Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами icon

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами
Сторінка1/5
Дата13.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Методичні рекомендації щодо вивчення математики

у 2011-2012 н.р.


У 2011-2012 н.р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами:

5-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.

5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с.

10-11 класи – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8—9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17.

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчення математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).

Для досягнення мети і завдань навчання математики, реалізації різних моделей профільної школи, яка найповніше реалізує принцип особистісно-зорієнтованого навчання і значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії, та відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, МОН України рекомендує навчальні програми факультативів і курсів за вибором для допрофільної підготовки учнів 5-9-х класів та профільного навчання в 10-11-х класах: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

Засоби навчання з математики, рекомендовані або схвалені до використання, розміщуються у «Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році» ( http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik).

^ Тематичне планування навчального матеріалу здійснюється за Типовими навчальними планами, перерахованими у Листі МОНМС України від 29.04.2011 р. №1/9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік».

Кількість годин на вивчення математики у 5-7-х та 10-11-х класах вечірніх (змінних) шкіл очної форми навчання збігається з кількістю годин, відведених на вивчення математики у загальноосвітніх школах, тому при викладанні слід керуватися чинною державною програмою з математики та календарно-тематичним плануванням для 5-7-х класів загальноосвітніх шкіл, а у 10-11-х класах – програмою рівня стандарту. У 8-9-х класах вечірніх (змінних) шкіл на вивчення математики відводиться 3,5 год. на тиждень, які доцільно розподілити так: алгебра – 2 год. на тиждень, геометрія – 1,5 год. При викладанні слід керуватися чинними державними програмами з алгебри і геометрії для

8-9-х класів, збільшивши у 8-му класі тижневе навантаження з геометрії на 0,5 год. на тиждень за рахунок годин варіативної частини навчального плану, відведених на індивідуальні консультації, або зменшивши кількість часу на опрацювання окремих тем.

Для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів І-II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», навчання математики буде здійснюватися відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом МОНМС України від 10.06.2011 р. № 567.

Поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р.№ 128.

У разі застосування індивідуальної форми навчання слід керуватися наказом МОН України від 19.05.2008 р. № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», екстернату – наказом МОН України від 19.05.2008 р. № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах».

Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) надруковані у журналі «Математика в школі» № 6, 7-8 2011 року, «Математика в школах України» № 19-21 2011 року, газеті «Математика» №26-27 2011 року.

На основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу.

При календарно-тематичному плануванні значні за обсягом теми необхідно розбити на підтеми (10-15 годин), які містять логічно завершений навчальний матеріал.

Слід враховувати необхідність проведення самостійних робіт, включати завдання практичного характеру до змісту тематичних контрольних робіт та приділяти таким задачам значну увагу при вивченні тем.

Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільним або іншими предметами уроків тощо.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом МОН України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом МОН України від 03.06.2008р. № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ», листом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2009 р. №1/9-353 « Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».


^ Особливості навчання в старшій школі

У старшій школі вивчення математики диференціюється за трьома рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним .


Таблиця розподілу годин на вивчення математики

за різними рівнями змісту освіти


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний

рівень

Профільний

рівень

Рівень поглибленого

вивчення

10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-
^

Алгебра та початки аналізу


-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія


-

-

2

2

4

4

4

4
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconПрограма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005. 97 с
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи