Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 308.85 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата09.04.2013
Розмір308.85 Kb.
ТипЗвіт


Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

організації освітнього середовища для обдарованих учнів

загальноосвітніх навчальних закладів


На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 05.10.2012 №715-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному році» у листопаді - грудні 2012 року працівниками навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти було проведено моніторингове дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів у 24 загальноосвітніх навчальних закладах Краснопільського та Охтирського районів.

Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища в ЗНЗ для обдарованих учнів.


^ Завдання вищезазначеного моніторингового дослідження:


  1. Виявити позитивні і негативні фактори впливу на формування освітнього середовища ЗНЗ для розвитку творчих здібностей учнів.

  2. Визначити схильність вчителів ЗНЗ до роботи з обдарованими учнями.

  3. Дослідити відповідність очікувань учнів до проведення сучасного уроку та можливостей вчителів задовольнити їх потреби щодо формувань творчих здібностей.

  4. Ознайомитися з досвідом роботи вчителів ЗНЗ з обдарованими учнями.

  5. Визначити рівень сформованості самоосвітньої компетенції учнів ЗНЗ.

  6. Надати рекомендацій щодо покращення організації освітнього середовища для обдарованих учнів.


Об’єкт: освітнє середовище загальноосвітніх навчальних закладів.


Предмет: зміст та результати організації освітнього середовища ЗНЗ для обдарованих учнів.


Суб’єкт: директори, вчителі, учні та батьки загальноосвітніх навчальних закладів.


Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій, який включав:

1. Інструменти збирання інформації:

а) анкета № 1. Вивчення рівня організації освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих учнів (для керівників);

б) анкета № 2. Визначення схильностей вчителя до роботи з обдарованими дітьми (для вчителів);

в) анкета № 3. Визначення якості організації освітнього середовища на уроці для обдарованих учнів (для вчителів);

г) анкета № 4. Вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетенції учнів (для учнів);

д) анкета № 5. Дослідження відповідності очікувань учнів до проведення сучасного року та можливостей вчителів задовольнити їх потреби щодо формувань творчих здібностей (для учнів);

е) анкета № 6. Вивчення очікувань батьків стосовно організації освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів (для батьків).

2. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

3. Засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові таблиці.


У проведеному дослідженні взяло участь 674 респондента, з них: 24 – директори шкіл, 240 – учителів, 170– учнів, 240 – батьків (таблиця 1, діаграма 1).

Табл.1

^ Вибірка респондентів моніторингового дослідження

Райони

Кількість респондентів

директори

вчителі

учні

батьки

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1

Район 1

12

4

120

36

85

25

120

36

2

Район 2

12

4

120

36

85

25

120

36


Стаж керівної роботи до 3 років мають 2 директори (8%) від 3 до 10 років мають 9 директорів - (31%), від 10 до 20 років - 12 директорів (36,5%), від 20 до 30 років - 5 директорів (16%) (таблиця 2, діаграма 1).

Табл.2


^ Якісний склад респондентів-директорів за стажем керівної роботи


Райони

Загальна кількість

Стаж керівної роботи

до 3-х років

від 3 до 10 р.

від 10 до 20 р.

від 20 до 30 р.

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Район 1

12

1

8

1

8

5

42

5

42

Район 2

12

1

8

2

17

2

17

7

58Діаграма 1
Із 24 директорів, які досліджувалися, 8(34%) – жінки, 16 (67%) – чоловіки (діаграма 2).

Діаграма 2


Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах.

Центром концепції розвитку навчальних закладів нового типу є творча особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, які вирізняються насамперед високим інтелектом, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.

Мета розвитку здібностей учнів - допомогти їм реалізувати свої індивідуальні якості, не загубитися в масі інших, сприяти переорієнтації їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. У розвитку їхніх здібностей важливе значення має забезпечення та розширення інформованості в тих галузях, які їх цікавлять, організація для них розвивального освітнього середовища. Освітнє середовище навчальних закладів включає наступні складники:


1. Просторово-предметні (інфраструктура, матеріально-технічна база закладу);

2. Соціальні (характер взаємин усіх суб’єктів навчально-виховного процесу);

3. Психодидактичні (зміст і методи навчання).


З метою вивчення рівня організації освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих учнів було запропоновано анкету №1 для керівників навчальних закладів.

Анкетування показало, що основними методами виявлення обдарованості в навчальних закладах є спостереження, діагностика та аналіз. (табл.3).

Табл. 3


^ Узагальнені результати по ключовим питанням до анкети № 1


Чинники впливу на організацію освітнього середовища в ЗНЗ


Район 1


Район 2

Методи виявлення обдарованості в закладах

92% - спостереження;

75% - діагностика та аналіз


100% - спостереження;

75% - діагностика та аналіз

Напрямки здійснення психологічного супроводу обдарованих учнів

75% - діагностична робота (анкетування, спостереження);

50% - відстеження індивідуальних досягнень;


72 % - діагностична робота (анкетування, спостереження);

83% - відстеження індивідуальних досягнень;


Основні напрямки роботи з обдарованими учнями

100% - гуртки;

58% - секції;

50% - наукові товариства

100% - гуртки;

58% секції;

42% - наукові товариства

Найбільш результативні шляхи розвитку обдарованих учнів

92% - конкурси;

67% - олімпіади;

50%- співпраця з позашкільними закладами

83% - конкурси;

75% - олімпіади;

67% - співпраця з позашкільними закладами

Педагогічні інновації, що використовуються у змісті та формах управління навчальним закладом

92% - моніторинг;

8% - фандрайзинг.

92% - моніторинг;

25% - фандрайзинг (метод залучення додаткових коштів)

Проблеми при організації роботи з обдарованими учнями

58% - недостатня оснащеність інформаційно- комунікативними засобами;

75% незадовільне навчально-методичне забезпечення.

58% - недостатня оснащеність інформаційно- комунікативними засобами;

58% незадовільне навчально- методичне забезпечення.


Респонденти директори серед найбільш результативних шляхів розвитку обдарованих учнів відмітили конкурси, олімпіади та співпрацю з позашкільними закладами (діаграма 3). Але разом з тим серед багатьох проблем, що виникають під час організації навчально-виховного процесу для обдарованих учнів керівники називають незадовільне навчально-методичне забезпечення та оснащеність інформаційно-комунікативними засобами навчання. Діаграма 3

Анкетування засвідчило, що більшість керівників навчальних закладів використовують наступні напрями стимулювання творчої діяльності: курси (37%), моральні (28%), співучасть в управлінській діяльності (18%). Слід зазначити також, що керівники навчальних закладів досліджуваних районів серед напрямів стимулювання творчої діяльності вчителів зовсім не відзначили матеріальні.

Результати дослідження показали, що найбільш результативними шляхами розвитку обдарованих учнів є: конкурси, олімпіади та співпраця з позашкільними закладами (діаграма 4).

Діаграма 4

Вчитель, який працює з обдарованими дітьми, мусить мати високий рівень ерудиції і професійної майстерності бути готовим до постійної самоосвіти й самовдосконалення; повинен бути захопленим і таким, що вміє захоплювати, гнучким у поведінці і готовим до перегляду власних поглядів. З метою визначення схильності до роботи з обдарованими учнями вчителям була запропонована анкета №2. За результатами вищезазначеної анкети було з’ясовано, що 96% вчителів досліджуваних районів об'єдналися в групу за набраними балами від 24-48 балів. Вчителі, що об'єднуються в групу за набраними балами від 24-48 балів, здатні працювати з обдарованими дітьми, але їм потрібно мати активне саморегулювання інтелектуального процесу та правильно визначати об'єкт спрямованості творчого інтересу учнів. Підсумовуючи аналіз відповідей до анкети № 2, необхідно зазначити, що лише 4% вчителів району1 показали великий потенціал до роботи з обдарованими учнями

Викликає занепокоєння, що лише 31% вчителів можуть долучитися до змін у роботі з обдарованими учнями та лише 24% вірять, що в близькому майбутньому будуть відігравати важливу роль у принципових змінах навчання й виховання обдарованих учнів.

Табл.4

^ Узагальнюючі результати

розподілу відповідей на ключові питання

до анкети № 2


п/п

Питання

Район 1

Район 2

Так (%)

1.

Чи вважаєте Ви, що сучасні форми і методи роботи з обдарованими учнями можуть бути поліпшені?

47

61

2.

Чи можете Ви долучитися до змін у роботі з обдарованими дітьми?

47

31

3.

Чи є у Вас ідеї, що сприяють значному поліпшенню діяльності по виявленню обдарованих дітей?

9

15

4.

Чи задоволені ви пошуком нових методів розвитку здібностей дітей?

31

53

5.

Чи вважаєте Ви, що в близькому майбутньому Ви будете відігравати важливу роль у принципових змінах навчання і виховання обдарованих учнів?

19

29


Освітнє середовище на уроці – основне місце формування та розвитку творчих здібностей обдарованих учнів. Отже вчитель на сучасному уроці повинен створювати освітнє розвивальне середовище насичене різноманітною інтерактивною взаємодією, духом творчості та ситуаціями, що сприяють успіху.


З метою визначення якості організації освітнього середовища на уроці вчителям була запропонована анкета № 3. Серед вчителів, що приймали участь в дослідженні педагогічний стаж до 3-х років мають 4 (4%), від 3 до10 років 7 вчителів (7%), від 10 до 20 років 32 вчителя (32%) та більше 20 років 57 респондента (57%) (табл. 5, діаграма 5).

Табл. 5

^ Якісний склад респондентів-вчителів за педагогічним стажем


Райони

Загальна кількість

Педагогічний стаж

до 3-х років

від 3 до 10 р.

від 10 до 20 р.

більше 20 р.

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Район 1

85

7

8

6

7

18

21

54

64

Район 2

85

9

11

10

12

20

24

46

53


Діаграма 5Кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають 2 вчителя (2%), «спеціаліст 2 категорії» 4 вчителя (4%), «спеціаліст 1 категорії» 27 вчителів (27%), «спеціаліст вищої категорії» 67 вчителів (67%) (таблиця 6).

Табл. 6

^ Кількісний склад респондентів-вчителів

за кваліфікаційною категорією


Райони

Загальна кількість

Кваліфікаційна категорія

спеціаліст

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст І категорії

спеціаліст вищої категорії

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Район 1

85

11

13

18

21

26

31

30

35

Район 2

85

13

15

6

7

29

34

37

44Діаграма 6

Табл. 7

^ Узагальнені результати

відповідей респондентів до анкети № 3.

Визначення якості організації освітнього середовища на уроці


№ п/п

Ключові питання

Район 1

Район 2

відсоток респондентів

1.

Постійно використовують інформаційно-комунікативні технології на уроках

35

53

2.

Володіють знаннями про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обдарованими учнями

69

95

3.

 • Сучасні форми організації навчального процесу з обдарованими учнями

 • проекти

33

38

 • нестандартні уроки

44

71
 • лекції

33

44

4.

За якими параметрами виявляються здібності обдарованих учнів:

 • особливості мислення

60

75

 • характеристика пам'яті

40

27

5.

Найбільш ефективні форми позакласної роботи з обдарованими учнями:

 • факультативи

21

8

 • екскурсії

24

39

 • курси за вибором

28

13

6.

Кількість вчителів не задоволених навчально-методичним комплексом з предмету викладання.

37

51

7.

Актуальні проблеми в навчальних закладах при організації роботи з обдарованими учнями:

 • стан матеріально-технічного забезпечення навчального закладу

22

76

 • стан навчально-методичного забезпечення навчального закладу

38

52

 • недостатній рівень співпраці з позашкільними навчальними закладами

12

9
 • відсутність методик по виявленню обдарованих учнів

9

8


Як видно з вищенаведеної таблиці, більшість вчителів володіють знаннями про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обдарованими учнями, але викликає занепокоєння, що лише 36% вчителів досліджуваних районів використовують проекти, 38% уроки - лекції. Водночас варто зауважити, що 45% респондентів незадоволені навчально-методичним комплексом з предмету викладання і серед актуальних проблем під час організації роботи з обдарованими учнями зазначають незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення та відсутність методик по виявленню обдарованих учнів.

Табл. 8

^ Чинники, що сприяють підвищенню якості

роботи з обдарованими учнями


Райони

Чинники що, сприяють підвищенню якості роботи з обдарованими учнями

Район 1

Район 2

66%

29%

забезпечення необхідними методичними матеріалами

47%

32%

проведення навчальних семінарів

36%

12%

залучення батьків до навчально-виховного процесу

8%

0%

підвищення заробітної плати


Одним з напрямків діяльності адміністрації навчальних закладів щодо покращення освітнього середовища для обдарованих учнів є стимулювання творчої діяльності вчителів, адже вчитель носій педагогічної творчості. Саме він організовує освітній простір в навчальних закладах ї, свідомо й вільно обирає форми й методи навчання, планує рух учнів від незнання до знання, до самостійного мислення й практики. Нижчезазначені дані таблиці № 9 показують розподіл відповідей вчителів щодо напрямків стимулювання творчої діяльності адміністрацією навчальних закладів районів,,що приймали участь в дослідженні.

Табл. 9

^ Напрямки стимулювання творчої діяльності вчителів.Напрямки стимулювання

Район 1

Район 2

Моральні

8%

48%

Певні умови праці

31%

36%

Співучасть в управлінській діяльності

21%

14%

Курси

38%

35%

Оздоровлення

2%

11%


Необхідно зазначити, що найнижчі показники серед усіх зазначених напрямків мають оздоровлення (6%).

Нагальною потребою сучасної школи є створення умов, за яких кожен учень мав би змогу навчатися самостійно здобувати необхідну інформацію, використовуючи її для власного розвитку, самореалізації, для розв'язання існуючих проблем. З метою вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетенції учням була запропонована анкета №4. Переважна більшість учнів-респондентів зазначили, що вміють організувати робоче місце - 100%, самостійно працювати - 92%, працювати за алгоритмом - 66% та з комп’ютером - 98 %, складати план - 100%, конспект - 95%, написати реферат - 96%, творчі завдання - 92%, володіють навичками самоконтролю та самооцінки - 95%.

Як видно з представленої нижче діаграми учні добре володіють основними розумовими та інтелектуальними уміннями (аналізувати, виділяти головне, класифікувати) (діаграма 7).

Діаграма 7
Водночас варто зауважити, наступні негативні тенденції під час формування самоосвітньої компетенції учнів:

 1. 23% учнів не повністю реалізують свої можливості у навчанні;

 2. 27% учнів не вміють складати рецензії;

 3. 21% учнів не вміють висувати гіпотези;

 4. 68% учнів дотримуються режиму праці та відпочинку;

 5. 18% учнів не подобається виконувати завдання практичного характеру.

Сучасному суспільству необхідна випереджувальна педагогіка - система інтелектуального та психологічного розвитку, яка формує в особистості сталі компоненти творчого стилю мислення. Основні особливості такого стилю мислення - уміння аналізувати будь-які проблеми, встановлювати системні зв'язки, виявляти суперечності, знаходити для них розв'язання на рівні ідеальних, прогнозувати можливі варіанти розвитку таких рішень. Особистість із таким стилем мислення не тільки готова до постійних змін у технологіях, а й розглядає їх як можливість отримати життєво необхідне моральне задоволення від розв'язання інтелектуальних завдань. З метою дослідження відповідності очікувань учнів до проведення сучасного уроку та можливостей вчителів задовольнити їх потреби щодо формувань творчих здібностей респондентам була запропонована анкета №5.

Результати анкетування показали, що більшість вчителів задовольняють освітні потреби учнів. Переважна більшість учнів зазначила, що задоволена організацією гуртків, секцій, курсів за вибором (91%), 77% приймають участь у проведенні Всеукраїнських олімпіад за власним бажанням та залучаються до виконання науково-дослідницької роботи.

Опитування показало,що більшість вчителів на уроках вчать:

 • розвитку самостійного мислення (68%);

 • відстоювати власну думку (90%);

 • виступають помічником на уроці (91%).

Співпраця, спільна діяльність, співробітництво, спільне творення – основні принципи організації освітнього педагогічного середовища, через які лише й можливо досягти високих результатів в навчально-виховному процесі. Все, що зможе вкласти кожен керівник, вчитель та батьки: фізичні або інтелектуальні зусилля, душевну простоту, гроші, знання й навички, час, доброзичливість, широту мислення, життєвий досвід, взаємно посилиться в десятки разів проти свого початкового потенціалу. З метою вивчення очікувань стосовно організації освітнього середовища для обдарованих учнів батькам була запропонована анкета № 6.

Результати анкетування свідчать про те, що:

1. Батьки вибирають навчальні заклади, враховуючи наступні критерії:

 • розташування навчального закладу поруч з будинком – 49%;

 • використання сучасних методик у навчально-виховному процесі – 25%;

 • за рекомендацією знайомих – 16%;

2. 30% батьків вказують на відсутність тематичних консультацій по виявленню обдарованих дітей;

3. 63% батьків задовольняє наявний в закладах перелік навчальних предметів і курсів за вибором варіативного освітнього компонента;

4. 73% батьків постійно приймає участь в спільних шкільних святах з дітьми та вчителями;

5. 47% батьків оцінюють рівень освіти, в навчальних закладах як високий;

6. 80% батьків вважають, що рівень підготовки в навчальному закладі дозволяє дитині вступити до обраного навчального закладу;

7. 81% батьків зазначили, що навчальні заклади сприяють розвитку творчих здібностей дитини.

Результати дослідження підтвердили, що найефективнішими формами роботи з батьками є: тематичні батьківські збори, робота шкільного батьківського комітету та педагогічний лекторій (діаграма 9).

Діаграма 8

Варто зауважити, що батьки висловили наступні побажання, щодо покращення освітнього середовища в досліджуваних навчальних закладах:

 • використовувати інноваційні методи навчання;

 • підвищити якість позакласної роботи;

 • збільшити кількість дослідів на уроках хімії та фізики;

 • сприяти удосконаленню позакласної роботи в закладах;

 • мати в закладах можливість вільного доступу до мережі Інтернет;

 • частіше використовувати на уроках мультимедійні засоби навчання;

 • розуміти та поважати інтереси учнів;

 • покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

 • сприяти підвищенню мотивації учнів до навчання;

 • будувати стосунки з учнями на принципах рівності та партнерства;

 • знаходити можливості для більш вагомого стимулювання значних успіхів дітей;

 • не допускати збільшення предметних навантажень;

 • розширити мережу курсів та факультативів;

 • забезпечити доступ усіх учнів до мережі Інтернет.ВИСНОВКИ


Визначальним у формуванні успішної людини є розвивальне освітнє середовище навчального закладу. Пріоритетом в освітньому середовищі навчальних закладів необхідно вважати орієнтацію на потреби й очікування учнів у реальному житті. Основними складниками формування успішної та конкурентноспроможної особистості є природний інтелект, розвинена креативність, високий рівень самоосвітньої компетенції та ефективна міжособистісна взаємодія. У проведеному дослідженні взяло участь 674 респондента, з них: 24 – директори шкіл, 240 – учителів, 170– учнів, 240 – батьків (таблиця 1, діаграма 1).

 1. Основними методами виявлення обдарованості в навчальних закладах є спостереження, діагностика та аналіз.

 2. Найбільш результативними шляхами розвитку обдарованих учнів в навчальних закладах є конкурси. олімпіади та співпраця з. позашкільними закладами.

 3. Основними проблемами, що виникають під час організації навчально виховного процесу для обдарованих учнів керівники називають незадовільне навчально-методичне забезпечення та оснащеність інформаційно-комунікативними засобами навчання.

 4. Більшість керівників навчальних закладів використовують наступні напрями стимулювання творчої діяльності: курси (37%), моральні (28%) та співучасть в управлінській діяльності (18%). Найнижчі показники серед усіх зазначених напрямків мають матеріальні та створення певних умов. Більшість вчителів (98%) здатні працювати з обдарованими дітьми, але їм потрібно мати активне саморегулювання інтелектуального процесу та правильно визначати об'єкт спрямованості творчого інтересу учнів.

 5. Викликає занепокоєння, що лише 31% вчителів можуть долучитися до змін у роботі з обдарованими учнями та лише 24% вірять, що в близькому майбутньому будуть відігравати важливу роль у принципових змінах навчання й виховання обдарованих учнів.

6. Актуальними проблемами в навчальних закладах при організації роботи з обдарованими учнями є:

 • стан матеріально-технічного забезпечення навчального закладу;

 • стан навчально-методичного забезпечення навчального закладу;

 • відсутність методик по виявленню обдарованих учнів.

7. Опитування показали, що існують проблеми під час формування самоосвітньої компетенції учнів на уроках тому що:

  • 23% учнів не повністю реалізують свої можливості у навчанні;

  • 27% учнів не вміють складати рецензії;

  • 21% учнів не вміють висувати гіпотези;

  • 18% учнів не подобається виконувати завдання практичного характеру.

8. Переважна більшість учнів-респондентів зазначила, що задоволена організацією гуртків, секцій, курсів за вибором (91%), 77% приймають участь у проведенні Всеукраїнських олімпіад за власним бажанням та залучаються до виконання науково-дослідницької роботи.

9. Основні проблемні моменти під час організації освітнього середовища на уроці полягають в тому, що переважна більшість вчителів приділяє недостатню увагу наступним аспектам навчально-виховного процесу:

- не вчать навичкам презентації (31%);

- не вчать оптимістично сприймати навколишній світ (29%);

- не застосовують плани-картки уроків для самостійного вивчення теми (38%);

- не вчать складати рецензії (26%);

- не вчать висувати гіпотези (20%).

10. Батьки вибирають навчальні заклади, враховуючи наступні критерії:

 • розташування навчального закладу поруч з будинком – 49%;

 • використання сучасних методик у навчально-виховному процесі – 25%;

 • за рекомендацією знайомих – 16%.

11. 63% батьків задовольняє наявний в закладах перелік навчальних предметів і курсів за вибором варіативного освітнього компонента.

12. 47 % батьків оцінюють рівень освіти, в навчальних закладах як високий.

13. 80% батьків відмітили, що рівень підготовки в навчальному закладі дозволяє дитині вступити до обраного навчального закладу.

14. 81% батьків зазначили, що перебування й виховання в навчальному закладі, сприяє розвитку творчих здібностей дитини.

15. Дослідження засвідчило основні побажання батьків щодо покращення освітнього середовища в досліджуваних навчальних закладах:

 • використовувати інноваційні методи навчання;

 • підвищити якість позакласної роботи;

 • збільшити кількість дослідів на уроках хімії та фізики;

 • сприяти удосконаленню позакласної роботи в закладах;

 • мати в закладах можливість вільного доступу до мережі Інтернет;

 • частіше використовувати на уроках мультимедійні засоби навчання;

 • розуміти та поважати інтереси учнів;

 • покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

 • сприяти підвищенню мотивації учнів до навчання;

 • будувати стосунки з учнями на принципах рівності та партнерства;

 • знаходити можливості для більш вагомого стимулювання значних успіхів дітей;

 • не допускати збільшення предметних навантажень;

 • розширити мережу курсів та факультативів;

 • забезпечити доступ усіх учнів до мережі Інтернет.РЕКОМЕНДАЦІЇ


Освітнє середовище сучасних навчальних закладів повинно будуватись враховуючи наступні принципи:

 1. Розуміння дитини як носія особливого культурного світу, у якому діють свої закони, цінності й субординація.

 2. Ставлення до дитини як до цілісної особистості, що перебуває у процесі становлення й усвідомлює себе як частину мікросоціуму.

 3. Розуміння вчителя як носія педагогічної творчості. Саме він організовує освітній простір навчальних закладах ї, свідомо й вільно обирає форми й методи навчання, планує рух учнів від незнання до знання, до самостійного мислення й практики.

 4. Основоположною категорією підвищення якості освіти є курикулум, який образно визначається як шлях донесення змісту, що окреслює структуру, організацію і способи презентації знань у освітньому середовищі навчальних закладів.

 5. Побудова такого освітнього процесу в закладах у якому відбувається становлення різнобічно розвиненої особистості, громадянина, патріота своєї країни.


Виходячи з вищезазначеного, відділ моніторингу якості освіти рекомендує:


^ Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:


 1. Здійснювати розвиток обдарованих учнів через визначення змісту освіти, відбір провідних технологій, визначення структури освітнього процесу, створення єдиної неперервної системи урочної і позаурочної освіти, організації психолого-педагогічного супроводу .

 2. Сприяти модернізації освіти в закладах не тільки через оновлення змісту освіти, а й вдосконалення його організаційних форм (навчання обдарованих учнів за індивідуальним навчальним планом).

 3. Продовжувати роботу з поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів із залученням позабюджетних коштів.

 4. З метою удосконалення системи заходів, спрямованих на розвиток обдарованості дитини, підвищити якість співпраці з позашкільними установами.

 5. Продовжити використання моніторингових досліджень, які допомагають коригувати форми та методи роботи з обдарованими учнями.

 6. Для підвищення мотивації творчої праці та подальшого розвитку творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, опанувати теоретичні джерела інноваційних технологій щодо створення мотивації досягнення успіху на кожному уроці.

 7. Провести анкетування "Задоволення шкільним життям" серед батьків та учнів. Результати аналізу використати для планування виховної роботи в навчальних закладах.

 8. Забезпечити участь педагогічних працівників в тематичних курсах при СОІППО.

 9. Створити оптимальні умови для розвитку інформаційної та комунікативної компетенцій учнів, реалізації їхніх інтелектуальних нахилів.

 10. Сприяти створенню програм самоосвітньої діяльності для обдарованих учнів по кожному предмету (див. Аналітично-прогностичний супровід формування самоосвітньої компетенції школярів; практико зорієнтований посібник. За науковою редакцією І.Г.Єрмакова-Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний центр, 2006, 220с.)

 11. Ввести до навчального плану шкіл програм факультатив «Основи самоосвітньої діяльності учнів».

 12. Продовжити здійснення психологічного супроводу освітнього процесу у вигляді психологічного моніторингу, психолого-педагогічних консиліумів, психологічного супроводу учнів у позаурочний час, групових та індивідуальних консультацій педагогів і батьків.

 13. З метою виконання побажань батьків щодо покращення освітнього середовища в досліджуваних навчальних закладах:

 • використовувати інноваційні методи навчання;

 • підвищити якість позакласної роботи;

 • збільшити кількість дослідів на уроках хімії та фізики;

 • сприяти удосконаленню позакласної роботи в закладах;

 • мати в закладах можливість вільного доступу до мережі Інтернет;

 • частіше використовувати на уроках мультимедійні засоби навчання;

 • розуміти та поважати інтереси учнів;

 • покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

 • сприяти підвищенню мотивації учнів до навчання;

 • будувати стосунки з учнями на принципах рівності та партнерства;

 • знаходити можливості для більш вагомого стимулювання значних успіхів дітей;

 • не допускати збільшення предметних навантажень;

 • розширити мережу курсів та факультативів;

 • забезпечити доступ усіх учнів до мережі Інтернет.


Вчителям загальноосвітніх навчальних закладів:


 1. Спрямувати викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологів.

 2. Активніше використовувати інформаційно-комунікативні технології на всіх етапах навчально-виховного процесу.

 3. Використовувати впродовж усього навчально-виховного процесу здоров'язберігаючі технології навчання й виховання школярів.

4. Процес організації самоосвітньої компетентності учнів слід розробляти на основі наступної моделі:

І. Вивчення готовності учнів до самоосвіти через діагностику:

а) рівня самоосвітніх умінь та навичок;

б) рівня розумового розвитку, пам’яті;

в) мотивації навчальної діяльності.

^ II. Створення умов для формування самоосвітньої компетенції:

а) складання пам’яток різних видів;

б) створення умов для пізнавальної діяльності.

^ III. Розроблення технологій:

а) визначення питань для самоосвіти;

б) оформлення завдань у вигляді програм для самоосвіти, карток-інструкцій;

в) добору літератури.

^ IV. Відстеження результативності:

а) проміжна діагностика;

б) коригування змісту та засобів організації самоосвіти;

в) самооцінка учнів;

г) повторні зрізи навчальних досягнень.

5. Удосконалювати форми роботи з обдарованими учнями шляхом:

 • надання можливості виконувати більший ніж звичайно обсяг навчальних завдань, враховуючи індивідуальні та вікові можливості;

 • піклування про зростання творчої активності учнів, формування критичного мислення. (див. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П Критичне мислення: як цього навчати. Науково-методичний посібник.-Х.: Видавнича група «Основа»: 2007. - 112с. - (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня»).

6. Сприяти покращенню якості позакласної роботи в навчальних закладах, враховуючи інтереси та освітні запити учнів.

7. Враховуючи можливості освітнього середовища та нахили обдарованих учнів продовжити, втілення та розробку програм (наприклад «Обдарованість», «Інтелект», «Здоров'я», «Пошук», «Творчість», «Поезія», «Журналістика»). На їх основі складати програми індивідуального розвитку та саморозвитку творчої обдарованості.

8. Стимулювати самостійну пошукову пізнавальну діяльність учнів при вивченні нової теми за рахунок створення вчителями програм самостійного пошуку знань.

9. З метою удосконалення системи заходів, спрямованих на розвиток обдарованості дитини, підвищити якість співпраці з позашкільними установами.

10. Приділяти увагу формуванню власної валеологічної компетенції засобами самодіагностики,саморозвитку та самокорекції.

11. З метою формування навичок ефективного використання інформаційно-комунікативних та кращих інноваційних педагогічних технологій взяти участь у навчанні за програмою «Іntel Навчання для майбутнього».

12. Удосконалювати методи та прийоми педагогічної техніки на уроках.(див. Лізинський В.М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. -Х: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. - 160с. та А.О. Гін Прийоми педагогічної техніки. - Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. - 176с.)


Завідувач навчально-методичного відділу

моніторингу якості освіти Н.В. Сагалаєва


Барсук 33-03-29

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища в знз для обдарованих учнів
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Конотопського та Ямпільського району. Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища для обдарованих...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського району та міста Суми. Метою даного дослідження було відстеження та оцінка організації освітнього середовища в знз для обдарованих...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з фізики
Фізика є одним із загальноосвітніх навчальних предметів, який розвиває мислення, закладає фундамент для вивчення всіх дисциплін природничого...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи