Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті icon

Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті
Скачати 58.51 Kb.
НазваІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті
Дата21.12.2012
Розмір58.51 Kb.
ТипІнформація


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Буковинський державний фінансово-економічний університет


Кафедра фінансів


I Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція


«ТЕНДЕНЦІЇ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ»


Інформаційний лист


25 лютого 2013 року


м. Чернівці


Кафедра фінансів

Буковинського державного фінансово-економічного університету

запрошує Вас взяти участь у роботі

I Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції

«Тенденції фінансово-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів»

яка відбудеться 25 лютого 2013 року на інтернет-сайті


http://www.bsfa.edu.ua/nauka/arhiv_konferencij/internet_konferenciya_25022013


Мета конференції: активізувати наукову роботу студентів, сприяти обміну інформацією та інтегрувати зусилля студентства України на дослідницькій ниві з метою визначення основних напрямів фінансово-економічного розвитку України в сучасних глобалізаційних процесах.

Для участі в конференції необхідно до 21 лютого 2013 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції (відскановану) про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті:

(http://www.bsfa.edu.ua/nauka/arhiv_konferencij/internet_konferenciya_25022013/)


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1.

Фінансово-бюджетна система України та стратегія її трансформації

Секція 2.

Фінансова глобалізація та стратегічне управління фінансово-економічним розвитком України

Секція 3.

Податкова та митна системи в умовах утвердження ринкових відносин.

Секція 4.

Грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації.

Секція 5.

Фінансові інструменти управління підприємством.

Секція 6.

Сучасні проблеми розвитку фінансового ринку та шляхи їх вирішення.


^ УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Заявку на участь у конференції, тези доповіді та копію квитанції надсилаються в електронному вигляді на e-mail: khydo2013@gmail.com

Після подачі вказаних матеріалів, Вам буде надіслана відповідь протягом 1-2 днів, якщо відповіді немає – повідомте оргкомітет.

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.


^ КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Останній термін подачі матеріалів 21 лютого 2013 року.

Тези, що надіслані після 21 лютого 2013 р., не розглядатимуться.

Термін виходу збірника 5 березня 2013 року, після чого учасникам конференції будуть надіслані матеріали конференції.

Збірник тез в електронному варіанті буде опублікований на сайті 6 березня 2013 року


^ ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Видання матеріалів конференції та пересилання збірника тез здійснюється за рахунок учасників:

  • вартість участі в конференції, друку та пересилки друкованих матеріалів (програми, збірника тез доповідей та сертифіката учасника) складає 85 грн.;

  • для студентів БДФЕУ – 55 грн.;

  • додаткова вартість екземпляру збірника складає ^ 40 грн.

Реквізити до внесення платежу:

Одержувач: БДФЕУ

Код ЄДРПОУ: 33173659

Банк отримувач: ГУ ДКСУ у Чернівецькій обл.

МФО: 856135, р/р 31252272210039

У графі «Призначення платежу» вказати «За поліграфічні послуги при друці матеріалів конференції від П.І.П.(вказувати повністю) без ПДВ»


^ НАЗВИ ФАЙЛІВ:

- із тезами – слово «teza_N» прізвище першого автора латинськими буквами (Наприклад - teza_Ivanov.doc. Файли не архівувати);

- із заявкою – слово «zayavka_N»;

- із квитанцією – слово «oplata».


^ ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ


Учасник має право представити тези доповідей, які раніше не публікувались.

Тези доповіді подаються мовою оригіналу (українська, російська, англійська), набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал 1,5, абзац -1 см.). Поля – 20 мм. Кнопкою табуляції не користуватись. Сторінки не нумерувати. Слова друкувати буз переносів.

Обсяг тез виступу – 2-4 повні сторінки. Кількість авторів – не більше двох.

^ Схема тез:

  • прізвище та ім’я автора/авторів (не більше 2), навчальний заклад, місто (в правому верхньому кутку жирними літерами без скорочень);

  • через один інтервал - назва тез (по центру великими літерами, жирним шрифтом);

  • через один інтервал - основний текст - Times New Roman, розмір – 14, інтервал 1,5.

Посилання на літературу подаються в квадратних дужках [1, с.12]. В кінці тексту наводиться «Список використаних джерел» (жирним і по центру), які мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті (шрифт Times New Roman, розмір – 12, інтервал 1, абзац -1 см).

Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, розмір – 14, жирний. Рисунки мають бути згруповані як єдиний об’єкт. При наборі формул використовувати редактор Equation, та розташовувати по центру з нумерацією по правому краю.

Увага! Тези доповідей студентів друкуються під керівництвом наукових керівників.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори тез доповідей.

^ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДСКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!

Якщо тези доповідей на відповідають вищезазначеним вимогам, вони не розглядатимуться.


^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

І.І. Іванов

Науковий керівник: к.е.н., доцент П.О. Петров

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці


^ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ


Забезпечення економічного зростання потребує удосконалення ринкових механізмів регулювання….


^ Список використаних джерел:

  1. Йозеф А. Шумпетер. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, відсотка та економного циклу / Пер. з англ. В. Старика. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.


^ ЗАЯВКА

на участь у I Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції

«Тенденції фінансово-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів»

25 лютого 2013 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові
Назва навчального закладу
Науковий керівник: прізвище, імя, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер та назву)
Додатковий екземпляр збірника

ТАК

НІ

Контактний телефон
Е-mail:
^ Координати для зворотнього звязку:

(Поштова адреса для пересилання збірника)

вулиця, будинок, квартира

населений пункт

район, область

поштовий індекс

Всі пункти заяви обов’язкові для заповнення!


За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конференції:

Кафедра фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Садова, 5, 3-й корпус, кабінет 203

контактний телефон: (0372)52-31-53.


Координатори конференції: Харинович-Яворська Д.О.(тел. +380502321440)

Ісар І.В. (тел. +380993266094)

Лютік О.М. (тел. +380669955770)

Воронюк В.М. (тел. +380976523473)

З повагою, оргкомітет!Схожі:

Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www iconf org ua Тематичні напрямки роботи конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті : Оплата за участь та видання збірника доповідей конференції -360 грн проводиться по платіжним реквізитам: Одержувач
До 1 квітня – інформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про захід розміщена на сайті
...
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconІнформація про хід підготовки відеоконференції розміщена на сайті
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconПоштова адреса Телефон e-mail Назва доповіді Напрямок доповіді Форма участі
Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті iconСхема звіту про науково-дослідну роботу за 2009 рік ( відповідно до вимог Міністерства освіти І науки України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи