Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти icon

Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти
НазваВимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти
Сторінка1/3
Дата20.09.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ВИМОГИ

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Суми 2009


Навчально-методичний посібник рекомендовано до друку за рішенням кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № від 05.2009 р.)


Вимоги безпеки праці і виробничої санітарії під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях: Навчально-методичний посібник./ Укладач Крот Г.В, – Суми: Вид. СОІППО – 2009, – стор.


Рецензенти:

Гиря О.О. кандидат педагогічних наук, в.о. доцента, зав кафедри теорії та методики виховання СОІППО.

^ Деменков Д.В. викладач кафедри теорії та методики виховання СОІППО.

Консультант:

Кравець Г.М. Головний спеціаліст ТУ Держгірпромнагляду по Сумській області


Укладач:

Крот Г.В. старший викладач кафедри теорії та методики виховання

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Методичні рекомендації щодо вимоги безпеки праці і виробничої санітарії підчас занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти розроблені відповідно до «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 за № 990/14257.

Матеріал навчально-методичного посібники розширить знання вчителів трудового навчання з державних нормативних вимог безпечної праці та виробничої санітарії під час навчання у навчальних та навчально-виробничих майстернях, з видами інструктажів та їх реєстрації в журналі з охорони праці.


Зміст

Передмова..…………………………………………………………………4

Розділ І. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи

загальної середньої освіти……………………………………..6

1. Загальні положення ……………………………………………………..6

2. Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях …………………….8

3. Вимоги електробезпеки ……………………………………………… 14

4. Вимоги безпеки під час навчання учнів у навчальних і

навчально-виробничих майстернях……………………………………15

5. Вимоги пожежної безпеки……………………………………………...16

6. Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення охорони праці

під час занять у майстернях навчального закладу…………………….16

Розділ ІІ. Види інструктажів та їх реєстрація…………………………..19

1. Порядок складання інструкції………………………………………….19

2. Проведення інструктажів з питань охорони праці у

майстернях з трудового навчання загальноосвітнього закладу……...24

3. Реєстрація інструктажів з хорони праці……………………………….24

4. Методичні поради вчителю трудового навчання з питань

охорони паці……………………………………………………………..25

Додатки……………………………………………………………………. 27


Здоровя людини це безцінний скарб який дано їй від народження. Зберегти, не розтрати а інколи і примножити здоровя це велика справа кожної людини упродовж свого життя. Те, що людині дано від природи вона не цінує, а втративши – жалкує. Особливо це стосується дітей. Черезмірна цікавість, незнання, нехтування безпекою у своїх діях приводить до нещасних випадків різної тяжкості як у побуті так і на уроках в загальноосвітніх закладах. Однією із головних задач учителя та учнів на уроках трудового навчання є знання та дотримання правил безпечної роботи.

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

У статті 43 Конституції України записано, що «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці». Законодавство про охорону праці складається з Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.

№ 2694-ХІІ та Кодексу законів про працю України.

На учнів загальноосвітніх навчальних закладів поширюються всі норми і правила, установлені для неповнолітніх Кодексом законів про працю України. Законом України "Про охорону праці", чинним законодавством України у сфері охорони здоров'я.

Для навчальних закладів системи загальної середньої освіти розроблено «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.1 1.2001 за № 969/6160.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 23травня 1991 р. № 1060-ХІІ забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу.

У системі управління охороною праці в навчальному закладі виділяють такі основні напрями:

 • створення безпечних умов праці та навчання;

 • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

 • профілактика нещасних випадків;

 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Створення безпечних умов праці, дотримання основ чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії і гігієни, належне утримання будівель і споруд, використання обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану тощо забезпечує керівник навчального закладу. Щороку у серпні кожний заклад освіти для визначення його готовності до нового навчального року має обстежити комісія, до складу якої входять представники районної виконавчої влади, районного управління освіти, профспілки, пожежного нагляду, санепідемслужби, Держнаглядохоронпраці та ін. За результатами обстежень комісія видає Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до навчального року. А також Акт – дозвіл (додаток 5) на проведення занять у навчальних майстернях в якому вказується стан навчальних майстерень та їх готовність до нового навчального року. Акти є дозволом на роботу навчального закладу і діють упродовж одного року.

Відповідно до статті 13 Закону № 2694 керівник навчального закладу створює систему охорони праці та забезпечує її функціонування.

Однією з найважливіших ланок в управлінні охороною праці в навчальному закладі є розробка, затвердження і виконання Положення про організацію роботи з охорони праці — локального нормативного акта, яким встановлюються права, обов'язки та відповідальність кожного працівника закладу, включаючи посадових осіб, щодо забезпечення безпечності навчально-виховного процесу

Матеріал навчально-методичного посібники розширить знання вчителів трудового навчання з державних нормативних вимог безпечної праці та виробничої санітарії під час навчання у навчальних та навчально-виробничих майстернях, з видами інструктажів та їх реєстрації в журналі з охорони праці.

У навчально-методичному посібнику «Вимоги безпеки праці і виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях» подаються нормативні документи, методичні поради вчителю трудового навчання з питань охорони праці, перелік допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки майстерні навчального закладу, правила надання першої (долікарняної) допомоги, а також форма журналу реєстрації інструктажів учнів, вихованців з охорони праці на робочому місці.

Методичні рекомендації щодо вимог безпеки праці і виробничої санітарії підчас занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти розроблені відповідно до «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 за № 990/14257. ДБНІ В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України віл 14.08.2001 №63 (- ДСанПіН 5.5.2.008-01), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 9-3/2533
Розділ І. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 13.08. 2007 № 730

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 № 990/14257


1.Загальні положення

1.1. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

встановлюють вимоги безпеки і виробничої санітарії підчас занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях, дільницях і полігонах, автодромах, трактородромах, навчальних господарствах та інших навчально-виробничих підрозділах навчальних закладів системи загальної середньої освіти і поширюються на загальноосвітні, позашкільні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, у яких учні послідовно набувають первинні трудові уміння і навички виконання робіт під час трудового і виробничого навчання, допрофесійної та професійної підготовки.

Ці Правила є обов'язковими для виконання учасниками навчально-виховного процесу; учнями, вихованцями; викладачами, учителями, майстрами виробничого навчання, інструкторами виробничого навчання, керівниками навчальних закладів.

1.2. Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 та № 969/6160 (зі змінами) Щороку у серпні кожний заклад освіти для визначення його готовності до нового навчального року має обстежити комісія, до складу якої входять представники районної виконавчої влади, районного управління освіти, профспілки, пожежного нагляду, санепідемслужби, Держнаглядохоронпраці та ін. За результатами обстежень комісія видає Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до навчального року. В даному акті вказується і стан навчальних майстерень та їх готовність до нового навчального року. Акт є дозволом на роботу навчального закладу і діє упродовж одного року.

1.3. Неповнолітні діти не допускаються до виконання робіт, що визначаються «Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці», на яких забороняється використання праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за №176/385.

1.4. Відповідно до «Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я

України від 22.03.96 №59. зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за №183/1208, перенесення важких речей неповнолітніми становить:

під час короткочасної роботи:

для дівчат 14 років - 2.5 кг,

15 років - 6 кг.

16 років - 7 кг.

17 років - 8 кг;

для юнаків 14 років - 5 кг,

15 років - 12 кг,

16 років - 14 кг.

17 років -16 кг;

під час тривалої роботи:

для дівчат 15 років - 4,2 кг,

16 років - 5.6 кг.

1 7 років - 6.3 кг;

для юнаків 15 років - 8.4 кг.

16 років - 11.2 кг.

17 років - 12.6 кг.

Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на
кількість його підйомів (переміщень).

Робота учнів з вантажами не повинна становити більш 1/3 робочого часу.

Короткочасна робота — 1- 2 підняття та переміщення вантажу;
тривала — більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 години робочого часу.

У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.

Докладене м'язове зусилля при утриманні або переміщенні
вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно
перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість —
не більше 3 хв., подальший відпочинок — не менше 2 хв.

Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.

Відстань переміщення вантажу не повинна перевищувати 5 м.

^ До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей учні віком до 15 років не допускаються.

1.5. Під час роботи в майстернях з технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів слід користуватися Правилами з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2002 №574. зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.12.2002 за №967/7255.

1.6. Вимоги безпеки під час проведення робіт в майстернях сільськогосподарського профілю визначаються Правилами безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України під 16.1 1.98 №219. зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за №793/3233.

1.9. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення занять у майстернях, проводиться у відповідності з Положенням про

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616. зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за 1093/6284 (зі змінами).

1.10. Ці Правила можуть використовуватися під час проведення навчання в майстернях професійно-технічних навчальних закладів.

1.11. Систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил покладається на керівників навчальних закладів, місцевих органів управління освітою.


^ 2. Вимоги безпечної праці в навчальних майстернях


2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Майстерні навчального закладу використовуються тільки для проведення занять з трудового навчання і поділяються на:

 • навчальні майстерні для трудового навчання молодших школярів віком 6-10 років (1—4 класи);

 • навчально-виробничі майстерні, у яких здійснюється трудове, допрофільне навчання і допрофесійна підготовка учнів 5-9 класів;

 • навчально-виробничі майстерні загальноосвітніх, позашкільних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти для трудового і виробничого навчання та профільної, допрофесійної і професійної підготовки учнів 10-12 класів.

2.1.2. Приміщення майстерень навчальних закладів, розміщення в них обладнання і механізмів повинні відповідати вимогам:

ДБНІ В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів";

«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України віл 14.08.2001 №63 (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01);

«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 9-3/2533

2.1.3. Приміщення для трудового навчання необхідно ізолювати від основних навчальних приміщень і розміщувати на першому поверсі в окремих блоках, відсіках будівлі або в окремих будівлях з гардеробом і туалетом в них.

2.1.4. Не дозволяється організація майстерень у підвальних і напівпідвальних приміщеннях.

2.1.5. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2-008-01 майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних верстаками, верстатами, та іншим обладнанням.

 • Робочі місця у виробничих майстернях школи повинні за­безпечувати робочу позу учнів, бути безпечними відносно травм.

 • Кожний учень забезпечується ергономічним робочим місцем.

 • Відповідно до санітарних норм на кожного працюючого відводиться не менше 4 м2 площі (15 м3 об'єму виробничого приміщення).

 • В столярних майстернях повинні бути передбачені верстати висотою 75,5; 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу — верстати висотою 95 і 87 см від полу до губок тисків.

 • Кожне робоче місце слід забезпечити сидінням на кронштейні або табуретами висотою 40—42 см, з розміром сидіння 35x35 і 40x40 см. Для підбору відповідних меблів у майстернях повинні бути підставки (решітки) розміром 55x75 см, висотою 5,10,15 см по 5 підставок кож­ного розміру. Раціонально мати універсальну підставку. Нормальна висота робочого місця є така, коли лікоть учня, зігнутий під кутом 90°, буде на рівні губок лещат.

У столярній майстерні верстати розміщуються або під кутом 45° або в три ряди перпендикулярно світлонесучій стіні. Відстань між верстатами в передньо-задньому напрямі повинна бути не мен­ше 0,8 м, між рядами — 1,2 м.

У майстерні по обробці металу раціонально розміщувати вер­стати так, щоб світло падало на робоче місце спереду або справа. Відстань між рядами — 1,0 м, від внутрішньої стіни верстати по­винні бути на відстані не менше як 0,8 м, краще всього розміщу­вати одноіменні верстати в шахматному порядку. Відстань між тисками не менше 1,0 м. На верстатах слід встановлювати мета­леву сітку висотою не менше 1,0 м.

У майстернях для учнів 10—12 років слід використовувати інструменти розміром № 1, для 13—15-річних учнів № 2, після
15 років — інструментарій для дорослих.

2.1.6 Усі роботи, що проходять в майстернях навчальною закладу, повинні бути організовані таким чином, щоб повністю унеможливити утворення вибухонебезпечних концентрацій газо- паро- і пилоповітряних сумішей в об'ємі всього приміщення та в окремих робочих зонах.

2.1.7. Температура поверхонь обладнання і технологічних трубопроводів, до яких існує можливість доторкання учнів під час проведення занять, не повинна перевищувати 45° С. За умови перевищення такої температури, слід поверхні обладнання та трубопроводи закривати теплоізоляцією або розміщувати в недоступних місцях (на висоті, поза робочою зоною тощо),

2.1.8. Елементи обладнання і апаратури майстерні, які можуть бути джерелом небезпеки, мають бути позначені сигнальними кольорами, а в небезпечних зонах приміщення майстерні встановлені знаки безпеки за ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

2.1.9. У зв'язку з особливостями навчального процесу і великою фізичною активністю учнів під час роботи площа робочого місця на одного учня має бути збільшена на 25—40% порівняно з нормою площі робочого місця дорослого робітника.

Так, для навчання за професією токар площа па одного учня повинна становити 6м2, фрезерувальник і шліфувальник - 9-12м2 для слюсарів-інструментальників, складальників, ремонтників та інших - 4м2

2.1.10. Вимоги безпеки праці під час роботи з електрифікованим інструментом визначаються «Правилами безпечної експлуатації електроустановок

споживачів».

2.1.11. Розміщення та обладнання інструментальних кімнат і складів повинні бути найбільш зручними для обслуговування навчально-виробничого

процесу і транспортування інструмента, пристроїв, матеріалів і готової продукції.

2.1.12. Учні забезпечуються обладнанням та інструментами відповідно до «Переліку допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання», рекомендованого Міністерством освіти і науки України (додаток 1).

Нестандартне саморобне обладнання, яке не зазначене у цьому Переліку, має відповідати вимогам безпеки праці, а саме:

 • принцип дії, конструктивні схеми, елементи конструкції повинні забезпечувати електро і пожежну безпеку;

 • у разі необхідності мати захисні огорожі.

 • монтаж і експлуатація, ремонт обладнання повинні забезпечувати безпеку праці.

2.1.13. Склад для зберігання довгомірних пиломатеріалів і металів, фанери та інших матеріалів треба розміщувати поряд з приміщенням, де виконуються роботи з деревиною у торцевій частині будівлі з одним виходом безпосередньо назовні та другим – у майстерню. що прилягає.

2.1.14. Проїзди й проходи всередині майстерні повинні мати чітко визначені габарити, окреслені білими лініями або показані знаками, що їх замінюють. Не дозволяється захаращувати проходи, сходи й коридори.

2.1.15.Гардеробні для зберігання верхнього одягу мають бути облаштовані окремо від гардеробних для зберігання спецодягу.

2.1.16. Підлога у приміщеннях майстерень (дерев'яна, з лінолеуму тощо)має бути теплою, гладенькою, не слизькою, зручною для очищення, а також задовольняти експлуатаційні вимоги до приміщення.

2.1.17. Усі матеріали, які використовуються при будівництві, реконструкції та оздобленні приміщень майстерень, настилу підлоги, повинні мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.

2.1.18. У приміщеннях, де виконується робота з кислотами і лугами, а також з іншими агресивними речовинами (солями, нафтопродуктами тощо), підлога має бути стійкою проти хімічної дії і не допускати адсорбції зазначених речовин.

2.1.19. Стіни мають бути покритими фарбами світлих тонів – жовтого, блакитного, бежевого, зеленого кольорів: стелі, двері, віконні рами -білі. При цьому використовуються фарби, що створюють матову поверхню.

2.1.20. У майстернях мають бути встановлені умивальники з гарячим водопостачанням та індивідуальними змішувачами, щітками, милом і рушником або пристроями, що їх замінюють.

2.1.21. Майстерні. обладнані поза територією навчального закладу, необхідно забезпечувати доброякісною питною водою відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01, Температура питної води повинна бути не нижчою 8°С і не вищою 20 °С. Обов'язкова установка питних фонтанчиків або закритих баків з насадками. Воду в баках треба міняти щоденно. Біля питних баків необхідний пристрій для стікання води.

2.1.22. У майстерні слід мати аптечку (додаток 2), а також інструкцію з надання першої (долікарняної) допомоги де вказати адресу і телефон найближчої лікувально-профілактичної установи, що може надати медичну допомогу.

Ця інструкція розробляється завідувачем майстерні відповідно до Правил надання першої ( долікарняної) допомоги (додаток 3). Учні мають бути обізнані з Правилами надання першої (долікарняної) допомоги.


2.2. Вимоги до освітлення, опалення і вентиляції.

2.2.1. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 температура повітря в майстернях з обробки металу та деревини має бути 16-І8°С, інших майстернях - 17-20°С, відносна вологість повітря - 40-60%.

2.2.2. Природне й штучне освітлення приміщень майстерень, має задовольняти вимоги, передбачені вимогами СНиН 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» та ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

2.2.3. Направленість основного світлового потоку в навчальних приміщеннях повинна падати з лівого боку від учня, а на робочих місцях у навчально-виробничих приміщеннях — відповідно до технологічних вимог.

2.2.4. Найменша освітленість горизонтальних поверхонь на рівні 0.8 м від підлоги в приміщеннях повинна бути:

 • у майстерні з обробки металу і деревини:

при люмінесцентних лампах – 300 лк.

при лампах розжарювання – 150 лк:

 • у швейній майстерні:

при люмінесцентних лампах—не менше як 400 лк.

при лампах розжарювання – 200 лк;

 • у проходах майстерень—відповідно не менш як 100 і 50 лк (на підлозі).

 • кабінет креслення, класні дошки:

при люмінесцентних лампах – 500 лк.

при лампах розжарювання – 300 лк

2.2.5. Над світловими отворами в майстернях з південною, західною і південно-західною орієнтацією вікон потрібні сонцезахисні пристрої (жалюзі, козирки).

2.2.6. Шибки у вікнах треба очищати від пилу й бруду не рідше як два рази на рік, а в приміщеннях із значним виділенням диму. пилу, кіптяви—у міру їх забруднення, але не менш як чотири рази на рік.

2.2.7. Штучне освітлення допускається загальне або комбіноване (загальне плюс місцеве). Застосовувати тільки місцеве освітлення не дозволяється. У приміщеннях для трудового навчання встановлюються пилево-логозахисні світильники ПВЛ — 2x40, ЛСО — 8, ЛВВО — 1.

2.2.8. Світильники місцевого освітлення (з будь-якими лампами) для приміщень майстерень повинні мати відбивачі, які виготовлені з матеріалу, що не просвічується, із захисним кутом, не меншим як 30°.

2.2.9. У приміщеннях майстерень, коридорах улаштовують аварійне освітлення, що має створювати освітленість не меншу, як 0.3 лк на підлозі

вздовж лінії основних проходів і на сходах.

2.2.10. Електрична частина освітлювальних установок повинна відповідати вимогам «Правил улаштування електроустановок», що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

2.2.11. Приміщення майстерень мають бути обладнані опаленням та вентиляцією.

2.2.12. Опалення повинне забезпечувати рівномірну температуру -, можливість регулювання ступеня нагріву приміщення і незалежного вмикання і вимикання опалювальних секцій.

2.2.13. Ворота і вхідні двері в капітальних стінах повинні бути утеплені. Біля воріт і дверей, через які відбувається транспортування матеріалів і виробів маю бути опалювані тамбури.

Двері повинні мати пристрої для примусового закривання (пружини пневматичні затвори). У ворогах для проходу людей повинні бути хвіртки.

2.2.14. У приміщеннях майстерень улаштовують змішану вентиляцію (природну й механічну), яка забезпечує повітрообмін, температуру й стан повітряного середовища, передбачені нормами ДСан ПіН 5.5.2.008-01.

2.2.15. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони майстерні не повинна перевищувати значень, указаних в ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

2.2.16. Незалежно від наявності вентиляційних пристроїв у віконних отворах мають бути фрамуги, то відчиняються, або інші пристрої для провітрювання: для відчинення і регулювання фрамуг вікон слід мати зручні пристрої, якими керують з підлоги.

2.2.17. У майстернях з обробки металу і деревини вентиляція повинна забезпечувати повітрообмін 20 м3/год. на одну особу. Виробничі процеси, що супроводжуються виділенням пилу, обладнують пристроями для його уловлювання і видалення.

2.2.18. Місцеві відсмоктувачі повинні забезпечувати повітрообмін 250 м3/год. Повітрообмін місцевої витяжки від клеєварки повинен становити 350 м3/год.

2.2.19. Вентиляційні пристрої повинні бути завжди справними і перебувати під постійним наглядом осіб, які відповідають за роботу вентиляції.

Вентиляційні установки повинні проходити планово-запобіжний ремонт, періодичне технічне і санітарно-гігієнічне випробування. Результати випробувань заносять до спеціального журналу.


2.3. Вимоги з безпеки праці до обладнання

2.3.1. Усе обладнання майстерень має бути справним і надійно закріпленим.

2.3.2. Обладнання й механізми повинні мати всі необхідні надійно закріплені обмежувачі.

2.3.3. Розміщення обладнання (верстатів, машин, механізмів, верстаків тощо) має відповідати навчально-виробничому процесу, нормам розстановки обладнання й умовам його роботи, а також забезпечувати безпечні умови навчання та праці учнів.

2.3.4. Складування матеріалів і деталей треба виконувати на спеціальних місцях, так. щоб вони не захаращували проходів і не заважали вільному обслуговуванню. Висота складування матеріалів, заготовок не повинна бути більшою 1 м. При складуванні потрібно забезпечувати стійкість складених предметів, запобігати падінню заготовок, деталей або матеріалів. Для цього застосовують спеціальні пристрої, стояки, прокладки, підкладки, підпори, тощо.

2.3.5. Обладнання майстерень (установка для фарбування розпилення, апарат точкового зварювання тощо), робочі місця для лиття металів і термообробки треба встановлювати в окремому приміщенні з обов'язковим влаштуванням місцевих витяжних відсмоктувачів. Фарбувати розпилюванням необхідно тільки у витяжній шафі.

2.3.6. Передачі (пасові, канатні, ланцюгові, фрикційні, зубчасті тощо) повинні бути забезпечені надійними і зручними в експлуатації запобіжними захисними засобами і бути пофарбованими в сигнальні кольори відповідно до ГОСТ12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

2.3.7. Передачі, розмішені всередині обладнання і агрегатів, повинні бути закритими з усіх боків. Доступ до них має здійснюватися тільки за допомогою пристроїв, що відчиняються (кришка, дверці тощо).

2.3.8. Подавальні валики й інші подібні пристрої повинні бути забезпечені пристосуваннями, що запобігають захопленню одягу і пальців працівника.

2.3.9. Устаткування, пристрої та інструменти протягом усього періоду експлуатації повинні відповідати вимогам безпеки ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Обшие требования безопасноти».

Обладнання і механізми майстерень повинні мати тільки індивідуальні приводи. Передавання руху до обладнання трансмісіями в майстернях не дозволяється.

2.3.10. Оброблювані, рухомі або обертові деталі, вироби, що виступають за габарити обладнання, повинні бути огороджені і мати стійкі підтримувальні пристрої.

2.3.11. Усе верстатне обладнання, призначене для обробки крихких металів, повинно мати захисні пристрої. Під час обробки матеріалів з утворенням зливної стружки верстати повинні бути обладнані стружколамами. Фрезерні верстати для захисту від стружки повинні мати надійні щитки й ширми. Стругальні верстати мають забезпечуватися стружкозбирачами.

2.3.12. Обладнання треба фарбувати світлими тонами одною кольору. Місця, що підлягають захисту, фарбують червоним кольором, який різко виділяється після зняття захисного засобу.

2.3.13. Справність і стан обладнання та його захисних засобів повинні перевірятися до початку роботи майстром, інструктором виробничого навчання або вчителем, викладачем.

2.3.14. Пуск і зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними, а пускові пристрої — зручними для користування.

2.3.15. Пускові пристрої мають забезпечувати швидкість і плавність вмикання з робочого місця і повинні бути позбавлені можливості самовільно вмикатися. Наявність кількох місць пуску не дозволяється.

2.3.16. Поблизу робочого місця вчителя, викладача, майстра, інструктора виробничого навчання має бути рубильник (кнопка «Стоп») вимикання всього

обладнання майстерні.

2.3.17. Розміщення органів керування (рукояток. маховичків, кнопок) повинно бути зручним, безпечним для користування,

2.3.18. Кнопки вмикання будь-якого обладнання мають бути заглиблені на

3-5 мм., а кнопки вимикання повинні виступати над панеллю не менш як

на 3 мм і мати добре видимий напис «Стоп». Колір кнопок вимикання — червоний.

2.3.19. Пусковий педальний пристрій, якщо він є, повинен мати захисний засіб, що запобігає випадковому вмиканню (під падіння предмета на педаль, несподіваного натискання тощо).

2.3.20. Прибирати стружки, обрізки, пил і бруд з обладнання слід тільки за

допомогою крючків, щіток тощо після того, як вимкнено обладнання.

Без використання зазначених пристроїв прибирати не дозволяється.

Застосовувати стиснене повітря для здування ошурок і стружок не дозволяється.

2.3.21. Змащувати частини обладнання треба ретельно і систематично згідно з відповідною інструкцією. Система змащування забезпечується пристроями, що запобігають розбризкуванню і розливанню мастил (щітками, збирачами, листами, піддонами), і повинна бути безпечною в обслуговуванні.

2.3.22. Ремонтувати обладнання під час його роботи забороняється.

2.3.23. Перед ремонтом обладнання треба його вимкнути з електромережі і привести до такого стану, при якому жодна його частина або вузол не могли б самостійно рухатися. Приводні паси треба зняти з шківів, під пускові педалі потрібно підставити підкладки (колодки).

Біля пускових пристроїв і рубильників, що підводять струм, вивішують попереджувальні плакати, де зазначають, що обладнання ремонтується і пуск його заборонений.

Знімні частини розмішують на заздалегідь підготовлених місцях, міцно і стійко укладають з використанням підкладок, круглі деталі — із застосуванням підпор.

Для виконання ремонтних робіт між знятими деталями і біля обладнання. що ремонтується залишають вільні проходи і робочі площі.

2.3.24. Перед пуском обладнання після ремонту або налагодження всі захисні засоби, а також пристрої слід поставити на місце, міцно й правильно закріпити. Працівників, які є поблизу повідомляють про початок роботи на відремонтованому обладнанні.

  1   2   3

Схожі:

Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconВимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти
Навчально-методичний посібник рекомендовано до друку за рішенням кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту...
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VIII обсяг модуля
Знати: основні закони та закономірності, поняття і визначення з охорони праці; організація роботи з охорони праці на виробництві;...
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти загальні положення Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) розроблений
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconНазва модуля: Охорона праці Код модуля
Оп на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconНазва модуля: Охорона праці Код модуля
Оп на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Оп на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Вимоги безпеки праці І виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи