Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів icon

Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів
Скачати 268.54 Kb.
НазваАвторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів
УДОВИЧЕНКО І.В
Дата20.09.2012
Розмір268.54 Kb.
ТипДокументи


«С У М Щ И Н О З Н А В С Т В О»


АВТОРСЬКА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ


для початкових класів

загальноосвітніх навчальних закладів


Суми  2011

Схвалено Вченою радою Сумського ОІППО

(протокол № 2 від 22.09.2011)

Автори:


УДОВИЧЕНКО І.В.,

проректор з навчально-методичної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

^ СОПІНА Л.М.,

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації;

^ ГАНЖА Н.П.,

методист з початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Рецензенти:


^ ЗАХАРОВА І.О.,

декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

^ ЧЕКАНСЬКА Л.М.,

завідувач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент;

ДЕКУНОВА З.В.,

старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

^ ЛАВСЬКА А.М.,

старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.Удовиченко І.В., Сопіна Л.М., Ганжа Н.П. Сумщинознавство: Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Суми: РВВ СОІППО, 2011. – 20 с.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Сумська область була утворена 10 січня 1939 року. З того часу на її території сформувався певний соціально-економічний комплекс, склалася обласна система розселення.

Сумщина  перлина Слобідської України.

Сумська область – край величних лісів і повноводних річок, заплавних озер, широких ланів і багатих надр.

Область відома своїми археологічними, історичними, архітектурними та географічними пам′ятками, заповідними об′єктами та сучасною розвинутою промисловістю, сільським господарством.

Сумський край пишається своїми земляками: державними діячами, відважними захисниками Вітчизни, мужніми полководцями, визначними митцями, уславленими науковцями та спортсменами, майстрами народної творчості.

Край захоплює своєю чарівною природою, яскравістю краєвидів, славетним минулим, етнографічною своєрідністю, культурним розмаїттям.

Цікавим, з історичної та архітектурної точки зору, є обласний центр –м. Суми.

Вивчення особливостей рідного краю, у шкільних курсах природознавства та громадянської освіти здійснюється за допомогою висвітлення інформації краєзнавчого спрямування у процесі вивчення тематичних розділів або шляхом опанування курсів за вибором.

З метою вивчення особливостей рідного краю з початкової школи, дотримання наступності між початковою та загальною середньою освітою, пропонуємо до опанування програму курсу за вибором «Сумщинознавство».

Програма розрахована на 3-ри роки вивчення курсу (по 34 години кожен) з послідовним ускладненням. З цією метою назви розділів у 3,4 класах повторюються, проте зміст навчального матеріалу ускладнюється. Зміст розділів і тем для опанування учнями 2 класу спрощений, проте спрямований на практичне опанування матеріалом (пропонується перелік практичних робіт, екскурсій тощо).

З метою вивчення орографічних, гідрологічних, кліматичних, ландшафтних, господарських, етнографічних особливостей своєї місцевості назви тем і кількість годин на їх вивчення побудовані таким чином, що вчителі мають можливість висвітлювати історію походження, топонімічні особливості, вплив видатних особистостей на історію розвитку свого населеного пункту (села, міста), етнографічну своєрідність та інше, широко використовуючи місцевий матеріал, залучаючи дослідників, очевидців тощо. Потреба в окремих місцевих програмах краєзнавчого спрямування (районного, селищного, міського рівнів), у цьому випадку, зникає.


^ Методичними завданнями курсу є:

 • створення регіональної уніфікованої програми краєзнавчого спрямування для учнів початкової школи;

 • забезпечення реалізації принципу наступності;


Навчальними завданнями курсу є:

 • забезпечити краєзнавчу поінформованість учнів початкової школи;

 • створити в учнів первинне уявлення про окремі важливі події в історії Сумщини;

 • навчити дотримуватися культури природоохоронної поведінки;

 • формувати національно-патріотичну свідомість школярів.


Програма побудована відповідно до типових вимог – з розподілом годин на вивчення розділу, теми; переліком знань, умінь, навичок, якими оволодівають учні в процесі опанування навчального матеріалу.


Доцільним у процесі підготовки та викладання курсу, окрім матеріалів місцевого рівня, скористатися наступним навчальним комплексом (має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України):

 • Сумська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. – К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2006. – 20 с.

 • Сумська область: Контурні карти: Моя мала Батьківщина  Упор. І.В. Удовиченко, В.В. Удовиченко – К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2007. – 8 с.

 • Корнус А.О., Удовиченко І.В., Леонтьєва Г.Г., Удовиченко В.В., Корнус О.Г. Географія Сумської області: природа, населення, господарство. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010. – 184 с.

 • Сумщина в запитаннях і відповідях. – Навчальний посібник // Укл. І.В. Удовиченко, В.В. Удовиченко. – Суми: Нота-бене, 2011. – 77с.^ СУМЩИНОЗНАВСТВО (2 КЛАС)


Календарно-тематичне планування (34 години)


зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

Вступ

(1 год.)

1

Рідний край – Сумщина

1 год.

^ Учень має уявлення:

 • про походження назви свого рідного краю, найбільші міста області;

Учні виявляють інтерес:

 • до пізнання минулого і сучасного Сумщини;

Історичне минуле рідного краю

(4 год.)

2-3

Походження назв та історія свого населеного пункту

2 год.

Учень має уявлення:

 • про історію становлення та походження назви рідного краю;

^ Учень виявляє інтерес до:

 • відтворення основної версії, легенди щодо походження назви свого населеного пункту;

3-5

^ Практична робота № 1 (екскурсія до дитячої бібліотеки).

Історія становлення регіону, походження назв

2 год.

^ Природа Сумщини

(8 год.)

6

Особливості форм земної поверхні рідного краю

1 год.

Учень має уявлення про:

 • про особливості форм земної поверхні рідного краю;

 • про найхарактерніші ознаки пір року своєї місцевості;

 • про найбільшу річку області та своєї місцевості;

 • про необхідність охорони рослинного та тваринного світу області;

 • значення природи у житті людини.

7

Погода

1 год.


8

Водні багатства рідного краю


1 год.

9

Пори року


1 год.

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

10-11

^ Практична робота № 2 (екскурсія до краєзнавчого музею). Природа. Грунти. Тваринний світ

2 год.


Учень повинен користуватися:

 • гербарними зразками рослин рідного краю;

 • за малюнками, фотографіями визначати тварин своєї місцевості;

12-13

^ Практична робота № 3 (екскурсія на місцевість). Рослинний світ.

2 год.

Мешканці рідного краю

(9 год.)

14-16

Населення своєї місцевості в минулому та сучасному

3 год.

Учень має уявлення про:

 • національний склад своєї місцевості;

 • видатних земляків свого краю;

 • назву обласного центру, свого населеного пункту;

Учень усвідомлює:

 • значення кожної людини в розвитку рідного краю;

Учень прагне:

 • до пізнання культури і традицій рідного краю;

17-19

Практична робота № 4. Видатні земляки

3 год.

20

Суми – обласний центр

1 год.

21-

22

Цікаве сьогодення свого населеного пункту

Розробка проектів

2 год.Господарство

(4 год.)

23-26

Господарство: минуле та сучасність

4 год.

^ Учень має уявлення про:

 • ремесла, якими володіли та володіють у рідному краї;

 • види господарювання мешканців своєї місцевості у минулому і на сучасному етапі;

Учень усвідомлює:

 • про значення господарства в житті людини;

Учень виявляє інтерес до:

 • професій своїх батьків та інших професій своєї місцевості

Учень встановлює:

 • найпростіші зв’язки між діями людини та результатами її праці;

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

^ Пам′ятки минулого

(3 год.)

27-28Практична робота № 5 (екскурсія до місцевої пам′ятки архітектури).

Пам′ятки історії, архітектури

2 год.

^ Учень має уявлення про:

 • пам′ятки історії, архітектури своєї місцевості;

Учень виявляє зацікавленість до:

 • систематизації матеріалів із зображенням пам′яток архітектури;

Учень прагне до пізнання:

 • культурно-історичних цінностей рідного краю;

 • історико-географічних об’єктів рідного краю;

29

Практична робота № 6 (оформлення альбомів, прайс-листів з даної теми). Порт фоліо «Пам’ятки минулого»

1 год.

^ Цікаве поруч

(5 год.)

30-32


Цікаве поруч


3 год.

Учень має уявлення про:

 • сучасні найцікавіші об′єкти рідного краю;

Учень виявляє інтерес до:

  • пізнання сучасних об’єктів рідного краю;

  • найцікавіших об′єктів рідного краю в житті людини;

33-34

Практична робота № 7 (екскурсія до цікавих місць рідного краю)


2 год.


^ СУМЩИНОЗНАВСТВО (3 КЛАС)

Календарно-тематичне планування (34 години)


зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

Вступ (1 год.)

1

Предмет «Сумщинознавство»

1 год.

^ Учень має уявлення про:

 • предмет «Сумщинознавство» (адміністративно-територіальний

устрій; природу Сумщини; внутрішні води; населення, народні ремесла та промисли, господарство; грунт, рослинний та тваринний світ, охорону природи; пам’ятки історії, архітектури).

^ Адміністративно-територіальний устрій (2 год.)

2

Розміщення Сумської області та району на карті України

1 год.

Учень має уявлення про :

 • особливості географічного положення Сумської області;

 • державну, обласну, місцеву символіку;

Учень показує:

  • на карті Сумщини райони, районні центри області;

  • кордони Сумської області та місцезнаходження свого населеного пункту.

3

Символіка рідного краю

1 год.

^ Природа Сумщини (3 год.)

4

Особливості природи рідного краю

1 год.

Учень має уявлення про:

 • рельєф області, району;

 • корисні копалини своєї місцевості;

Учень наводить приклади:

– корисних копалин;

 • висловлює свою думку про значення корисних копалин у житті людини;

Учні позначають:

 • форми рельєфу та корисні копалини своєї місцевості;

 • Веде спостереження:

 • за зміною форм рельєфу рідного краю;

5

Рельєф.

Корисні копалини

1 год.

6

Практична робота № 1

(екскурсія в природу)

1 год

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

Погода.Клімат

(3 год.)

7-

8

Погода. Клімат

1 год.


Учень має уявлення про:

 • фактори кліматотворення;

 • основні кліматичні пояси та області Сумщини;

 • метеорологічні елементи;

 • особливості та призначення метеорологічного обладнання;

Учень розуміє:

 • фактори кліматотворення своєї місцевості;

 • значення метеорологічних приладів у визначенні температури й вологості повітря, напряму і сили вітру, кількості опадів, атмосферного тиску;

Учень вміє:

 • визначати від чого залежить клімат і погода області в цілому та своєї місцевості зокрема;

 • позначати кордони кліматичних поясів та областей;

 • позначати середню ізотерму липня, січня; переважаючі напрями вітру в січні та липні; середньорічну кількість опадів;

9-10

Метеорологічні елементи. Обладнання та прилади для метеорологічних спостережень

2 год.

^ Внутрішні води

(3 год.)

10

Головні річки області

1 год.

Учень має уявлення про:

 • головні річки області, району;

 • найбільші озера, болота області та району;

 • значення води у природі, житті людини;

Учень стисло характеризує:

  • шляхи забруднення вод рідного краю, способи її охорони і збереження;
11

Озера, болота, підземні води

1 год.

12

Красиве поруч (презентація альбомів, портфоліо з теми «Внутрішні води»)

1 год.

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

Грунти

(2 год.)

13

Грунти своєї місцевості

1 год.


Учень повинен знати:

 • визначення «родючості грунту»;

 • переважаючі типи грунтів своєї місцевості;

Учень має уявлення:

 • з чого складається грунт;

 • від чого залежить родючість грунту;

Учень описує значення:

 • грунтів району, своєї місцевості;

14

Практична робота № 2 (екскурсія на місцевість. Склад грунтів)

1год

^ Рослинний та тваринний світ. Охорона природи

(5 год.)

15

Природні зони своєї місцевості

1 год.

Учень має уявлення про:

 • природні зони своєї місцевості з переважаючими у них рослинами та тваринним світом;

 • основних тварин, птахів своєї місцевості;

 • значення рослинного та тваринного світу в житті людини;

 • вплив забруднення навколишнього середовища на людину;

 • значення природоохоронних дій в житті людини;

Учень розпізнає про:

 • рослини та тварини, занесені до Червоної книги на рівні області, району;

Учень знає про:

 • основні забруднюючі чинники навколишнього середовища;

Учень бере участь:

в охороні тваринного та рослинного світу своєї місцевості;

^ Учень моделює:

 • свою природоохоронну поведінку в навколишньому середовищі;

16

Основні типи рослинності

1 год.

17

Особливості тваринного світу

1 год.

18

Рослини та тварини, занесені до Червоної книги

1 год.

19

Охорона природи. Природоохоронні об’єкти

1 год.

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

^ Населення. Народні ремесла та промисли (7 год.)

20

Населення області: чисельність, національний склад, густота розміщення

1 год.

Учень має уявлення про:

 • загальну чисельність мешканців області, району, міста, села;

 • національний склад області, своєї місцевості;

 • прізвища видатних земляків;

 • народні свята, традиції краю;

 • особливості обласного центру, свого населеного пункту;

Учень відрізняє :

національний одяг, вбрання, предмети побуту населення своєї місцевості;

 • показує на карті розташування обласного центру та свого населеного пункту;
21Традиції й побут, народні звичаї та свята, художні промисли і ремесла

1 год.

22-23

Підготовка та участь у відзначенні народних свят

2 год.

24

Видатні земляки

1 год.

25

Суми – обласний центр

1 год.

26

Особливості свого населеного пункту. Минуле та сьогодення

1 год.

Господарство (5 год.)

27

Промисловість

1 год.

Учень має уявлення про:

 • галузі промисловості, розвинуті в області, районі, своєму населеному пункті;

 • галузі сільського господарства своєї місцевості;

 • види транспорту, поширені в своїй місцевості;

Учень розуміє про:

 • значення соціальної сфери в житті людини;

28-29

Сільське господарство. Рослинництво. Тваринництво

2 год.

30

Транспорт

1 год.

31

Соціальна сфера.

1 год.

^ Пам′ятки історії, архітектури (3 год.)

32

Пам′ятки історії

1 год.

Учень має уявлення про:

 • пам′ятки історії, архітектури своєї місцевості;

 • парки-пам′ятки садово-паркового мистецтва;

Учень розуміє:

 • відмінність пам′яток історії, архітектури; парків-пам′яток


33

Пам′ятки архітектури

1 год.

34Практична робота №3. Парки-пам′ятки садово-паркового мистецтва


1 год.зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня


 • садово-паркового мистецтва від сучасних об′єктів;

Учень висловлює оцінні судження про:

 • пам′ятки історії, архітектури; парки-пам′ятки садово-паркового мистецтва;

 • свою участь в охороні пам’яток;^ СУМЩИНОЗНАВСТВО (4 КЛАС)


Календарно-тематичне планування (34 години)


зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня


Адміністративно-територіальний устрій

(2 год.)

1

Адміністративно-територіальні одиниці.

Розміщення Сумської області та району на карті України

2 год.

Учень має уявлення про:

 • адміністративно-територіальні одиниці;

 • місце розташування області на карті України;

Учень вміє:

 • називати і показувати на карті сусідні з Сумською областю держави;

 • показувати на карті сусідні Сумщині області України;

 • позначати найближчу відстань від свого населеного пункту до обласного центру;

Рельєф і корисні копалини (2 год.)

2

Особливості рельєфу рідного краю

1 год.

Учень має уявлення про:

  • форми рельєфу області, району;

  • способи видобування корисних копалин області;

 • вичерпність корисних копалин;

Учень вміє показувати на карті:

 • основні родовища корисних копалин області;

Учень вміє позначати:

 • найбільші форми рельєфу своєї області.

3

Корисні копалини

1 год.

Клімат (5 год.)

4

Клімат. Погода

1 год.


^ Учень знає:

 • визначення поняття «погода»;

Учень має уявлення:

  • про фактори зміни температурного режиму області;

5

Температурний режим. Атмосферний тиск. Опади. Вітер

1 год.

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня


6

Зміни погоди, клімату

1 год.

 • передбачає погоду за народними прикметами.

Учень усвідомлює :

 • від чого залежить клімат і погода області в цілому та своєї місцевості зокрема;

Учень веде спостереження за:

 • погодою рідного краю, сезонними змінами

7

Передбачення погоди за народними прикметами та атмосферними явищами

1 год.

8

Практична робота № 1

(спостереження за сезонними змінами в природі)

1 год.

^ Внутрішні води

(4 год.)

9

Головні річки області

1 год.

Учень знає:

 • головні річки області, району;

 • найбільші озера, болота, штучні водойми області та району;

 • походження назв водних об’єктів;

Учень має уявлення про:

 • значення штучних водойм у житті людини;

Учень вміє:

 • позначати головні річки області та їх притоки;

 • позначати на карті річки, що протікають повз населеного пункту або перетинають його.

10

Озера, болота, підземні води

1 год.

11

Штучні водойми

1 год.

12

Водойми своєї місцевості. Топоніміка

1 год.

Грунти (1 год.)

13

Основні види грунтів своєї місцевості

1 год.


^ Учень має уявлення про:

 • види грунтів своєї місцевості;

– родючість грунтів;

Учень характеризує:

– значення грунтів своєї місцевості, області;

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

Рослинний та тваринний світ. Охорона природи (5 год.)

14

Рослинний світ

1 год.


^ Учень має уявлення про:

 • рідкісні та зникаючі, лікарські й отруйні види рослин своєї місцевості;

 • рослини, тварини – «символи» держави, області, своєї місцевості;

Учень визначає:

 • види тварин, що трапляються найчастіше у своїй місцевості;

 • основні забруднюючі чинники навколишнього середовища;

 • природоохоронні заходи, які реалізуються в своїй місцевості та їх призначення;

Учень розуміє:

 • ступінь забруднення навколишнього середовища області, району, селища;

 • значення природоохоронних заходів;

Учень уміє:

 • позначати на карті об’єкти природоохоронного та природозаповідного фонду;

15

Тваринний світ

1 год.

16

Лікарські й отруйні рослини

1 год.

17

Забруднення навколишнього середовища

1 год.

18

Природоохоронні заходи. Природоохоронні території та об’єкти місцевого значення

1 год.

^ Населення. Етнографія. Народні ремесла та промисли (8 год.)

19

Населення області: віковий склад, співвідношення міського та сільського населення

1 год.

Учень має уявлення про:

 • вікову піраміду населення;

 • співвідношення міського, сільського населення своєї місцевості;

 • назву етнічної землі, в межах якої знаходиться Сумська область;

 • прізвища та вклад видатних земляків у розвиток, становлення рідного краю;

 • особливості побуту мешканців Сумщини: історія, сучасність;

особливості обласного центру, свого населеного пункту: історія, розвиток, становлення, сучасність;

20-21

Українські етнічні землі. Традиційне житло мешканців Сумщини, знаряддя праці, одяг

1 год.

22-23

Видатні земляки

2 год.

зп

Пункти плану

(розділ, тема)

Кількість

годин

Вимоги

до рівня підготовки учня

24

Історія становлення обласного центру

1 год.

^ Учень вміє:

 • відрізняти національний одяг, вбрання, предмети побуту населення своєї місцевості;

 • позначати на карті густоту сільського населення області;

25-27

Історія виникнення рідного селища. Становлення, розвиток, сучасність

3 год.

Господарство

(4 год.)

28

Промисловість

1 год.

Учень має уявлення про:

 • галузі промисловості, розвинуті в своїй місцевості;

 • склад агропромислового комплексу;

 • спеціалізацію сільського господарства;

29-30

Агропромисловий комплекс

2 год.

31

Транспорт

1 год.

^ Пам′ятки історії, архітектури. Культура

(3 год.)

32

Пам′ятки історії, архітектури

1 год.

Учень має уявлення про:

 • пам′ятки історії, архітектури своєї місцевості;

 • парки-пам′ятки садово-паркового мистецтва;

 • значення видатних особистостей в історії становлення населеного пункту;

Учень вміє:

 • показувати та позначати населені пункти в яких народилися видатні земляки;

Учень виявляє інтерес:

 • до видатних людей (державних діячів, вчених, письменників, поетів, діячів культури), що народилися в рідному краї.

33

Парки-пам′ятки садово-паркового мистецтва

1 год.

34

Уславлені іменами

1 год.^ ДЛЯ НОТАТОК


ДЛЯ НОТАТОК


ДЛЯ НОТАТОК

Авторська навчальна програма


Сумщинознавство


Автори І.В. Удовиченко, Л.М. Сопіна, Н.П. Ганжа


Комп’ютерний набір

І.В. Удовиченко, Н.П. Ганжа


Підписано до друку 22.09.2011. Формат 60½84/16

Папір офсетний. Друк різограф. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 0,75. Тираж 300 прим.

__________________________________________________________________


РВВ СОІППО, 4007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5,

Тел. 33-40-67, 65-64-95


Схожі:

Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconІнформація про учнів: Загальна кількість учнів району: початкових класів; учнів 5-8 класів; 9-х класів; 10-11-х классов
Становлення індивідуального вибору учнів 5-7 класів через курси за вибором( по класах)
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconЛекція Методика навчання української мови читання як наука і навчальна дисципліна (2 год.)
Методологічні засади підготовки вчителя початкових класів до викладання української мови в початкових класах
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconДо уваги вчителів початкових класів Апробація авторської програми курсу за вибором «Сумщинознавство»
На сучасному етапі реформування навчального процесу варіативний компонент слід розглядати як пріоритетний засіб реалізації нової...
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconКарта самостійної роботи студента
Методологічні засади підготовки вчителя початкових класів до викладання української мови в початкових класах
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconІнформація для вчителів початкових класів Передового педагогічного досвіду за темою «Вивчення української мови на краєзнавчому матеріалі»
Протягом 2006-2011 року на обласному рівні вивчався передовий педагогічний досвід учителя початкових класів, учителя методиста Шосткинської...
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconДіагностика статусів професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів
Федотова Т. В. Діагностика статусів професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів // Науковова молодь: іноваційні...
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження мотивації навчальної діяльності учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
Мета даного дослідження полягала у виявленні рівня навчальної мотивації учнів початкових класів та визначенні рівня володіння вчителями...
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження мотивації навчальної діяльності учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
Мета даного дослідження полягала у виявленні рівня навчальної мотивації учнів початкових класів та визначенні рівня володіння вчителями...
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconКурсу за вибором "Деонтологія в медицині" на 2008- 2009 навчальний рік
Робоча навчальна програма складена на основі власних розробок кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного...
Авторська навчальна програма курсу за вибором для початкових класів iconРобоча програма з курсу "Невропатологія"
Курс „Невропатологія” має чітку професійну спрямованість під час підготовки майбутніх спеціалістів, які орієнтовані на роботу із...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи