Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники icon

Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 149.48 Kb.
НазваБібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Дата20.09.2012
Розмір149.48 Kb.
ТипДокументи

Бібліографічний покажчик

по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти

Інституту психології та соціальної педагогіки

КМПУ імені Б.Д. Грінченка


РОЗДІЛ 1.

Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники.

/з анотацією/

 1. Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Вайнола Р. Х. ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. – 460 с. – Бібліогр.: с. 334–384. ISBN 966-8157-03-6

У монографії розкрито педагогічні засади і закономірності особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки в умовах вищого навчального закладу; подано педагогічну концепцію, технологічну модель та критерії ефективності особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки; розкрито організаційно-методичні умови забезпечення ефективності особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в умовах вищого навчального закладу.

 1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика : навч. посіб. [для студ.] / Рената Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 134 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 2. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій [для студентів спеціальності 6.010105 „Соціальна педагогіка" ден. та заоч. форми навч.] / Рената Хейкіївна Вайнола ; відп. за вип. М. М. Прядко. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – 152 с. – Бібліогр. в кінці розд.ISBN 978-966-7548-47-6

У курсі лекцій подано основні теоретичні положення щодо характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів; висвітлено можливості та умови ефективної реалізації загальнонаукових та специфічних методів в практиці соціально-педагогічної роботи.

    1. Безпалько О. В. Оцінка потреб громади у сфері здоров’я / О. В. Безпалько // Основи громадського здоров’я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. В. Безпалько ; [від. за вип. Ю. М. Калита]. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – С. 79–104. – ISBN 978-966-8760-43-3

У посібнику розглянуто концептуальні засади громадського здоров’я та представлено окремі технології просвітницької роботи з різними цільовими групами щодо його покращення.

    1. Школа повного року навчання: теорія і практика : наук.-метод. посіб. / [О. В. Безпалько, Л. М. Гриневич, О. Б. Жильцов та ін.] ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої. – К. : КМПУ ім.. Б. Д. Грінченка, 2008. – 176 с.

    2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ольга Володимирівна Безпалько ; М-во освіти і науки України, Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка. – К. : Навчальна книга, 2008. – 208 c. – Бібліогр.: с. 204–207. – ISBN 978-966-364-837-8

У посібнику подано матеріали основних теоретичних положень соціальної педагогіки у вигляді схем, таблиць, текстових пояснень. Видання розраховано на студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» «Соціальна робота» викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, практиків соціальної сфери.

    1. Безпалько О. В. Мобілізація ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми / О. В. Безпалько // Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс : [навч.-метод. посіб. для вищ. навч. зал.] / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко ; М-во освіти і науки України, М-во України у справах сімї, молоді та спорту, Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні. – К. : Фенікс, 2007. – С. 157–169. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-651-476-2

У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвитку та діяльності інтегрованих соціальних служб, розкрито інноваційні технології соціально-педагогічної роботи з вразливими сім’ями з дітьми.

    1. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. – Бібліогр. в кінці розд. ISBN 978-966-364-577-3

У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівникам, учителям, науковцям, аспірантам та студентам.

 1. Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей : метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Т. Ф. Алєксєєнко, О. В. Безпалько, Н. О. Бервено та ін.]. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К. : Століття, 2008. – 214 с.

 2. Звєрєва І.Д. Книга для батьків: Посібник до тренінгового курсу «Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі» у 3-х ч. / За заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко ; Укр. Фонд «Благополуччя дітей» – К.: ДЦСССДМ, 2008. – І част. -184 с; ІІ част. – 192 с.; ІІІ част. –104 с. – ISBN 978-966-7815-92-9

 3. Веретенко Т.Г. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Звєрєвої І.Д. ; Укр. фонд «Благополуччя дітей». – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 336 с.: с.249-252, С.265-271. – ISBN 978-966-364-577-3

 4. Тренінговий курс “Основи батьківської компетентності” / [Веретенко Т.Г., Звєрєва І.Д., Шевченко Н.Ю.] // Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів ; За ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. - К.: ФОП « Чальцев», 2008. – 384 с.: с.293-362 – ISBN 978-966-8765-45-2

 5. Журавель Т.В. Репродуктивне здоров’я підлітків / Журавель Т.В. // Основи громадського здоров’я: теорія і практика: Навч. – метод. посібник / За заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. – с. 271-308. – ISBN 978-966-8760-43-3

 6. Зимівець Н.В. Теоретичні основи громадського здоров’я / Н.В.Зимівець // Основи громадського здоров’я: теорія і практика: Навч. – метод. посібник / За заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. – с. 7-44. – ISBN 978-966-8760-43-3

 7. Петрочко Ж. В. Соціальне виховання / Ж. В. Петрочко // Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 243–245. – Бібліогр. в кінці ст.ISBN 978-966-667-281-3

 8. Лях Т. Л. Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя / Т. Л. Лях, Т. В. Журавель // Основи громадського здоров’я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. В. Безпалько ; [від. за вип. Ю. М. Калита]. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – С. 152–216. – Бібліогр. в кінці розд. ISBN 978-966-8760-43-3РОЗДІЛ 2.

Концепції. Навчальні програми. Професіограми.

 1. Методика організації волонтерських груп : навч. програма [для студ. спеціальності 7.01.01.05 «Соціальна педагогіка] / уклад.: Т. Л. Лях ; [літ. ред. В. С. Трубенко]. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – 58 с. – Бібліогр. в кінці розд.РОЗДІЛ 3.

Статті в наукових та науково-методичних видіннях.

 1. Вайнола Р. Х. Місце словесних групових форм роботи в системі професійної підготовки соціального педагога / Р. Х. Вайнола // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / за ред. А. Й. Капської. – К. : НПУ, 2008. – Том XXХ. – С. 140–152. – Бібліогр. в кінці ст.

 2. Вайнола Р. Х. Моделювання процесу професійної підготовки майбутнього соціального педагога в контексті його особистісного розвитку / Р. Х. Вайнола // Наукові записки Ніжинського національного державного університетуім. М. Гоголя : сер.: Психолого-педагогічні науки / за ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 41–46. – Бібліогр. в кінці ст.

 3. Вайнола Р. Х. Кредитно-модульна система організації навчального процесу як чинник особистісного розвитку майбутнього соціального педагога // Науковий вісник Чернівецького університету : сер.: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 3–9. – Вип. 363. – Бібліогр. в кінці ст.

 4. Вайнола Р. Х. Місце проблем технологізації соціальної роботи в змісті професійної підготовки майбутнього соціального педагога / Р. Х. Вайнола // Вісник Черкаського університету : сер.: Педагогічні науки / [гол. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ, 2008. – Вип. 121. – С. 25–31. – Бібліогр. в кінці ст.

 5. Вайнола Р. Х. Гуманізація освітнього середовища як чинник особистісного розвитку майбутнього соціального педагога / Р. Х. Вайнола // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова : зб. наук. пр.: сер.: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – Вип. 10. – С. 49–55. – Бібліогр. в кінці ст.

 6. Лях Т. Л. Критерії відбору студентів-волонтерів для здійснення соціально-педагогічної роботи / Т. Л. Лях // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : матеріали V між нар. наук.-практ. конф. (Київ 22–23 травн. 2008 р.) / відпов. ред. : Б. В. Новіков, І. Ф. Федорова, Л. М. Димитрова. – К. : ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2008. – С. 28–36. – Бібліогр. в кінці ст.

 7. Безпалько О. В. Шляхи адаптації та інтеграції у громаду дітей з обмеженими функціональними можливостями / О. В. Безпалько // Вісник Черкаського університету : сер.: Педагогічні науки /[гол. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ, 2008. – Вип. 121. – С. 32–37. – Бібліогр. в кінці ст.

 8. Безпалько О. В. Школа повного року навчання як модель гармонізації навчальної та позаурочної діяльності учнів в умовах соціокультурного середовища / О. В. Безпалько, Л. Л. Хоружа // Світ виховання. – 2008. – № 4. – С. 5–10. – Бібліогр. в кінці ст.

 9. Безпалько О. В. Дитячі громадські організації як суб’єкт виховної діяльності в сучасних соціокультурних умовах / О. В. Безпалько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 12.– С. 48–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 10. Безпалько О. В. Соціально-педагогічна діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в територіальних громадах різного типу / О. В. Безпалько // Вісник Запорізького університету : зб. наук. праць / [від. ред. Л. І. Міщик]. – Запоріжжя : ЗДУ, 2007. – Вип. 2. – С. 29–36. – Бібліогр. в кінці ст.

 11. Безпалько О. В. Роль спеціалізації у професійній підготовці майбутнього соціального педагога / О. В. Безпалько // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2007 р. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 19–21. – Бібліогр. в кінці ст.

 12. Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика : метод. реком. / за заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : Калита, 2008. – 134 с. – ISBN 978-966-8879-47-0

 13. Безпалько О. В. Аналіз стану розвитку благодійних організацій в Україні (загальні результати дослідження) / О. В. Безпалько // Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / за ред. Г. Гулевської. – К. : Видавництво «Книга плюс», 2008. – С. 26–41. – ISBN 978-966-7619-93-0

 14. Безпалько О. В. Діяльність практиків соціальної сфери м. Києва у сфері профілактики та подолання жорстокого поводження з дітьми / О. В. Безпалько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка : сер.: Педагогіка / [гол. ред. кол. Г. Терещук]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 4. – С. 146–150. – Бібліогр. в кінці ст.

 15. Петрочко Ж. В. Реінтеграція дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як пріоритет соціально-педагогічного забезпечення їхніх прав / Ж. В. Петрочко // Вісник Черкаського університету : сер.: Педагогічні науки / [гол. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси : [ЧНУ], 2008. – Вип. 121. – С. 96–102. – Бібліогр. в кінці ст.

 16. Петрочко Ж. В. Суб’єкт-суб’єктні відносини у процесі правової соціалізації / Ж. В. Петрочко // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / за ред. А. Й. Капської. – К. : НПУ, 2008. – Том XXХ. – С. 12–25. – Бібліогр. в кінці ст.

 17. Петрочко Ж. В. Участь в житті суспільства як фундаментальне право дитини / Ж. В. Петрочко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кам'янецьк-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 12. – С. 15–21. – Бібліогр. в кінці ст.

 18. Звєрєва І.Д. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – с. 112, 151, 210, 222-223, 859. – ISBN 978-966-667-281-3

 19. Першко Г.О. Професійні особистісні якості соціального педагога як базова умова соціально-педагогічної діяльності / Г.О. Першко // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 122. – Черкаси, 2008. – С. 102-105. – Бібліогр.: с.105.

 20. Веретенко Т.Г. Феноменологічний аспект толерантності у взаємодії учасників навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб. наук. праць ЗОІППО. – Педагогічні науки та освіта. – Вип. ІІ. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2008. – с.19-23

 21. Веретенко Т.Г. Особливості спілкування викладачів та студентів у контексті Болонського процесу // ВІСНИК Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Вип. 50. – серія „ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”. – Чернігів, 2008. – с.42-45

 22. Веретенко Т.Г. Толерантність викладача як умова успішної взаємодії зі студентами // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Педагогіка та психологія. – Вип. 363. – Чернівці „Рута”, 2008. – с.10-18

 23. Приходько А.В. Супервізія для фахівців, які надають допомогу людям із залежністю / А.В. Приходько, О.П. Лисенко // Соціальна робота та соціальна політика. – №1. – 2008. – С.66-74.

 24. Веретенко Т.Г. Шляхи підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності студентів : зб. наук. праць / Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки. – №1. – Запоріжжя, 2008. – С. 52-57.

 25. Денисюк О. М. Роль сім’ї у розвитку самостійності дітей раннього віку / О. М. Денисюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» : науково-теоретичний збірник Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип.14. – С.63 – 66.

 26. Веретенко Т.Г. Збереження здоров'я студентів та активізації їх навчально-пізнавальної діяльності / Т.Г. Веретенко // Наукові записки Ніжинського педагогічного університету : зб. наук. праць Ніжин. пед. ун-ту / За заг. ред. Є.І. Коваленко. – м. Ніжин , 2008. – №1. – С.173-176

 27. Семенова Ю.С. Родительський тренинг в школе: актуальность, подготовка, реализация / Семенова Ю. С. // Діти – Батьки – Сім’я: Випуск 3. – К.: Наук. світ, 2005.- С. 32-35. – ISBN 966-675-351-0

 28. Семенова Ю.С. Дискусійні проблеми психодіагностики та психокорекції внутрішнього діалогу психотравмованого підлітка // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - № 15 (39). - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 124-128.

 29. Семенова Ю.С. Особливості процесу ідентифікації психотравмованого підлітка // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали п’ятих Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. – С. 109-117. – ISBN 978-966-377-089-7

 30. Семенова Ю.С. Роль самооцінки та рефлексії як базової основи в процесі саморегуляції підлітка // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 34. – С. 228-235. – ISBN 966-8063-X-8

 31. Семенова Ю.С. Психотравма як передумова виникнення неврозу// Науковий часопис НПУ імені М.П.. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – №17 (41). – Част. II. –С. 160-162.

 32. Семенова Ю.С. Психологічні особливості психотравм для особистості підлітка // Вища освіта України – додаток 3 (т.5) – 2007р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти» - С. 414-420.

 33. Семенова Ю.С. Шкільна психотравма як психологічний феномен / Ю. С. Семенова // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 2. – К., 2008.- С. 409-417.

 34. Семенова Ю.С. Емоційна сфера психотравмованого підлітка: проблематика і особливості експериментального дослідження / Ю.С. Семенова // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 1. – К.: Гнозіс, 2008р.- С. 306-310.РОЗДІЛ 4.

Методичні рекомендації

    1. Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика : метод. реком. / за заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : Калита, 2008. – 134 с. – ISBN 978-966-8879-47-0

 1. Практикум із дисципліни «Самовиховання та саморегуляція особистості»/Укл.: Ю.С. Семенова . – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008.- 84 с.РОЗДІЛ 5.

Матеріали та тези науково-практичних конференцій

 1. Петрочко Ж. В. Процес реінтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як соціально-педагогічна проблема / Ж. В. Петрочко // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. (Черкаси, 27–28 лют. 2008 р.). – Черкаси : [ЧНУ], 2008. – С. 126–127. – Бібліогр. в кінці ст.

 2. Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини у соціальному центрі матері та дитини: значення та специфіка / Ж. В. Петрочко // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : матеріали V між нар. наук.-практ. конф. (Київ 22–23 травн. 2008 р.) / відпов. ред. : Б. В. Новіков, І. Ф. Федорова, Л. М. Димитрова. – К. : ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2008. – С. 64–65. – Бібліогр. в кінці ст.

 3. Першко Г.О. Особливості роботи соціального педагога в інтеграційному закладі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [“Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи”], (Хмельницький 2008 р.). – Хмельницький, 2008.

 4. Веретенко Т.Г. Робота з сім’ями щодо профілактики протиправної поведінки підлітків : матеріали наук.-практ. конф. [“Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС”], (Харків, 18 квітня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 110-115

 5. Веретенко Т.Г. Відповідальне ставлення студентів до здоров’я – запорука успішності у навчанні : матеріали ІІІ – ої Міжнар. соц.-пед. конф. [”Соціально-педагогічні аспекти сприянню здоров’ю учнівської та студентської молоді”], (Луцьк, 2-4жовтня 2008 р. ) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк, 2008. – С. 62-67

 6. Веретенко Т.Г., Заверико Н.В. Дистантна сім’я: поняття, особливості, типологія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Соціально-психологічні проблеми виховання в дистантних сім’ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними”], (Чернівці 30-31 жовтня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: І.М. Зварич [та ін.].Чернівці: Технодрук, 2008. – С. 18-22

 7. Веретенко Т.Г. Мовленнєва комунікація викладача як складова його професійної компетентності : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 серпня 2008 р. / Університет Палацькего в Оломоуці, Чехія ; ред. рада: Андерш Йозеф (голова ради) [та ін.]. – Оломоуц, 2008. – вип. ІУ. – 790с.: с. 755-761. – Текст: укр., англ. – ISBN 978-80-244-2022-6

 8. Семенова Ю.С. Особливості регуляції емоційної сфери психотравмованого підлітка // Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому тисячолітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2007 р., м. Київ).

 9. Семенова Ю.С. Методологічні засади дослідження наслідків шкільних психотравм у підлітковому віці // Методологічні засади практичної психології: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції (28-29 січня 2008 р., м. Переяслав – Хмельницький, Київська область., ДСОЦ «Славутич»).

 10. Семенова Ю.С. Особливості процесу ідентифікації психотравмованого підлітка // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Програма Пятих Ірпінських міжнародних педагогічних читань (24-25 травня 2007р.. м. Ірпінь).РОЗДІЛ 6.

Дисертації та автореферати на здобуття наукового ступеня наук.

1. Зимівець Н.В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Зимівець Наталія Володимирівна ; Інститут проблем виховання АПН України. – Луганськ, 2008. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Схожі:

Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconБібліотека технології соціальної педагогіки та соціальної роботи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Т 38 Технології соціальної педагогіки та соціальної роботи : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями...
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В....
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В. І. Березан,...
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Бібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМетодичні рекомендації з написання курсових проектів для спеціальності
Укладачі: Оленrівська Л. П. – старший викладач кафедри соціальної роботи І соціальної педагогіки, Копилова С. В. кандидат педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи