Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
Скачати 128.24 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
Дата13.09.2012
Розмір128.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення хімії

у 2011-2012 навчальному році


У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних планів (лист МОНмолодьспорт від 29.04.11 №1/9-325) кількість годин на викладання хімії в основній і старшій школі складає:

Основна школа

Кіл-ть год. на тиждень

Старша школа

Кіл-ть год. на тиждень

Клас

Рівень змісту

10 клас

11 клас

7 клас

1

Рівень стандарту

1

1

8 клас

2

Академічний рівень

1

2

8 клас (з поглибленим вивченням хімії)

4

Профільний рівень

4

6

9 клас

2


9 клас

(спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов)

1,5*


9 клас

(з поглибленим вивченням хімії)

4


*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення хімії в 9-х класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).

Рівень змісту освіти, на якому вивчається хімія в старшій школі, визначається профілем навчання (табл.1).

^ Таблиця 1.

Таблиця відповідності рівня змісту хімічної освіти і профілю навчання


(лист МОН від 21.08.2010 № 1/9-580).

Напрям навчання

Профіль навчання

Рівень змісту освіти

1

2

3
Універсальний

Академічний рівень

Природничо-математичний

Фізико-математичний

Рівень стандарту

Математичний

Фізичний

Академічний рівеньЕкологічний

Біолого-фізичний (медичний)

Географічний

Біотехнологічний

Біолого-хімічний

Профільний рівень

Хіміко-технологічний

Агрохімічний

Фізико-хімічний

Суспільно-гуманітарний

Історичний


Рівень стандарту


Правовий

Філософський

Економічний

Філологічний

Української філології

Рівень стандарту

Іноземної філології

Історико-філологічний

Технологічний

Технологічний


Рівень стандарту

Інформаційно-технологічний

Художньо-естетичний

Художньо-естетичний

Рівень стандарту

Спортивний

Спортивний

Рівень стандарту


Як зазначено у додатку до листа МОНмолодьспорт від 29.04.11
№1/9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік» навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової. Також, за рахунок збільшення годин, окремі предмети можуть вивчатися за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту хімії на академічному рівні, за рекомендаціями МОНмолодьспорт, рекомендуємо виділити не одну, а 2 години на вивчення хімії, за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми.

Викладання предмету здійснюється за наступним навчально-методичним забезпеченням (табл.2):

Таблиця 2.

^ Навчально-методичне забезпечення викладання хімії у 2011-2012 н.р.


Клас,

(к-ть год.)

Навчальна програма

Рекомендовані підручники (автори підручників та видавництво)

Рекомендовані зошити для виконання практичних робіт

1

2

3

4

^ Основна загальноосвітня школа

7

(1 год.)Хімія. 7-11 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К. : Ірпінь: Перун, 2005.


 • Буринська Н.М. – К.: Перун, 2007;

 • Попель П.П. – К.: Академія, 2007;

 • Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2007;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Станіца-Київ, 2007.

Сударева Г.Ф., 

Депутат В.М. Зошит для практичних робіт з хімії. 7 клас загально-освітніх навчальних закладів / Суми: Нота бене, 2011.

8

(2 год.)

 • Буринська Н.М. – К.: Перун, 2008;

 • Попель П.П. – К.: Академія, 2008;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2008.
Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 8 клас загальноосвітніх навчальних закладів / Суми: Нота бене, 2011.

9

(2 год.)

 • Буринська Н.М., Величко Л.П. – К.: Перун, 2009;

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2009;

 • Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2009;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2009.

Сударева Г.Ф., Депутат В.М., Чайченко Н.Н. Зошит для практичних робіт з хімії. 9 клас загальноосвітніх навчальних закладі / Суми: Нота бене, 2011.

^ Основна школа з поглибленим вивченням хімії

8

(4 год.)

Програма для ЗНЗ з поглибленим вивченням хімії, “Збірник навчальних програм для ЗНЗ з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технолог-гічного циклу. – К. : Вікторія, 2009”.

 • Буринська Н.М. – К.: Перун, 2008;

 • Попель П.П. – К.: Академія, 2008;

 • Ярошенко О.Г., – К.: Освіта, 2008.

 • (підручники для загальноосвітньої школи).
9

(4 год.)

 • Буринська Н.М., Величко Л.П. – К.: Перун, 2009;

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2009;

 • Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2009;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2009.

 • (підручники для загальноосвітньої школи).
Старша профільна школа

10


«Хімія. Програми для профільного навчання учнів ЗНЗ: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Хімія (рівень стандарту, академічний)

 • Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010;

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2010.
Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н.,

Депутат В.М. Зошит для практичних робіт з хімії. 10-11 клас академічного рівню та рівню стандарт. - Суми: Нота бене, 2011.

Хімія (профільний рівень)

 • Буринська Н.М. та ін. – К.: Педагогічна думка, 2011.

Сударєва Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. Зошит для практичних робіт з хімії. 10 клас профільного рівню. - Суми: Нота бене, 2011.

11


Хімія (рівень стандарту)

 • Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. – К.: Довкілля-К, 2010;

 • Лашевська Г.А., Лашевська А.А.) – К.: Генеза, 2010;

 • Якунін Я.Ю. – К.: СИЦИЯ, 2010;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010

 • Хімія (академічний рівень)

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2011;

 • Величко Л.П. – К.: Освіта, 2011.

Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н.,

Депутат В.М. Зошит для практичних робіт з хімії. 10-11 клас академічного рівню та рівню стандарт. - Суми: Нота бене, 2011.

Хімія (профільний рівень)

- Величко Л.П. – К.: Перун, 2011.

Сударєва Г.Ф., Чайченко Н.Н.,

Депутат В.М. Зошит для практичних робіт з хімії. 11 клас профільного рівню. - Суми: Нота бене, 2011.


Під час планування вивчення теми вчителю необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів), що передбачені в кожній темі.

Одним із шляхів диференціації та індивідуалізації навчання є впровадження в шкільну практику системи курсів за вибором та факультативів, які реалізуються за рахунок варіативного компонента змісту освіти і доповнюють та поглиблюють зміст навчального предмета. Особливості реалізації курсів за вибором прописані у методичних рекомендаціях до 2010-2011 н.р.

Програми факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендовані МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, надруковано у наступних збірниках:

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором (укл. Дубковецька Г.М.). – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

У 2011 році предметною комісією Науково-методичної ради Міністерства з питань освіти схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах наступі навчальні програми курсів за вибором та факультативів: «Основи експериментальної хімії», авт. Прибора Н.А.; «Хімія для детективів», авт. Шапошнікова І.М., Прибора Н.А.; «Хімія в криміналістиці», авт. Шапошнікова І.М.; «Вода та сучасні методи її очищення», авт. Забава Л.К., Габріелян А.А.; «Хімія і здоров’я. 9 клас», авт. Карагаєва М.В.; «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас», авт. Коростіль Л.А.

Відповідно до рекомендацій МОНмолодьспорт (2011), зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором (факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. Окремі розділи запропонованих у збірниках програм можуть вивчатися як самостійні курси за вибором.

Облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або в окремому журналі (за рішенням навчального закладу). Облік факультативних занять здійснюється в окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів та курсів за вибором приймається навчальним закладом.

^ Особливості викладання курсу хімії в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Лінійно-концентрична побудова програми Хімія: 7 – 11 передбачає, що емпіричні знання, здобуті учнями в основній школі, є фактологічною базою подальшого вивчення органічних сполук в 11 класі.

Рівень змісту та особливості його викладання залежать від обраного профілю навчання.

^ Навчання хімії на рівні стандарту

Мета: формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

Особливості викладання:

1. Забезпечити обов’язковий мінімум змісту курсу з органічної хімії, що не передбачає подальшого її вивчення;

2. У змісті навчального матеріалу більше уваги приділити застосуванню органічних сполук, їх біологічній ролі, впливу хімічних чинників на здоров’я людини й навколишнє середовище, поясненню згубної дії алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння;

3. Хімічний експеримент (9 лабораторних дослідів і 1 практична робота) спрямувати на вивчення учнями складу, фізичних і деяких хімічних властивостей органічних сполук, їх використання задля безпечного поводження з речовинами і матеріалами у повсякденному житті;

4. Формувати в учнів уміння описувати, характеризувати, порівнювати, класифікувати речовини, висловлювати судження про біологічну роль органічних сполук, встановлювати причино-наслідкові зв’язки між складом, хімічною будовою, властивостями та застосуванням органічних сполук тощо;

5. З метою підготовки деяких учнів до ЗНО, в 11 класі ширше застосовувати внутрішню диференціацію навчання (виконання навчальних проектів, впровадження групової навчальної діяльності) та більше уваги приділяти індивідуальній роботі з ними.


^ Навчання хімії на академічному рівні

Мета: забезпечення загальноосвітньої підготовки з хімії, необхідної для соціалізації, творчої самореалізації особистості і достатньої для формування природничо-наукового світогляду, екологічного стилю мислення і поведінки, набуття навичок самовдосконалення і самоосвіти.

Особливості викладання:

1. Розширити знання учнів з органічної хімії, а також узагальнити знання про соціальну роль і значення хімії;

2. Приділити належну увагу вивченню наступних питань:

- просторовій та електронній будові молекул органічних сполук, розкриваючи взаємний вплив атомів, механізми органічних реакцій, причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями й застосуванням органічних сполук;

 • оволодінню учнями назвами сполук згідно з останніми рекомендаціями IUPAC. (З даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф МОН України: Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008; Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011).

3. Формувати в учнів спеціальні вміння визначати молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовин – продуктів її згоряння.

4. Розкривати позитивну роль хімії у матеріальному виробництві, енергетиці, охороні здоров’я, забезпеченні харчовими продуктами, побуті.

5. Розглядати світоглядні питання щодо місця хімії серед наук про природу.

^ Навчання хімії на профільному рівні

Мета: забезпечення загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки з хімії згідно з освітніми потребами, нахилами, здібностями учнів; формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості; набуття навичок самостійної науково-практичної та дослідницько-пошукової діяльності.

Особливості викладання:

1. Розширити знання з курсу органічної хімії та повторити і узагальнити найважливіші питання курсу хімії.

2. Приділити належну увагу вивченню наступних теоретичних питань:

 • електронна і просторова будова речовин, взаємозв'язок між їхніми складом, структурою, властивостями й застосуванням;

 • взаємний вплив атомів у молекулі; гомологія, ізомерія, конформації;

 • механізми реакцій заміщення і приєднання;

 • методи дослідження в хімії.

3. На цьому теоретичному підґрунті розширити знання учнів щодо органічних сполук.

4. Фактичний матеріал доповнити поняттями про галогенопохідні вуглеводнів, алкадієни, арени, карбонільні, нітрогеновмісні, в тому числі гетероциклічні, сполуки, вуглеводи рибозу й дезоксирибозу, оптичну ізомерію, синтетичні високомолекулярні речовини.

5. Створити умови для саморозвитку та самоосвіти старшокласників шляхом збільшення в навчанні частки самостійної роботи учнів, у тому числі з різними джерелами інформації (довідники, науково-популярна література, інтернет-ресурси), а також спонукати учнів до самостійного пошуку інформації, підготовки доповідей і обговорення їх змісту з однокласниками, зокрема з питань фундаментальних проблем, які людство розв’язує завдяки досягненням хімічної науки і технологій.

6. Залучити старшокласників до організації та участі в заходах присвячених святкуванню «2011 року – року хімії».

Нормативна база:

 • «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджена наказом МОН України №496, від 03.06. 2008 р.;

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», № 2442 - VІ від 6 липня 2010 р.;

 • Наказ МОН України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 930 від 06.10.2010 р.;

 • Наказ МОН України «Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки»» №1021 від 28.10.2010 р.Методист хімії Л.А.Коростіль

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології та креслення у 2011 2012 навчальному році
У 2011 – 2012 навчальному році трудове навчання обов’язково вивчається у 1 9 класах, технології у 10 11 класах незалежно від профілю...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) І креслення у 2011/2012 навчальному році Реформування української системи освіти

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації базуються на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Лист монмолодьспорту №1/9-454 від 09. 06. 2011
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у 2011-2012 навчальному році предметів суспільно-гуманітарного спрямування
України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи