Список друкованих праць icon

Список друкованих праць
Скачати 42.77 Kb.
НазваСписок друкованих праць
Дата20.09.2012
Розмір42.77 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Список друкованих праць


співробітників кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни

за 2008 р.

РОЗДІЛ ІПідручники. Навчальні та навчально-методичні посібники


  1. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / Мойсак О.Д. – 5-те вид., виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 616 с.: іл., портр.Бібліогр.: с.612 (22 назви) та в підрядк. прим. - ISBN 966-8458-18-4.

Навчально-методичний посібник побудований до навчальних програм курсів «Основи медичних знань і охорони здоров’я» та «Педіатрія». У посібнику висвітлені окремі питання історії розвитку педіатрії в Україні, періоди дитячого віку, їх коротка характеристика. Розглянуто внутрішньоутробний період розвитку та вплив шкідливих чинників на організм майбутньої дитини. Описані анатомо-фізіологічні особливості організму дитини та основні захворювання дитячого віку. Викладені відомості про етіологію, перебіг та профілактику гострих і хронічних захворювань у дітей, спадковість та патології.

Посібник рекомендований для студентів педагогічних закладів освіти.


  1. Маруненко І.М. Біологія людини з основами генетики: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 100 с.: іл. табл. - Бібліогр.: с. 97 (17 назв) та в підрядк. прим.

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань курсу “Біологія людини з основами генетики”, передбачених програмою вищих педагогічних навчальних закладів.

Навчально-методичний посібник включає плани занять, методичні рекомендації з проведення практичних робіт, самоспостережень з провідних розділів курсу, завдання для самостійного виконання, завдання репродуктивного і аналітичного характеру.


  1. Маруненко І.М. Вікова фізіологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Маруненко І.М., Неведомська Є.О. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008.- 48 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 46 (17 назв) та в підрядк. прим.

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу “Вікова фізіологія і шкільна гігієна ”, передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено лабораторні роботи і завдання семінарських занять.

Посібник рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, учителів.


  1. Неведомська Є.О. Анатомія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл. ] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 34 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 32 (17 назв) та в підрядк. прим.

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу “Анатомія людини”, передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До теми курсу розроблено лабораторні роботи, план і завдання семінарських занять.

Посібник рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, учителів.


  1. Неведомська Є.О. Фізіологія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл. ] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М.,– 4-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 40 с.:іл., табл. Бібліогр.: с. 39 (17 назв) та в підрядк. прим.

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу “Фізіологія людини”, передбачених програмою для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено лабораторні роботи і завдання для самоконтролю.

Посібник рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, учителів.


  1. Неведомська Є.О. Антропологія: практикум [для студ. вищ пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 32 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 29 (14 назв) та в підрядк. прим.

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу “Основи антропології”, передбаченого програмою для студентів вищої педагогічної школи. До тем курсу розроблено інструкції щодо виконання практичних робіт. У кінці посібника подано додатки, перелік тем рефератів та рекомендовано література з курсу.


^
РОЗДІЛ ІІ


Статті у наукових та науково-методичних виданнях


1. Неведомська Є.О. Методика антропометричного дослідження / Є.О.Неведомська // Біологія і хімія в школі. - 2008. - №3. - С. 14 - 16. – Бібліогр.: с.16.


2. Неведомська Є.О. Навчальні експерименти під час вивчення будови і функцій клітини / Є.О. Неведомська // Наукові записки. - Випуск 77. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 2008. - Частина 2. - С.301 - 306. - Бібліогр.: с.306.


3. Неведомська Є.О. Аналіз індивідуального харчування та відповідність його нормам / Є.О. Неведомська // Біологія і хімія в школі. - 2008. - №4. - С. 32-35. - Бібліогр.: с.35.


4. Неведомська Є.О. Правильна постава у ваших руках / Є.О. Неведомська // Життя проти СНІДу. - 2008. - №11 - 12. - С.10 - 12. - Бібліогр.: с.12.


5. Неведомська Є.О. Роль рухової активності у збереженні здоров'я / Є.О. Неведомська // Основи здоров'я та фізична культура. - 2008. - №11 - 12. - С.17 - 20. - Бібліогр.: с.20.


Розділ IІІ


Матеріали, тези наукових, науково-практичних конференцій, семінарів


1. Неведомська Є.О. Комп’ютерна технологія навчання біології: переваги, недоліки, перспективи / Є.О. Неведомська // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: міжнар. конф. , присвяч. 20-річчю біол.. факультету ЗНУ, 29 березня - 1 квітня 2008 р.: збірка матеріалів / ЗНУ, біологіч. факультет. - Запоріжжя. - С.613 - 616. – Бібліогр. в кінці ст.


2. Неведомська Є.О. ІНДЗ з курсу "Основи природознавства" в контексті вимог Болонської угоди / Є.О. Неведомська // Проектування освітніх середовищ як методична проблема: всеукр. наук.-практич. конф., 16-19 вересня 2008 р.: збірка матеріалів / Євгенія Неведомська. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. - С.54 - 56.: табл.Бібліогр. в кінці ст.


Зав. кафедри _________________________ Маруненко І.М.
Схожі:

Список друкованих праць iconСписок друкованих праць викладачів кафедри шевчук Світлана Володимирівна
Вивчення складного речення в 6 класі (на дидактичному матеріалі з українських народних казок)
Список друкованих праць iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2007 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Список друкованих праць iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Список друкованих праць iconСписок друкованих праць здобувача кафедри патоморфології та судової медицини Беженара Іллі Леонідовича
Беженар І. Л. Сучасні аспекти встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень у судово-медичній практиці / І....
Список друкованих праць iconСписок наукових праць блакберна А. А
Список наукових праць, які були опубліковані до захисту Блакберном А. А. кандидатської дисертації
Список друкованих праць iconСписок друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П., Паладій М. В., Побірченко Н. А. та ін./ За ред. М. В. Паладія, Н. А. Побірченко – К.: Прок-бізнес, 2008. 208 с.:...
Список друкованих праць iconСписок науково-дослідних праць Козлова Є. В. Список науково-дослідних праць в галузі авіації І космонавтики
А. с. 1163683 СССР. Газотурбинный двигатель / Е. В. Козлов и др. – 3720191; заявл. 04. 04. 84; опубл. 22. 02. 85
Список друкованих праць iconІ. наукові ступені немає ІІ. Освіта
Автор більше 30 друкованих праць, серед яких статті І навчально-методичні матеріали
Список друкованих праць iconДрукованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Список друкованих праць iconБаланчук Василь Михайлович
Автор більше 40 друкованих праць, серед яких підручник у співавторстві, статті, навчально-методичні матеріали
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи