Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с icon

Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Скачати 177.23 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Дата20.09.2012
Розмір177.23 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Публікації викладачів кафедри

анатомії, вікової фізіології і гігієни


 1. Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ, 2004.- 33 с.

 2. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Вікова фізіологія і шкільна гігієна: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ, 2004.- 53 с.

 3. Омери И.Д., Колодочка Л.А.Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina) на растениях дендропарка «Александрия» // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2004 (2005) – Т. ХII, вып. 1-2. – С. 174-180.

 4. Полковенко О.В. Особенности резорбции костной ткани остеокластами при микрогравитации и гипокинезии// Материалы симпозиума "Биология опорно-двигательного аппарата", 2004.С. 199-202.

 5. Rodionova N.V., Oganov V.S., Polkovenko O.V. The ways of resorption of mineralized bone matrix under hypokinesia and microgravity. Online publication, 35th COSPAR scientific assembly, Paris, France, 2004. Electronic issue of abstracts.

 6. Rodionova N.V., Oganov V.S., Polkovenko O.V. Interactions of cells in zones of bone resorption under microgravity and hypokinesia //J. of Gravit. Physiol., 2004, 11(2). P. 147-151.

 7. Маруненко І.М., Сіверс З.Ф., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Савицький А.М. Розмноження та індивідуальний розвиток. Матеріали до теми, 9-11 клас //Хімія.Біологія. – 2005. - №14. – С. 1-21.

 8. Неведомська Є.О. Методика формування поняття "клітина" в учнів 6 класу. // Біологія і хімія в школі. - 2004. - №3. - С. 16-20.

 9. Неведомська Є.О. 100 запитань вікторини “Флора рідного краю”. // Біологія і хімія в школі. - 2005 - №2. - С. 38-40.

 10. Неведомська Є.О. Екологічна освіта: зміст і структура // Екологічна освіта та виховання в навчальних закладах м. Києва / Уклад.: В.М. Герасименко, С.В. Буряк, Л.І. Ткачук. – Вип. 9. – К.: РВЦ КПДЮ, 2004. – С.38-40.

 11. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. // Безпека життєдіяльності. – 2005. - №1. - С. 59-60.

 12. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Тема 2. Фізіологія опорно-рухової системи. // Безпека життєдіяльності. – 2005. - №3. - С. 63-65.

 13. Неведомская Е.А. Роль учебников и пособий по биологии для учащихся 6-9 классов в процессе формирования биологических понятий // Проблемы модернизации школьных учебников биологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 1-3 февраля 2005 г. – М.: МГОУ, 2005. – С. 184-186.

 14. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Анатомія людини: Посібник з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. - 34 с.

 15. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Основи природознавства: Посібник для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. - 60 с.

 16. ^ Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Основи анатомії, фізіології та медичних знань. Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – Київ: КМПУ, 2005. – 62 с.

 17. ^ Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Біологія людини з основами генетики: Посібник для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. - 65 с.

 18. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики: Посібник для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. - 81 с.

 19. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Проблема формування біологічних понять у педагогічній теорії і практиці // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. № 4 / Редкол.: І.Д.Бех, Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – 151-158 с.

 20. ^ Омери И.Д., Колодочка Л.А. Непреднамеренное расселение полезных видов клещей с растениями-интродуцентами и его роль в обогащении аборигенной фауны // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матер. V Міжнар. наук. конф. молодих дослідників, присвяч. 70-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (Київ, 7-10 червня 2005 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 122-123.

 21. Колодочка Л.А., Омери И.Д. Некоторые данные о видовом составе клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) парков Центральной Лесостепи Украины // Загальна і прикладна ентомологія в Україні: Тез. доп. наук. ентомол. конф., присвяч. пам’яті чл.-кор. НАН України, д-ра біол. наук, проф. В.Г. Доліна (Львів, 15-19 серпня 2005 р.). – Львів: Б.в., 2005. – С. 113-114.

 22. Омері І.Д., Колодочка Л.О. Розподіл хижих кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах Національного дендрологічного парку «Софіївка» // Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття: Матер. конф. молодих учених-ботаніків (Умань, 6-9 вересня 2005 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 98-99.

 23. Тимчик О.В., Шапіро А.В., Василенко О.Г. Чутливість до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих на опортуністичні інфекції // Мікробіол. журн. - 2005. - т. 67. - № 5. - С. 64 - 69.

 24. Тимчик О.В., Мацелюх Б.П. Токсичність полікетидного антибіотика ландоміцину Е на моделях лабораторних тварин // Наук. вісник Ужгород.ун-ту, серія. біол. - 2005. - №15. - С. 68 - 70.

 25. Тимчик О.В., Мацелюх Б.П., Лаврінчук В.Я. Чутливість Streptomyces globisporus 3-1 - високоактивного продуцента ландоміцину Е до власного та інших полікетидних антибіотиків // Мікробіол. журн. - 2005. – т. 66, № 2. - С. 69 - 73.

 26. Тимчик О.В., Поліщук Л. В., Мацелюх Б.П., Лаврінчук В.Я. Морфологічні фізіологічні та культуральні ознаки мутантів Streptomyces globisporus 1912 // Наук. вісник Ужгород. ун-ту, серія. біол. - 2005. - №16. - С. 68 - 70.

 27. Тимчик О.В. Чутливість штаму Streptomyces globisporus 3-1 до власного та інших антибіотиків. // ІІІ (X) з’їзд Товариства мікробіологів України. - збірник тез. - Одеса. - 2005. - С. 340.

 28. Лаврінчук В.Я, Мацелюх Б.П., Тимчик О.В. Високочутливі до ультрафіолету мутанти Streptomyces globisporus 1912 і їх класифікація за допомогою метилметансульфонату, азотистої кислоти та перекису водню // ІІІ (X) з’їзд Товариства мікробіологів України. - збірник тез. - Одеса. - 2005. - С. 323.

 29. Полковенко О.В. Динаміка утворення остеокластів при модельованій гіпокінезії за даними радіоавтографії з 3Н-тімідіном// Український морфологічний альманах, 2005, 3(1), С.92-93.

 30. Маруненко І.М., Бобрицька В.І., Неведомська Є.О. Основи зоології безхребетних: Навчальний посібник. – Полтава: ТОВ “Поліграфічний центр “Скайтек”, 2006. – 176 с.

 31. Маруненко І.М., Бобрицька В.І., Неведомська Є.О. Основи медичних знань і охорони здоров’я: Навч.-метод. посіб. для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл. – 2-е вид., зі змінами та доп. – Київ: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 62 с.

 32. Маруненко І.М., Бобрицька В.І., Неведомська Є.О., Сіверс З.Ф. Основи дефектології: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. - К.: КМПУ, 2006. – 120 с.

 33. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Основи генетики людини: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – 136 с.

 34. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: Навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. - 35с.

 35. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006.- 45 с.

 36. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 9-го класу. – 2-е вид., зі змінами та доп. – К.: Фенікс, 2006. – 128 с.

 37. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навчальний посібник для учнів 11-го класу. – К.: Фенікс, 2006. – 136 с.

 38. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навчальний посібник для учнів 10-го класу. – К.: Фенікс, 2006. – 136 с.

 39. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навчальний посібник для учнів 8-го класу. – 2-е вид., зі змінами та доп. – К.: Фенікс, 2006. – 136 с.

 40. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навчальний посібник для учнів 7-го класу. – 2-е вид., зі змінами та доп. – К.: Фенікс, 2006. – 176 с.

 41. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Основи зоології: Навчально-методичний посібник. – Полтава: ТОВ “Поліграфічний центр “Скайтек”, 2006. – 112 с.

 42. Неведомська Є.О. Готуємось до зовнішнього тестування // Біологія і хімія в школі. - 2006 - №1. – С. 28-35.

 43. Неведомська Є.О. Програма навчального курсу “Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна за вимогами кредитно-модульної системи” // Основи здоров’я та фізична культура. - 2006. - №2. - С. 4-7.

 44. Неведомська Є.О. Програма навчального курсу “Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна за вимогами кредитно-модульної системи” // Основи здоров’я та фізична культура. - 2006. - №3. - С. 6-8.

 45. Неведомська Є.О., Чаксте В.А. Вплив пива на організм людини // Життя проти СНІДу. - 2006. - №3. - С. 9-16.

 46. Неведомська Є.О. Загальна характеристика класу Земноводні, або Амфібії (7 клас) // Біологія і хімія в школі. - 2006. - №3. - С.26-29.

 47. Неведомська Є.О. Краще попередити хворобу (про лептоспіроз у запитаннях і відповідях) // Основи здоров'я і фізична культура. - 2006. - № 6. - С.19-20.

 48. Неведомська Є.О., Маслій Н.В. Питна вода для людства. Проблема чистої води на Україні // Життя проти СНІДу. - 2006. - № 6. - С.9-16.

 49. Неведомська Є.О. Експрес-аналіз особистого здоров’я // Основи здоров'я і фізична культура. - 2006. - № 9. - С.10-13.

 50. Неведомська Є.О. Міжпредметні зв’язки біології та фізики у розділі “Зоологія”// Біологія і хімія в школі. - 2006. - №5. - С.21-26.

 51. Колодочка Л.А., Омери И.Д. Феномен расселения хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) с растениями-интродуцентами и его роль в обогащении аборигенной фауны // Вестник зоологии. – 2006.– 40, № 2. – С. 171-174.

 52. Колодочка Л. А., Омери И. Д. хищные клещи семейства Phytoseiidae (Acari, Parasitiformes) парковых сообществ Центральной Лесостепи Украины // Вестник зоологии. – 2006. – 40, № 5. – С. 463-467.

 53. Ільєнко О.О., Омері І.Д. Біологічні аспекти створення та відновлення паркових насаджень // Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні: Матер. наук. конф. (Сімферополь, 23-26 травня 2006 р.) – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2006. – С. 40-42.

 54. Омери И.Д. видовой состав хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) – естественных врагов вредителей растений в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины // Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках: Матер. міжнар. наук. конф. (Донецьк, 5-7 вересня 2006 р.). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 365-367.

 55. Омери И.Д., Колодочка Л.А. К изучению биоразнообразия клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) на растениях дендропарка «Тростянец» // старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: матер. міжнар. наук. конф., присвяч. 210-річчю «Софіївки» (Умань, 25-28 вересня 2006 р.). – Київ: Академперіодика, 2006. – С. 362-363.

 56. Омери И.Д., Самойлова Т.П. К изучению клещей семейства Phytoseiidae на растениях ботанического сада им. акад. А.В. Фомина киевского национального университета имени Тараса Шевченко // Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування: Матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Кривий Ріг, 12 жовтня 2006 р.). – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – С. 89-92.

 57. Мацелюх Б.П., Тимчик О.В., Мацелюх А.Б. Вплив умов вирощування Streptomyces globisporus 3-1 на продукування ландоміцину Е // Мікробіол. журн. - 2006. - т. 69. - № 4. - С. 37 - 44.

 58. Тимчик О.В., Мацелюх Б.П. Полікетидні антибіотики // Наук. вісник Ужгород.ун-ту, серія. біол. - 2006. - - №17. - С. 69 - 72.

 59. Лаврінчук В.Я, Мацелюх, Б.П, Тимчик О.В. Деякі властивості надчутливого до ультрафіолету мутанта Streptomyces globisporus 1912 // Мікробіол. журн. – 2006. – т.66, - №4.- С. 28 – 31.

 60. Тимчик О.В. Чутливість штаму Streptomyces globisporus 1912 до власного та інших антибіотиків. // Міжнародна науково - практична конференція Шевченківська весна-2006. збірник тез. - Київ. - 2006. - С. 45-46.

 61. Полковенко О.В., Нестеренко О.Н., Исламова М.А.. Развитие и функциональная активность остеобластов и остеокластов при моделированной гипокинезии// Космическая биология и авиакосмическая медицина. ХІІІ конференция. Материалы конференции. 2006. с. 246-247.

 62. Кобеньок Г.В. Веселий мурашник. Посібник з екологічного виховання для дітей шкільного віку. – Wetlands International Black Sea Programme, Kiev, - 2007.

 63. Неведомська Є.О. Методика стоматоскопічного дослідження власного тіла // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - № 1. - С.14-16.

 64. Неведомська Є.О. Міжнародна школа “Меридіан” у палітрі української освіти // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - № 2. - С.18-19.

 65. Неведомська Є.О. Методика визначення рівня особистого здоров’я // Біологія і хімія в школі. - 2007. - №1. - С.9-12.

 66. Неведомська Є.О. Формула здоров’я // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - № 5. - С.14-16.

 67. Неведомська Є.О. Що треба знати кожному про ВІЛ/СНІД // Педагогічні умови формування здорового способу життя в учнівській молоді. - Шкільний світ, 2007. - №24. - С.12-18.

 68. Неведомська Є.О., Горяна Л.Г. Як боротися з наркоманією серед підлітків (методичні рекомендації для педагогів) // Педагогічні умови формування здорового способу життя в учнівській молоді. - Шкільний світ, 2007. - №24. - С.18-27.

 69. Неведомська Є.О. Комп'ютерні технології під час навчання біології // Біологія і хімія в школі. - 2007. - №4. - С.10-14.

 70. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Антропологія: Практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 30 с.

 71. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Фізіологія людини: Посібник із лабораторних і самостійних робіт для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 40 с.

 72. ^ Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 35 с.

 73. Маруненко І.М., Сіверс З.Ф, Бобрицька В.І., Неведомська Є.О. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: Навч.-метод. посіб. для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 122 с.

 74. Бобрицька В.І., Маруненко І.М., Неведомська Є.О. Вікова фізіологія і валеологія: навч.-метод. посіб. для студ. небіол. спец. вищих пед. навч. закл. – Полтава: Поліграфічний центр “Скайтек”, 2007. – 52 с.

 75. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Анатомія людини: Посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт для студентів небіологічних спеціальностей вищих пед. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 34 с.

 76. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Основи природознавства: Посіб. для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих пед. навч. закл. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 60 с.

 77. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Сіверс З.Ф. Основи анатомії, фізіології та медичних знань. Навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 81 с.

 78. ^ Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Біологія людини з основами генетики: Посіб. для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 55 с.

 79. Бобрицька В.І., Маруненко І.М., Неведомська Є.О. Основи медичних знань і охорони здоров’я. Навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 46 с.

 80. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна: Навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007.- 45 с.

 81. ^ Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики: Посіб. для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 80 с.

 82. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Фізіологія людини: Посіб. із лабораторних і самостійних робіт для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 40 с.

 83. ^ Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: Навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. - 35с.

 84. Маруненко І.М. Фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності та народження здорової дитини // Основи здоров'я і фіз. культ. - 2007. - №2. - С.12-14.

 85. Маруненко І.М. Науково-дослідницька робота студентів в умовах кредитно-модульної системи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. – Херсон: Айлант. – 2007. Випуск 10. – С. 201-203.

 86. Маруненко І.М. Активізація науково-дослідницької роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи // Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О.В. Караман та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 162-163 с.

 87. ^ Шевчук Г.І. (Волковська Г.І.), Маруненко І.М. Ефективність фенугрека під час розвитку експериментальних моделей виразки шлунка // «Теорія і практика сучасного природознавства». Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – С. 93-96.

 88. Колодочка Л. А., Омери И. Д. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Каневского заповедника // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 1. – С. 35-46.

 89. Омери И.Д. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Кременецкого ботанического сада // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 15-17.– С. 103-105.

 90. Акимов И.А., Колодочка Л.А., Жовнерчук О.В., Омери И.Д., Самойлова Т.П. Видовой состав и экологические характеристики клещей надсемейства Tetranychoidea (Аcariformes, Trombidiformes) и семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов Киева (Украина) // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 6. – С. 521-534.

 91. Колодочка Л.А., Омери И.Д. Возникновение изолированной популяции хищных клещей вида Typhlodromus beglarovi Kuznetsov (Parasitiformes, Phytoseiidae) как пример неосознанной трансзональной интродукции // Тез. докл. междунар. науч. конф. «Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем» (Ростов-на-Дону, 5-8 июня 2007 г.). – Ростов-на-Дону: Б.и., 2007. – С. 164-165.

 92. Омері І.Д. Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) як фактор сталого функціонування трасформованого фітоценозу Кременецького ботанічного саду // Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.). – Кременець-Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2007. – С. 177-178.

 93. Омери И.Д. Видовое разнообразие растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Каневского заповедника как компонента экологической сети Украины // Тез. доп. VII з’їзду Укр. ентомол. тов-ва. (Ніжин, 14-18 серпня 2007 р.). – Ніжин: Б.в., 2007. – С. 100.

 94. Колодочка Л.А., Омери И.Д. Обогащение видового разнообразия клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) локальных ценозов за счет видов-интродуцентов // Матер. IV Междунар. науч. конф. «Биоразнообразие и роль животных в экосистемах» (Днепропетровск, 9-12 октября 2007 г.). – Днепропетровск: Из-во ДНУ, 2007. – С. 202-203.

 95. Омери И.Д. Клещи-фитосейиды (Parasitiformes, Phytoseiidae) как неотъемлимый компонент ценоза государственного дендропарка «Александрия» НАН Украины // Там же. – Днепропетровск: Из-во ДНУ, 2007. – С. 208-209.

 96. Омери И.Д. Растениеобитающие клещ семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Phytoseiidae) в ботаническом саду Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина // Матер. ІІ міжнар. конф. молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 19-21 листопада 2007 р.). – Харків: Планета-Принт, 2007. – С. 253-254.

 97. Лабораторний практикум з генетики мікроорганізмів: Метод./ Уклад. О.В. Тимчик.- К.: Університет «Україна», 2007.-43с. ISBN 966-388-126-7, УДК 575(076.5) ББК 28.04 я 7

 98. Лабораторний практикум з цитології мікроорганізмів: Метод./ Уклад. О.В. Тимчик.- К.: Університет «Україна», 2007.-33с. ISBN 976-398-128-7, УДК 575(076.6) ББК 29.04 я 8

 99. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / Мойсак О.Д. – 4-те вид., виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 616 с.: іл., портр.Бібліогр.: с.612 (22 назви) та в підрядк. прим. - ISBN 966-8458-18-4.

 100. Маруненко І.М. Експресія обличчя та емоційні реакції: психофізіологічний аналіз поведінки людей у соціумі / І.М. Маруненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: Університет, 2008. - № 9. – С. 129-133. - Бібліогр.: с.133.

 101. Маруненко І.М. Біологія людини з основами генетики: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. -100 с.: іл. табл. - Бібліогр.: с. 97 (17 назв) та в підрядк. прим.

 102. Маруненко І.М. Вікова фізіологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Маруненко І.М., Неведомська Є.О. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008.- 48 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 46 (17 назв) та в підрядк. прим.

 103. Маруненко І.М. Валеологічна складова у змісті освіти середньої вищої школи. / І.М. Маруненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: Університет, 2008. - № 10, ч.1. – С. 36-39. - Бібліогр.: с.39.

 104. Маруненко І.М. Вплив факторів довкілля на здоров’я людини / І.М. Маруненко // Навколишнє середовище і здоров’я людини: міжн. наук.-практич. конф., 18-20 листопада 2008 р.: збірка матеріалів / Ірина Маруненко. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008 – 23-25 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 105. Маруненко І.М. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку і процеси мовлення / І.М. Маруненко, Г.І. Волковська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: Університет, 2008. - № 9. – С. 134-137. - Бібліогр.: с.137.

 106. Неведомська Є.О. Анатомія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 34 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 32 (17 назв) та в підрядк. прим.

 107. ^ Неведомська Є.О. Фізіологія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М.,– 4-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 40 с.:іл., табл. – Бібліогр.: с. 39 (17 назв) та в підрядк. прим.

 108. Неведомська Є.О. Антропологія: практикум [для студ. вищ пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 32 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 29 (14 назв) та в підрядк. прим.

 109. ^ Неведомська Є.О. Основи природознавства: [посіб. для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - 60 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 58 (19 назв) та в підрядк. прим.

 110. Неведомська Є.О. Методика антропометричного дослідження / Є.О.Неведомська // Біологія і хімія в школі. - 2008. - №3. - С. 14 - 16. – Бібліогр.: с.16.

 111. Неведомська Є.О. Навчальні експерименти під час вивчення будови і функцій клітини / Є.О. Неведомська // Наукові записки. - Випуск 77. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 2008. - Частина 2. - С.301 - 306. - Бібліогр.: с.306.

 112. Неведомська Є.О. Аналіз індивідуального харчування та відповідність його нормам / Є.О. Неведомська // Біологія і хімія в школі. - 2008. - №4. - С. 32-35. - Бібліогр.: с.35.

 113. Неведомська Є.О. Правильна постава у ваших руках / Є.О. Неведомська // Життя проти СНІДу. - 2008. - №11 - 12. - С.10 - 12. - Бібліогр.: с.12.

 114. Неведомська Є.О. Роль рухової активності у збереженні здоров'я / Є.О. Неведомська // Основи здоров'я та фізична культура. - 2008. - №11 - 12. - С.17 - 20. - Бібліогр.: с.20.

 115. Неведомська Є.О. Комп’ютерна технологія навчання біології: переваги, недоліки, перспективи / Є.О. Неведомська // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: міжнар. конф. , присвяч. 20-річчю біол.. факультету ЗНУ, 29 березня - 1 квітня 2008 р.: збірка матеріалів / ЗНУ, біологіч. факультет. - Запоріжжя. - С.613 - 616. – Бібліогр. в кінці ст.

 116. Неведомська Є.О. ІНДЗ з курсу "Основи природознавства" в контексті вимог Болонської угоди / Є.О. Неведомська // Проектування освітніх середовищ як методична проблема: всеукр. наук.-практич. конф., 16-19 вересня 2008 р.: збірка матеріалів / Євгенія Неведомська. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. - С.54 - 56.: табл.Бібліогр. в кінці ст.

 117. Неведомська Є.О. Київ у вирі автомобільного транспорту / Є.О.Неведомська // Навколишнє середовище і здоров’я людини: міжн. наук.-практич. конф., 18-20 листопада 2008 р.: збірка матеріалів / Євгенія Неведомська. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008 – С. 132-134. – Бібліогр. в кінці ст.

 118. Колодочка Л.А., ^ Омери И.Д. Последствия непреднамеренной интродукции хищных клещей-фитосейид (Acarina: Parasitiformes, Phytoseiidae) с растениями // Матер. III Всеросс. науч. конф. «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (Пущино, 27 января-1 февраля 2008 г.). – Йошкар-Ола; Пущино, 2008. – С. 158-160.

 119. Omeri I.D. Predatory mites of the Family Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina) as regulators of quantity of plant pests in botanical gardens of Kyiv (Ukraine) // Abstr. XXXVIII Ann. Meet. Europ. Soc. New Methods Agricult. Res. (Kraków, August 27-31, 2008). – Kraków, 2008. – P. 289.

 120. Омери И.Д., Самойлова Т.П. Краснокутский дендропарк как резерват видового разнообразия хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) – природных врагов вредителей растений // Матер. ІІІ міжнар. наук. конф. «Відновлення порушених екосистем» (Донецьк, 7-9 жовтня 2008 р.). — Донецьк, 2008. — С. 404-406.

 121. Колодочка Л.А., Омери И.Д. Описание самца и переописание самки Anthoseius victorovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) // Вестник зоологии. — 2008. — 42, № 4. — С. 355-358.

 122. Луканін О.С., Тимчик О.В. Мікробіологічна оцінка деревини дуба різних регіонів України // Агроеколог. журн. – 2008. – №3.- С. 157 – 160.

 123. Кобеньок Г.В., Закорко О.П., Марушевський Г.Б. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій. – Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. – 200 c.

 124. ^ Кобеньок Г.В. Формування природоохоронних мотивацій: деякі проблеми і шляхи їх вирішення / Г.В. Кобеньок // Навколишнє середовище і здоров’я людини: міжн. наук.-практич. конф., 18-20 листопада 2008 р.: збірка матеріалів / Георгій Кобеньок. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008 – 248-251 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 125. ^ Волковська Г.І. Основи екологічної освіти і виховання студентів / Г.І.Волковська // Навколишнє середовище і здоров’я людини: міжн. наук.-практич. конф., 18-20 листопада 2008 р.: збірка матеріалів / Ганна Волковська. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008 – 236-237 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 126. ^ Маруненко І.М. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку / І.М. Маруненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - № 11 (спецвип., ч. 1). – С. 178-182. - Бібліогр.: с.182.

 127. Маруненко І.М. Фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності і народження здорової дитини / І.М. Маруненко // VІ міжнар. наук. конф. "Фальцфейнівські читання", 21 - 23 травня 2009 р. : збірка матеріалів // Ірина Маруненко. - Херсон: Херсонський державний університет, 2009. - С. 125 - 130. – Бібліогр. в кінці ст.

 128. Маруненко І.М. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку / І.М. Маруненко // Практична психологія та соціальна робота: Зб. наук. пр. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - № 6. – С. 78-80. - Бібліогр.: с.80.

 129. Неведомська Є.О. Профілактика пивного алкоголізму серед школярів у роботі соціальних педагогів / Є.О. Неведомська, І.П. Клапоушенко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - № 11 (спецвип., ч. 1). – С. 189-194.- Бібліогр.: с.194.

 130. Неведомська Є.О. Ваші краса і здоров'я у ваших руках / Є.О. Неведомська // Біологія і хімія в школі. - 2009. - №2. - С. 21 - 23. .- Бібліогр.: с.23.

 131. Неведомська Є.О. Дослідження ставлення студентської молоді до вживання пива / Є.О. Неведомська, І.П. Клапоушенко // Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді: ІІІ Всеукр. наук.-практич. конф., 15 - 16 травня 2009 р.: збірка матеріалів / Євгенія Неведомська, Іван Клапоушенко. - Миколаїв: Інститут фізичної культури та спорту, 2009. - С. 132 - 135. – Бібліогр. в кінці ст.

 132. Неведомська Є.О. Сирецький дендрологічний парк - центр інтродукції рослин в м. Києві / Є.О. Неведомська // VІ міжнар. наук. конф. "Фальцфейнівські читання", 21 - 23 травня 2009 р. : збірка матеріалів / Євгенія Неведомська - Херсон: Херсонський державний університет, 2009. - С. 152 - 156. – Бібліогр. в кінці ст.

 133. Omeri I.D. phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) on the plants in dendrological park «Trostyanets». // Vestnuk zoologii. – 2009. – 43, № 3. – P. 245-252.

 134. Омери И.Д., Самойлова Т.П. ботанические сады и дендропарки города киева – резерваты видового разнообразия клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) // Вестник Мордовского ун-та. Сер. Биол. науки. – 2009. – № 1. – С. 87-88.

 135. Omeri I.D. Species diversity of plant-inhabiting phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in botanical garden of Karasin National university of Kharkov (Ukraine) // Abstr. XXXIX Ann. Meet. Europ. Soc. New Methods Agricult. Res. (Brno, August 25-29, 2009). – Brno, 2009. – P. 93.

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчальний посібник для студентів механічних спеціальностей технічне нормування в ремонтному виробництві
Методичний посібник призначено для надання допомоги студентам вищих навчальних закладів машинобудівних спеціальностей при виконанні...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчальний посібник для студентів спеціальностей 090214, 090214 Харків 2009 удк 621. 873
...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Копильчук, Г. П. Біохімія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г. П. Копильчук,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи