Дошкільна освіта icon

Дошкільна освіта
Скачати 100.06 Kb.
НазваДошкільна освіта
Дата13.09.2012
Розмір100.06 Kb.
ТипДокументи

Дошкільна освіта


Діяльність методичної служби різних рівнів Сумської області в 2010-2011 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини, всебічно розвиненої, компетентної та здорової особистості, впровадження сучасних моделей освітнього процесу, надання методичної допомоги педагогічним працівникам у плануванні та організації життєдіяльності дошкільника для досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти.

Пріоритетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів області були: подальше впровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" у практику роботи дошкільних навчальних закладів; організація життєдіяльності та планування навчально-виховного процесу за новою програмою; забезпечення якісного інформаційно-методичного супроводу освітньої діяльності педагогічних колективів по впровадженню Базової програми розвиткудитини «Я у Світі». З метою успішного впровадження Програми методичною службою області було проведено ряд заходів методичного спрямування на яких були розкриті питання щодо реалізації завдань Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" відповідно до змістових ліній розвитку.

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти”, „Про охорону дитинства” та інших чинних нормативно-правових актів.

У 2010-2011 навчальному році нормативно-законодавча база дошкільної освіти поповнилася новими документами, що регламентують та вдосконалюють діяльність дошкільних навчальних закладів. До них відносяться такі нормативні акти:

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07. 2010 року № 2442-VI;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.05.2010 № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»;

 • інструктивно-методичні рекомендації інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»;

 • методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 16.08.10 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми пятирічного віку»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 «Про впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку

« Впевнений старт»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010 №1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.02.2011 №1/9-114 «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»;

 • постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 №629 затверджено «Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»;

 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківський комітет (раду) дошкільного навчального закладу»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05 2011 № 1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дшкільного навчального закладу»;
 • інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році».

У процесі організації діяльності дошкільного навчального закладу в 2011-2012 навчальному році радимо керуватися інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році».


Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізується через Державну базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», схвалену колегією МОН України 21 березня 2008 року та затверджену наказом МОН України № 41 від 29.01.2009 року.

Відповідно до листа МОН України від 27.05.2010 № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів, крім Державної базової програми «Я у Світі» як основної, в освітній роботі з дітьми дошкільного віку можуть використовуватися й додаткові освітні програми комплексного характеру, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України. Зокрема це такі програми:

- «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку, якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми при повному, короткотривалому, сезонному їх перебуванні у групах при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах або при наданні освітніх послуг домашніми педагогами (гувернерами). Нею також можуть скористатися педагоги, задіяні для організації роботи консультаційних пунктів при навчальних закладах чи управліннях (відділах) освіти, та при організації соціально-педагогічного патронату сім’ї;

- «Дитина в дошкільні роки», програма розвитку дітей ( лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 № 1/11-11178 про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»), яка конкретизує зміст Державної базової програми «Я у Світі» по кожному окремому року життя дітей. Змістове наповнення програми диференційовано на інваріантну (обов’язкову) та варіативну (додаткову) частини, що дозволяє уникнути фізичних і психічних перевантажень дітей, орієнтує дошкільні заклади та сім’ї на певний освітній стандарт та вказує обсяги виходу за його межі з урахуванням інтересів, бажань, нахилів дітей, попиту батьків та конкретних умов діяльності дошкільних навчальних закладів, інших соціальних інституцій, які надаватимуть освітні послуги;

- «Дитина», програма розвитку дітей (лист від Міністерства освіти і науки України 08.12.2010 № 1/11-11177 про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»), яка визначає зміст, обсяг, порядок подачі дітям освітнього матеріалу, орієнтує на комплексну реалізацію виховних та навчальних завдань з поступовим ускладненням на кожному віковому періоді, що забезпечує цілісний гармонійний розвиток особистості дитини. Значна увага в ній приділена майбутнім першокласникам – дітям 5-річного віку. Основними завданнями освітньої роботи зі старшими дошкільниками визначено різнобічний розвиток особистості, формування оптимістичного світогляду, культури поведінки, психологічної готовності до майбутнього шкільного життя.

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми дошкільного віку можна використовувати парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах. Зокрема це такі парціальні програми:

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.;

- «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.;

- «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.;

- «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

- «Лего-конструювання», автор Пеккер Т.В.

Використання додаткових комплексних і парціальних програм одночасно з Державною базовою допомагає конкретизувати і доповнити її вимоги щодо інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти, знайти більш ефективні й різноманітні форми, методи і засоби досягнення головного очікуваного результату – сформованої життєвої компетентності дошкільника.

При організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку необхідно керуватися «Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 20.06.2011 №1/9-483 з яким можна ознайомитися у фахових періодичних виданнях та на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Пріоритетними напрямами діяльності дошкільної освіти у 2011/2012 навчальному році є переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

З метою досягнення належного рівня якості дошкільної освіти в області у 2011/2012 навчальному році педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів особливу увагу необхідно звернути на розв’язання таких питань:

Організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку:

 • відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми пятирічного віку» у 2011/2012 навчальному році місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та підпорядкованим їм органам управління освітою необхідно забезпечити рівні стартові можливості для подальшого шкільного навчання усім дітям 5-річного віку;

 • щорічно проводити облік дітей дошкільного віку (лист міністерства від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»);

 • до 25 вересня поточного навчаьного року проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку здобуттям дошкільною освітою шляхом розширення різних форм дошкільної освіти (групи з повним або короткотривалим режимом перебування в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку, соціально-педагогічний патронат тощо);

 • створити належні умови для здобуття дітьми пятирічного віку якісної дошкільної освіти.

Здійснювати системний підхід до забезпечення наступності і перспективності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів:

 • забезпечення наступності в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів має орієнтуватися на усунення суперечок між завищеними запитами школи, вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей до шкільного навчання і необхідністю враховувати специфіку дошкільної освіти. З огляду на це, зміст початкової освіти має логічно продовжувати, доповнювати й розширювати зміст дошкільної освіти з урахуванням надбань і досвіду дошкільного дитинства;

 • потрібно активізувати взаємодію педагогічних колективів шляхом введення в практику роботи навчальних закладів проведення спільних заходів (засідання педагогічних рад, методоб’єднання, педагогічні мости, творчі звіти, методичні вітальні, авторські школи, прес-конференції, семінари, виставки творчих ідей і знахідок тощо);

 • реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до майбутнього шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Продовжувати роботу над подальшим впровадженням Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у практику роботи дошкільних навчальних закладів:

 • шляхом охоплення усіх вікових категорій дітей дошкільного віку;

 • звернути увагу на організацію життєдіяльності та планування роботи за Базовою програмою у різновікових групах, малокомплектних дошкільних навчальних закладах;

 • здійснювати подальшу готовність педагогів щодо впровадження Програми, підвищувати професійну компетентність вихователів та інших спеціалістів дошкільних навчальних закладів, створювати умови для професійного зростання, творчої активності педагогів;

 • спрямувати просвітницьку діяльність педагогів по ознайомленню батьків із змістом Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та на вироблення єдиних підходів у формуванні базових якостей, різних форм активності, компетентності дошкільника у сферах життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам»;

 • активізувати та оновити зміст трудової діяльності з урахуванням потреб, можливостей, інтересів дітей дошкільного віку, відповідно сучасних підходів та вимог Базової програми.

Забезпечувати повноцінне здоровя дитини дошкільного віку шляхом впровадження здоровязберігаючої діяльності у дошкільному навчальному закладі.

Створювати розвивальний життєвий простір для дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу та інших формах здобуття дошкільної освіти шляхом застосування в освітньому процесі та його методичному забезпеченні таких заходів:

 • ретельне дослідження і вивчення наявного стану усіх складових розвивального середовища в окремих групах та в закладі в цілому;

 • узагальнення та аналіз даних, визначення перспективного плану дій, спрямованого на виправлення недоліків та удосконалення життєвого простору дітей;

 • залучення до обговорення обраної проблеми та визначення шляхів її оптимізації усіх категорій працівників через розгляд на загальних зборах;

 • поширення кращого педагогічного досвіду з організації розвивального простору, проведення тематичних семінарів, конференцій, засідань круглих столів, творчих клубів, фотовиставок тощо;

 • в межах конкретного закладу організація взаємовідвідувань, конкурсів на краще оформлення усього групового приміщення та одного із розвивальних осередків, обговорення нових педагогічних новинок, систематизація матеріалів з власного досвіду на зазначену тематику;

 • залучення до процесу забезпечення належного розвивального життєвого простору батьків та представників широкого кола громадськості.

Підвищувати якість дошкільної освіти на основі використання інформаційних комп’ютерних технологій, що сприятиме:

 • підвищенню рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників закладу;

 • удосконаленню системи управлінської діяльності;

 • забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу;

 • підвищенню показників інтелектуального розвитку дітей.Методист дошкільного виховання Л.Б. Міщенко

Схожі:

Дошкільна освіта iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Дошкільна освіта iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Робоча програма “Логопедія з історією логопедії” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна...
Дошкільна освіта iconПравила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія ад №041434 від 13. 07. 2012 р., термін дії ліцензії до 01. 07. 2017 р. Прийом...
Дошкільна освіта iconПрограма Всеукраїнського проблемного семінару «Обов’язкова дошкільна освіта: міф, реальність чи об’єктивна необхідність?»
Всеукраїнський проблемний семінар «Обов'язкова дошкільна освіта: міф, реальність чи об’єктивна необхідність» за участю Всеукраїнської...
Дошкільна освіта iconДошкільна освіта Початкова освіта
Правил прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012 році
Дошкільна освіта iconПерелік напрямів І предметів, за якими оголошується
Дошкільна освіта (початкова освіта, практична психологія, сімейне виховання, логопедія, іноземна мова)
Дошкільна освіта iconСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта спеціалізації: Корекційна освіта Практична психологія

Дошкільна освіта iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Дошкільна освіта iconМетодичні рекомендації до виконання тренувальних завдань для студентів
Тренувальні завдання для підготовки до ректорської контрольної роботи «Англійська мова (за професійним спрямуванням): Початкова освіта;...
Дошкільна освіта iconЩодо участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти
Державну премію України в галузі освіти, яка є державною нагородою України І присуджується громадянам України за видатні досягнення...
Дошкільна освіта iconДошкільна освіта заочне

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи