Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області icon

Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області




Скачати 280.51 Kb.
НазваПерелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
Дата21.12.2012
Розмір280.51 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК


курсів за вибором,

які викладаються

в загальноосвітніх навчальних закладах

Сумської області




з/п

Назва курсу за вибором

Кількість навчальних закладів, у яких вивчається

Українська мова та література

1

2

3



Виразне читання

10



Доба Козаччини в українській літературі

1



Історія давнього українського письменства

3



Культура мовлення

10



Лексикографія української мови

3



Лінгвістична лабораторія

4



Літературна студія

9



Мова як генетичний код народу

8



Орфографічний практикум

48



Основи журналістики

6



Поетична лабораторія

1



Практикум з правопису української мови

81



Практикум із синтаксису української мови

26



Робота з навчальними текстами

2



Синтаксис простого та простого ускладненого речення

4



Синтаксис складного речення

12



Синтаксис сучасної української мови. Просте речення

4



Сонет в історії української і світової літератури

2



Сучасна українська література

8



У світі поетичного слова

13



Українознавство

16



Чарівний світ поезії

5



Шкільна риторика

8



Школа журналіста

5

Усього:

289

Російська мова та світова література



Англійська література

3



Виразне читання

10



Зарубіжні письменники та Україна

3

1

2

3



Малі та середні жанри художньої прози у світовій літературі ХІХ-ХХІ століття

1



Постмодернізм як явище сучасної літератури

1



Російська мова

106



Світова література в контексті світового мистецтва

1



Романтизм у контексті світового літературного процесу

3



Світова література в контексті світового мистецтва (XIX – початок ХХ століття)

1



Французька література

1



Японська література

1

Усього:

131

Історія та суспільні дисципліни



Біблійна історія та християнська етика

1



Видатні постаті України кінця ХVIII – початку ХХ століття

12



Видатні постаті України середини ХVI –
XVIII століття

25



Визначні постаті України

28



Вчимося бути громадянами

12



Громадянська освіта

16



Досліджуємо історію України

5



Досліджуючи гуманітарне право

5



Етика: духовні засади

1



Етикет та етика

2



Живи за правилами

8



Історія держави і права України

3



Історія України першої половини ХХ століття в особах (для учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму)

17



Історія українського кінематографа ХХ століття

1



Історія української культури: відсередньовіччя до початку новітньої доби

1



Історія філософії

1



Конституційне право України

8



Ми – громадяни України

15



Міжнародні відносини у другій половині
ХХ століття

6



Міфологія

5



Основи демократії

3



Основи культури гендерної рівності: ми різні – ми рівні

2

1

2

3



Основи теорії та історії суспільно-політичної думки

4



Основи християнської етики

23



Права людини в Україні

13



Практичне право

4



Розмаїття релігій і культур світу

3



Світ юридичної професії

1



Світова слава українців

1



Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни

4



Стежками козацької звитяги

2



Українська культура середини XVI – XIX століття

5



Українське відродження у ХХ столітті

5

Усього:

242

Фізика



Вступ до біофізики

1



Деякі питання з історії механіки

1



Дивовижний світ оптики

1



Дивовижний світ оптичних явищ

1



Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки та техніки

1



Елементи вищої математики під час вивчення фізичних явищ

1



Елементарні функції та їхні графіки

2



Людина і Космос

1



Методи розв’язання задач з термодинаміки та електродинаміки

1



Методи розв’язання задача з кінематики, динаміки та законів збереження

2



Методи розв’язування фізичних задач

10



Методи розв’язування задач з електрики та магнетизму

1



Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження

2



Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики

5



Методика розв’язування нестандартних задач з фізики

2



Механіка тіл змінної маси

1



Фізика дивовижного

9



Фізика живої природи

2



Фізика й екологія людини у сучасному глобальному світі

16

Усього:

60

1

2

3

Математика



Вибрані питання алгебри

15



Вища математика

2



Геометричний практикум

5



Геометричні побудови

1



Геометрія як практика, логіка і фантазія

1



Готуємося до ЗНО

11



Графічні образи алгебраїчних рівнянь та нерівностей

2



Елементи теорії чисел

1



Десять уроків гармонії

1



За лаштунками шкільної математики

3



Застосування похідної до розв’язування задач

7



Інтеграл та його застосування

1



Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

10



Історія математики

1



Комплексні числа та їх застосування

4



Логіка

7



Методи розв’язування задач з математики

12



Математичні смарагди

7



Модуль числа

21



Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів

6



Обчислення в системах комп’ютерної алгебри

1



Прикладна математика

5



Побудова зображень просторових фігур

1



Прикладні задачі на екстремум

3



Подільність цілих чисел

10



Раціональні функції

6



Рівняння в курсі алгебри

4



Розв’язування задач з параметрами

23



Розв’язуємо прикладні задачі

7



Розв’язуємо текстові задачі

8



Ціла і дробова частина числа

3



Факультативний курс геометрії

1



Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині

3



Задачі економічного змісту в математиці

2

Усього:

195

Інформатика



Вступ до програмування мовою Лого

2

1

2

3



Єдиний базовий курс з інформатики 7-9 кл.

2



ІНФОмандри

3



Інформатика

64



Інформатика. Шукачі скарбів (ІІ рівень)

12



Інформаційна культура 1 клас

5



Інформаційні технологій проектування

1



Кроки до інформатики. Шукачі скарбів 2-4 класи

18



Microsoft Excel у профільному навчанні

1



Основи алгоритмізації та програмування

1



Основи візуального програмування

10



Основи веб-дизайну

11



Основи Інтернету

11



Основи інформатики

20



Основи комп’ютерної безпеки

3



Основи комп’ютерної графіки

15



Основи програмування С#

2



Основи створення комп’ютерної презентації

19



Програма Intel. Шлях до успіху Комп’ютерні технології та майбутня професія

1



Сучасні офісні інформаційні технології

1



Сходинки до інформатики 2-4 класи

94

Усього:

296

Хімія



Безпека харчування

2



Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук

1



Вибрані питання загальної та органічної хімії

6



Зв'язок між історичним розвитком та сучасною хімією

1



Кроки до хімії

1



Метали і неметали навколо нас

4



Основи аналітичної хімії

1



Основи хімічних знань

3



Основи хімічної технології

1



Розв’язування задач з хімії

31



Розв’язування та складання завдань з хімії

2



Розрахунки з розчинами

8



У світі окисно-відновних реакцій

6



Хімія в побуті

12



Хімія живих організмів

3



Хімія і довкілля

4



Цікава хімія

1

Усього:

87

1

2

3

Економіка. Географія



Власна справа

3



Географія країн Європейського Союзу

1



Геоекологія

2



Економіка

8



Економіка для молодших школярів

1



Етногеографія

4



Загальна географія

1



Картографія

1



Країни Європи на політичної карті світу

1



Країнознавство

8



Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем

4



Основи економіки

3



Основи зеленого дизайна

2



Основи кліматології та метеорології

1



Основи менеджменту

1



Основи підприємницької діяльності

10



Основи сімейного господарювання

1



Основи споживчих знань

4



Подорож у світ економіки

3



Політична географія

5



Початки економіки

1



Природні ресурси України

2



Рекреаційна географія

1



Рідний край

55



Розв’язування географічних задач

1



Розв’язування економічних задач

2



Споживання і громада

1



Споживання і здоров’я

2



Споживання в дії

1



Споживча етика

3



Україна і світовий ринок

2



Українські імена на карті світу

2



Фінансова грамотність

1

Усього:

138

Біологія, основи здоров’я



Адаптаційна фізіологія людини і тварин

2



Аптека природи

16



Біологія і комп’ютер

4



Біохімічні основи життя

8



Вступ до проблеми біорізноманіття

1

1

2

3



Еволюційна біологія

1



Екологія (аутекологія) рослин

7



Екологія людини

25



Життя рослин

5



Зоологія. Ботаніка

2



Латина-біологія

1



Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія.

1



Методи наукових досліджень

1



Мікробіологія з основами вірусології

2



Молекулярні основи метаболізму

1



Нуклеїнові кислоти

4



Основи генетики людини

4



Основи медичних знань

13



Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання

1



Основи цитології

5



Охорона тварин

18



Порівняльна морфологія, анатомія і фізіологія тварин

5



Профілактика шкідливих звичок

1



Психологія особистості

2



Рівний – рівному

47



Розв’язування задач з генетики

8



Світ кімнатних рослин

4



Узагальнення шкільного курсу біології

5



Фізіологія людини

11



Школа – проти СНІДу

57



Юний біолог

1



Я – моє здоров’я – моє життя

3

Усього:

266

Іноземна мова



Англійська мова у світі інформаційних технологій

8



Іноземна мова

2



Культурознавство англомовних країн

2



Країнознавство англомовних країн

14



Країнознавство. Великобританія

4



Література Великої Британії

4



Література Великої Британії та США

7



Основи ділового спілкування іноземною мовою

4



Основи ділового спілкування іноземною мовою (курс за вибором з англійської мови)

3

1

2

3



Основи науково-технічного перекладу

1

Усього:

49

Музика



Історія музичного мистецтва

1



Український музичний фольклор

1



Хореографія

3

Усього:

5

Художня культура



Основи культурології

1

Усього:

1

Образотворче мистецтво



Декоративно-ужиткове мистецтво

1



Дизайн-освіта

1

Усього:

2

Фізична культура



Основи Олімпійських знань

2

Усього:

2

Трудове навчання



Вступ до менеджменту 9 клас

1



Декоративно-ужиткове мистецтво

1



Корисні навички

3



Креслення

47



Людина і світ професій 8-9 клас

7



Побудова кар’єри 10-11 клас

2



Технологія вишивання бісером (варіативний модуль)

1



Технологія художньої обробки деревини випилюванням (варіативний модуль)

1



Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів (варіативний модуль)

1



Технологія геометричного гострокутного гуцульського різьблення (варіативний модуль)

1



Технологія дизайну інтер’єру (варіативний модуль)

1



Технологія мозаїки по деревині (маркетрі), (варіативний модуль)

1



Художня праця 5-7 клас (факультатив)

1

Усього:

68

Початкові класи



Абетка харчування 1-4 класи

1



Азбука споживача. Два роки навчання

1



Дорога в дивосвіт 1-4 класи

26



Елементи геометрії 3-4 класи

3

1

2

3



Зарубіжна література 2-4 класи

123



Інформаційна культура 1 клас

5



Логіка 2-4 класи

82



Народна вишивка 2-4 класи

1



Поетика 1 клас

8



Права дитини 1-4 класи

33



Риторика 1-4 класи

104



Розвиток продуктивного мислення 1-4 класи

58



Християнська етика в українській культурі
1-4 класи

49



Цікава економіка 2-4 класи

2

Усього:

496

Загальна кількість:

2327

Схожі:

Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПерелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області

Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПрограми курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання в навчально-виховному процесі у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПрограми курсів за вибором рекомендованих до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconІнформація щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Білопільського та Тростянецького районів Сумської області
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт. Величко Л. П., Ярошенко О. Г.)
Шановні вчителі, згідно листа №1/9-592 від 23 серпня 2012 року Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про використання...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумської облдержадміністрації від 13. 09. 2013 №693-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Перелік курсів за вибором, які викладаються в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи