Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік icon

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік
Скачати 33.73 Kb.
НазваПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік
Дата20.09.2012
Розмір33.73 Kb.
ТипДокументи


Публікації викладачів кафедри практичної психології

за 2011 рік


Перелік


Монографії

  1. Лозова О.М. Методологія психосемантичних досліджень етносу : монографія / Лозова О.М. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011.– 176 с. –7,5 д.а.


Підручники. Навчально-методичні посібники


1. Лозова О.М. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови : навчально-

методичний посібник / Лозова О.М.; Київськ. Ун-т Бориса Грінченка, 2011. –

108 с. – 6,8 д.а. (Гриф МОН України (лист № 1/11-635 від 29 вересня 2010 р.)


^ Статті в наукових та науково-методичних виданнях


1. Кайріс О.Д. Шляхи удосконалення системи професійної підготовки студентів - майбутніх психологів. / Кайріс О.Д. // Освіта регіону. Політологія.

Психологія. Комунікації : Український науковий журнал / [головн. ред.

В.М.Бебик]. – К : ун-т Україна, 2011– К : ун-т Україна, 2011. – № 2. – С. 429-

434. – 0,8 д.а.


2. Лозова О.М. Етнічний гештальт-контекст як спосіб світосприймання етносу / Лозова О.М. // Актуальні проблеми психології : Етнічна психологія.

Історична психологія. Психолінгвістика / За ред. С.Д. Максименка, М.-Л.

Чепи.– К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Т.13, Ч.4.–

С.215-222. – 0,5 д.а.


3. Лозова О.М. Специфіка становлення образу професії у студентів

(порівняльний аспект) / Лозова О.М. // Актуальні проблеми психології :

Проблеми психології творчості : Збірник наук. праць / За ред. В.О. Моляко.–

Т. 12. – Вип. 13. – К. : Вид-во «Фенікс», 2011. – С.278-284. – 0,5 д.а.


4. Маланьїна Т.М. Особливості психологічного захисту вчителів при подоланні внутрішньоособистісних конфліктів / Т.М.Маланьїна // Проблеми сучасної психології : Зб. наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – 2011. – Випуск 12. – С. 643-652 – 0,5 д.а.


5. Терещенко М.В. Образ сім'ї як структурний компонент картини світу

дошкільника / М.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології: Збірник

наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К:

Видавництво «Фенікс», 2011. – Т. XII. Психологія творчості. – Випуск 13. –

С. 399-407. – 0,4 д.а.


6. Терещенко М. В. Розвиток гендерних уявлень дошкільника в умовах

основних інститутів соціалізації / М.В. Терещенко // Неперервна професійна

освіта : теорія і практика [Науково-методичний журнал]. – 2011. – Випуск 1.

– С. 74-78. –0,1 д.а.


7. Циганчук Т. В. Динаміка суб’єктивних переживань у студентів ВНЗ в

стресових ситуаціях / Т. В. Циганчук // Практична психологія та соціальна

робота – К., 2011. – № 1 – С. 50–60. – 0,4 д.а.


Статті у електронних виданнях

1. Тохтамиш О.М. Психосемантичне відображення поняття "Болонський

процес" у його оцінці викладачами та студентами. Порівняльний аналіз /

О.М. Тохтамиш // Болонський процес в українській освіті: здобутки і

перспективи : матеріали ХІV щорічної Фулбрайтівської конференції на тему

(Київ, 30 вересня – 1 жовтня 2011 р.). – Режим доступу до статті :

http://fulbright.org.ua/conference/tohtamysh.doc


Матеріали та тези науково-практичних конференцій

1. Гафіатуліна А.В. Психосемантичні особливості регіональних ментальностей України / А.В. Гафіатуліна // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та аспірантів (Київ, 20 квітня 2011 р). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 227-230. – 0,1 д.а.


2. Лозова О.М. Психосемантические аспекты константности этнического

сознания некоренного народа / Лозова О.М. // Психология сознания:

современное состояние и перспективы : материалы II всероссийской научной

конференции. 29 сентября – 1 октября 2011 г., Самара. – Самара : ПГСГА,

2011. – С.432-436. – 0,1 д.а.


3. Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості: акмеологічний

підхід(стаття) / Лозова О.М.// [«Акмеологія – наука ХХІ століття»] :

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 лютого

2011 / заг. ред. В.О. Огнев’юк – К. : Київський університет імені Бориса

Грінченка, 2011.– С. 110-113. – 0,1 д.а.


4. Терещенко М.В. Образ сім'ї як аспект картини світу людини // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.(20 квітня 2011) / МОН України, ГУОМ КМДА. Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка та ін. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 264-267 – 0,1 д.а.

Дисертації та автореферати на здобуття наукового ступеня наук


1. Циганчук Т.В. Динаміка переживання стресів студентами Вищих навчальних закладів: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Циганчук Тетяна

Володимирівна. – К., 2011 - 274 с. – 12 д.а.


2. Циганчук Т.В. Динаміка переживання стресів студентами Вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Циганчук Тетяна Володимирівна. – К., 2011 - 20 с. – 1 д.а.

Схожі:

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2010 рік
Таран О. П. Психологічна готовність дитини до школи: посібник / Таран О. П.– К. Шк світ, 2010. – 128 с
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconІнформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік
Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 12 осіб. В тому числі на повну ставку І більше працюють 10 осіб. Серед них викладачів...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconРозклад навчальних занять для викладачів кафедри Соціальної та практичної психології 100

Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : монографія / Н.І. Пов’якель. – [2 вид., випр. І...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconПублікації доцента кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Бирки М. Ф. за 2010 рік
Бирка М. Ф. Психолого-педагогічні умови забезпечення неперервної освіти викладачів у професійно-технічних навчальних закладах //...
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconПлан роботи методологічного семінару викладачів І аспірантів кафедри психології філософського факультету на 2011 -2012 н р
Роботи методологічного семінару викладачів І аспірантів кафедри психології філософського факультету на 2011 -2012 н р
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconО. В. Брюховецька, Т. В. Чаусова
Положення затверджене рішенням кафедри загальної та практичної психології від «11» травня 2011 р
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconО. В. Брюховецька, Т. В. Чаусова
Положення затверджене рішенням кафедри загальної та практичної психології від «11» травня 2011 р
Публікації викладачів кафедри практичної психології за 2011 рік iconПублікації викладача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Караванової Т. П. за 2010 рік
Караванова Т. П. Успішний вчитель – запорука успішної сучасної педагогіки // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. №6. с. 32-34
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи