Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Скачати 116.28 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Дата21.11.2012
Розмір116.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році


Оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язується з деякими змінами в стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти – спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетенцій, що в майбутньому давали б можливість випускникам школи комфортно почувати себе в сучасному мультинаціональному просторі. Знання іноземних мов є однією з основних вимог сучасного світу. Шкільна іншомовна освіта переорієнтовується на комунікативно-діяльнісне, особистісно-орієнтоване та культурологічне спрямування навчального процесу.

Нові реалії вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

Вимоги часу та бажання батьків забезпечити першокласників обов’язковим вивченням іноземної мови створили основу для запровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, яким передбачено вивчення іноземної мови з першого класу. Так, постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462 затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти, згідно з яким метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній та письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

 • правильна вимова, розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається;

 • розпізнання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання, використання його у процесі усного спілкування;

 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

 • участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

 • уміння коротко висловлюватися в межах тематики спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати на пам’ять римовані твори дитячого фольклору;

 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробило типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

У 2012-2013 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома програмами а саме:

 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи». – Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи». – Київ, 2010 р.;

 • «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. – Іноземні мови. 5-9 класи», Київ, 2010 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи». – «Перун», 2005 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 5-11 класи». – «Перун», 2005 р.

Навчальні програми не встановлюють послідовність вивчення предметної тематики в рамках навчального року, а лише вказують на зміст.

Робочі навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік складаються:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 р. № 572;

 • для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 66;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 5-9 класи  за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 р. № 182;

 • для 10-11-х класів  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834;

 • для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів: 5-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66.

Як і в минулі роки, інваріантна складова типового навчального плану основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні державного стандарту.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

^ Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого

класу

Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів.


Тип навчального закладу


Кількість годин по класах


1

2

3

4

загальноосвітній навчальний заклад

1

2

2

2

спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов

3

3

3

4


На етапі початкової школи особливо важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення іноземних мов та інтерес до пізнання світу навколо, а також формувати здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.

Ефективність раннього початку вивчення іноземної мови не викликає сумнівів.

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватись лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www/mon.gov.ua. Для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти.

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає в тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма. Підручник з іноземної мови для 1-го класу дещо відрізняється від підручника для наступних класів, оскільки шестирічна дитина не має досвіду навчання. Зміст підручника спирається на досвід, набутий учнем у дошкільний період. Йдеться про елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ, уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках, використовувати наочність і предмет у коротких повідомленнях; навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи, грати в ігри.

1-й клас початкової школи розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень.

35 годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови в 1-му класі планується розділити на 2 півріччя: І півріччя – 16 годин для засвоєння основ фонологічного аспекту мови; ІІ півріччя – 19 годин на засвоєння звуко-буквених співвідношень.

Ознайомлення учнів зі звуковою системою іноземної мови повинно відбуватися на основі імітативно-ігрових технологій в умовах комунікативних ситуацій.

У програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме: особистісна, центром якої є сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини; публічна, що охоплює свята та традиції; освітня, сконцентрована навколо знань, предметів шкільного побуту.

Закінчується 1-й рік навчання святом букваря, на якому учні демонструють отримані знання, уміння й навички в усній формі, на основі комунікативних завдань.

Для закладання основ самооцінювання та самоконтролю учням пропонується заповнення елементів мовного портфоліо, що відповідає сучасним Європейським стандартам вивчення іноземної мови в ранньому віці.

2-й рік вивчення іноземної мови передбачає не тільки більшість годин, але й збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії). Комунікативно-мовленнєвий розвиток учня 2-го класу продовжується в усній формі спілкування, тобто учень повинен навчитися сприймати і розуміти іноземну мову на слух та відповідно на неї реагувати. У цьому віці діти легко сприймають почуте, без труднощів розуміють на слух не тільки окремі слова, але й цілі комунікативні одиниці, об’ємні мовні відрізки, тому навчання аудіювання – є невід’ємним компонентом навчання комунікації. Воно складається з уміння диференціювати звуки, що сприймаються, інтегрувати їх у смислові комплекси, утримувати їх у пам’яті під час слухання, здійснювати можливе прогнозування і, виходячи з ситуації спілкування, розуміти отриману інформацію. Саме через аудіювання відбувається засвоєння мовленнєвої сторони мови, що значно полегшує оволодіння говорінням. Матеріалом для слухання у 2-му класі слугує не тільки жива мова вчителя на уроці, але й аудіо записи пісень, дитячих віршиків, римівок.

У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з читанням у двох напрямах – навчання техніки читання та читання про себе. У цьому віці відбувається інтенсивне формування прийомів запам’ятовування, тому при формуванні вмінь читання необхідно використовувати прийоми активізації асоціативної пам’яті учнів.

Навчання читання про себе іншомовних текстів покликано вирішувати певні комунікативні задачі, тому починаючи з молодшої школи слід навчати комунікативному читанню в послідовності: від комунікації – до читання і від читання  до комунікації. Перед тим, як діти перейдуть до читання надписів під малюнками, загадок, віршів, міні-розповідей, вони повинні будуть виконати нескладні комунікативні завдання: відповісти на запитання вчителя, сказати 1-2 речення про героїв, описати їхню зовнішність і т.д. Комунікативні завдання після читання тексту вимагають в учня поширеної відповіді на питання, виразу за опорами.

Навчання читання на комунікативній основі реалізує закладений в концепції інтегративний підхід, коли мовний і мовленнєвий матеріал, що вивчається, проходить через 3 аналізатори – слуховий, зоровий та моторний. Четвертий – динамічний аналізатор – додається під час навчання письма і тим самим остаточно закінчує формування мовних навичок та мовленнєвих умінь. Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма – графіки та орфографії.

^ У 3-4 класах ускладнюється тематика мовного та мовленнєвого матеріалу для говоріння. Доцільно застосовувати ситуації, побудовані за принципом діалогу культур, а саме: ситуацій-уявних подорожей до визначних місць країни, мова якої вивчається, ситуацій-обміну думками. На відміну від 1 і 2 класів, у 3-4 класах збільшується доля самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом, що дозволяє молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності. Це не тільки індивідуальні завдання при виконанні завдань читання і письма. На особливу увагу заслуговує проектна робота як різновид творчої групової роботи молодших школярів. Все це сприятиме реалізації одного з провідних завдань середньої школи – навчати учнів успіху, у нашому випадку – вивчення й використання іноземної мови у міжкультурному спілкуванні.

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись з основними положеннями цього документу можна на сайтах: www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goete.de/kiev.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та гранична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологу та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична та граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Наприкінці семестру проводиться контроль за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Звертаємо увагу, що «контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитися у формі тестування.

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати з першого року навчання (1 клас) – 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі. Для виконання підсумкових контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) учитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні завдання перевіряються після кожного уроку в усіх учнів з виставленням оцінок. У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз у місяць перевірялись роботи всіх учнів. Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: писати акуратно та розбірливо; записувати дату виконання роботи. Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні, мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу, клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній не більше 3-х груп. При вивченні іноземної мови, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання. Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо. Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може здійснюватися в трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання, досягають навчальних цілей. Другий аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи само оцінювання, учні вчаться контролювати свої лінгвістичні знання і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали та оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими.

Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного.

Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.


Методист з іноземних мов

Сумського ОІППО Н.В. Клюніна

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Інформатика» у 2012-2013 навчальному році
Упродовж останніх років визначено пріоритети щодо розвитку освіти в Україні й упровадження інформаційно-комунікаційних технологій...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи