою вищого навчального закладу;

  • лист за підписом ректора (проректора) про підсумки першого туру Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про подання роботи на Конкурс.

2. Прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).


Схожі:

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився). До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconПро проведення ректорських контрольних робіт в ІІ семестрі 2012-2013 навчального року
На виконання плану роботи нпу імені М. П. Драгоманова на 2012-2013 навчальний рік (розділ ІХ «Моніторинг І забезпечення якості освіти...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconКалендарний план роботи профспілкового комітету працівників державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» на 2013 рік
Звіт про виконання кошторису профспілкового бюджету первинної профспілкової організації працівників університету за 2012 рік
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до закон
До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани факультетів,...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconВідомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи під девізом
Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconВідомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи під девізом
Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconМ. М. Горького (повне найменування вищого навчального закладу) " затверджую " Проректор за наукової роботи професор Зінкович І. І. " " 2012 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні Вченої ради
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи iconСтруктура і організація роботи органів
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи