План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік icon

План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік
НазваПлан роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік
Сторінка1/34
Дата11.09.2012
Розмір6.02 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
1. /ПЛАН РОБОТИ _НСТИТУТУ_2012.docПлан роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік


Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти


Затверджено

рішенням вченої ради

Сумського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

протокол № 4 від 01.12.2011 р.


Голова вченої ради ____________ В.Ф. Живодьор


ПЛАН


роботи Сумського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

на 2012 рік

Суми – 2012

Рецензент: ректор, доцент, професор кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського ОІППО В.Ф. Живодьор


Упорядники:

Л.М. Артюшкіна – перший проректор Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент (п.п. І.1, ІІ.1, додаток 1-3)

І.В. Удовиченко – проректор Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук (п.п. І.3, ІІ.3, додаток 5-8)

В.В. Бєлковський – проректор Сумського ОІППО (п.п. І.4, І.5, ІІ.4, ІІ 5)

І.М. Михайлик – проректор Сумського ОІППО (п.п. І.6, ІІ.6)

С.М. Луценко – в.о. проректора Сумського ОІППО (п.п. І.2, ІІ.2, додаток 4)


За загальною редакцією І.В. Удовиченко


Комп’ютерне макетування М.Я. Ковальчук


План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік / Упор. Л.М. Артюшкіна, І.В. Удовиченко, В.В. Бєлковський, І.М. Михайлик, С.М. Луценко // За заг.ред. І.В. Удовиченко.– Суми: РВВ СОІППО, 2011. – 117 с.

ЗМІСТ

Стор.

Розділ І. Аналіз роботи Сумського обласного

інституту післядипломної педагогічної освіти

за 2011 рік………………………………………………………………..............4


І.1. Навчальна робота…………………………………………………………………..4

І.2. Наукова робота……………………………………………………………………17

І.3. Методична робота…………………………………………………………….......22

І.4. Моніторингові дослідження …………………………………………..................27

І.5. Зовнішнє незалежне оцінювання …………………………………………..........29

І.6. Фінансово-господарське забезпечення.………………………………………….34


Розділ ІІ. Завдання щодо діяльності закладу

в 2012 році……………………………………………………………………...38

ІІ.1. Навчальна робота…………………………………………………………..……..38

ІІ.2. Наукова робота……………………………………………………………..……..39

ІІ.3. Методична робота………………………………………………………….……..41

ІІ.4. Моніторингові дослідження……………………………………………...............42

ІІ.5. Зовнішне незалежне оцінювання…………………………………………..…….42

ІІ.6. Фінансово-господарське забезпечення .…………………………...…….……...44


Додатки………………………………………………………………….……..45

 1. План-сітка підвищення кваліфікації працівників закладів

освіти на І та ІІ півріччя 2011-2012 навчального року…………………..45

 1. Робочі навчальні плани за спеціальностями

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»……………….….………..51

 1. Робочі навчальні плани за спеціальностями

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»…………………….………...55

 1. Наукова робота…………………………………………………….…….…67

 2. План-сітка проведення методичних заходів

Сумського ОІППО з педагогічними (управлінськими)

кадрами області на 2011-2012 навчальний рік………………….…..........76

 1. Методична робота з педагогічними кадрами області ………….……......77

 2. Видавнича діяльність…………………………………………….…….…110

 3. Організаційні форми роботи……………………………………..............113

 4. Циклограма засідань……………………………………………………...117

РОЗДІЛ І

Аналіз роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 2011 рІКІ.1. Навчальна робота


Навчальний процес в інституті відбувається у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійно-технічну освіту», «Про мови», Указів Президента України та постанов Верховної ради України про вищу школу, інших законодавчих та нормативно-правових актів, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної програми «Вчитель», Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), державний вищий заклад освіти, організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси, організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, Статуту інституту, Положень про факультети підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних кадрів, державних стандартів освіти, інших актів чинного законодавства України з питань освіти, рішень Вченої ради інституту, наказів ректора, навчальних планів і програм, інструкцій та інших документів, а також у відповідності до міжнародних вимог стосовно окремих напрямів професійної діяльності.

Основними напрямами діяльності факультетів є: надання освітніх послуг; участь в атестації та сертифікації працівників галузі; науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти фахівців галузі; науково-дослідна робота з проблем розвитку галузі та післядипломної освіти; підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів різних кваліфікаційних рівнів; створення та обслуговування сучасних інформаційних систем; видання наукової, науково-методичної, навчальної літератури; культурно-освітня та просвітницька діяльність; фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; здійснення міжнародних зв’язків тощо.

Факультети інституту забезпечують якість освіти відповідно до вимог державних стандартів освіти. Відповідність освітніх послуг державним стандартам освіти визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України разом із засновником шляхом ліцензування, атестації, акредитації та інспектування.

Факультет підвищення кваліфікації забезпечує набуття особою здібностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності, систематичне оновлення та поглиблення професійних знань, умінь та навичок за спеціальністю, професією, підвищення інтелектуального і культурного рівня.

Регламентація системи організаційних заходів, спрямованих на реалізацію змісту підвищення кваліфікації відповідно до навчальних програм, державних і галузевих освітніх стандартів здійснюється згідно з «Положенням про факультет підвищення кваліфікації Сумського ОІППО». Прийом на навчання слухачів здійснюється згідно з договорами, укладеними з районними (міськими) відділами освіти та затвердженими Вченою радою інституту переліку спеціальностей керівних і педагогічних кадрів усіх типів навчальних закладів (табл. 1).


Таблиця 1


Перелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів,

за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті ПК


Тип навчального закладу

Спеціальність педагогів

Форма підвищення кваліфікації

1

2

3

Загальноосвітні

навчальні заклади

Директори

Заступники директора з навчально-виховної роботи

Заступники директора з виховної роботи

Учителі-предметники, які викладають:

 • українську мову і літературу

 • російську мову і зарубіжну літературу

 • іноземні мови (англійську, німецьку, французьку)

 • математику

 • фізику, астрономію

 • інформатику

 • суспільні дисципліни (історію, суспільствознавство, право, етику)

 • біологію

 • основи здоров’я, ОБЖ

 • хімію

 • географію, економіку

 • образотворче мистецтво

 • музику та теоретичні дисципліни

 • трудове навчання, креслення

 • фізкультуру

 • основи захисту Вітчизни

Практичні психологи

Соціальні педагоги

Логопеди

Учителі початкових класів

Бібліотекарі

Вихователі груп продовженого дня

Класні керівники, куратори

Педагоги-організатори

Старші вожаті

Керівники гуртків

Курси,

екстернат

Інтернатні заклади

Учителі-предметники

Вихователі

Логопеди

Сурдопедагоги

ДефектологиКурси,

екстернат

1

2

3

Дошкільні навчальні заклади

Завідуючі

Методисти

Вихователі

Логопеди

Музичні керівники

Фіз. керівники

Медичні сестри

Курси,

екстернат

Позашкільні навчальні заклади

Заступники директора

Методисти

Культорганізатори

Завідуючі відділами

Викладачі шкіл мистецтв

Керівники гуртків

Курси,

екстернат

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати

Майстри виробничого навчання, викладачі

Курси,

екстернат

ДЮСШ

Тренери-викладачі

Методисти

Керівники спортивних гуртків та секцій

Курси,

екстернат

Професійно-технічні навчальні заклади

Викладачі-предметники

Вихователі гуртожитків

Курси,

екстернат

Вищі навчальні заклади

Науково-педагогічні працівники

Курси

Стажування


Планування підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області у 2011 році (кількість слухачів, кількість навчальних груп, перелік спеціальностей, за якими здійснюватиметься навчання) відбувалось згідно замовлень районних (міських) відділів освіти і знайшло відображення у статистичному аналізі навчальної діяльності факультету підвищення кваліфікації (табл.2 ).

На факультеті підвищення кваліфікації створена організаційно-педагогічна модель, яка передбачає навчання педагогічних працівників за визначеними напрямками підвищення кваліфікації та організаційними формами навчання (табл.3).

Протягом 2011 року на факультеті підвищення кваліфікації було сформовано 201 навчальна група:

 • очної форми навчання – 20 груп;

 • очно-дистанційної – 137 груп;

 • проблемно-тематичні курси –8 груп;

 • дистанційної – 15 груп;

 • екстернат – 2 групи;

 • експрес-курси – 17 груп;

 • стажування – 2 групи.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на вересень 2012 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік, у вересні...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на лютий 2012 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік, у лютому...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на березень 2012 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік, у березні...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на жовтень 2011 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2011-2012 навчальний...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на листопад 2011 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2011-2012 навчальний...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на грудень 2011 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2011-2012 навчальний...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconПро факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі соіппо)...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на січень 2014 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, у січні...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconСумський обласний інститут післядиплом
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010-2011 навчальний...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconСумський обласний інститут післядиплом
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010-2011 навчальний...
План роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік iconЛист-інформатор на жовтень 2013 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, у жовтні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи