Якістю підготовки фахівців icon

Якістю підготовки фахівців
Скачати 395.98 Kb.
НазваЯкістю підготовки фахівців
Сторінка1/3
Дата01.08.2012
Розмір395.98 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ


Модернізація вищої освіти та проблеми управління

якістю підготовки фахівців.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЕВОЮ


СИСТЕМОЮ ОСВІТИ


ПРОГРАМА

VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції


23 вересня 2010 року


Харків

2010
^ ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції науковців, викладачів ВНЗ, керівників та фахівців, діяльність яких пов'язана зі сферою економіки і підприємництва, менеджменту, торгівлі, харчової інженерії та інженерної механіки.


Конференція відбудеться 23 вересня 2010 року за адресою:

61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ХДУХТ


Оргкомітет конференції
^ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


23 вересня 2010 року


830

Реєстрація учасників (фойє Палацу студентів "Сучасник")

930

Пленарне засідання (Палац студентів "Сучасник")

1230

Засідання секцій (згідно з розкладом)

1600

Закриття конференції (ауд. 45)Послідовність роботи секцій визначається керівниками секцій.


Телефони для довідок: 349-45-84,

336-88-44


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин.

Доповідь на засіданнях секцій – до 10 хвилин.

Виступ з обговорення доповідей – до 5 хвилин.

^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


ГОЛОВА

Черевко Олександр Іванович, ректор, д-р техн. наук, професор, академік УАН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

^ ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Янчева Ліана Миколаївна, перший проректор, канд. екон. наук, професор

Михайлов Валерій Михайлович, проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор

Фощан Андрій Леонтійович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, канд. техн. наук, доцент


^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Одарченко Микола Семенович, канд. техн. наук, проф.

Андросова Тетяна Василівна, канд. екон. наук, проф.

Сидорова Тамара Олександрівна, канд. екон. наук, проф.

Крайнюк Людмила Миколаївна, канд. техн. наук, проф.

Грінько Алла Павлівна, канд. екон. наук, проф.

Артеменко Віктор Станіславович, канд. техн. наук, проф.

Карпенко Людмила Костянтинівна, канд. техн. наук, доц.

Левченко Антоніна Василівна, начальник НМУ, доц.

Кухарьонок Ольга Костянтинівна, начальник НН ЦНІТ, доц.

Середенко Микола Олексійович, нач. редакційно-видавничого відділу

^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


23 вересня 2010 року о 930 у приміщенні

Палацу студентів «Сучасник»


Відкриття конференції. Вступне слово ректора ХДУХТ, доктора технічних наук, професора, академіка УАН, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України Черевка Олександра Івановича


Доповіді:
^ Янчева Л.М.,

канд. екон. наук, проф.,

Кухарьонок О.К., доц.

Левченко А.В., доц.

Коновалова Т.В.,

ст. наук. співроб.

Комунікативно-інтегрована система організації та управління навчальним процесом в умовах ступеневої освіти^ Янчева Л.М.,

канд. екон. наук, проф.,

Крайнюк Л.М.,

канд. техн. наук, проф.,

Пивоваров П.П.,

д-р техн. наук, проф.

Інноваційні підходи до формування фахівців нового покоління з напряму «Харчові технології та інженерія»^ Давидова І.О.,

канд. екон. наук, доц.

Методичні підходи до проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів при ступеневій системі освіти^ Гринченко О.О.,

д-р техн. наук, проф.,

Аксьонова О.Ф.,

канд. техн. наук, доц.,

Добровольська О.В., ст. викл.

Реалізація компетентнісного підходу під час викладання хімічних дисциплін^ Потапов В.О.,

д-р техн. наук, доц.,

Семенюк Д.П.,

канд. техн. наук, доц.,

Петренко О.В., ст. викл.

Формування компетенцій сучасного інженера в умовах переходу на ступеневу систему освітиЯцун Л.М.,

канд. екон. наук, доц.,

^ Гринько А.П.,

канд. екон. наук, проф.,

Борисова О.В., ст. викл.

Практична підготовка як ефективний напрям формування фахівців з менеджменту

^ РОЗКЛАД РОБОТИ СЕКЦІЙ

Назва секції

Аудит.

Стор.

1.

Інтегровані плани та організаційно-методичні аспекти підготовки фахівців за ступеневою системою освіти

201

7

2.

Проблеми практичної підготовки фахівців за ступеневою системою освіти

401

14

3

Формування креативної особистості в процесі підготовки фахівців за ступеневою системою освіти

301

21СЕКЦІЯ 1

^ ІНТЕГРОВАНІ ПЛАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ


Керівники секції : Дубініна Антоніна Анатоліївна, канд. техн. наук, проф.

^ Крайнюк Людмила Миколаївна, канд. техн. наук, проф.

Секретар – Селютіна Галина Анатоліївна, канд. техн. наук, доц.
^ Акімова Н.С.,

канд. екон. наук, проф.,

Безпалова О.О., асист.

Діалог як метод інтерактивної взаємодії викладача та студентів у процесі навчання^ Акімова Н.С.,

канд. екон. наук, проф.,

Наумова Т.А.,

канд. екон. наук, доц.,

Кирильєва Л.О.,

канд. екон. наук, доц.

Інтерактивні методи навчання та їх роль у вищій школі^ Андросова Т.В.,

канд. екон. наук, проф.,

Жарко І.В.,

канд. екон. наук, доц.

Організаційно-методичні аспекти розробки інтегрованого навчального плану бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво»^ Артеменко В.С.,

к. техн. наук, проф.,

Бубенець І.Г.,

ст. викл.

Організаційні аспекти післядипломної освіти^ Бойченко Н.В.,

канд. екон. наук, доц.

Особенности подготовки магистров специальности «Учет и аудит»^ Баранова А.О.,

канд. екон. наук, проф.,

Макеєва З.О., доц.

Особливості викладання дисципліни «Державний фінансовий контроль» у сучасних умовах господарювання^ Горбатюк Н.М.,

канд. екон. наук, доц.

Застосування інтерактивних методів під час викладання дисципліни «Облік у банках»^ Гринченко О.О.,

д-р. техн. наук, проф.,

Добровольська О.В., ст. викл.

Про особливості компетентнісного підходу організації навчально-виховного процесу у вищій школі^ Грінько А.П.,

канд. екон. наук, проф.,

Кваша О.О., асист.

Упровадження ERP-системи при дистанційному навчанні бухгалтерського обліку^ Давидова І.О.,

канд. екон. наук, доц.

Методичні підходи до проведення контролю знань студентівДергільова Г.С.,

канд. екон. наук, доц.

Інноваційні складові розвитку вищих навчальних закладів економічного спрямування^ Дейниченко Г.В.,

д-р техн. наук, проф.,

Афукова Н.О.,

канд. техн. наук, доц.,

Єфімова В.О., доц.

Удосконалення методики підбору технологічного устаткування при дипломному проектуванні^ Добровольська О.В., ст. викл.


Формування соціально-особистісних компетенцій бакалаврів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» інтеграцією аналітичної хімії та історії її розвитку^ Дубініна А.А.,

канд. техн. наук, проф.,

Летута Т.М.,

канд. техн. наук, доц.,

Круглова О.С., асист.

Система безперервної професійної освіти з використанням інтегрованих навчальних планів^ Дуденко Н.В.,

д-р мед. наук, проф.,

Павлоцька Л.Ф.,

канд. мед. наук, проф.,

Горбань В.Г.,

канд. техн. наук, доц.,

Серік М.Л.,

канд. техн. наук, доц.

Використання комп’ютерних технологій під час складання раціонів студентами^ Єсінова Н.І.,

канд. техн. наук, проф.,

Чаговець Є.М.,

студ. гр. Е-36

Профіт шерінг – новий ефективний засіб мотивації^ Задорожний В.Г.,

д-р екон. наук, проф.,

Шталь Т.В.,

канд. екон. наук, доц.,

Носач Л.Л., асист.

Особливості методики організації самостійної роботи студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка»^ Золотухіна І.В.,

канд. техн. наук, доц.

Особливості індивідуально-консультативної роботи під час вивчення курсу «Інтелектуальна власність»Ігнатьєва Я.В., асист.,

Міщенко Т.В., асист.,

Пак А.О.,

канд. техн. наук, ст. викл.

Розвиток нормативно-правової бази реформування вищої освіти в контексті євроінтеграції^ Карманов Є.В.,

канд. юр. наук, проф.

Сучасні особливості інтерактивного навчання під час підготовки фахівців за ступеневою системою освіти^ Кащена Н.Б.,

канд. екон. наук, доц.

Інноваційна освіта у вищій школі та підвищення її якості^ Коваленко В.О.,

д-р техн. наук, проф.,

Головко М.П.,

д-р техн. наук, проф.,

Євлаш В.В.,

д-р техн. наук, проф.,

Серік М.Л.,

канд. техн. наук, доц.

Актуальність використання індивідуальних завдань під час вивчення дисциплін санітарно-гігієнічного спрямування^ Коваль Л.С.,

канд. екон. наук, доц.

Полєщук І.Ф.,

канд. пед. наук, доц.

Формування професійних компетенцій у студентів-магістрів спеціалізації «Державний фінансовий контроль»^ Колесник Т.Л.,

канд. техн. наук, доц.,

М'ячиков О.В., ст. викл.

Використання комп’ютерних технологій під час підготовки товарознавців^ Котенко Л.М.,

канд. екон. наук, проф.,

Манжос Н.В., ст. викл.

Роль математичної підготовки у формуванні фахівців за напрямом підготовки «Облік і аудит»^ Крайнюк Л.М.,

канд. техн. наук, проф.,

Костенко С.М., ст. викл.

Використання системно-динамічного моделювання під час підготовки фахівців технологічного напряму^ Крайнюк Л.М.,

канд. техн. наук, проф.,

Крутовий Ж.А.,

канд. техн. наук, проф.,

Касілова Л.О.,

канд. техн. наук, проф.

Агрегування та інтеграція навчальних дисциплін: необхідність зміни парадигми вищої освіти^ Крайнюк Л.М.,

канд. техн. наук, проф.,

Федак Н.В.,

канд. техн. наук, доц.

Особливості розробки інтегрованих планів підготовки бакалаврів за напрямом «Харчові технології та інженерія»^ Кулініч О.А.,

канд. екон. наук, доц.

Електронні розробки навчально-освітніх матеріалів з просторової проблематики регіонів^ Кушнір Т.Б.,

канд. екон. наук, доц.

Інноваційна основа розвитку ВНЗ як важливий чинник підготовки конкурентоспроможних фахівцівЛевченко А.В., доц.,

Шарапова О.М., ст. викл.

Ступенева вища професійна освіта у ХДУХТ за прискореним терміном навчання^ Лояніч Г.С.,

канд. техн. наук, доц.

Сіренко С.О.,

канд. техн. наук, доц.

Жарлінська Р.Г.,

канд. екон. наук, доц.

Критерії оцінювання знань та мотивація навчальної діяльності студентів напряму підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво»
^ Луцяк В.Г.,

канд. техн. наук, доц.

Ратова З.Т., ст. викл.

Луцяк В.В.,

канд. техн. наук, доц.

Григоренко І.В., асист.

Формування активності студентів у процесі вивчення спеціальних дисциплін
^ Марушева О.Г., ст. викл.,

Федоренко Н.М., ст. викл.

Увага як елемент пізнавальної діяльності студентів під час вивчення правових дисциплін^ Момот Т.В.,

д-р екон. наук, проф.,

Величко К.Ю., ст. викл.,

Печенка О.І., ст. викл.

Методика використання кейс-стадій у викладанні дисциплін за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»^ Мороз О.М.,

д-р екон. наук, проф.,

Саврасова А.А.,

канд. екон. наук, доц.

Модернізація професійної вищої освіти^ Нестеренко І.В.,

канд. екон. наук, доц.

Основні підходи та етапи формування зони Європейської вищої економічної освіти^ Одарченко М.С.,

канд. техн. наук, проф.,

Одарченко Д.М.,

канд. техн. наук, доц.

Карпенко З.П., ст. викл.

Що принципово повинно змінитись у підготовці спеціалістів у галузі освіти?^ Олійник О.В.,

д-р екон. наук, доц.,

Виговський Г.М.,

канд. техн. наук, доц.,

Шелест З.М.,

канд. біол. наук, доц.

Досвід міжнародної співпраці у впровадженні двоступеневої підготовки в галузі інженерних наук
^ Пестіна Г.О.,

канд. техн. наук, доц.,

Гринченко О.О.,

д-р техн. наук, проф.

Про зростання ролі самостійної роботи під час вивчення дисципліни «Загальна хімія» студентами напряму підготовки «Інженерна механіка»^ Петренко Н.В., ст. викл.

Методичні аспекти організації практичної підготовки фахівців туристичної галузіПічугіна Т.С.,

д-р екон. наук, проф.

Критерії оцінки дипломної роботи магістра зі спеціальності «Менеджмент організації»^ Помінова І.І., ст. викл.

Актуалізація активних методів навчання у підготовці економістівРотар О.С., асп.

Ротар Н.М., асист.

Особливості вивчення дисципліни «Основи правознавства» за допомогою мультимедійного підручника^ Рудіян Л.П., доц.

Використання сучасних технологій у процесі підготовки фахівця з бухгалтерського обліку^ Сідорова Т.О.,

канд. екон. наук, проф.

Методологічні аспекти підготовки кадрів вищої кваліфікації в сучасних умовах^ Терешкін О.Г.,

канд. техн. наук, доц.,

Горєлков Д.В.,

канд. техн. наук, асист.

Дистанційне навчання як невід’ємна складова навчального процесуТкаченко О.П.

канд. екон. наук, доц.

Особливості технології і техніки організації та проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»Тормосов Ю.М.,

д-р техн. наук, проф.,

Нечипоренко І.В.,

канд. техн. наук, доц.,

Саєнко С.Ю., ст. викл.

Комп’ютерна графіка та моделювання в міжкафедральних дисциплінах ННІХТБ^ Тютюнникова С.В.,

д-р екон. наук, проф.,

Мельнік Л.О.,

канд. екон. наук, доц.,

Козуб В.О., ст. викл.

Конспекти лекцій у структурно-логічних схемах як засіб підготовки студентів до дисципліни «Міжнародна економіка»^ Ушакова Н.Г.,

канд. екон. наук, проф.,

Сокол Н.А., ст. викл.

Упровадження активних методів навчання під час викладання курсу «Мікроекономіка»^ Ушакова Н.Г.,

канд. екон. наук, проф.,

Чвала Н.А., ст. викл.

Елементи технологічної організації самостійної роботи студентів під час викладання курсу «Мікроекономіка»Чатченко О.Є., ст. викл.

Управління якістю навчання – фактор професійності^ Черевко О.І.,

д-р техн. наук, проф.,

Кіптела Л.В.,

д-р техн. наук, проф.,

Загорулько О.Є.,

канд. техн. наук, доц.

Шляхи удосконалення професійної спрямованості молоді
^ Чернега О.Б.,

д-р екон. наук, проф.,

Штангей Н.М., доц.,

Соболєва Н.Ф., ст. викл.

Методика визначення впливу рівня якості вищої освіти на професійну мобільність молоді^ Чернікова І.Б.,

канд. екон. наук, проф.,

Кирильєва Л.О.,

канд. екон. наук, доц.,

Наумова Т.А.,

канд. екон. наук, доц.

Методичні аспекти щодо підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» у системі управління^ Янчева М.О.,

канд. техн. наук, доц., Большакова В.А.,

канд. техн. наук, доц.

Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів в умовах ступеневої системи освіти^ Янчева Л.М.,

канд. екон. наук, проф.,

Герасимова Н.С., ст. викл.

Основні підходи до активізації навчання в економічній освіті^ Янчева Л.М.,

канд. екон. наук, проф.,

Юнакова Н.О., асист.

Тренінгові технології навчання у сучасній вищій школі^ Янчева М.О.,

канд. техн. наук, доц.,

Камсуліна Н.В.,

канд. техн. наук, доц.

Упровадження нових стандартів фахової освіти для студентів напряму «Харчові технології та інженерія»

  1   2   3

Схожі:

Якістю підготовки фахівців iconДо проблеми підготовки фахівців з проектування систем управління якістю постановка проблеми
Постановка проблеми. Підготовка фахівців з проектування систем управління якістю є однією з найбільш актуальних проблем вищої освіти...
Якістю підготовки фахівців iconУправління якістю підготовки фахівців у регіональному багаторівневому інженерно-педагогічному навчальному комплексі постановка проблеми
Управління якістю підготовки фахівців у регіональному багаторівневому інженерно-педагогічному навчальному комплексі
Якістю підготовки фахівців icon«модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва  запорука ефективності навчального процесу»
Х всеукраїнської науково-методичної конференції «модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція...
Якістю підготовки фахівців icon«Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою»

Якістю підготовки фахівців icon«Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва  запорука ефективності навчального процесу»

Якістю підготовки фахівців iconДрач І.І. Моніторинг як інноваційний засіб управління якістю підготовки магістрантів з педагогіки вищої школи
Україні зі стадії «самовизначення» на якісно новий щабель розвитку – обов'язкової нормативної реалізації. У цих умовах актуальною...
Якістю підготовки фахівців iconІнформація кафедри фізичної реабілітації та валеології щодо підготовки фахівців за напрямом „Здоров’я людини”
Фізична реабілітація” І передбачає її подальший розвиток для здійснення професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини та фізичної...
Якістю підготовки фахівців iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Якістю підготовки фахівців iconСіненко Д. В. Педагогічні аспекти підготовки авіаційних фахівців
Постановка проблеми. В умовах науково–технічних та соціально–економічних реалій, при появі високотехнологічної, складної техніки...
Якістю підготовки фахівців iconУдосконалення підготовки фахівців за напрямом “Металургія” в контексті Болонського процесу
За рішенням міністерства освіти та науки України з 2004 року в Національній металургійній академії України (НМетАУ) проводиться експеримент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи