Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року icon

Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України " ", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року
НазваПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України " ", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року
Дата11.09.2012
Розмір76 Kb.
ТипКонкурсМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 19.12.11_1/9-896____

на № ___ від

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститути післядипломної педагогічної освіти


Про проведення Всеукраїнського

інтерактивного учнівського

конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»


На виконання статті 2 Закону України "Про загальну середню освіту", Указу Президента України від 20.03.2008 року №244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні " та відповідно до пункту 1.2. розділу І «Загальні положення» Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 .09. 2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11. 2011 за № 1318/20056 та підтримуючи ініціативу Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти щодо підтримки талановитих школярів та популяризації знань з курсів «Я у світі», «Я і Україна», «Громадянська освіта», «Етика», «Християнська етика», «Правознавство», з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдаровань започатковується Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців „Кришталева сова”.

Конкурс проводиться у відповідності до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності за рекомендаціями, що додаються.Заступник Міністра


Євтушенко 486 74 76

Б. М. ЖебровськийРЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення Всеукраїнського учнівського інтерактивного конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» (далі – конкурс) проводиться щороку для учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.11 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.11 р. № 1318/20056.

Метою конкурсу є - привернути увагу учнів до вивчення питань сучасного суспільства, ролі людини у його розвитку, допомогти молодому поколінню самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, духовно – моральних та правових нормах і цінностях, сприяти формуванню людяності, гідності, толерантності та любові до Батьківщини.

Завданнями конкурсу є виявлення, розвиток обдарованих учнів; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня викладання етики, християнської етики, філософії, правознавства, курсу людина і світ.

Для організації проведення конкурсу створюється організаційний комітет (далі – оргкомітет) – постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення змагань.

Дорадчим органом конкурсу є координаційна рада - постійно діючий орган, який складається з координаторів - методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та координаторів від районів (міст), селищ, загальноосвітніх навчальних закладів. Оргкомітет запрошує до роботи в координаційній раді вчителів, керівників гуртків тощо. Діяльність координаторів може охоплювати один або кілька загальноосвітніх навчальних закладів області, району (міста), селища.

Конкурс проводиться: в один етап – шкільний на базі загальноосвітніх навчальних закладів; в один день в усіх регіонах України; за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення змагань повідомляється оргкомітетом заздалегідь.

Координатори отримують надіслані оргкомітетом поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою напередодні конкурсу. Кількість бланків відповідей (так само, як і кількість завдань) повинна відповідати кількості учнів, зазначених у заявці та копії квитанції про переказ доброчинного внеску.

Учні мають сидіти по одному за партою й працювати над завданнями індивідуально.

Пакет із завданнями відкривається у присутності учнів. Учасник отримує аркуш із завданням, після закінчення конкурсу може залишати його собі. Бланк відповідей учень заповнює за зразком (зразки надсилаються разом із завданнями), після закінчення змагань віддає координатору для відправки до оргкомітету.

Конкурс триває 60 - 75 хвилин (це час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу). Після завершення виконання завдань координатор збирає бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів і вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи у присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу). Координатор надсилає пакет на адресу Оргкомітету з поміткою «конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» у день проведення конкурсу, але не пізніше наступного дня.

Координатори, учасники конкурсу та їх вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо проведення змагань, змісту завдань. Зауваження приймаються до 1 лютого поточного року.

Бланки відповідей зберігаються один рік в оргкомітеті.


ІІІ. Графік проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»Заходи

Терміни виконання

1.

Повідомлення про конкурс та умови його проведення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі

вересень - грудень

2.

Організація роботи координаторів

вересень - грудень

3.

Реєстрація оргкомітетом заявок на участь у конкурсі

до 25 січня

4.

Отримання благочинних внесків

до 25січня

6.

Проведення конкурсу

лютий

7.

Підбиття підсумків конкурсу

лютий - березень

8.

Оголошення результатів конкурсу, розсилання сертифікатів

до 1 квітня

9.

Підготовка, видання, розсилання збірників тестових завдань, відповідей на них

квітень - травень


У конкурсі можуть брати участь учні 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів за власним бажанням. Для участі у конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора змагань. Участь у конкурсі учнів забезпечується доброчинними внесками від їх імені.

На рахунок Благодійного фонду конкурсу координатори надсилають – загальну суму внесків, яка складається з індивідуальних внесків учасників, до оргкомітету – ксерокопію квитанції про переказ доброчинного внеску разом із заявками. Заявки на участь у конкурсі за спеціальною формою (додається до рекламних матеріалів конкурсу) приймаються на групу учнів від 10 осіб і більше, до якої можуть входити представники різних вікових категорій.

Завдання складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми відповідного рівня. Учаснику пропонується 30 тестових завдань з суспільствознавчих дисциплін, які мають 3 рівні складності.

Творчі завдання. Журі може оголошувати творчі завдання, які виконуються учасниками конкурсу за бажанням.

Умови і термін виконання творчих завдань визначаються і надсилаються оргкомітетом на місця додатково. Творчі завдання оцінюються окремо за спеціально розробленими критеріями. Критерії розробляються членами журі.

Оцінювання тестових завдань проводиться відповідно до рівня складності: 14 завдань І рівня – оцінюються 2 балами; 8 завдань ІІ рівня – оцінюються 4 балами; 8 завдань ІІІ (вищого) рівня – оцінюються 5 балами за кожне завдання.

Відсутність відповіді або вибір двох чи більше варіантів відповідей оцінюється в 0 балів. Учасник може набрати максимум 100 балів.

При оцінюванні відповідей на тестові завдання враховується правильне оформлення бланків відповідей, а саме: акуратність закреслених клітин на бланку, які відповідають коду обраної відповіді; вибір правильної відповіді; відсутність відповіді на певне завдання оцінюється у 0 балів.

Командна першість. У командній першості можуть бути зараховані результати усіх виконаних робіт групи учнів від 10 осіб і більше у кожній віковій категорії.

Відзначення (нагородження й заохочення) учасників здійснюється за рахунок доброчинних внесків учасників та окремих спонсорів конкурсу.

Кожний учасник отримує спеціальний сертифікат учасника « Конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» та інформаційний збірник з відповідями до завдань, аналізом результатів конкурсу.

Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня нагороджуються учні, які набрали понад 75 відсотків від максимальної кількості балів.

Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше, ніж через два місяці після проведення змагань. Результати виконаних робіт, сертифікати та інформаційні збірники розсилаються координаторам конкурсу.

Оргкомітет, на основі статистичного аналізу результатів проведення конкурсу, з урахуванням зауважень та пропозицій, готує та надсилає звіт до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, висвітлює підсумки проведення змагань у засобах масової інформації.

Проведення конкурсу фінансується за рахунок добровільних внесків його учасників, окремих спонсорів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти: П/р 26004030179431 в національній валюті Код ЄДРПОУ: 26252259 у Радянському відділенні Київської міської філії АКБ „Укрсоцбанк”, МФО 322012 (з поміткою – «Конкурс «Кришталева сова»).

Адреса оргкомітету: 03037, м. Київ, вул. Освіти, 6, кім. 48, Всеукраїнська Спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти

Тел/факс: (044) 520-12-07; (050) 145 46 31

e-mail: hromadosvita@meta.ua); сайт: http://gromad-osvita.org.ua.

Схожі:

Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»
Завідувачам рмк / ммк відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconНаказ №455 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року 2010 у 2009/2010 навчальному році На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року
Про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України від 11серпня 1995 року №638 та від 14...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconНаказ №698-од про організацію та проведення І, II турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014» Відповідно до Указу Президента України від 29 червня 1995 року
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. №638, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27. 06. 2013 №2/1-19...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconНаказ №1087 Про призначення стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 2011 року
На виконання Указу Президента України від 3 жовтня 2008 року №899 „Про Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних істориків „Лелека
Лелека”, для упровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молоддю та розвитку творчих здібностей учнів у 2009 році було...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconНаказ №37/05 Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ
На виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconНаказ №37/05 Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ
На виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»...
Про проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України \" \", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року iconНаказ №37/05 Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ
На виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи