Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах icon

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 66.78 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах
Дата13.09.2012
Розмір66.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки

у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2011-2012 навчальному році

Зміст шкільного предмета «Економіка» побудовано таким чином, щоб він зміг реалізувати мету і завдання курсу, сформувати базові знання з економічної науки, познайомити з основними тенденціями розвитку економіки (науки і господарства) на сучасному етапі отримати спеціалізацію з обраного профілю.

На сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати розвиток економічної культури, економічного мислення учнів спрямований на критичний аналіз процесів і результативність діяльності, формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

У старшій школі економіка як навчальний предмет з наступного, 2011/2012 навчального року викладатиметься в 11-класах всіх профілів (окрім економічного) на рівні стандарту, академічному (одна година на тиждень). На профільному рівні економіка викладатиметься у 10-11 класах економічного профілю (три години на тиждень). Навчання здійснюватиметься з використанням наступних програм:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 10-11 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2010;

 • Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11кл. (11 клас). – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003;

 • Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Частина І. 10-11 (для 11 кл.). –
  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008;

 • Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором) Частина ІІ. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008;

 • Основи споживчих знань. (Гільберг Т.Г., Капіруліна С.Л.,
  Довгань А.І. та ін.). – Київ: ЄС і ПРООН, 2008.

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Вчитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Обласні, районні та міські методичні кабінети (центри) не уповноважені регламентувати розподіл вчителем навчальних годин у межах тем.

Вивчення економіки у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах на рівні стандарту й академічному рівні має такі особливості:

 • навчальна дисципліна викладається у 11 класах, програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання практичних робіт, та резервний час;

 • програмою включає чотири розділи: – « Основи економічного життя суспільства», « Ринкова економіка», « Національна економіка як ціле», « Світова економіка», що охоплюють десять тем.

Для вивчення навчального предмета рекомендовано підручники-переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

 • Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень).
  11 клас. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011;

 • Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас. – Харків: Ранок, 2011.

Матеріали як підручника загалом, так і кожної теми структуровані. Крім основної змістової частини, у темах подано визначення приросту знань учня після вивчення теми, цікаві події, факти, пов’язаним з матеріалом теми, підсумки, пояснення практичного значення отриманих знань, контрольні запитання та завдання. Підручник доповнюють інші методичні посібники, що значно розширюють можливості вчителя під час підготовки матеріалів проміжного контролю знань учнів та практичних робіт. До таких методичних посібників належать: 1) Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту. авт. Горленко А.О. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011; 2) Методичний посібник для вчителя до “Збірника завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів” авт. Горленко Г.О. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням курсу “Економіка” протягом 210 годин навчального часу (по три години на тиждень у 10-му та 11-му класах), введенням курсів за вибором та факультативів, вивченням близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії на профільному.

Вивчення економіки у 2011-2012 навчальному році на профільному рівні має такі особливості:

 • навчальний предмет викладається у 10 та 11 класах, її програма розрахована на 105 годин, з них – 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 – годин на виконання практичних (лабораторних) робіт, та 5 – годин резервного часу в кожному класі;

 • програма включає п’ять розділів – « Вступ до економічної теорії»,
  « Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура», « Теорія і практика підприємницької діяльності», « Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні», «Світова економіка та інтеграційні процеси» – що охоплюють двадцять чотири теми.

Для вивчення навчального предмету на профільному рівні рекомендовано підручники переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів:

 • Радіонова І.Ф., Радченко В.В. Економіка (профільний рівень).
  10 клас. – Кам’янець - Подільський: Аксіома, 2011.

 • Радіонова І.Ф., Радченко В.В. Економіка (профільний рівень).
  11 клас. – Кам’янець - Подільський: Аксіома, 2011

Матеріали підручників логічно структуровані. Крім основної змістової частини, визначення приросту знань учня, схематичного зображення логіки теми, підсумків теми, пояснення практичного значення отриманих знань, матеріал цієї частини підручників дає можливість учню поглибити знання, частково вийшовши за межі програми, підготуватися до конкурсів та олімпіад з економіки.

Додатково до зазначених підручників слід використовувати такі методичні посібники: 1) Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи: Навчальний посібник для учнів 10-х класів суспільно-гуманітарного напряму навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010; 2) Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до посібника Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.

Також, для вивчення предмету на профільному рівні можна використовувати підручники:

 • Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. Економіка (рівень профільний). 10 клас. – Харків: Ранок, 2011;

 • Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. Економіка (рівень профільний). 11 клас. – Харків: Ранок, 2011.

В 11 класі учні переходять до вивчення підприємництва та діяльності фірм, особливостей національної економіки та ролі уряду у її функціонуванні, а також особливостей розвитку світової економіки та інтеграційних процесів у світі.

У межах варіативної компоненти змісту освіти пропонується вивчення у 10-му класі таких курсів за вибором:

 • «Основи споживчих знань»;

 • «Основи інтелектуальної власності»;

 • «Фінансова математика»;

 • «Географічна економіка»;

 • «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач»


Під час підготовки до ДПА можна використати збірник: Ю.В. Бицюра, Г.О. Горленко, С.Л. Капіруліна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки. 11 клас. – Київ: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

При організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс "Моя економіка" (автори Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко).

У класах з поглибленим вивченням економіки пропонуємо до використання програми «Основи економіки» автора І.І. Климюка або «Основи економіки» авторів Л.М. Кириленко, Л.П. Крупської, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко.

При роботі за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин в залежності від можливостей навчального закладу. Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються курси за вибором, які викладаються за рахунок варіативного компонента змісту освіти. В старшій школі, як профільній, зміст предмета «Економіка» представлений окремими спеціальними курсами, які враховують інтереси, здібності та життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи з іншого. До варіативної частини профільної школи віднесено такі економічні курси: «Основи підприємницької діяльності», «Власна справа», «Основи менеджменту», «Основи інтелектуальної власності», «Основи споживчих знань», «Основи сімейного господарювання» тощо.

Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення вивчення економіки і споріднених з нею предметів на достатньому для учнів рівні. Слід домогатися, щоб теоретичні знання учнів трансформувались у практичний досвід. Практичні роботи, екскурсії, презентації, дослідження, моделюючі або ситуативні вправи є невід'ємною складовою занять. Робочі плани профільних класів можуть включати багато курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму.

Робочі плани класів з поглибленим вивченням предмету, крім розширення і поглиблення змісту, мають сприяти формування стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних компетенцій і орієнтацій на професійну діяльність, пов’язану з обраним профілем. Поглиблене вивчення здійснюється за спеціальними програмами або за модульним принципом: програма „Основи економіки” доповнюється набором курсів за вибором певного спрямування. Кожна із наведених програм може вивчатися за різними рівнями складності та обсягом.

Важливим завданням є продовження впровадження у навчальний процес курсу за вибором «Основи споживчих знань», оскільки його зміст сприятиме швидше адаптуватися учням до нових умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.

З метою активнішого впровадження споживчих знань у навчальний процес пропонуємо, у випадку відсутності достатньої кількості годин на вивчення курсу, наскрізну навчальну програму курсу за вибором «Споживчі знання» для учнів 1-11 класів вивчати у будь-якому з класів, коригуючи кількість годин.

Істотну допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з економіки вчителям надає журнал «Географія та основи економіки в школі» видавництва «Педагогічна преса».


Методист географії та економіки В.Д. Попов

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього
Мета та завдання вивчення географії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом та відповідною...
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами
У 2011-2012 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 201
Головне завдання вивчення української мови як державної – підготовка мовнограмотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності,...
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її
Просимо довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи