Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році
Скачати 60.07 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році
Дата09.11.2012
Розмір60.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /Метод. реком. ДОШК_ЛЬНА ОСВ_ТА 2012-2013.doc
2. /Метод. реком. _НКЛЮЗИВНА ОСВ_ТА 2012-2013.doc
3. /Метод. реком. _НОЗ. МОВА_2012-2013.doc
4. /Метод. реком. _НФОРМАТИКА 2012-2013.doc
5. /Метод. реком. _СТОР_Я ТА СУСП_ЛЬНО-ГУМАН_ТАРН_ ДИСЦИПЛ_НИ 2012 2013.doc
6. /Метод. реком. Б_ОЛОГ_Я. ЕКОЛОГ_Я 2012-2013.doc
7. /Метод. реком. ВИХОВНА РОБОТА 2012-2013.doc
8. /Метод. реком. ГЕОГРАФ_Я 2012-2013.doc
9. /Метод. реком. ЕКОНОМ_КА 2012-2013.doc
10. /Метод. реком. ЗАХИСТ В_ТЧИЗНИ 2012-2013.doc
11. /Метод. реком. МАТЕМАТИКА 2012-2013.doc
12. /Метод. реком. МУЗИКА 2012-2013.doc
13. /Метод. реком. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 2012-2013.doc
14. /Метод. реком. ОСНОВИ ЗДОРОВЯ 2012-2013.doc
15. /Метод. реком. ПОЧАТКОВ_ КЛАСИ 2012-2013.doc
16. /Метод. реком. ПРИРОДОЗНАВСТВО 2012-2013.doc
17. /Метод. реком. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 2012-2013.doc
18. /Метод. реком. УКРАфНСЬКА МОВА ТА Л_ТЕРАТУРА 2012-2013.doc
19. /Метод. реком. Ф_ЗИКА ТА АСТРОНОМ_Я 2012-2013.doc
20. /Метод. реком. Ф_ЗИЧНА КУЛЬТУРА 2012-2013.doc
21. /Метод. реком. Х_М_Я 2012-2013.doc
22. /Метод. реком. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА 2012-2013.doc
Дошкільна освіта (2012-2013 рр.)
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Інформатика» у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації з образотворчого мистецтва 2012-2013 навчальний рік
Основи здоров’я Методичні рекомендації з навчання предмету у 2012-2013 навчальному році (Лист монмс україни від 01. 06. 12 №1/9-426) Вивчення предмета «Основи здоров’я»
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2012-2013 навчальному році з використанням рекомендацій листа
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та «Технології» у 2012-2013 навчальному році Сучасний розвиток суспільства І виробництва потребує
Сучасне методичне спрямування викладання української мови І літератури з акцентуванням на розвитку інноваційної особистості
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Фізична культура»
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 23.
Методичні рекомендації щодо викладання художньої культур у 20012-2013 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо вивчення предмету

«Захист Вітчизни»

у 2012-2013 навчальному році


Метою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.

Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на розділи, кожен з яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

– підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки, безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;

– підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

– основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

– основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

– основи медичних знань, надання першої допомоги.

У 2012-2013 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою авт. Мелецький В.М. та ін.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, вивчення предмета у 2012-2013 навчальному році здійснюється:

– 2 години на тиждень – у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

– 1 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив­ної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення й по­глиблення змісту тем, що вивчаються.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни».

Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за програмою та підручниками для юнаків.

Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Рекомендуємо визначити, для більш ефективної організації навчально-польових зборів, загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких проводити заняття, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів та об’єднавши їх у навчальні взводи та відділення.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011 № 329 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 556/19304.

При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

  1. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.

  2. Проведення розминки.

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.).

Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу передбачає закріплення знань з шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, основ здоровя, географії, біології; здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстримальних умовах.

Відповідно до Указу Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» підготовлено спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України від 16.12.2011 № 1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну гру «Зірниця» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1567/20305). З метою підготовки учнів (вихованців) до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Зірниця» розроблено навчальну програму гуртка «Зірниця» (авт. Коломоєць Г.А.).

Метою навчальної програми є: формування в учнів (вихованців) почуття патріотизму; мотивація до збереження свого здоровя та фізичного розвитку; свідоме ставлення до особистої та громадянської безпеки, розвиток рухових здібностей та морально-вольових якостей.

Вивчення матеріалу передбачається учнями 5-9 класів.

Програма розміщена на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. Міненко М.І.), «Міжнародне гуманітарне право» (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.).

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» у загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.


Методист «Захисту Вітчизни»

Сумського ОІППО В.М. Кидик


Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році «Захист Вітчизни»
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмету
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни»
Вітчизни, проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України; створення умов для формування...
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації базуються на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426...
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Лист монмолодьспорту №1/9-454 від 09. 06. 2011
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012-2013 навчальному році з галузі знань...
Методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи