Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р icon

Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
НазваУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Сторінка1/9
Дата09.10.2014
Розмір1.85 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Комунальна установа

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ІІ-ІV етапи

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н.р.
Інформаційно-аналітичний бюлетень

Суми – 2013
Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Комунальна установа

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ІІ-ІV етапи

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н.р.

Інформаційно-аналітичний бюлетень


Рекомендовано Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти

(протокол №11 від 27.06.2013 року)

Упорядник:

Л.А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к.пед.н., методист хімії Сумського ОІППО

Рецензенти:

Гиря О.О., завідувач кафедри теорії та методики виховання Сумського ОІППО, доцент, к.пед.н.
Сударева Г.Ф., ст. викладач кафедри теорії та методики вищої професійної освіти Сумського ОІППО.

Інформаційно-аналітичний бюлетень «ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н.р.» / упор. Л.А. Коростіль. – Суми : РВВ СОІППО, 2013. – 65 с.
Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали щодо проведення ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) освіти як допомога в організації та проведенні Всеукраїнської олімпіади з хімії, а також учителям хімії – для підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів олімпіади.

Зміст


1.

Умови проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад…………………………….

5

2.

Умови проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н. р…………………………………………………………………………...

6

3.

Розв’язки завдань II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н. р………………………………………………………………………………….

8

4.

Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.11.2012 №845-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році»…………


20

5.

Розв’язки завдань IIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

 • теоретичний тур…………………………………………………………………

 • експериментальний тур………………………………………………………


23

40

6.

Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в Сумській області хімії у 2012-2013 н. р…………………………………


46

7.

Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н. р…………………………………………………..


52

8.

Звіт про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012-2013 н. р…………………………………………………………………..


57

9.

Заявка на участь команди Сумської області у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2013 році ……………………………………………..


58

10.

Наказ управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 27.02.2013 № 137-ОД «Про відправку учнів на ІV етап Всеукраїнської олімпіади з хімії»………………………………………………………………………..59

11.

Результати виступу команди учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії…………………………………..


61

12.

Учасники і переможці ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії…...

62

13.

Учителі, які підготували учасників ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії………………………………………………………………………….


63


14

15

Рейтинг команди Сумської області за результатами виступу в ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії …………………………………………………….

За результатами Міжнародних олімпіад ……………………………………………


64

65

УМОВИ

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад

(Витяг)

Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та інтернатних навчальних закладів відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 17.11.2011 № 1318/20056З.

На всіх етапах олімпіади учні мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший, від класу їх фактичного навчання в школі. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

Команди районів (міст) області прибувають на змагання відповідно до квоти, заявок.. У разі хвороби учня з основного складу команди дозволяється його заміна учасником, заявленим у резерві, та відповідної вікової категорії. У разі відсутності такого – команда прибуває не в повному складі, довільна заміна учасників забороняється.

У день проведення олімпіади членами оргкомітету довільно обирається один із двох комплектів варіантів завдань, який оприлюднюється учасникам. Оргкомітетами здійснюється всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічного їх оголошення.

Усі олімпіади проводяться згідно з методичними рекомендаціями та критеріями оцінювання, розробленими Міністерством освіти і науки України. Олімпіади з хімії складаються з двох турів: теоретичного та практичного.

Під час виконання завдань І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад учні сидять по одному за партою, спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється користування довідковою літературою, таблицями, калькуляторами та іншими обчислювальними засобами (мобільним телефоном, цифровими пристроями).

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійною Завдання записується за тим номером, за яким воно вказано.

У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання журі.

За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника робочої групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на 5 хвилин.

Оргкомітетами забезпечуються однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт. Після того,, як час на виконання завдань вичерпаний, член робочої групи збирає роботи учасників олімпіади та передає їх члену оргкомітету, відповідальному за проведення цієї олімпіади.

Член оргкомітету шифрує роботи, залишає у себе обкладинки, а роботи передає особисто голові журі для перевірки.

Журі ретельно перевіряє роботи та за кожне завдання виставляє кількість набраних балів, потім підраховує їх загальну суму. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. Після перевірки кожна робота підписується головою журі, секретарем, експертом-консультантом і не менше як двома членами журі. Після цього член оргкомітету розшифровує роботи. На підставі результатів оформляється протокол засідання журі по кожному класу окремо. Протоколи передаються секретарю оргкомітету. Усі учнівські роботи та один примірник протоколу залишаються у секретаря відповідного фахового журі та зберігаються рік.

З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань учасник олімпіади має право подати апеляцію, відповідно до Положення.

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань, перевірку робіт та розгляду апеляцій.

Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) наказом призначаються експерти-консультанти.

Кількісний та якісний склад учасників визначає оргкомітет кожного етапу олімпіад. Формування команд, визначення кількісного складу здійснює оргкомітет відповідно до квоти учасників, яка затверджується наказом управління, відділу освіти.

На кожному етапі олімпіад визначається кількість переможців, їх нагородження, які затверджуються спільними рішеннями оргкомітету і журі.

За проведенням олімпіад здійснюється громадське спостереження представників учнівського самоврядування навчальних закладів, засобів масової інформації.
Т.в.о. заступника начальника

управління – начальника відділу Ю.І. Харламов

Умови проведення

II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

у 2012-2013 н. р.
1. Загальні положення

1.1. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії проводиться 16 грудня 2012 року згідно з графіком проведення та відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом МОНМС України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 № 1318/20056.

1.2. Персональний склад оргкомітету і журі, в тому числі голови, його заступника, секретаря, експерт-консультанта олімпіади, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної (міської) державної адміністрації.

1.3. Відповідальність за організацію, проведення та підведення підсумків ІІ етапу олімпіади покладається на оргкомітет, голову та членів журі, склад яких затверджується відповідним наказом.

1.4. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади з хімії, готують приміщення, створюють безпечні умови для виконання олімпіадних завдань, виділяють для членів журі і оргкомітету комп’ютер для підготовки звітної документації, оргтехніку для ксерокопіювання олімпіадних завдань і чистий папір із розрахунку 1 листок на одного учня.

1.5. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії беруть участь учні 7- 11 класів, що стали переможцями І етапу.

1.6. Завдання для проведення олімпіади розробляє методист хімії Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Оргкомітет та журі ІІ етапу олімпіади не мають права змінювати (повністю або частково) завдання та оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком та умовами проведення змагань.

1.7. Перед початком олімпіади проводяться інструктажі щодо порядку і умов проведення олімпіади.

1.8. Кожна паралель класів працює в окремих аудиторіях. Дітьми у цей час опікуються педагоги-спостерігачі.

1.9. Переможці II етапу олімпіади з хімії визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.

1.10. Звіти про проведення ІІ етапу олімпіади з хімії та заявки на участь у ІІІ етапі оргкомітет направляє до 27 грудня поточного року до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
^ 2. Обов’язки секретаря оргкомітету

2.1. Попередньо готує зошити для виконання олімпіадних завдань учнями. Ставить на листках штамп навчального закладу, де проводиться олімпіада.

  1. Повідомляє учнів, що вони при собі повинні мати ручку, олівець, лінійку, не програмований калькулятор.

  2. Готує на кожного учня або на клас таку наочність: таблиці Періодичної системи хімічних елементів, таблиці розчинності, ряд витиску металів. Таблиці не повинні містити зайвої інформації: формул, визначень, законів тощо.

  3. Перед початком олімпіади ознайомлює учнів з Інструкцією до виконання роботи.


Інструкція учасника олімпіади щодо виконання роботи


 1. Перед початком олімпіади мобільний телефон відключіть і залиште у супроводжуючого або в класі у вчителя-спостерігача.

 2. На розв’язання завдань вам відводиться 3 години. Розпочинається олімпіада з моменту отримання учнями завдань на руки. Час закінчення вказується на дошці.

 3. При виконанні завдань користуйтеся лише предметами, які видали організатори олімпіади. А саме: зошитом, таблицею Періодичної системи хімічних елементів, таблицею розчинності, рядом витиску металів.

 4. Дозволяється також користуватися власними олівцями, ручками, лінійками, не програмованими калькуляторами.

 5. Користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, довідниками, консультуватися з будь-якими особами, окрім експерт-консультанта або голови журі, ЗАБОРОНЕНО.

 6. З питаннями щодо правильного розуміння змісту завдань звертайтеся до голови журі, якого до класу запросить черговий.

 7. Листки робочого зошита, окрім титульної сторінки, нумеруйте вгорі на полях. Кожну задачу починайте розв’язувати з нової сторінки.

 8. Повно та аргументовано відповідайте на питання, поставлені в умові задачі. Твердження, що не стосуються поставлених в задачі питань, – не оцінюються. Правильна відповідь, не підкріплена логічними аргументами чи розрахунками, оцінюється лише мінімальною кількістю балів.

 9. При нестачі паперу звертайтеся до чергового в класі.

 10. Викладати хід розв’язання задач Ви можете зручною для себе мовою. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.
  1. Готує звітну документацію: протоколи по кожному класу, звіт про проведення І та ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, заявку на участь у ІІІ етапі олімпіади.


^ 3. Обов’язки голови журі

  1. Проводить інструктаж для робочої групи вчителів-спостерігачів.

Питання для обговорення: доброзичливе ставлення до дітей; наявність в закладі медперсоналу, санітарних вузлів; дотримання конфіденційності, об’єктивності та однакового ставлення до всіх учасників олімпіади; оформлення титульної сторінки та кожного завдання в роботі учня; час проведення олімпіади; кількість учнів у паралелі тощо.

  1. Обговорює з членами журі рішення завдань, критерії їх перевірки та наступні особливості:

 1. при перевірці враховувати, що завдання можуть мати декілька способів рішення;

 2. раціональний спосіб розв’язку задачі оцінювати більш високим балом;

 3. граматичні помилки не впливають на оцінку роботи;

 4. завдання № 2-6 оцінюються за критеріями, розробленими членами журі;

 5. бали за кожне завдання виставляються на полях; у кінці роботи зазначається загальна сума набраних балів і члени журі розписуються за кожну задачу яку вони перевіряли.

  1. Рекомендує членам журі розподілити всі задачі між собою і перевіряти в кожній роботі тільки одну-дві задачі. Це надасть можливість більш об’єктивно оцінити роботу учнів і проаналізувати недоліки в знаннях і вміннях учнів.

3.4. Після закінчення олімпіади, особисто збирає та шифрує роботи учасників. І лише після цього віддає їх на перевірку членам журі.

3.5. Після перевірки робіт членами журі, відбирає в кожній паралелі роботи, що претендують на місця переможців, і ретельно перевіряє: наявність балів за кожне завдання, підписи всіх членів журі, правильність підрахунків. Ставить власний підпис.

4. Робота журі

4.1. Перевірка завдань здійснюється журі, до складу якого входять досвідчені вчителі хімії загальноосвітніх закладів району(міста), а також викладачі хімії місцевих ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації.

4.2. Із числа запропонованих фахівців обираються представники апеляційної комісії та експерт-консультант.

4.3. Журі працює із зашифрованими роботами. Кожен член журі засвідчує оцінку підписом у роботі.

4.4. Роботи перевіряються за критеріями, вказаними у завданнях, а за їх відсутності – журі розробляє свої критерії.

4.5. Після розшифровки робіт кожен член журі підписує зведений протокол і має змогу перевірити за шифрами, чи правильно записані усі бали.

4.6. За результатами перевірки робіт складається аналіз виконання олімпіадних завдань, вказуються найпоширеніші недоліки в знаннях і вміннях учнів, надаються рекомендації для вчителів усіх класів щодо усунення виявлених прогалин.
^ РОЗВ’ЯЗКИ ЗАВДАНЬ

II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
7 клас

Завдання № 1. Виконайте тести – 10 балів.

Правильні відповіді на тести №1-4 оцінюються 1 балом

1. Укажіть хімічне явище:

а) дозрівання гарбуза;

б) перетворення рідкої молочної суміші у морозиво;

в) розшарування суміші олії і води;

г) згинання срібного дроту.

2. Позначте чисту речовину:

а) боксит; в) червоний залізняк;

б) магнітний залізняк; г) алюміній.

3. В якій із сполук валентність сполученого з Оксигеном елемента найнижча:

а) MgO; б) SO3;

в) Fe2O3; г) Na2O.

4. Обчисліть та позначте відносну молекулярну масу калій сульфіду К2S:

а) 101; б) 100; в) 72 г) 110.

Правильні відповіді на тести №5-6 оцінюються 3 балами

5. Розгляньте малюнок і визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті речовини.


Відповідь: прості речовини – на малюнках б, в; складні речовини – на малюнках г, д; суміш речовин – на малюнку а; чисті речовини – на малюнках б, в, г, д.

6. Обчисліть та позначте масову частку Оксигену в кальцій оксиді:

а) 28,2%; б) 28,6%; в) 28,8%; г) 28,4%.
Завдання № 2. Запишіть формули хлоридів і оксидів одно-, дво- і тривалентних металічних елементів. Зазначте назву кожної сполуки. (6 балів)

Розв’язок (один із варіантів):

Na2O – натрій оксид; NaCl – натрій хлорид;

CaO – кальцій оксид; CaCl2 – кальцій хлорид;

Al2O3 – алюміній оксид; AlCl3 – алюміній хлорид.

Завдання № 3. Відносна молекулярна маса оксиду хімічного елемента І групи періодичної системи дорівнює 94. Визначте елемент, запишіть його символ і назву. 6 балів)

Розв’язок:

Е – ?

Мr2О) = 94

Ar (Е) = (94-16) / 2 = 39 Це – Калій К.

Відповідь: елемент Калій

Завдання 4. Виведіть формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Барію в ній становить 69,54 %, Карбону – 6,1% і Оксигену – 24,36%. (8 балів)

Розв’язок:

 1. Нехай маса речовини ВахСуОz 100 г, тоді маса Барію – 69,54 г, Карбону – 6.1 г, Оксигену – 24,36 г.

 2. Обчислимо співвідношення між кількістю атомів у молекулі ВахСуОz х : у : z за формулою n = m(Е)/М(Е); М(Ва) = 137 г/моль, М(С) = 12 г/моль, М(О) = 16 г/моль.

 3. Тоді х : у : z = = 69,54/137 : 6,1/12 : 24,36/16 = 0,51:0,51:1,52 = 1:1:3, що відповідає формулі ВаСО3.

Відповідь: формула речовини ВаСО3.
Завдання № 5. Яку масу заліза можна добути з червоного залізняку масою 2 т, якщо масова частка Fе2O3 становить 70 % (можливими втратами знехтувати)? (8 балів)

Розв’язок:

 1. m(Fе2O3) = 2000 кг х 0,70 = 1400 кг, М(Fе2O3) = 160кг/кмоль, М(Fе) = 56 кг/кмоль

 2. 1400 кг (Fе2O3) ----- х (Fе)

160 кг (Fе2O3) ----- 112 кг ((Fе) х = (1400 . 112) / 160 = 980 (кг)

Відповідь: із 2 т червоного залізняка можна отримати 980 кг заліза.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: соіппо. 2010
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: соіппо. 2010
Управління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи