Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти icon

Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
Скачати 39.58 Kb.
НазваРоссийская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
Дата11.09.2012
Розмір39.58 Kb.
ТипДиплом

Інститут проблем виховання АПН України

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Міністерства освіти і науки України

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

в партнерстві з

Институтом философии образования Новосибирского государственного педагогического университета (Российская Федерация)

Брянским филиалом Орловской региональной академии государственной службы (Российская Федерация)

Брянским государственным техническим университетом

(Российская федерация)

Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща)

^ Поморською Академією в Слупську (Польща)

Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка

Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти


Проводять 16-17 листопада 2011 р. на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ^ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний аспект". Запрошуються науковці, викладачі, вчителі-новатори, працівники системи освіти, всі, кого цікавлять інноваційні процеси в освіті.

Основні напрямки роботи конференції

 1. Освіта в інформаційному суспільстві

 2. Формування пріоритетів розвитку освіти та виховання за умов глобалізації та інноваційного суспільства.

 3. Сучасні цінності як фактор виховання особистості (традиційні та інноваційні підходи).

 4. Потенціал нанотехнологій в формуванні сучасної особистості.

 5. Становлення та розвиток особистості в умовах модернізації освіти.

 6. Сучасні інноваційні проекти та технології в освіті та вихованні.

 7. Полікультурність та крос-культурні взаємодії в розвитку та вихованні особистості.

 8. Особистість та здоров’яформуючий простір.

 9. Політехнічна освіта в школі.

До початку конференції плануються публікації:

 • Збірка матеріалів конференції

 • Збірка наукових праць у виданнях, що включені ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань з педагогічних наук.

Під час конференції надається можливість презентувати власний досвід в формі майстер-класів, презентацій проектів.

Для участі в конференції необхідно подати на адресу оргкомітету матеріали та заявку: статтю – до 25.10.2011, тези — до 01.11.2011 року. Матеріали та заявка подаються у друкованому та електронному вигляді або за електронною адресою: soippo-csi@rambler.ru


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали, оформлені тезами, приймаються до участі українською, російською або англійською мовами.

Наукові статті до фахового видання повинні бути написані українською мовою.

Тези, обсягом 3 сторінки формату А4, або наукова стаття, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), обсягом 8-12 сторінок формату А4, мають бути виконані в редакторі MS Word, відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, Times New Roman кегль 14; поля: – 20 мм.

Відповідно до вимог ВАК України (Постанова №7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Перед статтею подаються анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами

Рукопис оформлюється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті – інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком і анотацією. Статті мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – ^ 20 грн. за одну сторінку тексту.

Кошти за видання переказуються за реквізитами:

ПП Літвін Сергій Сергійович

Р/р 2600472099 в «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805

ІПН 3010417973, номер свідоцтва 476494

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Р.Корсакова, 5

Призначення платежу: ПІБ, за копіювання матеріалів на конференцію Інновації

Адреса оргкомітету:

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5

ndcsoippo@rambler.ru

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра теорії та методики виховання

Контактні телефони:

(0542) 33-40-67 приймальня інституту,

(066) 305-31-08 методист науково-методичного відділу Давидова Юлія Іванівна


Просимо підтвердити участь за вказаними телефонами, а також придбати квитки на зворотній проїзд.


^ Заявка учасника

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний аспект»

(16-17 листопада 2011 р., м. Суми)

1.     Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

2.     Науковий ступінь __________________________________________________

3.     Учене звання ______________________________________________________

4.     Місце роботи ______________________________________________________

5.     Посада ___________________________________________________________

6.     Адреса службова ___________________________________________________

7.     Адреса домашня ___________________________________________________

8.     Контактні телефони, E-mail __________________________________________

9. Тема напряму ______________________________________________________

10. Тема наукової статті ________________________________________________

11. Тема тез доповіді ___________________________________________________

12. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)_____________________________

 

Дата заповнення та підпис

Схожі:

Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconСклад редакційної колегії наукового видання
Національного авіаційного університету, Інститутом астрономії Харківського національного університету, Національним університетом...
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconСклад редакційної колегії наукового видання
Національного авіаційного університету, Інститутом астрономії Харківського національного університету, Національним університетом...
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconApplication form
Херсонським державним університетом (м. Херсон, Україна) та Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща)
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconApplication form
Херсонським державним університетом (м. Херсон, Україна) та Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща)
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти icon1. Загальні положення Обласний конкурс проводиться в рамках регіонального проекту «Сумщина краєзнавча». Мета Конкурсу
Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за сприяння Головного управління зв’язків з громадськістю Сумської...
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconFundacja Central European Academy Studies and Certifications
Академією ім. Анджея Фрица Модживскего (КА), м. Краків, Польща у співпраці з Академічним Інкубатором Підприємництва (aip) м. Краків,...
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, (далі...
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconНаказ №312 Про проведення навчальних семінарів-тренінгів тренерів за Німецько-Українським проектом «Первинна профілактика віл/снід у шкільному середовищі»
Вищою Католицькою школою м. Фрайбург (фрн) та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та відповідно до плану роботи...
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconАкадемія Іґнатіанум в Кракові (Польща) Американська конференція католицьких єпископів (сша)
Папський богословський факультет у Варшаві, секція св. Анджея Боболі Bobolanum (Польща)
Российская федерация) Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща) Поморською Академією в Слупську (Польща) Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи