Про проведення конкурсу icon

Про проведення конкурсу
Скачати 65.36 Kb.
НазваПро проведення конкурсу
Дата13.09.2012
Розмір65.36 Kb.
ТипКонкурс

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумська обласна рада

Комунальний заклад

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67;

e-mail: sumy-oippo@rambler.ru Код ЄДРПОУ 02139771


____________№ _____ на № _________ від ___________


Начальникам

управлінь, відділів освіти

міськвиконкомів, міських рад, райдержадміністрацій


Про проведення конкурсу

«Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній

діяльності загальноосвітнього

навчального закладу»


Доводимо до Вашого відома зміст листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.03.2012 р. № 238 про проведення конкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу» для творчих, ініціативних, креативних педагогічних працівників за ініціативи журналу «Заступник директора школи».

Метою Конкурсу є сприяння опануванню учителями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підтримка ініціативи учителів щодо розробки та впровадження у навчально-вихований процес мультимедійних програмних засобів навчання, сприяння професійній самореалізації освітян.

Умови конкурсу розміщені на сторінках журналу «Заступник директора школи» № 1/2012.

Роботи з поміткою «Конкурс» необхідно надіслати до 15 червня 2012 року за адресою: ТОВ «МЦФЕР-Україна», вул. Марини Раскової, 11-А, а/с 170, м. Київ, 02660.

Контактний телефон та електронна адреса: (044) 586-56-06, e-mail: zavuch@mcfr.com.ua

Просимо довести інформацію до відома всіх зацікавлених осіб.

Додаток до листа на 3 арк.


Проректор І.В. Удовиченко


Іваненко, 33-21-66


Додаток

до листа Сумського ОІППО

від __________ № ______


^ Положення про конкурс

«Використання інформаційно-комунікаційних

технологій в освітній діяльності

загальноосвітнього навчального закладу»


1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (далі – Конкурс) організовано з метою:

 • сприяти опануванню учителями сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ);

 • збагатити знання учителів про застосування ІКТ для підвищення ефективності освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу;

 • підтримати ініціативу учителів щодо розроблення та впровадження у навчально-виховний процес мультимедійних програмних засобів навчання;

 • виявити та підтримати творчі педагогічні ідеї та знахідки;

 • сприяти професійній самореалізації освітян;

 • поширювати сучасні педагогічні технології та ідеї організації освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу;

 • сприяти обміну перспективним досвідом роботи;

 • ознайомити читачів журналу «Заступник директора школи» з творчістю найкращих учителів України.

1.2. Організатором Конкурсу є напрям «МЦФЕР:Освіта» Видавничого дому Міжнародного центру фінансово-економічного розвитку.

1.3. Безпосередню роботу з проведення конкурсу здійснює редакція журналу «Заступник директора школи».

1.4. Конкурсні роботи редакція приймає з 25 січня по 15 червня 2012 року.

2. Учасники конкурсу та роботи, які беруть участь у Конкурсі

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів.

2.2. Для участі у Конкурсі приймаються авторські розробки щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу з фотографіями, які ілюструють роз­робку.

2.3. Тематика конкурсних матеріалів не обмежується. Вони можуть висвітлювати як цілісну систему використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу, так і окремі її складові.

2.4. Робота, надіслана на Конкурс, має бути власною розробкою учасника (групи учасників) і не суперечити загальновизнаним вимогам і нормам та чинному законодавству України.


2.5. Відповідальність за дотримання авторського права несе автор матеріалу згідно з чинним законодавством України.

3. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців

3.1. Конкурс проводиться в один етап.

3.2. Для оцінки конкурсних робіт форму­ється конкурсна комісія, у яку входять провідні спеціалісти системи загальної середньої освіти України.

3.3. Найкращі роботи та переможців ви­значає конкурсна комісія.

3.4. Конкурсна комісія оцінює матеріали, надіслані на Конкурс, за такими критеріями:

 • актуальність, оригінальність;

 • практична значимість, технологічна можливість упровадження у різних психолого-педагогічних умовах;

 • культура методичного оформлення матеріалів (глибина розкриття обраної теми; структурованість, логічність і технологічна грамотність матеріалів; доцільність використання методико-педагогічної термінології; простота викладу тощо).

3.5. Найкращі конкурсні роботи будуть відзначені дипломами, подарунками і опубліковані у журналі «Заступник директора школи».

3.6. Переможці Конкурсу отримують Почесні дипломи від напряму «МЦФЕР: Освіта» Видавничого дому МЦФЕР та цінні подарунки.

3.7. Організатори мають право засновувати номінації та додаткові призи. Допускаєть­ся заснування та вручення призів партнерами

Конкурсу, а також участь зацікавлених організацій у врученні призів і благодійних подарунків навчальним закладам – учасникам Конкурсу.

4. Умови участі у Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі учасникам необ­хідно надіслати до редакції журналу «Заступ­ник директора школи»:

 • заявку про участь у Конкурсі встанов­леного зразка (див. Додаток 1);

 • матеріали конкурсної роботи в елек­тронному вигляді (див. Додатки 2, 3);

 • фотографії у форматі TIFF або JPG.

4.2. Заявка про участь у Конкурсі є підтвердженням того, що учасник погоджується з умовами його проведення.

4.3. Усі рішення з питань, що не обумовлені цим Положенням, редакція журналу «Заступник директора школи» та конкурсна комісія ухвалюють у робочому порядку з урахуванням інтересів учасників Конкурсу.

5. Контактна інформація для учасників Конкурсу

ТОВ «МЦФЕР-Україна»,

Конкурс журналу «Заступник директора школи»,

вул. Марини Раскової, 11-А, а/с 170,

м. Київ, 02660, тел.: 0 (44) 586-56-06

e-mail: zavuch@mcfr.com.ua


Додаток 1


^ ЗАЯВКА

на участь у конкурсі «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній діяльності

загальноосвітнього навчального закладу»


Прошу прийняти мою роботу до участі у конкурсі «Використання інформаційно-комуніка­ційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу». З умовами проведення Конкурсу ознайомлений (на).

Назва роботи: __________________________________________________

Інформація про учасника: ________________________________________

ПІБ: __________________________________________________________

Місце роботи (назва закладу, його адреса):_________________________

Посада: _______________________________________________________

Телефон (код міста обов’язково): _________________________________

Поштова адреса для листування (індекс обов’язково):_________________

E-mail:________________________________________________________


­ __________ __________ ___

(дата) (підпис)


Додаток 2

Орієнтовний план конкурсної роботи

1. Назва.

2. Актуальність методичної розробки.

3. Цілі розробки з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

4. Застосовані методики, технології та інші засоби.

6. Власні електронні продукти розробки занять, демонстраційні матеріали, мультимедійні презентації тощо.

7. Додатки.

Додаток 3

Правила оформлення конкурсних робіт

Матеріали конкурсної роботи мають бути набрані у текстовому редакторі MS Word та подані на електронному носії або направлені електронною поштою.

До матеріалів бажано додавати ілюстрації: презентації, фотографії, рисунки, схеми тощо.

Растрові зображення ілюстрацій мають бути збережені без стискання у форматах TIFF чи JPG (роздільна здатність 300 dpi), векторна графіка – у форматі EPS (версії 8.0). Текст має містити посилання на кожну ілюстрацію.

Таблиці подавати з назвами та посиланнями на них у тексті. Дані таблиць необхідно вивірити.

Якщо автор користується спеціальною термінологією, у тексті або у виносці треба дати пояснення до неї.

Бажано не використовувати у тексті різні шрифти. Смислові наголошення у тексті роблять прямим напівжирним шрифтом чи курсивом.

Схожі:

Про проведення конкурсу iconПро проведення Всеукраїнського студентського конкурсу з інтелектуальної власності
Го студентського конкурсу з напряму «Інтелектуальна власність» згідно Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Про проведення конкурсу iconПро проведення Всеукраїнського студентського конкурсу з інтелектуальної власності
Го студентського конкурсу з напряму «Інтелектуальна власність» згідно Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Про проведення конкурсу iconПро проведення конкурсу
України від 02. 03. 2012 р. №238 про проведення конкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності...
Про проведення конкурсу iconЗвіт про проведення I туру Конкурсу подати у 344 к гол корп
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,...
Про проведення конкурсу iconПро проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році П. І
Конкурсу з 15 листопада 2011 року по 31 грудня 2011 року. Для організації І проведення першого етапу Конкурсу та для відбору студентських...
Про проведення конкурсу iconНаказ №688 м. Севастополь Про проведення третього міського конкурсу «Самый лучший севастопольский класс» з метою вдосконалення виховної діяльності загальноосвітніх
Затвердити склад організаційного комітету з підготовки і проведення конкурсу та
Про проведення конкурсу iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Про проведення конкурсу iconНаказ №209 м. Севастополь Про підсумки проведення міського конкурсу читців творів Тараса Шевченка
Відповідно до наказу Управління освіти і науки від 6 лютого 2014 року №110 Про проведення міського конкурсу читців творів
Про проведення конкурсу iconНаказ №818 м. Севастополь Про проведення четвертого міського конкурсу «Найкращий севастопольський клас» з метою вдосконалення виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та розвитку творчого потенціалу класних колективів наказую
Затвердити склад організаційного комітету з підготовки і проведення конкурсу та
Про проведення конкурсу iconДодаток 2 до Порядку проведення Конкурсу відомості про автора та наукового керівника
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи