Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Скачати 429.56 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Сторінка1/4
Дата13.09.2012
Розмір429.56 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

ефективності організації науково методичної роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах

Великописарівського та Шосткинського районів


На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 07.10.2011 № 746 «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2011-2012 навчальному році» у січні-лютому 2012 року працівниками навчально-методичного відділу моніторингу освіти було проведено моніторингове дослідження ефективності організації науково- методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів.

Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського району з позиції освітнього маркетингу.


^ Завдання вищезазначеного моніторингового дослідження:


  1. Здійснення аналізу організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районних методичних службах.

  2. Визначення факторів, що знижують дієвість науково - методичної роботи.

  3. Виявлення рівня діяльності методичних об’єднань та їх впливу на підвищення кваліфікації вчителів.

  4. Дослідження системи роботи з молодими вчителями в загальноосвітніх навчальних закладах.

  5. Надання науково-обґрунтованих рекомендацій стосовно підвищення ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районних методичних службах.


^ Об’єкт дослідження: освітнє середовище загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження: система методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та районних методичних служб.


^ Суб’єкти дослідження: методисти районних методичних служб,

заступники директорів, керівники методичних об’єднань, вчителі – предметники та молоді вчителі.

Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій, який включав:

  1. Інструменти збирання інформації:

а) анкета №1 для методистів РМК;

б) анкета №2 для заступників навчальних закладів;

в) анкета № 3 для керівників методичних об’єднань;

г) анкета № 4 для молодих вчителів;

д) анкета № 5 для вчителів - предметників.

2. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

3. Засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові таблиці.


У проведеному дослідженні взяло участь 418 респондента, з них: 10 – методистів (2%), 26 (6%) – заступників директорів, 94 (23%) – керівника методичних об’єднань, 26 (6%) – молодих вчителів та 262 (63%) – вчителів -предметників (таблиця 1, діаграма 1).


^ Вибірка респондентів моніторингового дослідження

Табл. 1
РайонКількість респондентів

Методисти

Заступники

директорів

Керівники МО

Вчителі -предметники

Молоді вчителі

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Район 1

5

2

13

6

44

22

131

65

10

5

Район 2

5

2

13

6

50

23

131

61

16

8

Разом

10

2

26

6

94

23

262

63

26

6Діаграма 1

Вибірка респондентів моніторингового дослідження

Важливим компонентом педагогічної освіти є методична робота, що складається із чіткої системи дій, спрямованої на підвищення кваліфікації професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Науково-методична робота повинна забезпечувати оптимальні умови для науково-методичного, психологічного та інформаційного супроводу діяльності освітян, сприяти перебудові навчально-виховного процесу в закладах освіти з урахуванням вимог сьогодення, орієнтувати на розвиток особистості вчителя здатного до навчання продовж усього життя.

Методична служба району, від якої освітянське сьогодення вимагає глобальних змін якості науково-методичного простору, має оптимально забезпечувати на територіальному рівні: процес професійного становлення, вдосконалення та розвитку суб'єктів освітньої діяльності; досконало знати реальний стан фа­хового зростання педагогічних пра­цівників в аспекті професійних по­треб, проблемних зон та перспективних підходів.

З метою вивчення найбільш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби району була запропонована анкета №1 для методистів районної методичної служби.

Серед методистів, що брали участь у дослідженні педагогічний стаж до 3-х років немає жоден, від 3-х до 10 років 2 методиста (20%), від 10 до 20 років немає жоден респондент, від 20 до 30 років – 4 (40%), більше 30 років – 4 (40%) (табл. 2)

Табл.2

^ Якісний склад методистів (за педагогічним стажем)


Район

Педагогічний стаж
до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років

Район 1

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

-

-

-

-

-
3

60

2

40

Район 22

401

20

2

40

Разом2

204

40

4

40


Аналіз анкет дозволив зробити висновок, що найбільш пріоритетними напрямами в діяльності методичної служби району є:

  • підвищення якості викладання основ наук;

  • створення системи інформаційного забезпечення галузі освіти проблем змісту, підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період;

  • здійснення контролю за виконанням чинного законодавства в галузі освіти.

Негативним є той факт, що серед найменш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби району методисти виділяють наступні:

створення районної системи моніторингу стану професійного рівня педагогів, якість навчальних досягнень учнів, апробація навчально-методичного забезпечення підручників і посібників, міжрегіональне і міжнародне співробітництво та проведення заходів із педагогічними працівниками, підготовка та методичний супровід учасників професійних конкурсів. Згідно опитування методистів, основними напрямами роботи в яких вони особисто беруть участь, реалізуючи організаційні функції методичної служби є: координація діяльності методичних об’єднань району, навчальних закладів, вибір і методична обробка наукових досягнень у галузі освіти, систематичний моніторинг організації навчально – виховного процесу, вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його використання в навчально- виховному процесі. Всі опитані методисти (100%) підтвердили існування «вертикалі» в організації методичної роботи районів, що досліджувалися.

Аналіз анкет для методистів дозволяє зробити висновок про те, що найбільш ефективними формами методичної роботи, що використовуються респондентами в досліджуваних районах є: засідання районних методичних об’єднань (80%), семінари (80%), інструктивно – методичні наради ( 70%), школа педагогічної майстерності ( 60%) та тренінги (40%) ( діаграма 2)


Діаграма 2


^ Найбільш ефективні форми роботи методичної служби

Відповіді респондентів свідчать про те, що основними проблемами в організації методичної служби в районі є: вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та упровадження інформаційно- комунікаційних технологій в сільській школі.

Науково-методична тема над якою працюють педагоги району №1 є «Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом застосування елементів сучасних педагогічних технологій у роботу сільської школи», району №2 «Вдосконалення навчально виховного процесу шляхом застосування елементів сучасних педагогічних технологій». Спираючись на результати дослідження опитування можна зазначити, від працівників СОІППО методисти району № 1 чекають методичних рекомендацій щодо ведення класних журналів з базових предметів. Для методистів району № 2 важливо отримати рекомендації щодо ведення документації методиста з виховної роботи, з питань інклюзивної освіти, консультування з питань психологічного супроводу навчально- виховного процесу.

З метою визначення напрямів діяльності методичної служби району, ступеня реалізації функцій методичного кабінету та вивчення стану організації науково-методичної роботи в навчальних закладах заступникам була запропонована анкета №2. Серед респондентів, які брали участь в дослідженні педагогічний стаж до 3 років має 1вчитель (4%), від 3-10 років – 3 вчителя (12%) від 10-20 років – 3 респондента (12% ), від 20-30 років – 10 вчителів (38%) та понад 30 років – 9 (34%) ( табл.3).

Табл.3

^ Якісний склад заступників навчальних закладів

(за педагогічним стажем)
Райони

Педагогічний стаж

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Район 1

1

8

2

16

3

23

4

30

3

23

Район 2

-

-

1

6

-

-

6

47

6

47

Разом

1

4

3

12

3

12

10

38

9

34
  1   2   3   4

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Охтирського та Глухівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів iconІнформація щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Білопільського та Тростянецького районів Сумської області
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи