З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача icon

З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача
Скачати 144.87 Kb.
НазваЗ/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача
Дата13.09.2012
Розмір144.87 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Кількість публікацій за 2008 рік:

з/п

Прізвище, ім"я, по-батькові викладача

Методичні рекомендації

Статті (фахові видання)

Статті

Тези

Участь у конференціях
к-ть

обсяг друк. аркушів

к-ть

обсяг друк. аркушів

к-ть

обсяг друк. аркушів

к-ть

обсяг друк. аркушів

к-ть

обсяг друк. аркушів
1

Жук Михайло Васильович

 

 

1

0,6

3

1,3

4

0,6

4

0,6
2

Дудко Наталія Василівна

1

1,5

3

0,75

 

 

2

0,3

2

0,3
3

Крамаренко Любов Дмитрівна

 

 

1

0,5

 

 

5

0,45

5

0,45
4

Гапон Анатолій Васильович

 

 

 

 

 

 

5

0,76

5

0,76
5

П’ятаченко Юрій Васильович

 

 

 

 

1

0,33

2

0,46

2

0,46
6

Стукалова Тетяна Георівна

 

 

 

 

 

 

2

0,2

2

0,2
7

Ніколаєнко Світлана Петрівна

2

2,3

1

0,9

 

 

 

 

 

 
8

Стаховський Сергій Мечиславович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9

Сурков Володимир Володимирович

 

 

 

 

 

 

2

0,2

2

0,2
10

Чхайло Олена Миколаївна

5

32,4

 

 

 

 

 

 

 

 
11

Семеног Андрій Юрійович

 

 

 

 

 

 

1

0,125

2

0,125
12

Савицька Наталія Сергіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разом

8

36,2

6

2,75

4

1,63

23

3,095

24

3,095П/н; Автор, співавтори

Назва, видавництво, к-ть сторінок


К-ть

др. аркушів

1. Нікола-
єнко С.П.

Роль державних музеїв у розвитку історичного краєзнавства Сумщини //Зб. наук. праць ХДПУ ім.Г.С.Скороводи. Серія «Історія та географія», 2008.-Вип: 32. с.150-172

0,9

2. Крама-
ренко Л.Д.

Соціалізація в професійному становленні вчителя: Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», м.Суми, СОІППО, 20-21 лютого 2008 р. – С. 58–60.


0.125

3. Крама-
ренко Л.Д.

Розвиток критичного мислення молоді як загальнопедагогічна проблема // Матеріали конференції «Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія». – Суми, квітень 2008р. – С. 153–161.

0.3

4. Крама-
ренко Л.Д.

Організаційно-управлінські відносини модернізації освіти у сільських школах // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформ, досягнення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2008року, м. Суми: СОІППО, 2008. – С. 84-86.

0.125

5. Крама-
ренко Л.Д.

свіавтор Гапон А.В.

Академік новітньої історії: Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», м.Суми, СОІППО, 20-21 лютого 2008 р. – С. 136–139.

0.16

6. Крама-
ренко Л.Д.

співавтор Жук М.В.

Роль нової філософії освіти в запровадженні інноваційної моделі розвитку України // Матеріали міжнародної конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, перспективи», 14.05.2008 р. – С. 34–36.

0.125

7. Дудко Н.В.

Проблема розвитку професійної ініціативи педагога в процесі підвищення кваліфікації // Збірник наукових праць, ч. 1. – Суми: Сум ДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2008 (фахове видання з педагогічних наук, бюлетень ВАК). – С.79-86.

0,3

8. Дудко Н.В.

Анализ и извлечение текстовой информации – одна из категориальных составляющиъ функциональной грамотности специалиста высшей школы // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». – Суми, 2008. – С. 95–97

0,125

9. Дудко Н.В.

З досвіду формування функціональної грамотності студентів вузу. Психолого-педагогічні проблеми обдарованості та творчого розвитку особистості в сучасній системі освіти // Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Суми: Нота Бене, 2008. – С. 15-19.

0,2

10.Дудко Н.В.

Формування функціональної грамотності студентів. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору // Вища освіта України. – Додаток 3. – том ІІІ (10). – К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2008. – С. 135–140.

0,25

11.Дудко Н.В.

Наукова робота як різновид мовленнєвої діяльності: Методичні рекомендації – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 34 с.

1,5

12.Дудко Н.В.

Вторинні тексти у мовленнєвій партії вчителя-філолога // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 11 – Глухів: ГДПУ, 2008. – С. 182-187. (ВАК)

0,2

12.Гапон А.В.

Євроінтеграційні трансформації українського законодавства: Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» Т.1, Суми, СОІППО, 20-21 лютого 2008р. с.186-189

0,2

13.Гапон А.В.,

Гапон А.В., Юркова С.Конституційний процес України в умовах Євроінтеграції: Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» Т.1 Суми, СОІППО, 20-21 лютого 2008р., с.207-209

0,16

14. співавтор Юркова С.І.

Гапон А.В. Соціалізація у професійному становленні вчителя: Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» Т. 3, Суми, СОІППО, 20-21 лютого 2008р., с.58-60

0,125

15.Гапон А.В.

Правова культура і виховання учнівської та студентської молоді в контексті конституційної реформи: Міжнародна конференція, Суми, СНАУ

0,2

16. Жук М.В.

Регіональна політична культура українського соціуму та еліт:потреба толерантності і стратегій розвитку //Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи. Збірник статей і тез (за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ харківські політологічні читання), Харків, 2008, с.115-118)

0.4

17. Жук М.В.

Krapyvnyi I., Zhuk M. Interculture dialogue in the knowledge economy//Матеріали 1 Міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» - Суми, 2008, т. 6, с. 146-149

0.3

18.Жук М.В.

Міжнародні наукові конференції як фактор інноваційної діяльності та активізації партнерства //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій. Збірник матеріалів 7 міжнародної науково практичної конференції, вид. СумДУ, 2008 – ч.1 - с. 173-174

0.1

19.Жук М.В.

Сучасні виклики освіті та спроба пошуку відповідей: потреба нового формату проведення молодіжних міжнародних наукових конференцій//Міжнародна конференція. Артеківські діалоги- Інституту обдарованної дитини, Київ 2008 С.93-104

0,7

20.Жук М.В.

International Scientific Conferences and Life Long Learning (Ukrainian Experience) //ICL-2008. Interactive Computer Aided Leaning. Future of education: learning in age of globalization. Австрійський ліцензований диск – The Future of Learning-Globalizing in Education (Editor Michael E. Auer ISBN 978–3–89958–353–3).

0.2

21.Жук М.В.

Сучасні освітні стратегії: виклики глобалізації та пошуки відповідей//Вища освіта України – додаток 3, т.4 - Вища освіта в контексті інтеграції до європеймького освітнього простору – Київ, 2008 - С.303-31

0.6

22.Жук М.В.

Особливості організації профільного навчання у сільських школах./ Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 квітня 2008 року, м.Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіит. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 102– 104.

0,125

23. Стукалова Т.Г.

Організаційно-управлінські відносини модернізації освіти у сільських школах. / Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2008 року, м.Суми / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2008. С. 84–86.

0,08

24.Стукалова Т.Г.

Особливості організації профільного навчання у сільських школах./ Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 квітня 2008 року, м.Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіит. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 102– 104.

0,125

25. Чхайло О.М.

Проектне навчання на уроках української мови та літератури. Учитель року / уклад. Є.І. Науменко, О.М.Чхайло. – Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій та змісту навчання - Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 122, [6] с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип. 2 (51).).

5

26. Чхайло О.М.

Кращі позакласні заходи. Учитель року. Вип. 1 / Уклад. Є.І.Науменко, О.М.Чхайло. –Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій та змісту навчання - Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 138, [6] с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип. 5 (54)).

5.1

27.Чхайло О.М.

Кращі позакласні заходи. Учитель року. Вип. 2 / Уклад. Є.І.Науменко, О.М.Чхайло. – Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій та змісту навчання - Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 141, [3] с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип. 6 (55)).

5.5

28. Чхайло О.М.

Українська мова. Диктанти. 9 клас / К.Ю. Голобородько, О.М. Чхайло, О.В.Шипарьова.. Схвалено до використання у навчально-виховному процесі комісією з української мови науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, Протокол №3 від 21.11.2007 - Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 75 [5] с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип. 7 (56)).

3

29. Чхайло О.М.

Усі уроки української літератури у 8 класі. Для шкіл з російською мовою навчання / О.П.Ващенко, С.М. Головатюк, Г.Д.Корнух, В.Г.Сухенко, Н.І.Счастливцева / Упоряд. О.М.Чхайло. – Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 332 [4] с. (Серія "12-річна школа").

13.8

30. Семеног А.Ю.

Управління дебіторською заборгованістю підприємства в сучасних умовах // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій // Матеріали Міжнар. наук. конф. для студенті, аспірантів, науковців. У 6 ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – Ч.2. – С 120-123

0,125

31. Сурков В.В.

Створення державної системи інтернет-ресурсів для освіти як шлях подолання інформаційної кризи в українській освіті // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій // Матеріали Міжнар. наук. конф. для студенті, аспірантів, науковців. У 6 ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – Ч.4 (1). – С 187-189

0,125

32. Сурков В.В.

Необхідність інновацій в сільській шкільній освіті // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали Всеукраїнської науково-практчно\ конференції (16-17 квітня 2008 року, м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008.

0,08

33. П’ятаченко Ю.В.

Освоєння культурної спадщини як фактор духовного відродження України // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій – Суми, 2008 – т. 4. ч. 3 – с. 161-164

0,16

34. П’ятаченко Ю.В.

Українська людина в рустикальному пейзажі у лірично-психологічній новелістиці Євгена Гуцала // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. – Суми – 2008 – с.180-188

0,33

35. П’ятаченко Ю.В.

Топос укаїнської людини в лірико-філософській прозі Є.Гуцала // Суми – 2008. – С. 48-54

0,3

36. Ніколаєнко С.П.

Тренінг програми "Intel® Навчання для майбутнього": з чого почати? / Упроряд. С.П.Ніколаєнко, Л.Г.Ситник – Суми: СОІППО, 2008. – 32 с.

1,3

37. Ніколаєнко С.П.

Впровадження програми "Intel ® Навчання для майбутнього" // http://groups.google.com/group/soippo/web


1

Схожі:

З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconТехнічне завдання викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) у відрядження на період з по 201 року
Викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) направляється до (Установа, місто, країна) для (мета відрядження)...
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconЗаявка учасника VII фестивалю-конкурсу
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconАнкета учасника конкурсу “Золоте руно”
Прізвище, ім’я, по батькові викладача, що консультував роботу, його посада
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconМіністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconЗаявка на участь у конкурсі “Art–Klavier” 2012
Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та вчене звання викладача, у класі якого навчається учасник
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconМіністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconМіністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconЗаявка на участь у конкурсі “Art–Klavier” 2012
Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та вчене звання викладача, у класі якого навчається учасник
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconМіністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача iconМіністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи