Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Скачати 199.45 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Дата11.09.2012
Розмір199.45 Kb.
ТипЗвіт
Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

якості виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів


Згідно з наказом управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 23.09.2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Лебединського, Кролевецького районів» працівниками Сумського ОІППО був розроблений і проведений моніторинг з вищезазначеної тематики.

Для проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи був розроблений пакет інструментарію, який містив чотири види анкет за соціальними групами: учні, їх батьки та класні керівники загальноосвітніх навчальних закладів. В анкетуванні брали участь 500 учнів 10-их-11-их класів, 470 батьків та 168 класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів Лебединського та Кролевецького районів. Анкети передбачали завдання на виявлення рівня виховної роботи. Анкета № 2 для учнів за шкалою Лайкерта дала змогу визначити ступінь згоди або не згоди респондентів із висловлюваннями, які також стосувались виховного процесу. Після обробки результатів анкетування всі дані були занесені в таблиці та проаналізовані.

Мета даного дослідження: обґрунтувати та реалізувати системну діагностику наявності та якості виховного процесу на рівні загальноосвітнього навчального закладу.

Для досягнення даної мети були поставлені завдання, які передбачали аналіз досліджуваної проблеми, розробку діагностики, проведення моніторингового дослідження, обробку і узагальнення отриманих результатів, надання рекомендацій щодо підвищення ефективності виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об’єктом дослідження виступила технологія організації і проведення виховної роботи в системі середньої освіти.

Предметом дослідження стали етапи виховного процесу, зміст виховної роботи, результати (рівень вихованості), умови, що забезпечують можливість виховання та самовиховання особистості, моральні, етичні цінності учня тощо.

Враховуючи мету і завдання дослідження, була сформована вибірка, яка складалась з усіх учнів 10-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, їх батьків та класних керівників ЗНЗ вищезазначених районів.

За результатами проведеного дослідження системи виховної роботи були отримані і проаналізовані фактичні дані.

Моніторингова група СОІППО визначила такий результат: 65% опитаних вважають, що рівень виховної роботи школи високий, 26% - середній, а 9% - низький (табл. 1, діагр.1).

Таблиця 1

^ Загальні результати опитування

стану виховної роботи ЗНЗ Лебединського, Кролевецького районів

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

Класні керівники

4

21

75

Батьки

11

30

59

Учні

13

26

61

Всього

9

26

65Діаграма 1

^ Стан виховної роботи в ЗНЗ Лебединського , Кролевецького районівПроаналізувавши дані дослідження можна зробити висновки, що виховний процес у школах обох районів здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, а формується цілісним освітнім середовищем, яке включає і класно-урочну систему, і комплекс позаурочної виховної роботи, і вплив соціального оточення, і співпрацю між сім'єю та школою.

Аналіз анкет для учнів показав, що більшість респондентів визначає рівень виховної роботи в ЗНЗ Лебединського та Кролевецького районів як високий (61%), 26% вважають його середнім, а 13% - низьким (табл. 2, діагр.2).

Таблиця 2

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів

(Аналіз анкет для учнів)

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

Анкета № 1

10

30

60

Анкета № 2

15

23

62

Всього

13

26

61Діаграма 2


^ Стан виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів

(згідно з опитуванням учнів)

На підставі отриманих результатів можна виокремити такі фактичні дані: класні керівники шкіл вищезазначених районів сприяють формуванню дружніх відносин у класних колективах, допомагають регулювати внутрішньокласні стосунки і є авторитетом для 67% опитаних учнів. Можливо тому більшість респондентів (73%) почуваються захищено і комфортно у своїх класах і тільки незначна кількість учнів (3%) вважають, що класний керівник не впливає на формування відносин у класному колективі.

Як визначило 87% респондентів класні керівники допомагають своїм учням в організації виховних заходів, або перевіряє чи добре діти підготували виховний захід, а потім дає свою згоду (75%).

Для повноцінного формування особистості школярів необхідно створювати співпрацю між учителями, учнями і батьками в цілому. Тому класні керівники ЗНЗ Лебединського та Кролевецького районів у роботі з батьками намагаються використовувати різноманітні форми діяльності школи. Тобто, між школою і сім’єю існує співпраця у вихованні дітей. Але слід відмітити, що на думку більшості опитаних (58%) співробітництво між школою та сім'єю носить епізодичний характер, тобто воно обмежується відвідуванням батьками шкільних і класних зборів, прийняттям участі у посильній допомозі школі. І тільки батьки 32% учнів активно залучаються до участі в роботі різних шкільних гуртків, виховних заходів, екскурсіях тощо. У школах обох районів недостатнім чином організовані педагогічні навчання для батьків у яких приймають участь 43% респондентів. Як відмітило 44 % школярів їх батьки не беруть участь у шкільних екскурсіях, походах, змаганнях, класних годинах. Таким чином можна зробити висновок, що батьки учнів недостатньо залучені до виховного процесу школи.

На основі аналізу відповідей 67% та 93% учнів обох районів, ми можемо зробити висновки, що у школах працюють органи учнівського самоврядування, які діють як на рівні класу, так і на рівні школи. Як вважають 79% опитаних – усім учням школи надається можливість стати представником цих органів і вибори до них відбуваються з дотриманням принципів загальності, рівності, таємності голосування (74%). Але, на жаль, 8% респондентів висловили думку про те, що в органи самоврядування може потрапити не кожен учень. Отже, напрошується висновок, що не всі учні ЗНЗ впродовж свого навчання проходять школу самоврядування і мають доручення (постійні, тимчасові).

Переважна більшість 79% учнів одного району та 51% учнів другого району із задоволенням беруть участь у виховних заходах класу, школи. При наданні пропозицій діти вказували не тільки на недостатню, на їх думку, кількість проведення заходів, а й називали нові позакласні заходи, які взагалі не використовуються вчителями.

Виховна робота в ЗНЗ вищезазначених районів відбувається за всіма зазначеними у плані виховної роботи напрямками (патріотичним, екологічним, правовим, естетичним тощо).

Учні шкіл обох районів орієнтовані на виховання у них позитивних рис характеру. Більшість респондентів (72%) вважає, що виховна робота школи сприяє формуванню у них таких якостей як людяність, порядність, чесність, справедливість, доброта. У школах проводяться заходи, які збуджують чутливість до людської біди (доброчинні акції, протести, дискусії тощо) і в них не відмовляються від участі 43% опитаних, а 51% респондентів вважають за необхідне брати активну участь у таких виховних заходах, хоча 6% не цікавляться даною проблематикою.

Переважна більшість респондентів (69%) переконані в тому, що школа в якій вони навчаються забезпечує умови для розвитку їх творчих здібностей. Але 23% вважають, що це відбувається не завжди.

У ЗНЗ одного із районів робота направлена на пропаганду здорового способу життя проводиться не досить ефективно. Відповіді 51% опитаних засвідчують, що з ними регулярно проводять бесіди із здоров’язберігаючої тематики, а 29% учнів вказують про відсутність даного напрямку роботи. Натомість у навчальних закладах іншого району більшість дітей (70%) відмітили регулярність бесід щодо здорового способу життя. В закладах освіти в недостатній кількості відбуваються спортивні заходи, свята, змагання про що зазначили відповідно 25% і 43% дітей двох районів. Також, робота направлена на заохочення учнів відвідувати спортивні секції (у шкільних спортивних секціях не займається 37% дітей одного із районів) виконується не в повному обсязі. Можливо, це пояснюється тим, що школи сільської місцевості не забезпечені в достатній кількості спеціалістами.

Розуміння дітьми згубності вживання наркотичних речовин (94%) є результатом проведення роботи з превентивного виховання. Але адміністраціям шкіл та класним керівникам потрібно звернути увагу на ті 5% учнів, які не вважать небезпечним вживання наркотиків, урізноманітнюючи форми роботи превентивного напрямку, залучаючи до співпраці медичних працівників, психологів, соціальних педагогів, батьків з метою роз’яснювальної роботи серед учнів.

Виховна робота у школах вищезазначених районів спрямована на допомогу в адаптації і підготовку дітей до майбутнього дорослого життя (81%). Діти можуть отримати у школі необхідні поради, консультації по життєво важливим питанням (65%).

Відповіді респондентів засвідчують, що у школах недостатньо уваги приділяється роботі пов'язаній зі збереженням навколишнього середовища, у виховних заходах стосовно якої беруть участь 53% учнів.

Як показали анкети, велику зацікавленість викликає в дітей краєзнавча робота. Учні (63%) охоче вивчають матеріал, пов'язаний з історією рідного краю, відвідують краєзнавчі музеї, а 25% хотіли б цим займатись частіше.

Спираючись на результати опитування, можемо зазначити, що керівництву ЗНЗ обох районів слід більше уваги приділяти гурткам художньої самодіяльності, адже 39% учнів бажають, але не мають можливості в них займатись. Звідси витікає висновок, що хоча гурткова робота з художньої самодіяльності і проводиться, але вона не охоплює максимальну кількість бажаючих дітей. Потрібно активніше залучати до співпраці музичних працівників, хореографів, батьків тощо.

Більшість дітей вищезазначених районів відзначили, що організація виховної роботи в школах якісна (77%) і їх задовольняє її рівень (69%). Але 30% респондентів вважають, що певні аспекти виховної роботи школи потребують змін. Тому керівництву шкіл доцільно було б враховувати побажання учнів при складанні річного та перспективного плану виховної роботи.

Аналіз анкет для батьків виявив, що вони проявили зацікавленість до моніторингового дослідження і висловили багато пропозицій стосовно поліпшення виховної роботи школи.

На підставі систематизації даних ми можемо сказати, що більшість опитаних (59%) визначили рівень виховної роботи у школах Лебединського та Кролевецького районів як високий, 30% вважають його середнім, а 11% - низьким (табл. 3, діагр.3).


Таблиця 3


^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів

(Аналіз анкет для батьків)


Рівень

виховної роботи

Співвідношення у %

Низький

11

Середній

30

Високий

59

Діаграма 3

^ Стан виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів

(згідно з опитуванням батьків)Лише 52% респондентів позитивно оцінюють позаурочну роботу школи, їх діти відвідують гуртки, секції, студії. Детальний аналіз анкет показав, що дане питання є проблематичним і потребує вирішення з боку адміністрацій шкіл, бо 25% батьків не задоволені позаурочною роботою ЗНЗ.

Дані анкет дають лише часткову інформацію про стан виховної роботи навчальних закладів вищезазначених районів. Адміністрації шкіл доцільно провести внутрішньошкільний моніторинг для того, щоб виявити чи має можливість кожна дитина брати участь у позакласній роботі та чи створені для цього відповідні умови.

Через виховну роботу школи частково (36%) або в повній мірі (60%) розкривається творчий потенціал дитини. У вихованні прослідковується індивідуальний підхід до кожної дитини, так вважають 54% опитаних, однак дане питання потребує більш детального вивчення і аналізу з боку класних керівників, заступника з виховної роботи, шкільного психолога, адже 5% батьків з цим не погоджуються.

Респонденти задоволені існуючим позитивним психологічним кліматом в учнівському колективі (82%).

Як зазначили 86% опитаних, школа допомагає їм у вихованні дітей. У закладах освіти діють представницькі органи батьків (78%), під час зборів батьки отримують багато інформації про школу і виховання дітей (62%). Однак, педагогічне навчання батьків (із залученням медичного працівника, соціального педагога, психолога, працівника міліції) не проводиться, про що свідчать відгуки 36% респондентів, які негативно оцінили ситуацію і 24%, що взагалі уникнули відповіді. Хоча, маючи проблеми з виховання батьки звертаються до дирекції шкіл, соціального педагога, психолога (53%), однак деякі (35%) роблять це лише в особливих випадках.

Більшість учасників дослідження (65%) вказують на той факт, що виховна робота школи допомагає учням у плануванні їхнього майбутнього. На думку 64% респондентів, виховний процес школи сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції дітей, але 27% батьків вагаються з відповіддю. Отже, слід зазначити, що недостатньо уваги приділяється роботі, направленій на соціалізацію особистості учнів.

Аналізуючи анкети, 61% опитаних відмітили, що у навчальних закладах двох районів в достатній кількості проводяться виховні класні та позакласні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, але 36% виявили побажання збільшення роботи в даному напрямку.

Негативним є той факт, що лише 16% дітей відвідують спортивні гуртки та секції.

Аналіз анкет для батьків дозволяє зробити висновок, що 40% респондентів одного району та 62% опитаних іншого району задоволені виховною роботою школи, відповідно 45% і 30% батьків вважають, що потребують змін тільки певні аспекти, однак 15% і 8% опитаних хотіли б повністю змінити виховну роботу школи. Тому проблема виховної роботи у школі залишається відкритою і потребує більшої уваги з боку шкільної адміністрації.

Згідно опитування класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів більшість учителів (75%) вважають, що рівень виховної роботи у школах високий, 21% – середній, і лише 4% опитаних визначили, що рівень виховної роботи низький (табл.4, діагр.4).

Таблиця 4

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів

(Аналіз анкет для класних керівників)


Рівень виховної роботи

Співвідношення у %

Низький

4%

Середній

21%

Високий

75%Діаграма 4

^ Стан виховної роботи в ЗНЗ

Лебединського, Кролевецького районів

(згідно опитування класних керівників)Ці показники суттєво відрізняються від показників виявлених внаслідок обробки анкет батьків та учнів. Цей факт може свідчити про те, що класні керівники не змогли об’єктивно оцінити рівень виховної роботи у школі за яку вони відповідальні.

В ході дослідження було виявлено, що лише 40% учителів одного із районів вважає за необхідне шукати шляхи, методи вдосконалення виховної роботи з класом у сучасних умовах, 7% - покладаються тільки на свій досвід. Це свідчить про те, що класні керівники району в недостатній мірі працюють над саморозвитком і самовдосконаленням. Хоча, 93% класних керівників цього району вважають за необхідне працювати над професійним саморозвитком. Натомість майже всі опитані іншого району (91%) активно шукають шляхи, методи вдосконалення виховної роботи з класом у сучасних умовах.

Майже всі опитувані (98%) вказаних районів переконані, що створення згуртованого і дружнього класного колективу – їх професійний обов’язок і безперервний, систематичний процес взаємодії з учнями через активні форми індивідуальної та колективної роботи.

Всебічний розвиток особистості учнів і реалізація їх творчого потенціалу прямо пропорційні умінню класного керівника правильно організовувати виховний процес у класі (62%). Більшість учителів (70%) намагаються створювати у школі умови для самореалізації, саморозкриття кожного учня.

Слід відзначити, що 67% респондентів одного району та 87% опитаних другого району налагодили тісний взаємозв’язок учитель-родина і активно співпрацюють із батьками у вихованні їх дітей, відповідно 20% і 13% класних керівників налагоджують контакт із сім'єю, лише коли потрібна допомога батьків. Тому для досягнення спільної виховної мети необхідно орієнтувати класних керівників на співпрацю з родинами школярів. Можливо, необхідно залучати батьків до опрацювання спільної виховної програми, як це роблять лише 17% і 59% опитаних. Хоча дехто з класних керівників 67% і 34% досліджуваних районів намагається працювати в цьому напрямку, але 16% і 7% респондентів відповідно зовсім не залучають батьків до спільної діяльності.

Аналізуючи отримані дані та побажання самих учителів ми дійшли висновку, що, нажаль, школа не на повну потужність співпрацює з батьками. На цю проблему треба звернути особливу увагу і обов’язково врахувати її при плануванні виховної роботи школи.

На основі аналізу анкет ми можемо сказати, що значна кількість опитаних вказаних районів (85%) схиляється до думки, що необхідною умовою виховного процесу є поєднання педагогічних вимог із повагою до особистості.

При плануванні виховної роботи 53% респондентів одного району та 83% опитаних іншого району намагаються враховувати індивідуальний підхід тому, що він сприяє оптимізації виховного процесу. Але деякі вчителі 14% і 36% відповідно використовують цей вид діяльності лише до певної категорії учнів.

Хоча 73% і 64% респондентів обох районів і вважають, що школа повинна сприяти соціальній адаптації учнів, але 27% і 36% класних керівників із цим погоджуються лише в деякій мірі. Тобто завдання школи, направлене на соціалізацію особи учня, не стало пріоритетним у свідомості багатьох вчителів.

З опитування видно, що у школах вищезазначених районів ведеться робота з учнями, які мають труднощі у вихованні. Так 93% і 74% опитаних, класних керівників відмітили, що працюють індивідуально з цією категорією школярів, використовуючи спеціальні методи, відповідно 7% і 22% вчителів лише іноді звертають увагу на подібних учнів, і на жаль, 2% опитаних одного із районів повністю ігнорують цю проблему.

Отже, в школах двох районів проводиться робота з «важкими» учнями в достатній мірі. Але до цього процесу потрібно більше залучати соціальних педагогів, психологів, батьківські комітети; розробити і реалізувати комплекс заходів, направлених на подолання труднощів у вихованні цієї групи дітей.

Більшість опитаних (86%) розуміють, що без інновацій, без пошуку шляхів, методів вдосконалення виховної роботи в сучасних умовах школа не зможе конкурувати з іншими установами, які відвідують діти. Отже, класні керівники виконують виховну функцію. Але через перевантаження додатковими обов’язками і недостатньою мотивацією не завжди дана робота виконується на високому рівні.

Наявність чіткої спільної політики навчання і виховання у школі відмітили 91% класних керівників.

Обробка інформації дає можливість зробити такі висновки: у школах вказаних районів працюють органи самоврядування учнів, так 86% і 62% класних керівників двох районів у своїй роботі повністю покладаються на них, а 14% і 34% опитаних - тільки частково. Отже, вчителям ЗНЗ потрібно допомагати в подальшому становленні органів самоврядування класів, шкіл на основах принципів демократії, гласності, розвивати їх самостійність і самоорганізацію.

Майже всі вчителі (98%) відмітили, що у школах проводяться виховні заходи щодо формування поважного відношення до історичного минулого свого народу, традицій, звичаїв. Можна відмітити той факт, що майже всі діти класного колективу (92%), на думку вчителів, беруть участь у загальношкільних заходах, присвячених спорту, формуванню здорового способу життя, що суттєво відрізняється від думки учнів і батьків.

Як стверджують 90% респондентів, основним стимулом для вдосконалення виховного процесу у школі, класі, є бажання сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. Але, на жаль, є у школах районів і такі вчителі (їх невелика кількість, лише 4%) для яких основним стимулом вдосконалення педагогічної майстерності є інспекторські перевірки, моніторинг.

Слід відмітити той факт, що лише 40% учителів вважає за необхідне проводити діагностику якості виховного процесу у школі, класі, 47% долучаються до цього процесу іноді. Це свідчить про те, що більшість класних керівників не володіють сучасними методиками діагностування, моніторингу.


Аналізуючи вищезазначені дані ми можемо зробити висновки: 1. Середній показник якості виховної роботи ЗНЗ визначився як високий, але детальний аналіз напрямків виявив певні недоліки.

 2. Виховний процес у ЗНЗ вказаних районів проводиться і оцінюється в цілому позитивно батьками, учнями і вчителями, тобто здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, що включає і класно-урочну і позаурочну роботу.

 3. У школах вищезазначених районів існує співпраця між сім’єю та школою: працюють батьківські комітети, спільноти батьків, проводяться батьківські збори під час яких надається багато інформації про школу і виховання дітей. Але не у всіх навчальних закладах відбуваються педагогічні навчання батьків, направлені на те, щоб допомогти при розв’язанні складних проблем із виховання дітей, при залученні до цього процесу психологів, медичних працівників, соціальних педагогів, працівників правоохоронних органів. Також можна відзначити, що батьків потрібно було б активніше залучати до участі в роботі різних шкільних гуртків, виховних заходах, екскурсіях тощо.

 4. Індивідуальний підхід, направлений на оптимізацію виховного процесу, використовується класними керівниками одного із районів в недостатній мірі.

 5. Виховна робота в школах вказаних районів відбувається за різними напрямками. Але, робота направлена на пропаганду здорового способу життя, на заохочення дітей відвідувати спортивні секції проводиться не ефективно в одному із районів.

 6. Приділяється увага краєзнавчій роботі, що викликає живий інтерес в учнів районів. Але, як відмітили самі учні та їх батьки, недостатня кількість організовується екскурсій по рідному краю з метою кращого пізнання своєї Батьківщини.

 7. Гурткова, секційна робота проводиться, але вона не охоплює максимальну кількість бажаючих дітей. Не завжди у школах вдається забезпечити умови для розвитку творчих здібностей дітей.

 8. Класні керівники двох районів намагаються створювати у шкільних колективах атмосферу взаємної доброзичливості, взаємоповаги, взаємодопомоги і вважають це не тільки професійним обов’язком, а й систематичним процесом взаємодії. Більшість дітей почувають себе у своїх класних колективах захищено і комфортно.

 9. На основі аналізу і систематизації інформації зазначимо, що у школах вказаних районів працюють органи учнівського самоврядування, які діють як на рівні класу, так і на рівні школи. Але не завжди ці органи збудовані на основі принципів демократії, гласності і плюралізму. Не всі учні ЗНЗ упродовж свого навчання проходять школу самоврядування і мають доручення (постійні, тимчасові).

 10. Виховна робота ЗНЗ районів сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції учнів. У школах проводяться заходи, які збуджують чутливість до людської біди, формують у дітей такі якості: як людяність, порядність, чесність, справедливість. Тобто учні шкіл району орієнтовані на формування у них позитивних рис характеру. Але, слід відмітити, що завдання школи, направлене на соціалізацію учнів виконується не всіма класними керівниками.

 11. Більшість учителів районів виконують свої функціональні обов’язки, і вважають, що основою педагогічної майстерності є професійна компетентність, але над своїм самовдосконаленням і саморозвитком учителі працюють не в повній мірі.

 12. В усіх школах вищезазначених районів є облік учнів, виховання яких потребує особливої уваги. Але робота, направлена на усунення недоліків родинного виховання та негативного впливу оточуючого середовища проводиться несистематично.

 13. У ЗНЗ хоча й існує виховна програма, але в її опрацюванні не завжди беруть спільну участь батьки, учні, класні керівники.

 14. Під час планування виховних заходів особлива увага приділяється тематиці заходів, які спрямовані на формування в учнів чіткої громадянської позиції, альтруїзму та високих особистісних моральних якостей. Але не всі класні керівники з повною відповідальністю підходять до підготовки та проведення таких заходів.

 15. Недостатня увага приділяється виховним заходам пов'язаним із збереженням навколишнього середовища, вивченням матеріалів щодо історичного минулого рідного краю.

 16. У школах вказаних районів проводиться робота з превентивного виховання, але недостатня увага приділяється профілактиці вживання наркотичних речовин.Рекомендації

стосовно поліпшення виховної роботи

в ЗНЗ Лебединського та Кролевецького районів   • Виховання починається з навчання всіх ланок педагогічного колективу. Доцільно проводити семінари та тренінги щодо підвищення професійної компетентності та вироблення інноваційного стилю діяльності педагогів у здійсненні процесу виховання.

   • Посилювати мотивацію класних керівників до творчої активності, до педагогічних інновацій у практиці, до засвоєння передового педагогічного досвіду виховної роботи, до пошуку і творення нових, нестандартних ідей і підходів в розв’язанні проблем із виховання. Діяти за принципом – творчий педагог виховує творчого учня.

   • Працювати над подоланням формалізму у виховній роботі школи, уникати безсистемності, усувати заорганізованість учнів і вчителів безліччю непотрібних заходів.

   • Керівникам закладів освіти доцільно знайти можливість поповнити навчальні заклади методичною літературою та періодичними виданнями з виховної роботи, працювати над створенням сучасної інформаційної бази з метою висвітлення кращого досвіду виховної роботи, забезпечити класним керівникам доступ до мережі Інтернет.

   • Спрямовувати роботу класних керівників, вихователів на модернізацію виховного процесу з використанням мультимедійних технологій.

   • Для ефективності і діагностування виховної роботи доцільно здійснювати поточний, періодичний, підсумковий внутрішньошкільний моніторинг.

   • Під час складання плану виховної роботи школи на рік враховувати рівень виховної дії, ґендерний аспект, залучення до шкільної виховної програми батьків.

   • Розробити спільну програму, систему заходів для об’єднання зусиль школи і сім’ї по вихованню учнів, більше залучати батьків, громадськість до виховного процесу.

   • Організовувати та забезпечувати психолого-педагогічний всеобуч батьків, щоб допомогти їм при розв’язанні складних проблем із виховання дітей, із залученням до цього процесу медичних працівників, психологів, соціальних педагогів, працівників органів правопорядку, інших фахівців.

   • Розробити, узгоджений із соціальним педагогом, психологом, батьківськими комітетами, і реалізувати комплекс профілактичних заходів з учнями, які мають труднощі у вихованні.

   • Адміністрації шкіл, класним керівникам урізноманітнити форми роботи превентивного напрямку.

   • Важливим аспектом виховної роботи є профорієнтація. У цій роботі допоможуть співробітництво із ВНЗ, ПТНЗ, районним центром зайнятості та екскурсії на місцеві підприємства і господарства.

   • Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, будувати їх на основі демократичних принципів гласності і плюралізму, розвивати самостійність і самоорганізацію. Сприяти формуванню досвіду цивільної поведінки у процесі учнівського самоврядування і налагодити роботу таким чином, щоб кожен учень упродовж свого навчання у школі мав доручення (постійні або тимчасові).

   • Розробити і реалізувати комплекс заходів по формуванню здорового способу життя, забезпеченню повноцінного фізичного розвитку школярів із залученням до цього процесу співробітників правоохоронних органів, протипожежної служби, психологів, медичних працівників, інших фахівців.

   • Керівникам закладів освіти, заступникам директорів з виховної роботи зберігати і розширювати мережу гуртків та секцій на базі школи та позашкільних навчальних закладів, враховуючи побажання дітей до асортименту гуртків, із активним залученням до цього процесу батьків, працівників культури.

   • Забезпечити педагогічні умови соціалізації учнівської молоді.

   • Розвивати краєзнавчо-туристичну роботу, залучаючи кошти спонсорів, для організації туристичних екскурсій по рідному краю з метою кращого пізнання і виховання любові до Батьківщини.

   • Впроваджувати у виховну роботу елементи змагання як між учнями, так і між учителями.Завідувач навчально-методичного відділу Н.В. Сагалаєва

моніторингу якості освіти

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Охтирського та Глухівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження перспектив розвитку загальноосвітніх навчальних закладів
Сумської облдержадміністрації від 05. 10. 2012 року №715-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Буринського та Тростянецького районів Сумської області
Проблема якості освіти є однією з найбільш актуальних не лише в межах окремої країни, а й для освітньої системи світу у цілому, адже...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи