Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Скачати 39.96 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Дата21.11.2012
Розмір39.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2012-2013 навчальному році


Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами (діти з проблемами розумового розвитку, сенсорними порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату).

Важливу роль у досягненні гармонійного розвитку таких дітей відіграє технологія впровадження інклюзивної моделі навчання. Вона не є альтернативою спеціальній освіті, але значно розширює її можливості.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Для України інклюзивна освіта – педагогічна інновація, що знаходиться на стадії впровадження, а тому зустрічає немало труднощів. Проте досвід європейських країн демонструє позитивний вплив інклюзивної освіти не лише на дітей з особливими потребами, але й на всіх учасників освітнього процесу. Навчання учня з особливостями в розвитку в загальноосвітній масовій школі є визначним етапом соціалізації, оскільки саме тут формується його світоглядна позиція та ціннісні орієнтири, закріплюється індивідуальна модель взаємин з іншими людьми. Діти, які мають нормативний розвиток, вчаться сприймати відмінності між людьми як нормальне явище, вчаться шанувати людську гідність, бути відповідальними за інших, співчутливими та уважними до потреб оточуючих.

Серед складових моделі інклюзивної освіти можемо виділити:

командний підхід;

задоволення індивідуальних потреб дітей;

співпраця з батьками;

створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі.

Саме на ці аспекти радимо звернути особливу увагу, плануючи роботу загальноосвітнього закладу.

Зупинимось на кожному з них.

Команда – це група людей, у яких є спільна мета, які співпрацюють, щоб досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягти самотужки.

Характерні риси командної роботи з дитиною, яка має особливі потреби, такі:

- рішення стосовно методів роботи приймаються колективно, члени команди несуть спільну відповідальність за результати;

- батьки є рівноправними членами команди;

- всі члени команди мають рівний статус;

- знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час розробки та реалізації індивідуального навчального плану.

Задоволення індивідуальних потреб дітей здійснюється через:

• розробку індивідуальних навчальних прграм та реалізації завдань, визначених в них;

• проведення необхідних адаптацій та модифікацій.

Індивідуальна програма розвитку – документ, який містить детальну інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати. Вона розробляється командою педагогів і фахівців та містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо.

Індивідуальна навчальна  програма дитини з особливими освітніми  потребами у класі з  інклюзивним  навчанням  розробляється  на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією.

Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчального завдання.

Модифікації – змінюють характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання.

Співпраця з батьками.

Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість дитини, ґрунтується на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Налагоджуючи партнерські стосунки з сім’ями, слід пам'ятати, що дуже часто не лише дитина стає аутсайдером, а й самі батьки, замикаючись у своєму горі. Крім того, вони дуже чутливі до найменшої критики на адресу своєї дитини; їхній метод виховання часто проявляється в гіперопіці, що обмежує активність дитини, не дає їй виявити ініціативу, самоствердитися, формує егоцентричні установки. Вчителю дуже важливо показати батькам можливості розвитку їхньої дитини, що їй під силу зробити самій, а в чому слід допомогти. Запорукою добрих стосунків між сім'єю і школою є некритичне ставлення і повага. Батьків також обов’язково треба залучати до освітньо-виховного процесу, запрошувати брати участь у складанні індивідуального навчального плану.

Першим кроком у залученні дитини з особливостями у розвитку до класного колективу є підготовка самого колективу. У різних дітей реакція буде різною залежно від вікових особливостей, моральних цінностей сім’ї, тому від вчителя багато в чому залежить формування психологічного клімату в класі. Важливо, щоб дитина з вадами у розвитку не стала об’єктом глузування та приниження, а з іншого боку – об’єктом надмірного співчуття та гіперопіки. Тут необхідною буде участь психолога, який допоможе провести спеціальні заняття, на яких діти з нормальним розвитком зможуть усвідомити проблеми тих, хто різниться інтелектуальними даними та фізичними можливостями. «Уроки Доброти» також допоможуть створити доброзичливу і невимушену атмосферу.


Методист з інклюзивної освіти

Сумського ОІППО О.О. Фурман

Схожі:

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Кінцевий результат значною мірою залежить від того, які умови для цього створені, а також від наполегливої та цілеспрямованої роботи...
Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології та креслення у 2011 2012 навчальному році
У 2011 – 2012 навчальному році трудове навчання обов’язково вивчається у 1 9 класах, технології у 10 11 класах незалежно від профілю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи