Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році
Скачати 132.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році
Дата22.11.2012
Розмір132.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 - 2013 навчальному році


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 р. № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», Типові навчальні плани початкової школи з українською мовою навчання, початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, введення в дію Типових навчальних планів початкової школи буде відбуватися поетапно:

– у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року;

– у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

– у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

– у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.

Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової школи втрачають чинність накази Міністерства освіти і науки України: від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи»; від 13.05.2005 № 291 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу»:

– у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року

– у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

– у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

– у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.

Робочі навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік, відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 р. № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012-2013 навчального року», складаються:

для 1-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572;

для 2-4 класів – Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682;

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

1 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5);

2-4 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 182 та Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4);

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

1 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 6-7 );

2-4 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін у розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи ( наказ МОН України від 29.11.2005 № 682).

Для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціалізованих навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 852).

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012-2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), державної підсумкової атестації випускників початкової школи (13-21 травня).

Перший урок у початкових класах проводиться за обраною загальноосвітнім навчальним закладом/методичним об’єднанням на власний розсуд темою, з урахуванням можливостей навчального закладу, вікових та індивідуальних особливостей учнів кожного класу.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Упродовж навчального року для учнів 1-4-х класів проводяться канікули загальним обсягом не менше 30 днів, орієнтовно: осінні – з 27 жовтня по 4 листопада; зимові – з 29 грудня по 13 січня; весняні – з 25 по 31 березня.

З урахуванням особливостей місцевості, кліматичних умов, за погодженням з місцевими органами управління освітою, допускається зміна структури навчального року, графіка учнівських канікул, зокрема впровадження для учнів 1-х класів додаткових весняних тижневих канікул, організація та проведення навчальних екскурсій.

Закінчується навчальний рік проведенням у четвертих класах державної підсумкової атестації у формі підсумкових контрольних робіт.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у 1-х класах здійснюється за груповою (класно-урочною) та індивідуальною формами навчання.

Початкові класи працюють за 5-денним робочим тижнем. Для першокласників рекомендується визначити серед тижня один розвантажувальний день. З метою забезпечення адаптації учнів 1 класу до шкільного навчання рекомендується протягом перших двох тижнів проводити щоденно хоча б 1 з 4 уроків (за розкладом) на свіжому повітрі (поза межами кімнати) або в іншій (неурочній) формі.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. №755).

Оцінювання учнів 1 – 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, як правило, здійснюється вербально, у 3 – 4-х класах за 12 – бальною шкалою.

Проте, за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, оцінювання навчальних досягнень учнів 2-го класу може здійснюватися, розпочинаючи з II семестру, за 12 – бальною шкалою (відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень), що не суперечить відповідним документам, а саме: Інструкції про проведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2012-2013 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1– 12).

У наступному навчальному році навчальні досягнення учнів 1 – 4-х класів з предметів освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура» («Основи здоров’я», «Фізична культура») та «Мистецтво» («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво») мають оцінюватись вербально.

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду.

Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-х класів, у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладівта організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Для учнів 1-го класу особлива увага має приділятися:

• організації гарячого харчування;

• облаштуванню кімнат для відпочинку (сну);

• облаштуванню приміщень для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів;

• обладнанню відокремлених туалетів (убиралень);

• обладнанню відокремлених гардеробів з обов’язковим виділенням секцій для кожного класу тощо (лист МОН України від 10.12.04 № 1/9-633).

Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку має проводитись фізкультхвилинка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

Прийоми та методи роботи з дітьми мають забезпечувати різноманітну активну практичну діяльність кожного учня. Ігрові форми діяльності мають бути домінуючими під час навчання у 1-му класі.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Навчальні досягнення учнів першого класу оцінюються вербально.

У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.

Освітня галузь «Мови і літератури», з урахуванням вікових особливостей учнів, у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)», «Іноземна мова».

У перших класах зазначена галузь реалізується через навчальні предмети «Українська мова (навчання грамоти: мова і читання)», «Російська, інша мова національної меншини (навчання грамоти: мова і читання)», «Українська мова у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі», проте у першому класі зазначений предмет не вивчається. Його викладання розпочнеться у 3-х класах з 2014- 2015 навчального року.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через навчальні предмети «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики». У перших класах загальноосвітніх навчальних закладів реалізація зазначеної галузі здійснюється через предмет «Трудове навчання».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».

Зазначимо, що загальноосвітній навчальний заклад може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс «Мистецтво».

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах (класах) дозволяється, за рахунок загального навчального навантаження, збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01).

Для закладів, які працюють у режимі «повного дня», окремо додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня.

Кількість часу для додаткового опрацювання навчальних дисциплін визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна перевищувати:

для 1 класу – 0 год.;

2 класу – 45 хв.;

3 класу – 1 год. 10 хв.;

4 класу – 1 год. 30хв.

Організація навчання в перших класах у 2012-2013 навчальному році здійснюється за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1– 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

Разом із тим, інформуємо, що у видавництві «Видавничий дім «Освіта» вийшли друком збірники навчальних програм:

– навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1– 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011;

– учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1 – 4 классы. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012;

– навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

Особливості вивчення навчальних предметів у 1-му класі відбуватимуться відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9 – 426.

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти розроблені нові підручники для 1-го класу з усіх предметів інваріантної складової, якість яких визначалася під час Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів предметними експертними комісіями, установами Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними закладами.

Підручникам для 1-х класів – переможцям Всеукраїнського конкурсу надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі»:

«Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О.);

«Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Вашуленко М.С.,Вашуленко О.В);

«Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Прищепа К.С.);

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Охота Г.І.);

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Гавриш Н.В., Маркотенко Т.С.);

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Маркотенко Т.С.);

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Коваленко О.М., Тельпуховська Ю.М.);

«Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт А.М.);

«Англійська мова. 1 клас» (авт. Калініна Л.В. Самойлюкевич І.В.);

«Англійська мова. 1 клас» (авт. Карпюк О.Д.);

«Англійська мова. 1 клас» (авт. Євчук О.В., Доценко І.В.);

«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.);

«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Євчук О.В., Доценко І.В.);

«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Ростоцька М.Є., Карпюк О.Д.);

«Німецька мова. 1 клас» (авт. Басай Н.П.);

«Німецька мова. 1 клас» (авт. Павлюк З.Л.);

«Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О.О., Мельничук Г.М., Савченко Л.П., Сидоренко М.М., Горбач Л.В.);

«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Горбач Л.В.);

«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Максименко П.В., Порошина В.Д., Ганжа В.В.);

«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Скоропад Я.М.);

«Французька мова. 1 клас» (авт. Качанова В.С., Трубкіна Н.М.);

«Французька мова. 1 клас» (авт. Клименко О.В., Клименко Ю.М.);

«Французька мова. 1 клас» (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.);

«Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови. 1 клас» (авт. Клименко Ю. М.);

«Математика. 1 клас» (авт. Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.);

«Математика. 1 клас» (авт. Гісь О.М., Філяк І.В.);

«Математика. 1 клас» (авт. Богданович М.В., Лишенко Г.П.);

«Математика. 1 клас» (авт. Заїка А.М., Тарнавська С.С.);

«Математика. 1 клас» (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.);

«Природознавство. 1 клас» (авт. Грущинська І.В.);

«Природознавство. 1 клас» (авт. Гільберг Т.Г., Сак Т.В.);

«Природознавство. 1 клас» (авт. Войцехівський М.Ф., Василенко С.В.);

«Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В.);

«Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Шевченко Н.Т.);

«Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Резніченко М.І., Трач С.К.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Аристова Л.С., Сергієнко В.В.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Лобова О.В.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Ростовський О.Я., Островський В.М, Сидір М.В.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Кондратова Л.Г.);

«Мистецтво. 1 клас» (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В.);

«Трудове навчання. 1 клас» (авт. Сидоренко В.К., Котелянець Н.В.);

«Трудове навчання. 1 клас» (авт. Тименко В.П., Веремійчик І.М.);

«Трудове навчання. 1 клас» (авт. Роговська Л.І.);

«Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Бех І. Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.);

«Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Гнатюк О.В.);

«Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Коненко Л.Б., Мечник Л. А., Жаркова І.І.);

«Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Бойченко Т.Є., Савченко О.Я.).

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти та базових навчальних програм.

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2-4 класах вміщено в інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році» (додаток 1: «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»).

Звертаємо увагу на те, що всі навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі, повинні мати відповідний гриф Міністерства.


Методист з початкового навчання

Сумського ОІППО Н.П. Ганжа

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconОрганізація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2013 – 2014 навчальному році Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
Організація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2013 – 2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році
У початкових класах навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 02. 09. 2013 по 27. 12. 2013, ІІ семестр...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи