Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 420.34 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Сторінка3/3
Дата09.10.2014
Розмір420.34 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3

^ Основні труднощі в роботі молодих спеціалістів

Виховати людину із сучасним стилем мислення, здатну успішно реалізуватися у житті, можуть тільки педагоги, які володіють високим професіоналізмом. При цьому поняття «професіоналізм» включає в себе не тільки методичну культуру, а й особистий потенціал вчителя, до якого входять система його професійних цінностей, його переконання, та установки.

На розвиток усього перерахованого вище повинна бути спрямована діяльність методичних служб району та навчальних закладів. Уже одне це вимагає не епізодичного, а комплексного підходу до багатогранної науково-методичної роботи.

З метою виявлення впливу роботи методичних об’єднань та системи організації науково-методичної роботи в навчальних закладах на професійну діяльність вчителям-предметникам була запропонована анкета №5. Серед вчителів-предметників, які брали участь у дослідженні педагогічний стаж до 3 років мають14 вчителів (2%), від 3 до10 років мають 111 педагогів (18%), від 10 до 20 років –216 вчителів (36%), від 20 до 30 років – 181 педагогів (30%) та понад 30 років – 86 респондент (14%) (табл.7).
Табл.7

^ Якісний склад вчителів – предметників

(за педагогічним стажем)Регіони

Педагогічний стаж

До 3 років

Від 3 до 10 років

Від 10 до 20 років

Від 20 до 30 років

Понад 30 років

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Регіон 1

3

1

59

16

160

43

98

27

48

13

Регіон 2

11

5

52

22

56

23

83

35

38

16

Разом

14

2

111

18

216

36

181

30

86

14


Кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають 65 вчителів (11%), «Спеціаліст 2 категорії» – 110 респондентів (18%), «Спеціаліст 1 категорії» – 210 педагогів (35%), «Спеціаліст вищої категорії» – 223 вчителів (36%) (табл.8)
Табл. 8

^ Якісний склад вчителів – предметників

(за кваліфікаційною категорією)Регіони

Кваліфікаційна категорія

спеціаліст

спеціаліст 2 категорії

спеціаліст 1 категорії

спеціаліст вищої категорії

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Регіон 1

31

8

61

17

118

32

158

43

Регіон 2

34

14

49

20

92

38

65

27

Разом

65

11

110

18

210

35

223

36Для того, щоб правильно визначати перспективи подальшого зростання вчителя, напрямки, засоби, форми підвищення його кваліфікації й побудувати індивідуальну траєкторію розвитку, необхідно вивчити персонал-траєкторію педагога. Персонал-технологія педагога – вивчення шляху становлення вчителя як професіонала, рівень досягнутої майстерності, виявлення можливих «білих» плям в діяльності. Діагностика професійної компетенції вчителів є актуальною під час організації методичної роботи в навчальних закладах. Саме діагностика забезпечує науковий підхід до організації роботи з педагогічними кадрами, їхній професійний розвиток. Висновки діагностування повинні бути основою планування методичної роботи в закладах.

На підставі систематизації даних можна констатувати, що найбільш вагомими умовами для творчого зростання вчителі вважають забезпечення навчальним навантаженням (45%), придбання періодичної методичної літератури і психолого-педагогічної преси (48%), надання допомоги в оформленні кабінету та створенні навчально-методичних посібників (53%). Спираючись на результати опитування, можна відмітити, що найбільш результативними формами методичної роботи у досліджуваних навчальних закладах (на думку учителів – респондентів) є семінари практикуми (54%), засідання районних методичних об’єднань (43%) та майстер-класи (62%).

Найбільше новин методичного спрямування педагоги отримали в результаті самоосвіти (62%), адміністрації навчальних закладів (76%) та методистів РМК (60%).^ Напрями діяльності м/о

Регіон 1

Регіон 2

Узагальнена кількість (%)

Молоді вчителі

Вчителі-предметники

Молоді вчителі

Вчителі- предметники

Тематика засідань м/о

48

46

21

65

Заходи підвищення кваліфікації

59

55

34

26

Позаурочна діяльність

46

42

26

55

Узагальнення поширення., педагогічного досвіду

61

73

34

30

Проведення відкритих уроків

71

73

66

37

Аналіз якості знань

43

42

39

53

Години ознайомлення з новою педагогічної літературою

42

43

32

20

План роботи м/о

24

23

5

44


Аналіз даних з таблиці № 9 дозволив зробити висновок про те, що план роботи м\о та тематика засідань не враховують запити та потреби вчителів отже, на думку респондентів, є менш цікавими та корисними.

Більшість вчителів (70%) засвідчили, що навчальних закладах приділяється увага вивченню професійних потреб вчителів у підвищенні рівня фахової майстерності. Викликає занепокоєння що лише для 58% респондентів існуюча система перепідготовки педагогічних кадрів дає змогу оперативно та ефективно підвищувати свій професійний рівень.

Конкурентноспроможність людини на ринку праці, як відомо, багато в чому залежить від його здатності опановувати нові технології, адаптуватися до умов праці, що змінюються, тому важливе використання технології «портфоліо вчителя» для педагогічного колективу. Згідно сучасних словників, портфоліо – це повна збірка власних досягнень, своєрідне досьє. Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителем у всіляких видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій. Основна мета порт фоліо – оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого і професійного зростання вчителя, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки). Результати дослідження підтвердили, що досвід створення портфоліо має більшість респондентів (70%).

Значна частина респондентів (69%) найпоширенішим напрямком психолого-педагогічного сервісу у навчальних закладах вважають психолого-педагогічну підтримку методичної роботи.

Як показало опитування найчастіше педагоги отримують інформацію щодо новин, подій та інновацій в освітній галузі через науково - методичні заходи в навчальному закладі (70%), з періодичних видань (55%), обміну досвідом з авторитетними колегами (61%) та Інтернет ресурсів (61%).

В ході дослідження визначався рівень діяльності методичного об’єднання за наступними критеріями: підвищення кваліфікації вчителів, організація взаємовідвідування уроків, якість знань, ступінь навченості учнів з предмета, позаурочна діяльність, методична продукція, робота м/о з вивчення, узагальнення й поширення досвіду кращих вчителів, ставлення педагогів до роботи в м/о, ведення документації м/о, організація засідань м/о та відвідування засідань м/о.

Як свідчать узагальнені дані анкет, в досліджуваних навчальних закладах м/о мають оптимальний рівень діяльності за наступними критеріями: підвищення кваліфікації вчителя, робота м/о з вивчення узагальнення й поширення досвіду кращих вчителів ), організація взаємовідвідування уроків та ведення документації м/о . Водночас варто зауважити, що є критерії рівень діяльності котрих вчителі оцінили на задовільний рівень серед них: якість знань, ступінь навченості учнів з предмета , методична продукція та позаурочна діяльність.
Висновки


 1. За даними дослідження встановлено, що найменш пріоритетними напрямами діяльності методичної служби регіону №1 є:

  • здійснення контролю за виконанням чинного законодавства в галузі освіти;

  • оцінювання якості навчально-виховної роботи педагогів які атестуються;

  • участь у роботі атестаційних комісій;

  • міжрегіональне і міжнародне співробітництво, зв'язок з громадськими організаціями.

 1. В регіоні №2 до найменш пріоритетних напрямків належать:

 • здійснення контролю за виконанням чинного законодавства в галузі освіти;

 • підготовка і методичний супровід учасників професійних конкурсів;

 • міжрегіональне і міжнародне співробітництво, зв'язок з громадськими організаціями.

 1. Виявлено, що більше половини заступників директорів (69%) оцінили результативність роботи методичних служб з питань підвищення якості викладання основ наук на достатньому рівні.

 2. Найбільш ефективними формами методичної роботи, які використовуються методистами в районах, що досліджувались є: засідання районних методичних об’єднань, семінари, інструктивно-методичні наради, школи педагогічної майстерності та тренінги.

 3. Аналіз анкет заступників директорів дозволив зробити висновок, що певні функції методичних кабінетів в регіонах, що приймали участь у дослідженні мають середній рівень ступеня реалізації, серед них:

 • прогностична;

 • компенсаторна;

 • моделювальна;

 • соціальна.

 1. Основними проблемами в організації методичної служби в досліджуваних регіонах є:

 • навчально-методичне забезпечення;

 • відсутність власного редакційного відділу;

 • підвищення рівня методичної підготовки вчителів з поглибленою підготовкою вивченням предметів;

 • організація методичної роботи з використанням інноваційних технологій;

 • низький рівень забезпечення методичною літературою.

 1. Від працівників СОІППО методисти чекають методичних рекомендацій щодо:

 • програмного забезпечення гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та підготовки до друку методичних посібників;

 • організації круглих столів для методистів певного профілю;

 • більш якісного зв’язку щодо ознайомлення з новинами фахової літератури та електронних засобів навчання.

 1. Викликає занепокоєння, що лише 45% педагогів під час планування методичного об’єднання зважає на результати проведених моніторингів стану професійного рівня педагогів і навчальних досягнень учнів із предметів.

 2. Більшість заступників (92%) підтвердили збільшення кількості вчителів, що використовують інформаційно-комунікаційні технології у порівнянні з 2006 роком.

 3. Результати анкетування засвідчили, що найбільше труднощів в роботі молодих спеціалістів викликають організація свого часу (37%), аналіз своєї діяльності (30%) та підготовка до уроків (21%).

 4. Найбільш вагомими умовами для творчого зростання вчителі вважають забезпечення навчальним навантаженням, придбання періодичної методичної літератури і психолого-педагогічної преси, надання допомоги в оформленні кабінету та створенні навчально-методичних посібників.

 5. Слід зауважити, що найбільш результативними формами методичної роботи в досліджуваних навчальних закладах є семінари практикуми, засідання районних методичних об’єднань та майстер – класи.

 6. Згідно опитування педагогів, найбільше новин методичного спрямування респонденти отримали в результаті самоосвіти, методистів РМК та адміністрації навчальних закладів.

 7. Викликає занепокоєння, що: тематика засідань методичного об’єднання є цікавою та корисною лише для 35% молодих вчителів, план роботи методичного об'єднання для 15% респондентів.

 8. Лише для 30% вчителів-предметників існуюча система перепідготовки педагогічних кадрів дає змогу оперативно та ефективно підвищувати свій професійний рівень.

 9. Аналіз результатів виявив, що найбільш вагомими сприятливими умовами для педагогічної діяльності молоді спеціалісти відмічають забезпечення навчальним навантаженням, надання допомоги в оформленні кабінету, придбання періодичної методичної літератури та психолого-педагогічної преси.

 10. Як свідчать узагальнені дані анкет, м/о в досліджуваних навчальних закладах мають задовільний рівень діяльності за наступними критеріями: ставлення педагогів до роботи в м/о, методична продукція, якість знань та ступінь навченості з предметів.

 11. Більшість вчителів найпоширенішим напрямком психолого-педагогічного сервісу у навчальних закладах вважають психолого-педагогічну підтримку методичної роботи.^ Методичні рекомендації

стосовно покращення ефективності організації науково-методичної роботи в районних методичних кабінетах та загальноосвітніх навчальних закладах
Організація ефективної роботи районної методичної служби повинна будуватись враховуючи наступні принципи:

 1. Розуміння вчителя як носія педагогічної творчості. Саме він організовує освітній простір в навчальних закладах і свідомо й вільно обирає форми і методи навчання, планує рух учнів від незнання до знання, до самостійного мислення й практики.

 2. Основними джерелами діяльності методичної служби повинні стати наука, практичний досвід і творчість педагогічних працівників.

 3. Будь яка модель методичної служби повинна максимально задовольняти соціальний попит на педагогічні та методичні послуги на основі моніторингових досліджень та консалтингу.

 4. Діяльність методичної служби має бути орієнтована на досягнення і підтримання високої якості освітнього процесу, заснованого на сучасній педагогічній парадигмі, новому педагогічному мисленні, індивідуальному стилі професійної діяльності педагога, а також сучасних педагогічних технологіях.

Виходячи з вищезазначеного, відділ моніторингу якості освіти рекомендує:

І. Фахівцям районного та міського відділів освіти:
1. На базі методичних кабінетів здійснювати такі сервісні послуги:

 • предметно-методичний сервіс – індивідуальне та групове консультування вчителів-предметників з актуальних проблем освітнього процесу;

 • моніторинговий сервіс – проведення моніторингових досліджень;

 • маркетинговий сервіс – визначення ступеня забезпечення освітніх запитів батьків, громадськості, населення регіону, прогнозування змін освітніх запитів;

 • експертний сервіс (науково-методичний аудит) – експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування методичних збірників, посібників;

 • консалтинговий сервіс – пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій, надання консультативних послуг керівникам шкіл.

 1. Постійно поповнювати електронну базу даних сучасних науково- методичних матеріалів, та електронний банк даних використання новітніх педагогічних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району.

 2. Підсилювати спрямованість науково-методичної роботи на професійний розвиток педагогів з урахуванням його особистості (у тому числі рівня сформованості професійної компетентності), особливостей навчального закладу та підвищення кваліфікації.

 3. Забезпечувати підвищення якості та результативності психологічного супроводу навчально - виховного процесу в навчальних закладах району.

 4. Впроваджувати інноваційні форми організації методичного супроводу процесу вдосконалення професійної компетенції вчителів: тьюторство, кейс –стаді, методичні тренінги, педагогічні студії, школи педмайстерності, управлінські та методичні практикуми, педагогічні консиліуми, методична сесія з презентації матеріалів з досвіду роботи вчителів, що атестуються, авторські заняття по розробці різноманітних завдань з реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання.

 5. Покращувати ступінь реалізації наступних функцій методичних кабінетів: прогностичної, компенсаторної, моделювальної та соціальної.

 6. Вивчати та враховувати запити і потреби керівників закладів освіти, щодо удосконалення їх професійної майстерності.

 7. Активізувати моніторингові дослідження стану професійного рівня педагогів.

 8. Сприяти підвищенню якості методичного супроводу учасників професійних конкурсів.

 9. Сприяти розвитку моніторингових баз (інструментарій для оцінювання педагогічних об’єктів) шляхом співпраці з відділом моніторингу якості освіти СОІППО.

 10. Сприяти покращенню формування науково методичного середовища освітнього простору навчальних закладів, які брали участь у дослідженні та вивченні фахових потреб педагогів у методичних послугах.

 11. З метою популяризації кращого педагогічного досвіду з упровадження інноваційних форм і методів роботи, забезпечення доступу педагогічних працівників до інформаційних ресурсів та використання в навчальному процесі продовжити роботу по розвитку медіатек.


ІІ. Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів:


 1. Сприяти удосконаленню змісту методичної роботи, застосовуючи наступні інтерактивні форми: майстер-клас, презентацію, організаційно-ділові ігри, круглий стіл, тренінги, дебати, практикуми.

 2. Під час планування методичного об’єднання зважати на результати проведених моніторингів стану професійного рівня педагогів і навчальних досягнень учнів із предметів та брати до уваги пропозиції більшості членів методичного об’єднання.

 3. Забезпечувати якісний психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу шляхом створення умов для моделювання власної індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителів та сприятливого психологічного клімату.

 4. Познайомитись з матеріалами передового педагогічного досвіду вивченого та узагальненого на обласному рівні по темі: «Організація освітнього процесу як педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток життєтворчої особистості» (Ніколаєва В. І, Гружчанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 1-3 ступенів – дошкільний навчальний заклад Конотопської районної ради)

 1. Удосконалювати науково-методичну роботу з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду, визначення шляхів творчого його використання.

 2. Систематично вивчати професійні потреби молодих вчителів та проводити діагностику їх професійних якостей.

 3. Адаптувати тематику засідань методичних об’єднань до потреб молодих спеціалістів, приділивши увагу питанням організації навчально-виховного процесу, проведенню виховних заходів та науковій організації праці.

 4. Сприяти методичному супроводу інноваційної освітньої діяльності педагогів та публікації творчих доробок учителів у фахових виданнях.

 5. Удосконалювати зміст та форми проведення методичних об’єднань, адаптуючи їх до запитів та потреб вчителів різних кваліфікаційних категорій.Завідувач навчально-методичного відділу

моніторингу якості освіти Н.В Сагалаєва

Барсук 33-03-29
1   2   3

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи