Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист
Скачати 48.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист
Дата13.09.2012
Розмір48.62 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інформаційний лист

Запрошуємо науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів,

студентів, учителів-новаторів, методистів і працівників системи освіти до участі у

регіональній науково-практичній конференції

«МАГІСТРАТУРА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Конференція відбудеться 09-10 листопада 2011 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Суми).

Напрями роботи конференції:

 • сучасні освітні технології в магістратурі;

 • інноваційні методи в навчальному процесі;

 • місце магістратури в системі вищої професійної освіти;

 • система оцінки якості і підготовки магістрів;

 • використання досвіду зарубіжних країн і формування сучасних освітніх магістерських програм;

 • роль активних методів навчання, науково-дослідної роботи і практики в підготовці магістрів.

Робочі мови конференції: українська, російська.


До початку роботи конференції планується надрукувати збірку тез доповідей і статей.


^ Вимоги до оформлення статті

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити 7-12 сторінок формату А-4 (поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм, кегль – 14, інтервал – 1,5; середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці до 31).

Необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено означена стаття; формулювання цілій статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальшого дослідження у сьому напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки, перспективи подальших досліджень.

Рукопис оформляється згідно з Держстандарту ДСТУ 3008-95. У лівому верхньому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у верхньому правому куті – ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь; наступний рядок містить назву установи (без абревіатур), нижче по середині рядка – заголовок статті великими літерами. Далі подаються анотації українською, російською та англійською мовами; з наступного рядка і з абзацу друкують основний текст; у кінці подають перелік використаних джерел у відповідності до нових вимог ВАК.

Рисунки виконуються чорною тушшю або пастою на окремих аркушах, фотографії – не на глянцевому папері, на звороті кожної ілюстрації зазначається порядковий номер, прізвище автора статті. Підписи до рисунка включають його номер, назву і пояснення умовних позначень.

Бібліографічний список складається в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком ЛІТЕРАТУРА.

Посилання на наукову літературу в тексті зазначаються за таким зразком [7, с.86], де 7 – номер джерела за списком літератури, 86 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються за таким зразком [3, с.156; 8, с.22-23; 10, с.17].


^ Стаття має бути ретельно перевірена і повністтю відредагована. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, будуть відхилені і автору не повертаються. Статті будуть розглянуті редакційною колегією.


^ Умови участі у конференції

 1. Для участі у конференції необхідно до 25 жовтня 2011 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника (П.І.Б.; контактна адреса; електронна пошта, код міста та контактний телефон; місце роботи або навчання; посада; кваліфікаційний рівень; педагогічне звання; науковий ступінь; вчене звання) та тези доповіді або статтю і заявку на проживання.

 2. Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом до 4 сторінок, набраних у редакторі Word у вигляді комп’ютерних файлів з розширенням * .doc обо * .rtf на електронну адресу конференції: soippo-csi@rambler.ru Шрифт тексту Times New Roman кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм; сторінки не нумерувати.

У першому рядку зліва розміщують УДК …; у наступному рядку великими літерами посередині друкують назву доповіді; окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь; наступний рядок містить назву установи (без абревіатур); далі подають анотації українською, російською та англійською мовами; з наступного рядка і з абзацу друкують основний текст; у кінці подають перелік використаних джерел у відповідності до нових вимог ВАК.

Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно (на комп'ютері) та подається на окремих аркушах. Посилання на ілюстрації у тексті статті обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами.

Статті, подані з порушенням перелічених вимог, редакційна колегія розглядати не буде.

 1. Паперовий варіант тез або статті, підписаний автором (авторами), а також оригінал документу про оплату послуг за друкування (копію обов’язково залишіть собі) надсилається в оргкомітет конференції на адресу: Сумський ОІППО, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007 з позначкою (конференція «Магістратура: стан, проблеми, перспективи розвитку»).

 2. Матеріали конференції будуть друкуватися без додаткового редагування, тому рукописи повинні бути ретельно відредагованими. За зміст тексту та наявність помилок відповідальність несуть автори.

 3. Усі витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням, здійснюються учасником за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила.

 4. Вартість публікації тез або статті становить 12 гривень за сторінку.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

ПП Літвін С.С.

Юр. Адреса: 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 5

Р/р 2600472099 в «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

МФО 380805 ІПН 3010417973

Тел: (0542) 33-40-67

З обов’язковою поміткою «За послуги по копіюванню матеріалів конференції «Магістратура: стан, проблеми, перспективи розвитку».

 1. Заявка на проживання в гуртожитку (від 40 грн. за добу) або у готелі (від 100 грн. за добу).


^ Телефони, веб-сторінки та електронна адреса Сумського ОІППО

Тел./факс: (0542) 33-40-67 (приймальня)

Веб-сайт: http://www.soippo.edu.ua

Електронна адреса: soippo-csi@rambler.ru


Телефони оргкомітету: (0542) 33-40-67приймальня СОІППО;

(0542) 65-64-95 – Луценко Світлана Миколаївна, проректор з наукової роботи.

(0542) 33-40-67 – Рудь Ольга Миколаївна., декан факультету перепідготовки.


Оргкомітет конференції приймає добровільні внески та спонсорську допомогу на проведення заходу від наукових закладів та фондів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист
Запрошуємо науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Управлінням, відділам освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, районних державних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи