Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка icon

Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка
НазваГрабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка
Дата20.09.2012
Розмір80.7 Kb.
ТипДокументи


БІБЛІОГРАФІЯ


КРИТИЧНІ СТАТТІ ТА РЕЦЕНЗІЇ


Антоненко-Давидович Б. Як ви говорите. - К.: Либідь, 1991. - 256 с.

Грінченко Б.Д.: с.24, 32, 42, 50, 57, 62, 72, 74.

Белый Д. Херсонские украинцы в 1917 г.: Ист.-лит. очерк. - Херсон: Константы. 1995. - 65 с. - (История)

Грінченко Б.: с.4, 21, 25.

Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам'ять століть. - 1999. - №1. - С.60-65.

Братан М. "Я поїхав у Херсон статистиком...". Б.Д.Грінченко і наш край // Наддніпр. правда. - 1988. - 18 груд.

пед. ун-т

Булаховська Ю.Л. Виховання і школа в художніх творах "малих форм" Б.Пруса, С.Жеромського, І.Франка і Б.Грінченка: Спроба типологічного зіставлення // Початкова школа. - 1995. - № 4. - С.53-56.

Веркалець М. Б.Грінченко // Веркалець М. А.Ю.Кримський у колі своїх сучасників. - К., 1990. - С.26-38.

ОУНБ

Вертій О. Листи до друга / О. Вертій // УКРАЇНА МОЛОДА . – 2005 . – 11 трав . (№ 84) . – С. 8

Гаєвська Л.Б. Грінченко і художня еволюція української прози (кінець ХІХ-поч.ХХ ст.) // Рад.літературознавство. - 1990. - № 1. - С.50-61.

103. Гаєвська Н.М. Борис Грінченко: (1863-1910) //Дніпрова хвиля: Хрестоматія. - К., 1989. - С.404-408.

ОДБ

Голобородько, Я. Письменник, просвітитель, учений / Я. Голобородько // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ . – 2004 . – № 11 . – С.5

Горик Н. Тематичні розробки уроків з української літератури: 10 кл. //Дивослово. - 1998. - № 11. - С. 29-43.

Серед тем: Борис Грінченко. Життя, творчість, педагогічна діяльність; Тематика малої прози Бориса Грінченка. Оповідання про школу та дітей; Дилогія Бориса Грінченка з селянського життя. Огляд повісті "Під тихими вербами".

Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка. - К.: Основи, 1997. - 604 с.

Грінченко Б.: с.20, 31, 209, 220, 231-232, 234, 236, 428, 447, 517.

ОУНБ

Грінченко Б.Д. (1836-1910) //Донбас. -1993. - № 5. Спецвип. - С.27-34.

Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко // Шлях освіти.-1998. - № 4. - С.47-50.

Ененко Ю., Війтенко З. Наші кревні: Грінченки й Алчевські на Луганщині // Літ. Україна. - 1993. - 21 січ.

Єфремов С. Борис Грінченко //Духовні криниці. Ч.1. - К., 1997. - С.420-423.

Єфремов С.О. Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1993. - 351 с., портр. - (Сер. "Укр.літдумка")

ОУНБ

Зубкова Н. Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 1.- С.11-12

Калініна, Л. Стежиною історичної пам'яті /Людмила Калініна / Освіта на Луганщині. - 2003.-№2. - С.13-16

Карпенко І.М., Неживий О.І. Образ світу в педагогічній системі Б.Грінченка // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.209-214

Качкан В.А. Борис Грінченко: [Про життя і творчість укр.письменника] //Освіта. - 1993. - 6 серп. (№ 23). - С.13.

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах:У 2 ч. Ч.1: Навч.посібник / За ред. А.3.Москаленка. - К., 1994. - 336 с.

Козар, Л. "Лицарі духа". Фольклористична діяльність Бориса Грінченка в оцінці Івана Франка / Л. Козар //СЛОВО І ЧАС . – 2006 . – № 9 . – С. 10-1

Грінченко Б.: с. 178-187.

Кирій І. "За Грінченка..."// Рідна школа. - 1997. - № 12. - С.12-13.

Кіку В. Духівниця Бориса Грінченка // Старожитності. - 1994. - Ч.5-6 (64-65). - С.22-23.

пед.ун-т

Ковбасенко Ю. Філологічний аналіз оповідання Бориса Грінченка "Украла" // Дивослово. - 1996. - № 2. - С.45-46.

Кодлюк Я.П., Одинцова Г.С. Ознайомлення школярів з біографічними відомостями про письменників: Цікаві відомості про письменників та поетів // Початкова школа. - 1998. - № 3. - С.17-21.

Серед письменників - Грінченко Б.Д.

Козар Л. Борис Грінченко: "Тільки виховання рідною мовою може принести користь народові" // Світ. - 1999. - № 8. - лют.

Козар Л. Борис Грінченко на терені наукового українознавства // Дивослово. - 1997. - № 10.-С. 17-19.

Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 2-3. - С.3-10.

Козар Л. Школа в житті Бориса Грінченка // Укр.мова та літ. - 1996. - №3.- С.1-2.

Копиленко Н. Борис Грінченко: "Я з тих, що єсть у їх жадання пута розбивати..." // Пед. газ. - 1998. - № 12.

Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків // Шлях освіти. -1998. - № 4. - С.45-46.

Копиленко Н.Б. 3 історії "Словаря української мови Б.Грінченка" // Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - № 7. - С.60-63.

Копиленко Н.Б. Сільський житель Борис Грінченко (кінець ХІХ - поч.ХХ ст.) // Педагогіка і психологія. - 1994. - № 1. - С.146-155.

пед.ун-т

Кочегарова, В. Філософія життя. - "стара й завсігди нова"/Валентина Кочегарова// Освіта на Луганщині. - 2003. - №2. - С.17-20

Кужільна Л.В. Виховання співчуттів: [Бесіда за оповіданням Б.Грінченка "Украла"] // Початкова школа. - 1991. - № 10. - С.49-51.

Кучинський М. Літературно-видавнича діяльність Бориса Грінченка в оцінці журналу "Киевская старина" // Укр.мова і літ. в шк. - 1993. - № 5-6. - С.56-59.

Кучинський М. Людмила Старицька-Черняхівська про творчість Бориса Грінченка //Дивослово - 1994. - № 5-6. - С.55-59.

Левченко, О. Педагогічний доствід новацій вітчизняної мовної і художньої культури (моделювання уроків за спадщиною часів М.Гоголя і Б.Грінченка/Олег Левченко//Освіта на Луганщині. - 2003. - №2. - С.25-30

Мартиненко В.О. Борис Дмитрович Грінченко: 9.ХІІ.1863.-9.У.1910 // Початкова шк. - 1995. - № 4. - С.57-60.

Мицик Ю., Абросимова С. "Він більше працював, ніж жив...": Листи Бориса Грінченка до Дмитра Яворницького // Слово і час. - 1993. - №12.- С.8-15.

Мовчун А. "Ставав на всяке жнива..": Сторінки творчості Б.Грінченка на шкільній сцені // Укр. мова та літ. - 1993. - № 9.- С.48-53

Москаленко А. Борис Грінченко // Освіта України. - 1997 - № 23.- С.6-7.

Неживий О.І. Вартовий рідного слова // Укр.мова і літ. в шк. - 1990. - № 10. - С.25-31.

Про життя і педагогічні погляди Б. Грінченка

Неживий О.І. Із досвіду впровадження у практику навчальних закладів Луганщини педагогічної спадщини Б.Грінченка // Пробл.освіти. - 1996.- Вип.5. - С.104-112.

Неживий О., Корольова Л. Особистість учителя національної школи в доробку Б.Грінченка // Дивослово. - 1997. - № 4. - квіт. - С. 36-40.

Низовий М. Б.Д.Грінченко і статистика друку // Вісн. Книжкової палати. - 1998. - № 8. - С.25-27.

Никитюк Т. Міфи та правда про Бориса Грінченка // Київ. відомості. - 1994. - 27 січ. - С.15; Киев ведомости. - 1994. - 20 янв. - С.10.

Огородня І.Є. "Віддав себе я праці без вагання...": [Вивчення творів Б.Грінченка в серед. кл.] // Укр.мова і літ. в шк. - 1998. - № 10. - С.22-27.

Одарченко П. Українська література: 3б. вибраних ст. - К.: Смолоскип, 1995. - 405 с.

Грінченко Б.Д.: с 19-21, 23, 25, 67, 73, 101, 181, 186, 191, 197, 244, 316, 338.

Панкова С.В. Володимир Науменко (1852-1919): [Про плідну співпрацю літературознавця з Б.Грінченком та С.Русовою}// Укр. іст. журн. - 1998.- №6.- С.90-102.

Пилипинський М.М. Словник Б.Грінченка: Міфи і факти // Мовознавство. - 1988.- № 6. - С.25-32.

Пільгук І. Класична спадщина Бориса Грінченка // Грінченко Б. Твори в 2 т. - К.: АН УРСР, 1963. - Т.1. - С.5-44.

Пільгук І. Поетична творчість Бориса Грінченка //Грінченко Б. Поезії. - К., 1965. - С.7.

Погрібний А.Г. Борис Грінченко // Грінченко Б. Твори: В 2 т. - К.: Наук. думка, 1990. - Т.1. - С.5-30.

Погрібний А.Г. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово. -1994.- № 3. - С.6-12.

Зв'язок письменника з Херсонщиною, с.7.

Погрібний А.Г. "Клейнод душі моєї - добро мого народу...": Борис Грінченко в ювілейному осмисленні та Документах з його архіву // Наука і культура. Україна: Щорічник. - К.: Т-во "Знання", 1996. - Вип.23. - С.72-87.

Погрібний А.Г. У двобої з часом: Борис Грінченко - вчений, письменник, громадський діяч // Пам'ять століть. - 1999. - № 1. - С.39-60.

Поліщук М.С. "На Вкраїні повинна бути українська школа...": Про укр.педагога Б.Д.Грінченка // Рідна школа. - 1993. - № 11-12. - С.76-77.

Процюк С. Драматургія Бориса Грінченка: Традиція і новаторство // Слово і час. - 1993. - № 5. - С.17-21.

Процюк С.В. "У лютій недолі, не знаючи щастя, живуть": Урок за повістю Б.Грінченка "Серед темної ночі" в 10 кл.// Укр.мова і літ. в шк.-1990. - № 11.- С.10-14.

Родінова, Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка / Н. Родіонова //ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. ШЕВЧЕНКА. ІСТОРІЯ . – 2006 . – №№ 82/84 . – С. 44-463 С.118-120

Семенюк Г. З любов'ю до знедолених: [Про літ. діяльність Б.Грінченка] // Духовні криниці. Ч.1. - К., 1997. - С.369-370.

Смець О. Вони були дітьми своєї епохи: [Про творчі і дружні зв'язки Б.Грінченка та Т.Зінківського] // Берегиня. - 1997. - № 1-2. - С.90-96.

Листи Б. Грінченка до Т.Зінківського з Херсону, с.94-96.

Тараненко О.О. Борис Грінченко і "Словарь української мови" // Укр. мова і літ. в шк. - 1988. - № 12. - С.58-64.

Українська література в загально-слов'янському і світовому літературному контексті: В 5 т. - К.: Наук.думка, 1987-1991.

Т.1: Українська дожовтнева література і слов'янський світ. - 1987. - 452с. - (Грінченко Б.: с.173, 250, 251, 254, 413).

Т.2: Пожовтнева доба. У колі літератур соціалістичних країн. - 1987. - 477 с. - (Грінченко Б.: с. 311).

Т.З: У взаєминах з літературами заходу і сходу. -1988. - 484 с. - (Грінченко Б.: с.7б, 129, 133, 137, 167, 184, 192, 223, 254, 264, 274, 275, 358, 367, 369, 425, 431).

Т.4: Літератури країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (початок XIX ст. -1980). -1991. - 500 с. - (Грінченко Б.: с.197, 248, 265, 346).

Федорович В. Включити до програми: [Вивчення творчості Б.Грінченка в школі] // Освіта. - 1992. - 3 листоп.

Хінкулов Л. Літературні зустрічі: Розповіді про письменників у Києві. - К.: Рад письменник, 1980. - 256 с.

Грінченко Б. Д. с 122-126.

Хропко П. Гуманістичний пафос дитячих оповідань Бориса Грінченка //Література. Діти, Час. 1987: Збірник. - К., 1987. - Вип.12. - С 69-79.

Хропко В. Дилогія Бориса Грінченка з життя села: До вивчення творчості письменника в 10-му клас і// Дивослово. - 1997.- № 2 - лют. - С.33-36.

Шевчук В. Він дуже любив дітей // Грінченко Б. Лесь, преславним гайдамака: Іст. оповід. - К., 1991. - С.5-8.

Шевчук В. Перший тлумачний словник української мови // Шевчук В. Із вершин та низин: Кн. цікавих фактів із історії укр .літ. - К. 1990. - С. 85-86.

Шевчук В. Про Б.Грінченка // Грінченко Б. Казки. - К., 1990. - С.3-4.

Яременко В. "За право тільки жить...": Борис Грінченко: Факти і документи // Грінчечко Б. До тих, що зостануться: Вибр.твори.- К.,1993.-398 с.

Перебування Б.Грінченка у Херсоні у 1886-1887 рр.

Яременко В. Нива його духовності // Грінченко Б.Д. Зернятка: Вірші, поеми, оповід. - К., 1989. - С.5-20.


^ ЮВІЛЕЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Україна. Кабінет Міністрів. Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському Міжрегіонал. ін-тові удосконалення вчителів: Постанова від 17 груд. 1993 р. № 1051 // Освіта. - 1994. - 5 січ. - С.2.

Андрущак В. Повернення із забуття // За вільну Україну. - 1998. - 12 груд. - С.З.

Вітренко Р. 130-річчю з дня народження Бориса Грінченка присвячено // Дивослово. - 1994. - № 3. - С.60-61.

Камінчук О. У науці - енциклопедист, у літературі - майстер // Придніпровська зірка. - 1993. - 8 груд.

Кардаш Є. Згода хай буде між нами // Товариш. - 199З. - № 49 (62).- груд.

Козар Л. Борис Грінченко // Народознавство. - 1993. - груд.

Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків // Шлях освіти. -1998. - № 4. - С.44-46.

Копиленко Н. Забуте ім'я повернули // Вечір. Київ. - 1998. - 10 груд. - С.6.

Левчик Н. Речник відродження // Київ. - 1993. - № 12. - С.104-106.

Левчик Н. "Робітник без одпочину"// Наддніпрян.правда. -1993.- 9 груд.

Омелянчук В. Невтомний трудівник // Уряд. кур'єр. - 1998. - 10 груд. (№ 236-237). - С.2.

Погрібний А. Класики на новочасних випробах: Післяслово до двох ювілеїв [І.С.Нечуя-Левицького і Б.Д.Грінченка] // Літ.Україна. - 1999. -14 січ. (№ 2). - С.3; 21 січ. (№ 3). - С.3.

Шевченко В. Виставка видань Б.Грінченка // Слово і час. - 1999.- № 3. - С.43-44.

Борис Грінченко. Літературні розвідки, бібліографічні нариси: http://www.library.kherson.ua/tavrika/grinchenko/grinchenko_zmist.htm


Погребенник, В. « І душу і тіло даймо за край свій єдиний …«: Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка / В. Погребенник // Визвол. шлях.– 2006 .– Річник 59, кн.5.– С. 26-35

Голобородько, Я. Інтелектуал, письменник, науковець: Життя й аспекти творчої діяльності Б. Грінченка / Я.

Голобородько // Укр. література в загальноосвітній школі.- 2005. – № 10 .– С. 4-7

Поліщук, Я. Культурницька місія Бориса Грінченка / Я. Поліщук // Дивослово.– 2007.– № 7. – С. 45-48

Грінченко,Б. Як ширилось у нас друкарство / Б. Грінченко // Вісник Кн. палати.– 2007. – № 2. – С. 40-41

Стефан, Н. “ Зробив ” , – отсе потужних мова “ :культурницька праця Бориса Грінченка в київській « Просвіті» / Н. Стефан // Вісник Кн.. палати. – 2006. – № 5. – С. 32-37

Перше велике зібрання лексико-фразеологічних фондів української мови : До 95- річчя виходу в світ «словаря української мови» Б. Грінченка / Підгот. К. Терещенко // Вісник Кн.. палати. – 2005. – № 1 . – С. 53-54

Головецьк, Н. « Я так хочу побачити зиму …»: Урок позакл. читання за сказкою Б. Грінченка « Квіти « : 5-й кл. / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 1 . – С. 27-28

Матвєєва, Т. С. « На розпутті» Б. Грінченка: Смислове поле назви роману / Т. С. Матвєєва // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.. Т. Шевченка . – 2008. – № 1. – С. 115-122

Медвідь, В. Сонячний промінь [ письменника ] Бориса Грінченка / В. Медвідь // Слобідський край . – 2006. – 6 трав. ( № 50). – С. 17

Турган, О. Апостол молодої України: [ Про листування письменника Трохима Зінківського ( 1861–1891 ) та Бориса Грінченка ( 1963–1910 ) в монографії С. Краля « Апостол Молодої України» ] / О. Турган // Запоріз. Правда. – 2005.– 10 груд. – С. 5

Работін, Ю. Стежками Стуса, Грінченка і Даля : [ Про VIII Загальнонац. конкурс « Укр. мова - мова єднання «, Донец. обл. : розповідь голови ороком. Конкурсу Юрія Работіна / записав Юрій Доценко ] / Ю. Работін // Донеччина. – 2007. – 12 черв.

Одинцова, М. І. Становлення Б. Д. Грінченка-журналіста: періодика для дітей / М. І. Одинцова // Курсив – Луганськ. Вип.1.- Луганськ,2006. – С. 123-130

Педагогічний доробок Бориса Грінченка // Артемова, А. В. Історія педагогіки України: Підручник для студентів. – Київ, 2006.– С. 252-257


Публікації місцевих видань

Безбородько, М."Крила духовності" естетичних ідеалів І. Франка і Б. Грінченка/ М. Безбородько //ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ . – 2006 . – № 2 . – С. 106-112

Із епістолярної спадщини Бориса Грінченка //БАХМУТСЬКИЙ ШЛЯХ . – 2005 . – №№ 3/4 . – С. 157-188

Лисицына , И. Грани духовности / И. Лисицына //НАША ГАЗЕТА . – 2007 . – №34-35 . – С. 16 , № 36.– С. 8

Нежива, Л. Л. Розуміння епохи, людини, мистецтва... / Л. Нежива //БАХМУТСЬКИЙ ШЛЯХ . – 2005 . – №№ 3/4 . – С. 198-199

Найрулин, А. О.Мовнозначний аспект листування М.М. Коцюбинського з Б. Грінченко та М. Ф. Чернявським / А. Найрулин //Слобожанська беседа . – 2007- C . 4

Народний меморіально-літературний музей Бориса Грінченка в селі Олексіївка //ТРУДОВАЯ СЛАВА . – 2007 . – № 24

Нежива, Л. Л. Розуміння епохи, людини, мистецтва.../ Л. Нежива //БАХМУТСЬКИЙ ШЛЯХ . – 2005 . – №№ 3/4 . – С. 198-19 9

Неживий, О. І. Грінченко Борис Дмитрович / О. І. Неживий //Слово пам' ять береже . – 2001 .– С. 6-18

Пінчук Т. Виховний потенціал творів Т. Шевченка та Б. Грінченка про герої ч не минуле України /Т. Пінчук //Луганщина літературна . – 2003.– С. 66 – 71


http://www.library.lg.ua/grin/blg.htm

Схожі:

Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconПередмова Завдання курсу
України змушена була частина талановитих митців виїхати в інші країни. Своїми шляхами йшла творчість письменників діаспори. Тільки...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconКафедра української літератури
Полтавському державному педагогічному університеті за ініціативи викладачів кафедри української літератури та української мови відбулася...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconКафедра методики викладання української мови та літератури
Викладачі кафедри забезпечували підготовку вчителів української І російської мови та літератури. У 1994 році у зв’язку з необхідністю...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconМета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття. Модуль Загальнi тенденцii лiтературного розвитку в 10-20-i роки ххст
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка iconМета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття. Модуль Загальнi тенденцii лiтературного розвитку в 10-20-i роки ххст
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи