Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік icon

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік
Скачати 29.38 Kb.
НазваПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік
Дата20.09.2012
Розмір29.38 Kb.
ТипДокументи

Публікації викладачів кафедри практичної психології

за 2010 рік


Перелік


Підручники. Навчально-методичні посібники


  1. Таран О.П. Психологічна готовність дитини до школи: посібник / Таран О.П.– К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.Статті в наукових та науково-методичних виданнях


1. Дятленко Н.М. Вплив родинного виховання на розвиток ціннісного

самоставлення дошкільників / Н.М. Дятленко // Дошкільна освіта. – 2010. –

№2 (28). - С. 53-56.


2. Кайріс О.Д. Специфіка роботи психолога в дошкільних установах./ Кайріс

О.Д. // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць.

Частина І. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2010 р. – С. 168 - 170.


3. Лозова О.М. Міф як первинна метамова суспільної свідомості: огляд

проблематики / О.М. Лозова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. [редкол. : Огнев’юк В.О., Бех І.Д.,

Хоружа Л.Л.] – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2010.– № 13 (1). – С.18–21.


4. Маланьїна Т.М. Методологія тренінгу підвищення ефективності вчителів у

подоланні внутрішньоосбистісних конфліктів /Т.М.Маланьїна //

Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка і психологія: зб.наук. пр.

– К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2010

- Вип..2. - С.230-237


5. Подшивайлова Л. І. Обдарованість як індивідуальна та соціальна проблема / Л.І. Подшивайлова // Збірник наукових праць Інституту психології

ім. Г. С. Костюка АПН України „Актуальні проблеми психології”: у 12

томах [за ред. В. О. Моляко.] – Т. 12.– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,

2010. – – Вип. 10. – Ч. 1. - С. 134–141.


6. Подшивайлова Л. І. Психологічне забезпечення розвитку обдарованої

дитини (із практичного досвіду) / Л.І. Подшивайлова // Збірник наукових

праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України „Актуальні

проблеми психології”: у 12 томах [за ред. В. О. Моляко.] – Т. 12.–

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 10. – Ч. 1. - С. 317–322.


7. Циганчук Т. В. Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ / Т. В.

Циганчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 8. – С.

18–30.


8. Циганчук Т. В. Динаміка переживання стресу у студентів, які навчаються за різними системами навчання / Т. В. Циганчук // Практична психологія та

соціальна робота. – 2010. – № 10. – С. 25–32.


Матеріали та тези науково-практичних конференцій


1. Дятленко Н.М. Психолого-педагогічні умови ефективної взаємодії

викладача та студента / Н.М. Дятленко // Актуальні питання психологічного

забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах

[текст]: матеріали міжвузівської наук.-прак. конф. (Київ, 2010 р.) / К.:

^ КНУВС, 2010. – С.21-24


2. Лозова О.М. Психосемантичний зміст концепту «любов» у свідомості

юнацтва / О.М. Лозова // Психологія в суспільстві, що трансформується

[текст]: матеріали VI Харківських міжнародних психологічних читань,

присвячених пам'яті О.М. Лактіонова. – (Харків, квітень 2010 р.)./ Х. : ХНУ

імені В.Н. Каразіна, 2010.- С.257–259 .


3. Подшивайлова Л. І., Гончаренко М. О. Методологічні переваги

використання аксіоматичного підходу у психологічних дослідженнях

особистості / Л.І.Подшивайлова, М.О.Гончаренко // Статистичний та

інтелектуальний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-

2010) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-

конференції (8-19 лютого, 2010 р.) / Луганський державний медичний

університет. – Луганськ : Вид-во ЛугДМУ, 2010. – С. 97–98 (тези; у

співавт.).


^ Дисертації та автореферати на здобуття наукового ступеня наук


1. Тохтамиш О.М. Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого

шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги: дис. … канд. псих.

наук: 19.00.04 / Тохтамиш Олександр Михайлович. – К., 2010. – 214 c.


2. Тохтамиш О.М. Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого

шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги: автореферат дис. …

канд. псих. наук: 19.00.04 / Тохтамиш Олександр Михайлович. – К.:

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2010. – 16 с.

Схожі:

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік
Лозова О. М. Методологія психосемантичних досліджень етносу : монографія / Лозова О. М. – К. Видавничий Дім «Слово», 2011.– 176 с....
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconПублікації доцента кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Бирки М. Ф. за 2010 рік
Бирка М. Ф. Психолого-педагогічні умови забезпечення неперервної освіти викладачів у професійно-технічних навчальних закладах //...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconПублікації викладача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Караванової Т. П. за 2010 рік
Караванова Т. П. Успішний вчитель – запорука успішної сучасної педагогіки // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. №6. с. 32-34
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconПублікації викладача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Рудої Г. В. за 2010 рік
Руда Г. В. Деякі аспекти взаємодії психолога І педагога в психологічній теорії та практиці // Мат. Всеукр наук практ конф. «Демократизація...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік icon3. Публікації кафедри політекономії за 2010 рік
Результати ндр кафедри у 2010 році висвітлено у 63 наукових працях, у тому числі
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік icon3. Публікації кафедри політекономії за 2010 рік
Результати ндр кафедри у 2010 році висвітлено у 63 наукових працях, у тому числі
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconРозклад навчальних занять для викладачів кафедри Соціальної та практичної психології 100

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconПублікації викладача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Ведмеденко Д. В. за 2010 рік
Білянін Г.І., Ведмеденко Д. В. Використання творчої спадщини В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому закладі // Вища освіта України...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік iconПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : монографія / Н.І. Пов’якель. – [2 вид., випр. І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи