Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники icon

Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 29.84 Kb.
НазваСписок друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники
Дата20.09.2012
Розмір29.84 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

за 2008р.


Розділ 1. Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники


1. Сергєєнкова О.П. Основи інтелектуальної власності: підручник [для 10 класу загальноосвіт. навч. закл.] /Сергєєнкова О.П., Паладій М.В., Побірченко Н.А. та ін./ За ред. М.В.Паладія, Н.А.Побірченко – К.: Прок-бізнес, 2008. - 208 с.: іл., табл. - Бібліогра.: с. 205 - 207 (45 назва) та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8381-35-5.

Підручник «Основи інтелектуальної власності» - перший підручник в Україні для учнів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів та студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації. Цей підручник знайомить з основами інтелектуальної власності, що сприятиме розвитку та саморозвитку учнів, їх пізнавального інтересу до творчості та винахідництва.

Важливою особливістю першого видання є те, що в ньому розкриваються історичні факти, особлива увага приділена розкриттю правових основ розвитку винахідництва, розкрито виді об’єктів та подано характеристику суб’єктів інтелектуальної власності.

2. Сергєєнкова О.П. Програма навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності»: 10 кл. /Сергєєнкова О.П., Побірченко Н.А. - К.: Прок-бізнес, 2008. - 24 с. ISBN 978-966-8381-36-2.


Розділ 3. Статті в наукових та науково-методичних виданнях


1. Коханова О.П. Вивчення особливостей мотиваційної сфери особистості та уявлень майбутніх вчителів про педагогічну діяльність /О.П.Коханова// Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: «Логос», 2008. – Т.7. Вип.15.- С.212-219. - Бібліогр.: с. 219.

2.Сергєєнкова О.П. Психолого-педагогічні орієнтири професійного становлення майбутнього вчителя /О.П. Сергєєнкова// Актуальні проблеми психології / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008.- Том Х., Ч. 8 – С. 541 – 547. - Бібліогр.: с. 547.

3. Сергєєнкова О.П. Психологія розвитку соціальної зрілості студентів в педагогічному вузі / О.П.Сергєєнкова// Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2008. – Том 10., Ч. 5. - С. 536 – 550. - Бібліогр.: с. 550.

4.Столярчук О.А. Психологічні аспекти взаємин сучасних юнаків з батьками /Столярчук О.А.// Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: «Логос», 2008. – Т. 7., Вип.15. – С. 280-283. Бібліогр.: с. 283.

5. Столярчук О.А. Специфіка формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів / Столярчук О.А.// Актуальні проблеми психології / За ред. Максименка С.Д. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Том Х, Вип. 7. – С. 473-482. - Бібліогр.: с. 482.

6. Столярчук О.А. Професійна самооцінка як фактор формування професіоналізму майбутніх фахівців /Столярчук О.А.// Актуальні проблеми психології. /За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. - Том Х., Ч. 8 - С. 570-575. - Бібліогр.: с. 575.

7. Столярчук О.А. Самооцінка як психологічний феномен /Столярчук О.А.// Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. акад. С. Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2008. – Том 10., Ч.5 - С. 559 - 566. - Бібліогр.: с. 566.

8. Чала О.А. Внутрішньоособистісний конфлікт як психологічний феномен / Чала О.А. // Актуальні проблеми психології / За ред. Максименка С.Д. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Том Х, Вип. 7. – С.549-558. - Бібліогр.: с. 558.

9. Чала О.А. Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник деструктивних форм поведінки юнаків / Чала О.А. // Актуальні проблеми психології. /За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. - Том Х., Ч. 8 – С.621-626. - Бібліогр.: с . 626.

10. Чала О.А.Специфіка мотивації майбутньої професійної діяльності студентів педагогічного університету / Чала О.А. // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д.. – К.: «Логос», 2008. – Т.7., Вип.15. –С.304-309. - Бібліогр.: с. 309.


Розділ 5.Матеріали та тези науково-практичних конференцій


1.Кутишенко В.П. Особенности профессионального становления женщины-педагога в период кризиса середины жизни: / Кутишенко В.П. // Проблемы сохранения и укрепления здоровья молодого поколения: психолого-педагогический поход материалы междун. науч.-прак. конф. (Москва, 20-21 ноября 2008 г.) /Департамент образования г. Москвы. – М.: Москов. гор. пед.. ун-т , 2008. – С. 63-66. – Бібліограф. в кінці ст.


Зав. кафедри Сергєєнкова О.П.

Схожі:

Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : монографія / Н.І. Пов’якель. – [2 вид., випр. І...
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconБібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Вайнола Р. Х.;...
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconІ. наукові ступені кандидат психологічних наук – 1995, Інститут психології апн україни («Вікові та індивідуальні особливості в оцінці особистісно значущих стимулів»). ІІ. Освіта
Автор більше 40 друкованих праць, серед яких два навчальні посібники, статті, тези, навчально-методичні матеріали
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2007 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Список друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи