Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. icon

Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
Скачати 99.76 Kb.
НазваСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
Дата13.06.2013
Розмір99.76 Kb.
ТипДокументи

Структура 2012-2013 навчального року

та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 (25 – для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

Закінчується навчання проведенням навчальних екскурсій та практики
у 8 і 10 класах (27 травня – 7 червня), а також державної підсумкової атестації випускників основної (28 травня – 11 червня) і старшої (27-31 травня) школи.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов навчальну практику та навчальні екскурсії з хімії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

^ Організація навчання

Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України (від 05.02.2009
№ 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»). Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення хімії в основній (табл.1) і старшій школі (табл. 2):

Таблиця 1

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)

9 клас

9 клас

(спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов)

9 клас

(поглиблене

вивчення хімії)

1

2

4

2

1,5*

4

Таблиця 2

10 клас

11 клас

рівень стандарту

академічний рівень

профільний рівень

рівень стандарту

академічний рівень

профільний рівень

1

1

4

1

2

6

*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009/2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 №1/9-325 навчальні заклади, за потреби, можуть збільшувати кількість годин на вивчення хімії за рахунок годин варіативної складової, яка передбачає:

1)збільшення годин на вивчення предмета;

2) упровадження курсів за вибором;


 1. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Тому рекомендуємо в 10 класах академічного рівня виділити на вивчення хімії 2 години, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми академічного рівня. Також у класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо) математичного та, особливо, фізико-математичного профілів, за наявності годин варіативної частини, рекомендуємо у 10-11 класах вивчати хімію на академічному рівні.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення предмета, то вони заносяться до класного журналу на сторінку хімія. У такому випадку вчитель, розробляючи календарне планування, самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем у порівнянні з передбаченими навчальною програмою.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, за рішенням навчального закладу облік занять з курсів може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. Облік цих занять проводиться в окремому журналі. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й організаційних форм навчання, як традиційних (проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри тощо), так і нових, зокрема інтерактивних методів, інформаційних технологій та комп’ютеризації процесу навчання.

З цією метою пропонуємо для використання вітчизняний сайт ХІМПРОМ (http://himprom.ua). Хімпром – перший український хімічний портал, на якому і вчителі, і учні зможуть одержати інформацію про вплив хімії на всі сфери діяльності людини: від сільського господарства до вуглецевих нанотрубок, від складу продуктів харчування до найсучасніших досягнень науки у створенні нових лікарських препаратів для боротьби з онкозахворюваннями тощо.

^ Програмне забезпечення

У 2012-2013 навчальному році навчання хімії здійснюватиметься за такими програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

^ 8-9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

10-11 класи – Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем,


змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем.

^ Програми факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

 • Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

 • Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором (укл. Дубковецька Г.М.). – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

 • Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів
  загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (частина 2) (авт. Речицький О.Н., Юзбашева Г.С.). – Херсон: Айлант, 2011;

 • Навчальна програма факультативного курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» (авт. Коростіль Л.А.);

 • Навчальна програма факультативу «Вода та сучасні методи її очищення»
  (8, 9 клас) (авт. Забава Л.К., Габріелян А.А.);

 • Навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії»
  (9 клас) (авт. Прибора Н.А.);

 • Навчальна програма курсу за вибором «Хімія для детективів» (9 клас)
  (авт. Шапошнікова І.М., Прибора Н.А.);

 • Навчальна програма курсу за вибором «Хімія в криміналістиці»
  (авт. Шапошнікова І.М.);

 • Навчальна програма факультативного курсу «Хімія і здоров’я. 9 клас»
  (авт. Карагаєва М.В.);

 • Навчальна програма факультативного курсу «Хімія. Основи якісного та кількісного аналізу» (укл. Гриценко В.В.);

 • Програма курсу за вибором «Хімія у військовій справі» (10-11 клас)
  (авт. Шевченко А.М.);

 • Навчальна програма факультативного курсу «Основи хімічної екології» для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Деленко О.Л., Деленко С.П.);

 • Навчальна програма факультативного курсу «Розвиток інтелектуальних здібностей шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних задач» для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Вараниця В.О., Деленко О.Л. та ін.);

 • Навчальна програма факультативного курсу «Вибрані питання шкільного курсу хімії» для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пальцева І.В.).

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором (факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. Окремі розділи, запропонованих у збірниках програм, можуть вивчатися як самостійні курси за вибором. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.


^ Особливості проведення занять у кабінеті хімії

Під час проведення занять у кабінеті хімії особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту
від 01.02.2012 № 1/9-72), з повним текстом якого можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту www.mon.gov.ua.

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці в кабінеті хімії завідувачі кабінету (лабораторії) або вчителі (викладачі) обов’язково проводять з учнями систему інструктажів з питань безпеки життєдіяльності.

На початку навчального року, перед початком занять, у кожному кабінеті, лабораторії проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Його мета – формування відповідального ставлення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров’я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу у разі нещасних випадків. Реєстрація такого інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті (лабораторії).

Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдань якої буде пов’язано з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття з лабораторною чи практичною роботою тощо також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Про проведення такого первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: «Інструктаж з БЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог норм і правил, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу (екскурсії, подорожі тощо). Реєстрація інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

Під час проведення позанавчальних заходів у кабінеті (лабораторії) (конкурси, олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, подорожі) або заходів навчального призначення (прибирання приміщення, дослідна робота) з учнями проводиться цільовий інструктаж. Реєстрація цільового інструктажу здійснюється також у журналі реєстрації інструктажів.

Навчальною програмою з хімії передбачено використання у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори. Водночас Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» діяльність з обігу прекурсорів, які використовуються під час вивчення відповідних навчальних дисциплін, дозволяється навчальним закладам за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

З переліку прекурсорів (постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), використання яких потребує ліцензування, у процесі навчання хімії у 7-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів використовуються: калій


перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота, толуен (в 11 класах з поглибленим вивченням хімії).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» речовини, що містять не менш як 45 % таких прекурсорів, як сульфатна кислота, та 15 % таких прекурсорів, як хлоридна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори. Концентрація цих речовин визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

З огляду на зазначене рекомендуємо зберігати сульфатну та хлоридну кислоти у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15 % відповідно та замінити дослід добування кисню з калій перманганату на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду.

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, хімія вивчатиметься у 7 – 9 класах (7 клас – 1,5 години на тиждень, 8 і 9 клас – 2 години на тиждень).

^ Звертаємо увагу, що згідно з постановою зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року. Вивчення хімії за програмою, розробленою до нового державного стандарту розпочнеться у 2015/2016 навчальному році.

Нормативні документи, які потребують опрацювання вчителями:

 • Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Наказ МОНМС України від 30.08.2011 № 996. – Режим доступу: http://mon.gov.ua (Про Міністерство → Нормативно-правова база)

 • Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах. Лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72. – Режим доступу : http://mon.gov.ua (Про Міністерство → Нормативно-правова база → Нормативно-правові акти та листи);

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «ХІМІЯ. 7-9 класи». Проект для обговорення. – http://mon.gov.ua (Зв’язки з громадськістю → Громадське обговорення).Методист з хімії

Сумського ОІППО Л.А. Коростіль

Схожі:

Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт. Величко Л. П., Ярошенко О. Г.)
Шановні вчителі, згідно листа №1/9-592 від 23 серпня 2012 року Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про використання...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconОрганізація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році
У 2010/2011 структура навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconЩодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що з 1 вересня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconМетодичні рекомендації щодо оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах з української мови та літератури відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
Міністерства освіти і науки України від 21. 08. 2010 №1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconНаказ №249 д від 14. 03. 2012 р
У зв’язку з проведенням конференції трудового колективу (відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації подаються у додатку 1
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconМіністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2012/2013 навчальному році
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних
Структура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. iconДодаток 1 до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08. 02. 2013 р. №1/9-92 Особливості проведення державної підсумкової атестації
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи