Кількість публікацій за 2006-2008рр icon

Кількість публікацій за 2006-2008рр
Скачати 182.96 Kb.
НазваКількість публікацій за 2006-2008рр
Дата13.09.2012
Розмір182.96 Kb.
ТипДокументи

  1. Кількість публікацій за 2006-2008рр.

Монографії

Cеменог О.М.

1. Мовна культура - невід'ємна складова педагогічної майстерності //Діагностика і розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних закладах: Монографія / І.Зязюн, Е.О.Помиткін, Т.В.Іванова та ін. -: К.: Педагогічна думка, 2007.- С.107-132. -1,3 авт. арк.

2. Етнолінгводидактична культура - невід'ємна складова фахової майстерності вчителя-словесника //Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика. Монографія / За ред. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. - С.23-48. -2 авт. арк.

Посібники

Чайченко Н.Н.

1. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. Зошити для практичних робіт з хімії. 7 клас. Суми: Нота Бене.-2008.-28с.

2. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф.Зошити для практичних робіт з хімії. 8 клас. Суми: Нота Бене.-2008.-20с.

3. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. Зошити для практичних робіт з хімії. 9клас. Суми: Нота Бене.-2008.-16с.(перероблене).

4. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 10клас універсального профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-24с.

5. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 11клас універсального профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-24с.

6. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 10клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-32с.

7. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 11клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-40с.

8. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф. Зошити для практичних робіт з хімії. 9 спеціалізований клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене. – 2008. – 68с. (перевидане).

9. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 10 спеціалізований клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.- 52с. (перевидане).

10. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 11спеціалізований клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-37с. (перевидане).

11. Науково-дослідна робота магістрантів: Навчально-методичний посібник/ Укладачі: Н.Н Чайченко., О.М. Семеног,

Л.М. Артюшкіна, О.М. Рудь. – Суми: СОІППО, 2008. – 98с.


Семеног О.М.

1. Культура наукової мови. Навчальний посібник. – К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. – 194с. - 11,28 д.а.

2.Культура наукової української мови: Навч. посібник /За ред. Л.Мацько. – Суми: СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2008. – 252с. – 14,88 д.а. Гриф МОН України. Лист №14 / 18 – Г- 1460 від 20.06.2008.

3. Вступ до слов’янської філології: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – Глухів: РРВ ГДПУ, 2008.- 229с.12, 8 д.а. Гриф МОН України. Лист № 1.4 /181 –2243 від 30.10.2008.

4. Мовна особистість учителя в художній літературі: Навч. посіб. – К.: Фенікс, 2008.-224с. – 13,02. Гриф МОН України. Лист № 14 / 18 – Г- 1458 від 20.06.2008..(у співавторстві з Базиль Л.О.).

5. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки Навч. посіб.-К.: Фенікс, 2008. -224с. – 15 д.а.Гриф МОН України. Лист № 14 / 18 – Г- 1465 від 20.06.2008..(у співавторстві з Базиль Л.О.).

6. Українська мова: 10 – 12 класи (профіль – українська філологія): Навч.-метод. посіб. – К., Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.-152с. – 8, 82 д.а. Гриф МОН України, наказ №122 від 22 лютого 2008 року.(у співавторстві з Мацько Л.І.).

7. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /за ред. О.М.Семеног.- К.: Фенікс, 2008. – 300 с. – 17,6. д.а. Гриф МОН України. Лист № 1.4 / 18 – Г- 2173 від 23.10.2008 (у співавторстві з Л.О.Базиль, Т.І.Дятленко).

8. Домінанти духовного світу українців: навч. посіб.- Суми: Університетська книга, 2008. – С.112-134.- 1 д.а. Гриф МОН України. Лист 1.4 /18 –Г – 728 від 31.03.2008) (у співавторстві).

Артюшкіна Л.М.

1. Артюшкіна Л.М. Комплексне тестування дітей початкових класів з виявлення провідної руки, ноги, ока, вуха та індивідуальних особливостей міжпівкульної асиметрії // Педагогічна Сумщіна . - № 1, 2008.- 17-21 с. ( 0,3 др.арк.).

2. Артюшкина Л.М. Ценностное отношение к себе как основа культуры жизненного самоопределения воспитанников школы-интерната /Інноваційний розвиток суспільства за умов кроскультурних взаємодій. Матеріали міжнародної наукової конференції 20 -21 лютого 2008 р. – Суми, 200 . - с.119-122 ( 0,3 др.арк.). Частина 2.

3. Артюшкіна Л.М. Подолання екзистенційної дкпривації у вихованців інтернатних закладів у діяльності соціального педагога /Зб. Педагогічні науки. - Суми.- 2008. – 5-13 с. ( 0,3 др.арк.).

4. Артюшкіна Л.М. Особливості розвитку дитини поза родиною// – Педагогічна Сумщіна .- № 2, 2008.- с.18-23 ( 0,3 др.арк.).

5. Чайченко Н.Н., Артюшкіна Л.М. Соціологічна освіта особистості. - /Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. Матеріали міжнародної наукової конференції 14 травня 2008 р.. – Суми, 2008 . - с.88- 90 ( 0,16 др.арк.).

6. Артюшкіна Л.М. Вплив насилля на особистісний розвиток дитини // – Педагогічна Сумщіна .- №3., 2008.- 35-39 с.( 0,3 др.арк.).


Сударева Г.Ф.

1. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. Зошити для практичних робіт з хімії. 7 клас. Суми: Нота Бене.-2008.-28с.

2. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф.Зошити для практичних робіт з хімії. 8 клас. Суми: Нота Бене.-2008.-20с.

3. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. Зошити для практичних робіт з хімії. 9клас. Суми: Нота Бене.-2008.-16с.(перероблене).

4. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 10клас універсального профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-24с.

5. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 11клас універсального профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-24с.

6. Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 10клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-32с.

7. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 11клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-40с.

8. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф. Зошити для практичних робіт з хімії. 9 спеціалізований клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене. - 2008. - 68с. (перевидане).

9. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 10 спеціалізований клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-52с. (перевидане).

10. Чайченко Н.Н., Сударева Г.Ф., Депутат В.М. Зошити для практичних робіт з хімії. 11спеціалізований клас хіміко-біологічного профілю. Суми: Нота Бене.-2008.-37с. (перевидане).

11. Сударева Г.Ф., Лабудько С.П. Інноваційна діяльність педагогічних колективів та учителів Сумської області. Суми: СОІППО. –2008. – 76с.


Рудь О.М.

  1. Рудь О.М. Культура мовлення вчителя. Мовні поради // Педагогічна Сумщина. - 2008. - №1. - С.47-49.

  2. Рудь О.М. Символ: дефініції поняття в філософській літературі / Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Суми: СОІППО, 2008. - С. 182-184.

  3. Рудь О.М. Звертання в житті українців // Педагогічна Сумщина. - 2008. - №3. - С.42-45.

  4. Науково-дослідна робота магістрантів: Навчально-методичний посібник/ Укладачі: Н.Н.Чайченко, О.М.Семеног, Л.М.Артюшкіна, О.М.Рудь. - Суми: СОІППО, 2008. - 94 с.

  5. Рудь О.М. Місце риторики у формуванні культуромовної особистості / Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика: Монографія / За ред. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. - С.180-192.

  6. Рудь О.М. Курс "Риторика" у професійній підготовці педагогів вищої школи / Педагогічні науки: Зб. наук. праць. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008 (у друці).

Єфремова Г.Л

1.Єфремова Г.Л. Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери //Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» - Суми: СОІППО, 2008р.(0,3 друк. арк.);

2.Єфремова Г.Л., Лупійов І.В. Структура та функції пенітенціарної системи України // Зб. наукових праць «Професійна освіта: методологія, практика, інновації» - Суми: СОІППО, 2008 р.(0,3 друк. арк.).


Участь у конференціях за 2006-2008рр.

^ Чайченко Н.Н.

Всеукраїнських: 4

Міжнародних: 4

Дата

Місце проведення

Відмітки

2007 р.

М.Суми

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

10-12.05. 2007 р.

М.Суми

Міжнародна наукова конференція «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення»

29-30 березня

2007 р.

М. Глухів

Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація нових технологій навчання, виховання та розвитку молодших школярів у творчому досвіді учителів початкових класів»

20-21.02. 2008

М.Суми

Міжнародна наукова конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій»

16-17.04

м. Суми

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

14.05.08

м. Суми

Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій»


21–22 січня 2009 р.

м.Суми

Всеукраїнська науково-прктична конференція «Організація і впровадження профільної освіти в класах природничо-математичного напряму навчання»

18-19 береня 2009 р.

М. Суми

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інноваціх:філософія, психологія, педагогика».


^ Семеног О.М.

Всеукраїнських: 3

Міжнародних: 3Дата проведення

Місце проведення

Назва заходу

22-23 лютого

2008 р.


м.Суми

^ Міжнародна наукова конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

17-18 квітня

2008 р.

м.Миколаїв

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта в контексті євроінтерграційних процесів"

18-19 жовтня

2008 р.

м. Київ

^ ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку"

16- 17 квітня

2008р.

м.Суми

^ Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка"

19 квітня

2008 р.

м.Глухів

^ Всеукраїнська науково-практична конференція "Практика в системі професійної підготовки вчителя"

25-25 вересня 2008р.

м.Глухів

^ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культуромовна особистість учителя: реалії і перспективи"

20-21 лютого

2008р.

м.Київ

Звітна наукова конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України “Теорія і практика професійної освіти в умовах європейської інтеграції”

30 січня 2008р.

М.Суми

Звітна науково-практична конференція викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

^ Артюшкіна Л.М.

Всеукраїнських: 6

Міжнародних: 4


Дата

Місце проведення

Відмітки

2007 р.

Міжнародна конференція “Менеджмент за умови трансформаційних інновацій” (Суми, 2007 р.)

Стаття


2007 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2007 р.)

Стаття


2007 р.

Вузівська науково-практична конференція для магістрантів “Менеджмент: сучасні технології, досвід та проблеми” (Суми, 2007 р.)

Стаття


2007 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерностівикладачів в умовах євроінтеграції”

Стаття


2007 р.

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Впровадження споживчих знань у загальноосвітніх навчальних закладах" ( м.Київ )

виступ


2007 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «»(Глухів, 2007 р.)

Стаття


2008 р.

Міжнародна наукова конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"( Суми, 2008 р.)

Стаття


2008 р.

Міжнародна наукова конференція "Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення (Суми, 2008 р.)

Стаття


2008 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»(Суми, 2008 р.)

Стаття

2009 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інноваціх:філософія, психологія, педагогика». М Суми

Стаття
Рудь О.М.

Всеукраїнських: - 0

Міжнародних: 1


Дата

Місце проведення

Відмітки

2007

м. Суми

Міжнародна наукова конференція «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій»

2007

м. Суми

Вузівська науково-практична конференція «Менеджмент: сучасні технології, досвід та проблеми»

^ Єфремова Г.Л.

Всеукраїнських: 2

Міжнародних: 1


2006 р.

м. Київ. Науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми»

Виступ

2006 р.

м. Суми .СумДПУ. Міжнародна науково-практична конференція для студентів і аспірантів «Сучасна молодь – крок у майбутнє»

Виступ

2007р.

М.Суми. СОІПП „Менеджмент: сучасні технології, досвід та проблеми”

Виступ

2008 р.

м.Суми Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка».

Виступ

2008р.

м. Глухів. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євро інтеграції»

Виступ

2008 р.

м.Суми. Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій»

Виступ

2008 р.

м.Суми. СОІППО «Від творчого пошуку до професійного становлення»

Виступ

^ Сударева Г.Ф.

Всеукраїнських: 8

Міжнародних: 4


Дата
^

Місце проведення


Відмітки

2006

Всеукраїнська конференція “Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій”, м.Суми.


Виступ, стаття

2006

Всеукраїнська конференція «Хімічна освіта в контексті Болонського процесу», м.Київ.

Стаття


2006
^

Всеукраїнська конференція “Методологічні та методичні проблеми післядипломної педагогічної освіти в контексті андрагогічної ідеї”, м.Луцьк.

Стаття


2006

Міжнародна науково-практична конференція “ Технологии ХХІ века”, м.Алушта-м.Суми.

Стаття


2006

Всеукраїнська конференція “Становлення якісного освітньо-го середовища як об’єкт педагогічного дослідження”, м.Херсон.

Стаття


2007

Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка”, м.Суми.

Виступ, стаття


2007

Міжнародна науково-практична конференція “Технологии ХХІ века”, м.Алушта-м.Суми.

Стаття


2007
^

ІІ всеукраїнська науково-практична конференція “Інновацій-на педагогічна діяльність в умовах полікультурного суспіль-ства”, м. Сімферополь.

Стаття


2007

Всеукраїнська науково-практична конференція, м.Глухів

Стаття


2008

Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка”, м.Суми.

Виступ, стаття


2008
^

Міжнародна науково-практична конференція “Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення”, м.Суми.

Виступ, стаття

2009

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інноваціх:філософія, психологія, педагогика» , м.Суми

Стаатя


^ Кривопишина О.А.

Всеукраїнських: 2

Міжнародних: 3


2006р.


М.Київ

Міжнародна науково - практична конференція «Генеза буття особистості»

2006р.


М.Суми

Всеукраїнська науково - практична конференція «Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти»

2006р.


М.Суми

Науково - теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету

2007р.

М.Київ

П’ята Міжнародна науково-методична Конференція «Викладання психолого - педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід,перспективи


2007р.

М.Суми

Науково-практична конференція «Профілактика будь-яких форм насильства щодо дітей та підлітків»

2008р.

М.Суми

Регіональна науково-методична конференція «Молодь в освіті»( до 60-річчя Сумського державного університету)

2008р.

М.Суми

Науково-практична конференція «Психолого – педагогічні проблеми обдарованості та творчого розвитку особистості в сучасній системі освіти»

2008р.

М.Суми

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

2008р.

М.Київ

IVМіжнародна науково – практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології»

^ Прядко Л.О.

Всеукраїнських: 1

Міжнародних: 2


Дата

Місце проведення

Відмітки

2006

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: Інноваційні технології навчання і виховання дітей з особливими потребами.
^

М. Київ, доповідь.


2006

І Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливостями психологічного розвитку”


М. Кам’янець-Подільський, доповідь, стаття.

2007

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні прблеми корекційної педагогіки та психології”

М. Суми, доповідь
Співпраця з іншими організаціями:

^ Чайченко Н.Н.

Назва організації


Вид співпраці

Інститут педагогіки АПН України, лабораторія хімічної та біологічної освіти, лабораторія дидактики

Керівництво науковими здобувачами. Написання програм з хімії для профільних класів

Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова

Керівництво аспірантами та участь в Радах по захисту дисертацій

Полтавський державний педагогічний університет

Участь у Каришинських читаннях, проведенні студентських наукових олімпіад з хімії

Редакції журналів «Біологія та хімія в школі», «Педагогічна Сумщина», збірника «Педагогічні науки»

Член редколегії ради по захисту кандидатських дисертацій за спец. 13.00.01-теорія навчання

^ Артюшкіна Л.М.

Назва організації


Вид співпраці

Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України;


Спільна діяльність щодо підтримки освіти та науки в Україні

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України;

Спільна діяльність щодо підтримки освіти та науки в Україні

Рудь О.М.

^ Назва організації

Вид співпраці

Відділ стилістики і культури мови Інституту української мови АН України
Глухівський державний педагогічний університет ім. О.Довженка

Організація конференції

^ Кривопішина О.А.

Назва організації


Вид співпраці

Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Науковий кореспондент лабораторії психології творчості

Сумський державний університет

Керівник відділення лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України

^ Прядко Л.О.

Назва організації

Вид співпраці

Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка


Реалізація навчальної та науково-дослідної роботи

Сумська обласна школа-інтернат ім. А.С. Супруна

Організація педагогічної практики, круглих столів і т.ін.

Сумський обласний центр профілактики ВІЛ/Сніду

Організація педагогічної практики, круглих столів і т.ін.

Сумський обласний палац дітей та юнацтва


Організація педагогічної практики, круглих столів і т.ін.

^ Єфремова Г.Л.

Назва організації

Вид співпраці

Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка


Реалізація навчальної та науково-дослідної роботи

Сумська обласна школа-інтернат ім. А.С. Супруна

Організація педагогічної практики, круглих столів і т.ін.

Сумський обласний центр профілактики ВІЛ/Сніду

Організація педагогічної практики, круглих столів і т.ін.

Сумський обласний палац дітей та юнацтва


Організація педагогічної практики, круглих столів і т.ін.

Схожі:

Кількість публікацій за 2006-2008рр iconІнформація щодо публікацій (рік, місце видання (джерело), видавництво, кількість публікацій) Матеріал включає більше 1 файлу Кількість файлів (один ресурс може включати декілька файлів)
Бібліографічний опис робиться згідно з методичними рекомендаціями, розміщеними на сайті бібліотеки
Кількість публікацій за 2006-2008рр iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Войтович леонтій. Княжа доба на русі: портрети еліти. – Біла церква, 2006. – 784 с
Кількість публікацій за 2006-2008рр iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Войтович леонтій. Княжа доба на русі: портрети еліти. – Біла церква, 2006. – 784 с
Кількість публікацій за 2006-2008рр iconОснови статистичного аналізу даних
Задача Фірма у 2006 році запланувала збільшити кількість працівників на 10% порівняно із 2005 роком. Як виявилося пізніше, план було...
Кількість публікацій за 2006-2008рр iconКількість наукових публікацій (2007 2009 рр.)

Кількість публікацій за 2006-2008рр iconКількість наукових публікацій (2007 2009 рр.)

Кількість публікацій за 2006-2008рр iconПерелік публікацій кафедри фізичного виховання за 2006-2007 рр

Кількість публікацій за 2006-2008рр iconПерелік публікацій кафедри фізичного виховання за 2006-2007 рр

Кількість публікацій за 2006-2008рр iconАнкета співробітника
Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)
Кількість публікацій за 2006-2008рр iconПерелік публікацій кафедри "Контроль І аудит" за 2007 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №5 (99) – С. 103-109
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи