Методична робота icon

Методична робота
Скачати 219.51 Kb.
НазваМетодична робота
Дата20.09.2012
Розмір219.51 Kb.
ТипДокументи

Методична робота


Методична робота з педагогами області у 2010-2011 н.р. була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, окремого навчального закладу, досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу.

Реалізація методичної роботи з педагогами області у міжкурсовий період протягом 2010-2011 н.р. полягала в організації післядипломної освіти педагогічних кадрів, підвищенні науково-методичного рівня та фахової майстерності вчителів, наданні методичної допомоги педагогічним і керівним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.

У 2010-2011 н.р., методична служба області (від навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського обласного інституту післядипломної освіти – до предметних методичних об’єднань учителів загальноосвітніх навчальних закладів області) працювала над реалізацією науково-методичної теми ″Науково-, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в умовах реформування освіти″.

^ Основними напрямами методичної діяльності Сумського ОІППО з педагогічними кадрами області в 2010-2011 н.р. були:

 • організація безперервного удосконалення фахової майстерності, підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів галузі освіти;

 • трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних кадрів закладів освіти;

 • участь в експериментальній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх стандартів, планів, програм, розкладу занять тощо;

 • організація роботи творчих груп;

 • координація діяльності методичних кабінетів, методичних об'єднань (кафедр) загальноосвітніх навчальних закладів;

 • співпраця з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами та науково-дослідними установами, громадськими організаціями;

 • організація та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, педагогічних читань тощо;

 • організація обласних заходів роботи з обдарованою учнівською молоддю шляхом проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, тренувальних зборів тощо;

 • проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, альманахів, банків даних педагогічної інформації, передового педагогічного досвіду тощо;

 • аналіз кадрового складу вчителів області, вивчення якості керівного складу загальноосвітніх навчальних закладів, надання відповідної методичної допомоги;

 • виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення перспективного педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, консультування щодо сучасних форм методичної роботи закладу;

 • методичний супровід (вивчення, коригування, розробка рекомендацій) викладання базових дисциплін, виконання державних стандартів у закладах освіти;

 • виявлення проблем, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у сучасних умовах реформування освіти;

 • популяризація методичної літератури, яка видається Сумським ОІППО та рекомендованої МОН України;

 • участь у науково-методичних, освітніх та представницьких заходах (міжнародного, всеукраїнського, обласного, районного рівнів);

 • науково-методичний супровід процесу атестації, апробації, експериментальної, інноваційної освітньої діяльності.

З метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам області методистами навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського ОІППО з педагогічними працівниками області було проведено 182 масові методичні заходи (обласних семінарів і нарад – 69; засідань обласних творчих груп – 33; занять обласних шкіл: молодого управлінця, методиста, учителя – 35, передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності – 35; учительських конференцій – 3, конкурсів фахової майстерності – 7).

Зокрема, за напрямами:

 • районний (міський) методичний кабінет В(У)О – 3;

 • управлінська діяльність – 14;

 • обдарована учнівська молодь – 15;

 • перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 11-річний термін навчання – 4;

 • профільне, допрофільне навчання – 11;

 • впровадження інноваційних технологій – 12;

 • апробація підручників, електронних засобів навчального призначення – 3;

 • «краєзнавство – в дію» – 4;

 • проблеми сільської школи – 6;

 • дошкільна освіта – 10;

 • виховна робота – 6;

 • теорія та методика викладання навчальних дисциплін – 94.

Аналіз кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області, зокрема відсоток молодих кадрів (стаж роботи до 3-х років), став причиною зменшення кількості проведення обласних шкіл молодого вчителя та запровадження інших форм методичної роботи.

^ Масові форми методичної роботи з педагогами області,

2008-2011 рр.
У 2010-2011 н.р. впроваджено нові форми міжкурсової методичної роботи: настановні та регіональні семінари-тренінги, міжміські семінари-практикуми, методичні порадники й консиліуми, тематика проведення яких відповідала сучасним запитам учительської громадськості: профільне та допрофільне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, освітні округи та малокомплектні школи, інклюзивна освіта, інтегроване навчання, наступність у навчально-виховному процесі тощо.

Популяризації кращих надбань педагогів-практиків сприяло проведення заходів за напрямом «передовий педагогічний досвід»: семінари (3), порадники (10), наради (8) з питань виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення, впровадження ППД. За результатами роботи (станом на 01.06.2011) на обласному рівні вивчено 10 досвідів, узагальнено - 7 матеріалів з досвіду роботи. На допомогу вчителям до районів (міст) надіслано анотовані каталоги, добірки серії «Теорія – методика – практика».

Обласний кабінет передового педагогічного досвіду  центр методичної роботи з педагогічними працівниками області, де створено умови для роботи, підвищення та удосконалення професійної майстерності учителів, у якому налічується 1023 матеріалів ППД: розробки уроків, виховних заходів; матеріали учасників і переможців професійних педагогічних конкурсів, які зберігаються на електронних та паперових носіях.

Педагогічним працівникам області було надано 32 групові (354 особи) та 2367 індивідульні консультації з питань організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

На виконання наказу МОН України від 14.09.2009 р. № 862 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 – 2010/2011 навчальних роках» та з метою створення умов для оновлення змісту освіти в області 132 навчальними закладами реалізовувалася апробація 28 підручників та 54 електронних засобів навчального призначення для 8-го та 9-го класів з 9 навчальних предметів: іноземна (англійська) мова, біологія, зарубіжна література, алгебра, геометрія, українська література, географія, фізика, рідна (українська) мова. Зокрема, проводилась апробація:

 • підручників, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (10 підручників з 3 навчальних предметів – «Англійська мова», «Зарубіжна література», «Основи здоров’я»);

 • підручників для 1-8 класів, які вийшли друком у 2006-2008 роках та не були залучені до апробації у 2009-2010 н.р. (4 підручника з 3-х навчальних предметів – «Зарубіжна література», «Історія стародавнього світу», «Історія України»);

 • підручників, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (13 підручників з 3-х навчальних предметів – «Англійська мова», «Зарубіжна література», «Основи здоров’я»);

 • підручників для 4-9 класів, які вийшли друком у 2007-2009 роках та не були залучені до апробації у 2009-2010 н.р. (1 підручник – «Фізика», 7 клас, Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Г.).

Здійснено методичний супровід процесів: написання 21 власної методичної розробки претендентів на присвоєння звання «учитель-методист» («керівник гуртка-методист», «викладач-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист» та ін.).

З метою інформатизації методичних служб області створено та щороку оновлюються електронні банки даних: «Кадри», «Інтелектуальний потенціал», «Учителі-методисти», «Педагогічний олімп» та ін.

На допомогу вчителям по роботі з обдарованими учнями, окрім традиційних олімпіад, відбірково-тренувальних зборів, обласних шкіл вихідного дня: «юних економістів», «програмування», організовано роботу обласної школи «юних фізиків».

Відповідна увага приділялась роботі з обдарованими учнями області, які брали участь у заходах:

 • Міжнародного рівня:

 • Міжнародному конкурсі з українознавства, математики «Кенгуру»;

 • мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (диплом І ступеня – 2 учня, ІІ ступеня – 2 учня, ІІІ ступеня – 4 учня);

  • Всеукраїнського рівня:

 • учнівських предметних олімпіадах з базових дисциплін;

 • всеукраїнських турнірах: з основ економіки, географії, юних журналістів (І місце – 1 учень), юних математиків, юних істориків;

 • інтернет-олімпіадах: з географії (І місце – 1 учень, ІІ – 1 учень), української мови (І місце – 1 учень), інформатики (ІІ місце – 1 учень);

конкурсах:

 • учнівської творчості у номінації «Література», «Історія України та державотворення»;

 • «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» (І місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учня);

 • учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінаціях «Історія та державотворення» (1 переможець), «Література» (1 переможець);

 • природничо-математичного спрямування «Колосок» – 16,29 % (13768 учасників) учнів 2-10 класів брали участь у конкурсі (сертифікатів «Золотий колосок» – 3125, «Срібний колосок» – 9023);

 • «Смішний колосок» – 8489 учасників;

 • інтерактивному конкурсі юних істориків «Лелека»;

 • юних фізиків «Левеня»;

  • обласного рівня:

 • природничо-математичного напряму «Совенятко» для учнів початкових класів;

 • естафеті-огляді на кращий стан ЦО;

 • спартакіадах (серед учнів-допризовників), місячниках (оборонно-масової роботи);

 • днях (пам’яті жертв політичних репресій) тощо.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 № 891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010-2011 навчальному році», спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 04.03.2011 № 213/26 «Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінального етапу турнірів у 2010/2011 навчальному році», наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 20.12.2010 № 989 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2010-2011 навчальному році» IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2010-2011 н.р. відбувся у березні-квітні 2011 року з такими результатами змагань:

з/п

Назва предмета

Олімпіада  2011

Олімпіада  2010

Олімпіада  2009

Кількість учасників

Кількість призових місць

Кількість учасників

Кількість призових місць

Кількість учасників

Кількість призових місць

І

ІІ

ІІІ

Разом

1

Основи правознавства

31

1

2

4

2

4

2

2Хімія


82

2

4

6

6

7

4

3

Українська мова та літ-ра

4

2

2

4

3

4

2

4


Історія


9

1

1

3

5

9

7

7

6

5


Інформатика


3

4

2

36


Біологія


4

1

1

7

3

6

3

7


Географія


81

3

4

7

5

7

5

8

Основи економіки

81

1

2

5

5

3

3

9

Трудове навчання

4

1

23

3

3

3

2

10

Англійська мова

51

1

2

3

2

3

1

11

Французька мова

4

3

1

4

1

12

Німецька мова

3

1

1

4

1

6

2

13


Фізика


411

4

2

414


Математика


4

1

1

44

1

15


Екологія


2

не проводилась

16


Астрономія


2

не проводилась

17

Педагогіка та психологія

1

не проводилась

18

Російська мова та літ-ра

31

1

2

не проводилась


Усього

79

2

11

17

30

67

42

65

32

Команда учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2011 року була представлена учнями загальноосвітніх навчальних закладів наступних адміністративних міст і районів Сумської області: м. Суми (31 особа), м. Шостка (13 осіб), Кролевецького району (8 осіб), м. Конотоп (7 осіб), м. Глухів (6 осіб), м. Ромни (3 особи), м. Охтирка, Сумського та Тростянецького районів (по 2 особи з кожного), Білопільського, Охтирського, Путивльського, Липоводолинського районів, Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих і творчо обдарованих дітей Сумської обласної ради (по 1 з кожного).

100  результативністю участі учнів у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2010-2011 н.р. охарактеризувалися наступні навчальні заклади: Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 та Сумська гімназія № 1 м. Суми, Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради, Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів та Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради, Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради, Жовтнева спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради, Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Путивльської районної ради, Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради, Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради, Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради, Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей.

Співвідношення кількості переможців (дипломи І-ІІІ ступенів) до кількості учасників (дипломи учасників) за адміністративними одиницями виглядає наступним чином:

з/п

Адміністративна

одиниця

Загальна кількість

Кількість учасників

Кількість

переможців

Відсоток результа-тивності

1


Сумський район


22

100

2


Путивльський район


11

100

3


Білопільський район


11

100

4


Липоводолинський район


11

100

5

Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей

11

100

6


м. Ромни


3

1

2

66,7

7


м. Охтирка


2

1

1

50,0

8


м. Суми


31

19

12

38,7

9


м. Шостка


13

9

4

30,8

10


м. Конотоп


7

5

2

28,6

11


Кролевецький район


8

6

2

25,0

12


м. Глухів


6

5

1

16,7

13


Тростянецький район


2

20

14


Охтирський район


1

10

Разом

79

49

30

38

2009-2010 н.р.

67

25

42

63


2008-2009 н.р.

65

33

32

49


До переліку заходів по роботі з керівними та педагогічними кадрами області входять:

 • експеримент Всеукраїнського рівня – «Художньо-естетична освіта і виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження»;

 • конкурс Всеукраїнського рівня – «Учитель року»;

 • конкурс обласного рівня – «Золоте серце».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2010 № 1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», наказів управління освіти і науки облдержадміністрації від 02.11.2010 № 853 «Про організацію та проведення І, ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», від 20.01.2011 № 31 «Про підсумки очно-заочного етапу обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року  2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» (очно-заочний етап  4-21 січня 2011 року, очний етап  14-18 лютого 2011 року.

У першому турі конкурсу взяв участь 391 учитель, що на 18 більше від показника 2010 року, з 365 загальноосвітніх навчальних закладів області. На другий тур конкурсу надіслано 84 роботи за номінаціями: історія (21 робота), світова література (20 робіт), іноземна (німецька) мова (7 робіт), образотворче мистецтво (12 робіт), початкові класи (24 роботи).

За підсумками очно-заочного етапу вибороли перемогу 25 кращих учителів області (представники Глухівського, Конотопського, Лебединського, Липоводолинського, Недригайлівського, Сумського, Тростянецького, Ямпільського районів, міст Конотопа, Лебедина, Охтирки, Ромни, Суми, Шостки).

ІІ (обласний) тур конкурсу складався з двох етапів: очно-заочного, що передбачав проведення письмової роботи, співбесіди, майстер-класу «Я роблю це так…» та очного, до складу якого ввійшли наступні конкурсні випробування педагогічна візитки вчителя, практична робота за фахом, проведення конкурсного уроку з наступним його самоаналізом.

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011»

  • у номінації «Історія»  Пилипенко Олена Владиславівна (Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка м. Суми);

  • у номінації «Світова література»  Сергейко Наталія Олександрівна (Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради);

  • у номінації «Іноземна (німецька) мова»  Сінявська Ольга Леонідівна (Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради);

  • у номінації «Образотворче мистецтво»  Сірик Оксана Іванівна (Капустинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липово-долинської районної ради);

  • у номінації «Початкові класи»  Ахтимірова Мальвіна Михайлівна (Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради).

У складі працівників навчально-методичного відділу післядипломної освіти інституту функціонували робочі групи Всеукраїнського та обласного рівнів з розробки методичних рекомендацій щодо викладання базових дисциплін, особливостей проведення ДПА, експертизи якості підручників, перевірки журналів та ін.; на 29 заходах Міжнародного, всеукраїнського рівнів висвітлено напрацювання педагогів області під час доповідей, презентацій.

Належна увага приділялась видавничій діяльності. За 2010-2011 н.р. працівниками відділу написано та видано 65 друковані праці, які направлено в райони (міста) на допомогу вчителям. Із них: статей – 29 (у фахових виданнях – 4, обласного рівня – 25), тез доповідей – 6, методичних рекомендацій – 5, навчально-методичних посібників – 13, інформаційно-аналітичних збірників – 2, каталогів – 2, брошур – 4, альманахів – 2, довідників – 2.


^ Методична робота з педагогічними та керівними кадрами області у 2011-2012 н.р. буде реалізовуватися згідно з обраною організаційно-функціональною моделлю у контексті науково-методичної теми – «Науково-, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в умовах реформування освіти».

Домінантами методичної діяльності з педагогічними та керівними кадрами області на наступний 2011-2012 н.р. визначено ті, які відповідають сучасним вимогам реформування системи освіти.

Зокрема:

 • домінантами в роботі змістового плану визначено:

 • профільне, допрофільне навчання (дошкільна освіта);

 • інклюзивне навчання;

 • інформаційно-комунікаційні технології;

 • обдарована учнівська молодь;

 • передовий педагогічний досвід;

 • «краєзнавство – в дію»;

 • домінантами в роботі організаційного плану визначено:

 • впровадження нових форм методичної роботи: фестиваль, ярмарка педагогічних ідей та інновацій; мобільна інтернет-сторінка методиста, мобільний консультпункт;

 • проведення масових форм методичної роботи за напрямами: обдарованість, передовий педагогічний досвід, інформаційно-комунікаційні технології, інклюзивна освіта, краєзнавство – в дію та ін.;

 • видання тематичних інформаційно-аналітичних збірників за результатами проведення предметних олімпіад та альманахів дошкільної, початкової освіти;

 • ефективні форми роботи з обдарованими учнями;

 • створення тематичних банків даних;

 • науково-методичний супровід.

Схожі:

Методична робота iconНавчально-методична карта дисципліни «Етнопсихологія»Разом
Ндивідуальна робота- 12год., самостійна робота – 48год., підсумковий контроль – 6 год
Методична робота iconНавчально-методична карта навчальної дисципліни «Теорія і практика виховання учнів початкових класів»
Разом – 54 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 8 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 28 год., модульний...
Методична робота iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи логопедії та дефектології» Разом
Разом: 216 год., лекції – 40 год., семінарські заняття – 24 год., практичні заняття – 20 год., індивідуальна робота – 24 год., самостійна...
Методична робота iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
Методична робота iconІнститут відкритої освіти Навчально – методична робота
Підготовка І затвердження в установленому порядку навчальних планів з підвищення кваліфікації
Методична робота iconЗакон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система
move to 1812-11302
Методична робота iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія педагогічної творчості» Разом 108 год., лекції 10 год., семінарські заняття  16 год., індивідуальна робота – 10 год., самостійна робота 66 год., Пмк  4 год
Разом 108 год., лекції 10 год., семінарські заняття  16 год., індивідуальна робота – 10 год., самостійна робота 66 год., Пмк ...
Методична робота iconМетодична робота
...
Методична робота iconМетодична робота з учителями трудового навчання області
Форма проведення заходу (семінар, творча група, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності)
Методична робота iconМетодична робота з учителями трудового навчання області
Форма проведення заходу (семінар, творча група, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи