Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти icon

Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти
Скачати 78.45 Kb.
НазваЗвіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти
Дата20.09.2012
Розмір78.45 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

про координаційну роботу Сумського ОІППО

з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти


З огляду на новий статус методичних кабінетів, як науково-методичних установ (наказ МОН України від 08.08.2008 № 1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)"), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів належить методистам та завідуючим Р(М)МК, які покликані сприяти створенню інноваційного освітнього середовища рівно доступного всім.

Національна доктрина розвитку передбачає модернізацію освіти, її стратегічне реформування та розвиток, прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян як пріоритетне завдання освітньої галузі.

Усе це потребує розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, неперервної освіти педагогічних працівників. Підгрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", постанова Кабінету Міністрів України "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання", Державна програма "Вчитель", Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні", Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 08.08.2008 №1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), чинне законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня.

У 2011 р. методична служба області (від навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського ОІППО – до предметних методичних об’єднань учителів загальноосвітніх навчальних закладів області) працювала над реалізацією наступної науково-методичної проблеми: ″Науково-, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в умовах реформування освіти″.

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) здійснює навчально-методичний відділ післядипломної педагогічної роботи Сумського ОІППО.

Формами методичної роботи є: методична рада, методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, методичний семінар-практикум, школа перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні майданчики, а також нетрадиційні форми роботи: моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), олімпіади методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, методичні ″мости″, ярмарки (педагогічних ідей, літературні - педагогічних підручників, методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми та ін.

Методична робота, у процесі планування на різних рівнях організації, була зорієнтована на виконання наступних функцій:

  • планування (визначення системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів);

  • організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності, змісту різних її складових);

  • діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);

  • прогностичності (визначення знань та умінь, необхідних учителям у майбутньому);

  • моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в школі, формування та впровадження моделей перспективного педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження);

  • інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);

  • відновлення (відтворення частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення вищого педагогічного навчального закладу);

  • контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам);

  • корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);

  • пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду).

Аналітико-статистичні дані кадрового складу районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад):Аналіз статистичних параметрів свідчить про "омоложення" складу працівників районних (міських) методичних кабінетів (за наявної тенденції збільшення загальної кількості працівників з 215 осіб у 2006 р. до 250 – у 2010 р.), зростання кількості чоловіків – за рахунок розширення кількості допоміжного персоналу в складі Р(М)МК (водій, техпрацівник, лаборант тощо). Залучення молоді до методичної роботи має свої позитивні (привабливість посади методиста, новий творчий погляд на справу тощо) та негативні (наявність малодосвідчених "наставників" учительства) сторони, що, безумовно, турбує.

Графічні показники ілюструють той факт, що "команду" завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами характеризує значна (10-20 рр. та понад 30 років) тривалість роботи в МК, а це 72 % від загальної (25 осіб) кількості працюючих, які мають вік понад 40 років (84 %), що підтверджує сталість поглядів та уподобань даної категорії працівників та означає наявність відповідного досвіду роботи й певного фахового потенціалу.

З метою створення сприятливих умов розвитку методичної служби та роботи методичних кабінетів Сумським ОІППО, відповідно до побудованої організаційно-функціональної моделі, окрім традиційних, постійно здійснюються наступні заходи: працюють мобільні консульт пункти, методичні порадники, мобільні сторінки методистів, практикуми-тренінги, науково-практичні семінари в рамках методичної естафети та багато іншого.

З метою надання методичної допомоги було проведено 182 масові методичні заходи (обласних семінарів і нарад – 69; засідань обласних творчих груп – 33; занять обласних шкіл: молодого управлінця, методиста, учителя – 35, передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності – 35; учительських конференцій – 3, конкурсів фахової майстерності – 7).

Тематичні науково-практичні семінари міжобласного спрямування (із залученням управлінських структур, громадських організацій, широкого кола науковців, практиків):

з/п

Статус

Тема

Місце проведення


Дата проведен-ня

ПІП зав. Р(М)МК

1.

Обласний науково-практичний семінар

Проект як засіб методичної роботи

м. Суми

15-16.

11.07 р.

Хоменко М.Г.

2.

Обласний науково-практичний семінар-навчання

Розвиток інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості: науково-методичний аспект

Тростянецький район

19-20.

03.08 р.

Волочаєва Л.А.

3.

Між-обласний науково-практичний семінар

Форми та методи роботи з інтелектуально-обдарованою молоддю

(з досвіду роботи)

м. Ромни-

м. Полтава

17-18.

09.08 р.

Хоменко А.М.

4.

Обласний науково-практичний семінар-нарада

Формування самосвідомості юних громадян України шляхом використання ціннісно-мотиваційного компонента

м. Охтирка,

Охтирський район

22-23.

10.08 р.

Степанян Л.Б.,

Шульга І.Б.

5.

Обласний науково-практичний семінар

Використання традиційних та інноваційних форм роботи з молодими учителями, як один із напрямів діяльності методичної служби

Сумський район

13-14.

05.09 р.

Самохіна С.Є.

6.

Обласний науково-практичний семінар

Профільна, допрофільна підготовка школярів: проблеми, перспективи

м. Глухів,

Глухівський район

14-15.

10.09 р.

Дяченко В.Г.,

Смик С.В.

7.

Обласний науково-практичний семінар-нарада

Вивчення,узагальнення, схвалення, поширення ППД, впровадження інноваційних технологій в практику роботи навчальних закладів області

м. Конотоп

14-15.

09.10 р.

Рибаченко В.О.

8.

Обласний науково-практичний семінар

Роль освітнього округу в підвищенні якості освіти

м. Білопілля

11-12.

05.2011

Євтушенко О.І.

9.

Обласний науково-практичний семінар

Здібні, обдаровані, талановиті: виявлення, підтримка, розвиток (з досвіду роботи: здобутки, проблеми, перспективи)

Кролевецький район

05-06.

10.2011

Касьяненко І.В.

Удовиченко І.В.

Схожі:

Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconПро проведення семінару завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти
Начальникам управлінь, відділів освіти міськвиконкомів (міських рад), управлінь, відділів освіти, молоді та спорту міськвиконкомів,...
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconЗавідуючі районними (міськими) методичними кабінетами управлінь (відділів) освіти райдержадміістрацій, міськвиконкомів (міських рад)
Районними (міськими) методичними кабінетами управлінь (відділів) освіти райдержадміістрацій, міськвиконкомів (міських рад)
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconЗавідуючі районними (міськими) методичними кабінетами управлінь (відділів) освіти райдержадміістрацій, міськвиконкомів (міських рад)
Районними (міськими) методичними кабінетами управлінь (відділів) освіти райдержадміістрацій, міськвиконкомів (міських рад)
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconПрактикум завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів
Квітня на базі навчальних закладів Буринської районної ради відбувся обласний науково-практичний семінар «Інтерактивні технології...
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconПро використання навчальної літератури
Начальникам управлінь, відділів освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів, управлінь, відділів освіти, міськвиконкомів,...
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconПорядок надходження варіантів завдань до відділів (управлінь) освіти міських рад, райдержадміністрацій
Головне управління освіти І науки облдержадміністрації готує І надсилає на електронні адреси відділів, управлінь освіти варіанти...
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconПро проведення
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти iconЗвіт про роботу Звіт про виконану роботу на протязі семестру(здає кожен викладач) Звіт про виконання навчального навантаження Звіт про виконання навантаження І вимог міністерства освіти (здає кожен викладач)
Видається на кафедру з погодинниковою розміткою на навантаження кожного викладача
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи