Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 420.34 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Сторінка1/3
Дата09.10.2014
Розмір420.34 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3

Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

ефективності організації науково методичної роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах

На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 05.10.2012 № 715-ОД « Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному році» у лютому – березні 2013 року працівниками навчально-методичного відділу моніторингу освіти було проведено моніторингове дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах .

Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах з позиції освітнього маркетингу.
^ Завдання вищезазначеного моніторингового дослідження:


 1. Здійснення аналізу організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районних методичних службах.

 2. Визначення факторів, що знижують дієвість науково - методичної роботи.

 3. Виявлення рівня діяльності методичних об’єднань та їх впливу на підвищення кваліфікації вчителів.

 4. Дослідження системи роботи з молодими вчителями в загальноосвітніх навчальних закладах.

 5. Надання науково-обґрунтованих рекомендацій стосовно підвищення ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районних методичних службах.


^ Об’єкт дослідження: освітнє середовище загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження: система методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та районних методичних служб.
^ Суб’єкти дослідження: методисти районних методичних служб,

заступники директорів, керівники методичних об’єднань, вчителі – предметники та молоді вчителі.

Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій, який включав:

 1. Інструменти збирання інформації:

а) анкета №1 для методистів РМК;

б) анкета №2 для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів;

в) анкета № 3 для керівників методичних об’єднань;

г) анкета № 4 для молодих вчителів;

д) анкета № 5 для вчителів-предметників.

2. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

3. Засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові таблиці.
У проведеному дослідженні взяло участь 954 респондента, з них: 12 – методистів (1%), 44 (5%) – заступників директорів, 169 (18%) – керівника методичних об’єднань,121 (13%) – молодих вчителів та 608 (63%) – вчителів-предметників (таблиця 1, діаграма 1).
^ Вибірка респондентів моніторингового дослідження

Табл. 1
Регіони


Кількість респондентів

Методисти

Заступники

директорів

Керівники МО

Вчителі -предметники

Молоді вчителі

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Регіон 1

8

1

20

4

80

14

368

66

83

15

Регіон 2

4

1

24

6

89

23

240

60

38

10

Разом

12

1

44

5

169

18

608

63

121

13Діаграма 1

Вибірка респондентів моніторингового дослідження

Важливим компонентом педагогічної освіти є методична робота, що складається із чіткої системи дій, спрямованої на підвищення кваліфікації професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Науково-методична робота повинна забезпечувати оптимальні умови для науково-методичного, психологічного та інформаційного супроводу діяльності освітян, сприяти перебудові навчально-виховного процесу в закладах освіти з урахуванням вимог сьогодення, орієнтувати на розвиток особистості вчителя здатного до навчання продовж усього життя.

Методична служба району, від якої освітянське сьогодення вимагає глобальних змін якості науково-методичного простору, має оптимально забезпечувати на територіальному рівні: процес професійного становлення, вдосконалення та розвитку суб'єктів освітньої діяльності; досконало знати реальний стан фа­хового зростання педагогічних пра­цівників в аспекті професійних по­треб, проблемних зон та перспективних підходів.

З метою вивчення найбільш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби району була запропонована анкета №1 для методистів районної (міської) методичної служби.

Серед методистів, що брали участь у дослідженні педагогічний стаж до 3-х років немає жоден, від 3-х до 10 років 2 методиста (20%), від 10 до 20 років немає жоден респондент, від 20 до 30 років – 4 (40%), більше 30 років – 4 (40%) (табл. 2)

Табл.2

^ Якісний склад методистів (за педагогічним стажем)Регіони


Педагогічний стаж

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Регіон 1

-

-

2

50

-

-

1

25

1

25

Регіон 2

-

-2

25

2

25

4

50

Разом

-

-

2

50

2

25

3

25

5

38


Аналіз анкет дозволив зробити висновок, що найбільш пріоритетними напрямами в діяльності методичної служби регіонів, що приймали участь в дослідженні є:

 • підвищення якості викладання основ наук;

 • створення системи інформаційного забезпечення галузі освіти проблем змісту, підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період;

Негативним є той факт, що серед найменш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби регіонів, що приймали участь в дослідженні методисти виділяють наступні:

    • здійснення контролю за виконанням чинного законодавства в галузі освіти,

 • підготовка і методичний супровід учасників професійних конкурсів,

 • міжрегіональне і міжнародне співробітництво, зв'язок з громадськими організаціями. оцінювання якості навчально-виховної роботи педагогів які атестуються, участь у роботі атестаційних комісій,


Згідно опитування методистів, основними напрямами роботи в яких вони особисто беруть участь, реалізуючи організаційні функції методичної служби є:

 • координація діяльності методичних об’єднань, навчальних закладів,

 • вибір і методична обробка наукових досягнень у галузі освіти,

 • систематичний моніторинг організації навчально-виховного процесу,

 • вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його використання в навчально-виховному процесі.

Всі опитані методисти (100%) підтвердили існування «вертикалі» в організації методичної роботи регіонів, що досліджувалися.

Аналіз анкет для методистів дозволяє зробити висновок про те, що найбільш ефективними формами методичної роботи, що використовуються респондентами в регіонах, що досліджувались є: засідання районних методичних об’єднань (75%), семінари (100%), інструктивно-методичні наради ( 57%), школа педагогічної майстерності ( 25%) та тренінги (32%) (діаграма 2)

Діаграма 2
^ Найбільш ефективні форми роботи методичної служби

Відповіді респондентів свідчать про те, що основними проблемами в організації методичної служби в регіонах, що досліджувались є: матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення в організації методичної служби, підвищення рівня методичної підготовки вчителів з поглибленим вивченням предметів, організація методичної роботи з використанням інноваційних технологій та низький рівень забезпечення методичною літературою.

Науково-методична тема над якою працюють педагоги регіону №1 є «Інформаційно-методичне забезпечення інноваційної культури педагога у навчально-виховному процесі та шляхи впровадження інформаційно-комунікативних технологій щодо реалізації освітніх стандартів, інтелектуального розвитку учня та професійної діяльності вчителя.» регіону №2 – «Упровадження в навчально-виховний процес особистісно зорієнтованого, компетентісного, діяльнісного підходів як умова розвитку особистості в інформаційно-освітньому середовищі».

Спираючись на результати дослідження, можна зазначити, що від працівників СОІППО методисти регіону№1 чекають організації круглих столів для методистів певного профілю з метою обміну досвідом організації методичної роботи, більш якісного зв’язку щодо ознайомлення з новинами фахової літератури, електронних засобів навчання та ознайомлення їх з кращим досвідом в організації навчально-виховного процесу. Для методистів регіону №2 важливо отримати рекомендації щодо програмного забезпечення гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та друку методичних посібників.

З метою визначення напрямів діяльності методичної служби району, ступеня реалізації функцій методичного кабінету та вивчення стану організації науково-методичної роботи в навчальних закладах заступникам була запропонована анкета №2.

Серед респондентів, які брали участь в дослідженні педагогічний стаж до 3 років не має жоден вчитель, від 3-10 років – 3 вчителя (12%) від 10-20 років – 3 респондента (12% ), від 20-30 років – 10 вчителів (38%) та понад 30 років – 9 (34%) ( табл.3).

Табл.3

^ Якісний склад заступників навчальних закладів

(за педагогічним стажем)
Регіони

Педагогічний стаж

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Регіон 1

-

-

11

55

7

35

2

10

-

-

Регіон 2

-

-

13

54

8

33

3

13

-

--

Разом

-

-

24

55

15

34

5

11

-  1   2   3

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи