Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу icon

Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Скачати 46.06 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Дата20.09.2012
Розмір46.06 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології

Інституту психології і соціальної педагогіки


за 2009 рік


ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ


 1. Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К. :“Ніка-центр”, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: в кінці тем. – ISBN 966-521-306-7.

 2. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 580 с. : рис. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 966-521-360-1.

 3. Миколайчук М.І. Як написати та захистити курсову роботу з психології. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Укл.: М.І. Миколайчук, В.І. Юрченко. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 19 с. – Режим доступу : http://www.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=245&Itemid=933&lang=uk

 4. Юрченко В.І. Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. – Режим доступу : http://www.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=245&Itemid=933&lang=uk^ НАУКОВІ СТАТТІ У ФАХОВИХ ЗБІРНИКАХ І ЖУРНАЛАХ


 1. Дятленко Н.М. До дитячої самоповаги – з особливою увагою / Н.М. Дятленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – №3. – 2009. – С.12–19.

 2. Дятленко Н.М. До дитячої самоповаги – з особливою увагою / Н.М. Дятленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – №4. – 2009. – С.45–48.

 3. Дятленко Н.М. Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти / Н.М. Дятленко //«Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка : кол. монографія (у двох част.) : Ч.1 /В.О.Огнев’юк, Н.М.Гупан, Н.П.Дічек [та ін.]. – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – С.58–66.

 4. Кайріс О.Д. Актуальні проблеми розвитку психологічної служби у вищих навчальних закладах України / О.Д. Кайріс // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. – Частина 1. – Херсон : ПП Вищемирський В.С. – С. 447–457.

 5. Корольчук М.С. Зміст і структура психологічного аналізу умов професійної діяльності / М.С. Корольчук // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 2. – К. : Гнозис, 2009. – 0,3 др. ар.

 6. Корольчук М.С. Проблеми психодіагностики у професійному відборі / М.С. Корольчук // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 1. – К. : Гнозис, 2009. – 0,3 др. ар.

 7. Маланьїна Т.М. Психологічні особливості подолання вчителями внутрішньособистісних конфліктів / Т.М. Маланьїна //Науковий вісних Чернівецького університету. – Вип. 449–450. – Педагогіка і психологія. – 2009. – С. 44–50.

 8. Миколайчук М. Школа виховання гармонійної особистості дитини. Системний підхід / Мар’яна Миколайчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С.67–72.

 9. Подшивайлова Л.І. Аксіоматичний принцип подолання понятійної невизначеності у психології / Л.І. Подшивайлова // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

 10. Подшивайлов М.М. Криза психологічного знання та практична психологія / М.М. Подшивайлов // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

 11. Покладова В.В. А есть ли у Вас хобби? (Велес-увлечения для пользы души и тела) / В.В. Шапаренко, В.В. Покладова // Женский журнал (здоровье). – 2009. – июнь. – С. 24-25.

 12. Покладова В.В. Кто на новенького? (проблема адаптации в новом учебном коллективе) / В.В. Шапаренко, В.В. Покладова // Мир семьи. – 2009. – № 4.

 13. Таран О.П. Дослідження простору Я дитини з аутизмом: актуальність, проблеми та перспективи / О.П. Таран // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : Наук-метод. збірник. – Вип. 11. – К., 2009. – (0,3 др. арк.).

 14. Таран О.П. Теоретико-методологічні засади супроводу готовності дітей до шкільного навчання / О.П. Таран // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / Редкол. : Бех І.Д., Огнев’юк В.О., Кононко О.Л. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. –№11 (спецвип., ч. 2). – С. 177-184.

 15. Терещенко М.В. Дошлюбні уявлення про сімейне життя як чинник подружнього взаєморозуміння / М.В. Терещенко // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. пр./ Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

 16. Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту в психологічній допомозі дітям дошкільного і молодшого шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги / О.М. Тохтамиш // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

 17. Циганчук Т.В. Напрямки психологічного дослідження стресових станів / Т.В. Циганчук // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

 18. Юрченко В.І. Етнопсихологічні чинники формування „Образу-Я” особистості / В.І. Юрченко // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. пр. / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua^ МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ


 1. Мельничук О.Б. До проблеми прийняття рішення у психологічному консультуванні / О.Б. Мельничук // Коломінські читання : Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського; м. Київ, МАУП, 19 лют. 2008 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.), О.Л.Туриніна (відп.ред.). – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – С.330-334.

 2. Стефаненко Н.І. Ментальні детермінації гармонізаційних процесів: український вимір / Н.І. Стефаненко // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету – 2009 : Міжнар. наук.конф. (21-22 квітня 2009 р.) : Матеріали доповідей і виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч.V. – С.125-127.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум: Навч посіб./ Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К.: Каравела, 2008. С. 311-324]
Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум: Навч посіб./ Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – С. 311–324]
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconОсновні наукові публікації
Федірко В. Методичні підходи до розрахунку прибутковості клієнта для банку [Електронний ресурс] / нбу ім Вернадського, Електронне...
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconЗбереження бібліотечно-інформаційних ресурсів
Закон України "Про бібліотеки І бібліотечну справу" від 27. 01. 1995 р. №32/95-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconСписок наукових праць
Електронний ресурс] / М. М. Торган // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького....
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconМетодичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою
Педагогіка вищої школи /Укл д пед н., проф. Шевченко Г. П., к пед н., доц. Бєлих О. С., к пед н., доц. Зеленов Є. А. – Луганськ:...
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconМальцева О.І
Мальцева О.І. Проблеми сімейного та шкільного виховання у спадщині видатних українських письменників ХІХ століття [Електронний ресурс]...
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconНормативно–правова база
Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 7 червня 1996 року №23 6/96–вр [Електронний ресурс] / Верховна Рада...
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconРекомендована література
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року n 435-iv // Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 18, n 19-20, n 21-22,...
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconНормативно-правова база
Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання І валютного контролю від 19. 02. 1993 №15-93 [Електронний ресурс]...
Методичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу iconФедірко В. Теоретичні основи формування та розвитку клієнтської бази банку / В. Федірко // Економіка розвитку. – 2009. – № – С. 31–33
Федірко В. Методичні підходи до розрахунку прибутковості клієнта для банку [Електронний ресурс] / нбу ім Вернадського, Електронне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи