Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року icon

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Скачати 415.85 Kb.
НазваНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Сторінка1/3
Дата20.09.2012
Розмір415.85 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Нові надходження

навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів

Інституту психології та соціальної педагогіки

за грудень 2010 – лютий 2011 року


3. Соціальна політика

А 64

3

Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д.В. Ляпін. О.В. Літвінов, Л.Г. Хоменко. - Львів: ЗУКЦ, 2008. - 148 с.

Ієн Посібник для слухача з курсу «Аналіз регуляторного впливу» с складовою частиною відповідного тренінгового курсу, який розроблено спеціально для підвищення кваліфікації державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Посібник містить матеріали по курсу «Аналіз регуляторного впливу» і в окремих модулях розглядає мі складові аналізу регуляторного впливу та підготовки відповідних документів та процедур, які раїні вимагаються національним законодавством. Перший модуль присвячено питанням ідеології державного регулювання господарської діяльності, принципам, то забезпечують ефективність регулювання та її суспільну легітимність.

1228 (ІПСП)


^ 4. Соціальне партнерство

Г 56

4

Гнидюк Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу : навчальний посібник / За заг. ред. В. Ю. Стрельцова – К., 2010. - 192 с.

У посібнику представлено пріоритетні сфери надання фінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства, процедури планування та розподілу коштів Інструменту європейського сусідства і партнерства, розглянуто можливість участі у програмах допомоги працівників органів державної влади різних рівнів, а також інших організацій, які, відповідно до законодавства Європейського Союзу, будуть прийнятними учасниками програм допомоги Співтовариств.

1230 (ІПСП)


^ 8. Менеджмент соціальної роботи

Б 40

8

Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч.посіб. / О.В.Безпалько. – К., 2010. – 128 с.

У посібнику розглядаються питання понятійного апарату та процесу соціального проектування. У додатках подано різноманітні матеріали на допомогу студентам.

1192 (ІПСП)


^ 10. Сім’я як об’єкт соціальної роботи

Г65

10

Гончаров В. Л. Батько — особлива посада : роль батька в становленні осо­бистості / Гончаров В. — К.: Пік. світ, 2010. —128 с.

Книжка Володимира Гончарова «Батько—особлива посада» — це спро­ба відвертої розмови про роль батька в родині, особливості підготовки хлоп­чиків та юнаків до сімейного життя, виховання дітей у неповних сім'ях та пра­вила поведінки дорослих при розлученні батьків.

1204 (ІПСП)

Д63

10

Докторович М. О. Неповна сім'я : Особливості робота соціального педагога / Ма­рина Докторович. — К.: Шк. світ, 2010. — 128 с.

Марина Докторович у книжці «Неповна сім'я. Особливості роботи со­ціального педагога» розглядає важливу проблему сьогодення: вплив струк­турної деформації сім'ї на формування соціальної компетентності дитини. Зі сторінок видання читач дізнається про специфіку неповної сім'ї, особливості соціалізації дітей із таких сімей, знайде матеріали для роботи з дітьми та бать­ками з неповних сімей.

1203 (ІПСП)


^ 12. Соціальний захист дитинства

С 76

12

Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини. – К., 2010. – 230 с.

1209 (ІПСП)

С 76

12

Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 р. / М-во України в справах сім’ї, молоді та спорту, Держ.департамент з усиновлення та захисту прав дітей, Держ.ін-т розвитку сім’ї та молоді / А.Г.Зінченко, Т.Ф.Алєксєєнко, С.Ю.Аксьонова та ін.. – К.: Бланк-Прес, 2010. – 152 с.

1210 (ІПСП)

П 29

12

Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах: соціально- педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : видавець О. Зень, 2010. – 368 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади забезпечення прав дітей; окреслено концептуальні основи соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Україні; охарактеризовано загальну технологію цього процесу на діяльнісно-професійному рівні; проаналізовано зміст, теоретико-методичне підґрунтя та досвід здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї; розкрито особливості соціально-педагогічно «о забезпечення прав дітей вразливих груп; описано специфіку підготовки фахівців до такої діяльності.

1215 (ІПСП)

Г 65

12

Гончаров В. С душой и серцем... – Луганск, 2010. – 326 с.

В книге собраны статьи, выступления и інтерв’ю В.Л. Гончарова. В них описаны формы и методы работы с подростками, педагогами, родителями.

1227 (ІПСП)


^ 12.1. Діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського піклування

12.1

Гезалов А. Соленое детство – К., 2010. – 180 с.

б/н (ІПСП)


18.1 Гендер

Г 34

18.1

Харченко С.Я., Харченко Л.Г., Гришак С.М., Болотська О.А. Гендерна соціалізація сучасної жіночої молоді : монографія. / С. Я. Харченко, Л. Г. Харченко, С. М. Гришак, О. А. Болотська ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». - Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. -318 с.

У монографії розглядаються проблеми тендерної соціалізації жіночої молоді в контексті соціально-педагогічної діяльності, здійснюваної соціальними педагогами та соціальними працівниками. Авторами висловлюються теоретичні основи та практичні аспекти проектування та реалізації соціально-педагогічних умов тендерної соціалізації жіночої молоді. Розглянуто з дидактичних позицій процес професіональної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї тендерної рівності.

1224 (ІПСП)


^ 19. Девіантна поведінка

19

Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища: Монографія. - Черкаси: ЧП Чабаненко Ю.А., 2009. - 358 с.

У монографії представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи із школярами на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах соціокультурного середовища. Розкриті сутність та причини девіантної поведінки дітей і підлітків у сучасних умовах. Визначено сутність важковиховуваності як основної передумови відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення - стан здоров'я неповнолітніх, правопорушення, дитяча бездоглядність та насильство щодо дітей. Окреслено шляхи профілактики девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Розкриті форми і методи здоров'язберігаючого навчання і виховання, попередження і подолання насильства щодо неповнолітніх. Вказано на важливість взаємодії школи, сім'ї та правоохоронних органів.

1198 (ІПСП)

О – 65

19

Оржеховська В.М., Федорченко Т.Є. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх. Навчальний посібник. - Черкаси. - Вид. Чабаненко Ю., 2008. - 376 с.

У навчальному посібнику представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи з учнями на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах нової соціокультурної реальності. Розкриті сутність та причини девіантної поведінки дітей і підлітків у сучасних умовах. Визначено сутність важковиховуваності як основної передумови відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення - стан здоров'я неповнолітніх, дитяча бездоглядність та насильство щодо дітей. Окреслено шляхи профілактики девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Розкриті форми і методи здоров'язберігаючого навчання і виховання, попередження і подолання насильства щодо неповнолітніх. Вказано на важливість взаємодії школи і правоохоронних органів.

1199 (ІПСП)


19.2.3 Тютюнопаління

19.2.3

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS): звіт за результатами дослідження Україна 2010 – К., 2010. – 160 с.

б/н (ІПСП)

19.2.3

Брошура: Мамо, не кури, я задихаюсь!

б/н (ІПСП)

19.2.3

Брошура: «Як продають смерть...»

б/н (ІПСП)

19.2.3

Брошура: «Маніфест проти куріння»

б/н (ІПСП)


^ 19.2.4. Суїцидальна поведінка

Р 49

19.2.4

Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. — К.: Шк. світ, 2009. —128 с.

Робота присвячена методичним питанням виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Викладено сучасні наукові дані щодо проблеми запобігання самогубств в учнівської молоді. Висвітлено соціально-психо- логічні, індивідуально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи, принципи, методи і прийоми психо- діагностичноїта психопрофілактичної роботи з потенційними суїцидентами, практичний досвід роботи в цьому напрямку автора з учнями, що забезпечує збереження найціннішого, що є у молодої людини — її життя.

1205 (ІПСП)


19.2.6 Правопорушення

В-42

19.2.6

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. 1-4 (15)/2010 – К.: Український центр „Порозуміння”, 2010. – 96 с.

б/н (ІПСП)

19.2.6

Побудова безпечної громади: попередження правопорушень серед дітей та молоді: дорожна карта – БО «Український центр Порозуміння», 2010. – 22 с.

б/н (ІПСП)

С 69

19.2.6

Гірник А.М., Горова А.О., Дума Л.П. та ін. Соціальна робота і програми відновного правосуддя: теорія і практика. Посібник для викладачів. – К., 2009. – 188 с.

Посібник має на меті надати викладачам курсу методичні матеріали для роботи із слухачами, а саме – окреслити коло основних теоретичних питань у сфері взаємодії соціальної роботи й відновного правосуддя, запропонувати вправи й техніки для практичного опанування навичок застосування відновних практик.

1211 (ІПСП)

С 69

19.2.6

Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. Роль прокуратури у відновному правосудді. Матеріали конференції, 4-5 грудня 2007 р. – К., 2007. – 108 с.

б/н (ІПСП)

С83

19.2.6

Головатий В., Горова А., Коваль Р., Синюшко М., Семчишин О., Шидловська Л. Стратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи та громади заради суспіль­ної безпеки. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. — 224 с.

Посібник присвячено висвітленню відновних практик, їх застосуванню у громадах для розв'язання конфліктів, вирішення проблем та формування безпечного середовища. У виданні докладно описані основні аспекти забезпечення життєздатності відновних практик у громадах шляхом створення та функціонування Центру відновних практик. Зокрема, описано організаційну структуру Центру та систему його партнерських стосунків з муніципальними органами влади, правовою системою та іншими соціальними агенціями громади. Значну увагу також приділено питанням фінансової стабільності відновних практик у громаді та інформаційної взаємодії. Матеріали посібника укладено з використанням досвіду діяльності Центрів відновного правосуддя в громадах України.

1201 (ІПСП)

Л 86

19.2.6

Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко. — К.: Шк. світ, 2010. — 128 с.

У посібнику представлено бачення автора проблеми дитячої злочинності, причин формування девіантної і делінквентної поведінки, організацію взає­модії фахівців із дітьми, які опинилися у контакті/конфлікті із законом.

На розгляд фахівців по роботі з девіантними і делінквентними дітьми представлено інноваційний практичний інструментарій щодо забезпечення їх психолого-педагогічного супроводу в процесі перевиховання, ресоціалізації та реінтеграції в мікросередовище, суспільство.

б/н (ІПСП)

Д 74

19.2.6

Дрижак B.B. Пенітенціарна педагогіка: навчальний посібник / Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань. - Чернігів, 2009. - 270 с.

У навчальному посібнику викладено зміст курсу "Пенітенціарна педагогіка". Навчальний посібник розкриває сутність основних категорій пенітенціарної педагогіки, включає матеріали пов'язані з історичними етапами її розвитку, обґрунтовує засоби виправлення та ресоціалізації засуджених, принципи та закономірності педагогічного процесу в установах кримінально-виконавчої служби , форми та напрями соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Адресований курсантам та слухачам Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань як єдиного базового навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України, студентам юридичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які вивчають дану дисципліну, фахівцям, які цікавляться питаннями виправлення та ресоціапізацієї засуджених.

б/н (ІПСП)

19.2.6

Чебоненко С.О., Дрижак В.В., Новак В.І. Понітенціарна педагогіка та соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. - Чернігів, 2006. - 124 с.

Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі передбачає діяльність персоналу установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети покарання - виправлення і ресоціалізації засуджених.

В навчальному посібнику розглянуто порядок організації та проведення заходів спрямованих на моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання із застосуванням індивідуальних, групових і масових форм впливу на засуджених до позбавлення волі на основі психолого-педагогічних принципів і методів соціально-виховної роботи.

б/н (ІПСП)

Р 36

19.2.6

Иво Эртсен, Роберт Маккєй, Криста Пеликан, Джолиен Виллемсенс, Мартин Райт Реконструкция связей в сообществе - медиация и восстано­вительное правосудие в Европе. - Пер. с англ. - К.: Издатель Захаренко В.А., 2008. - 184 с.

Руководство Реконструкция связей в сообществе - излагает основные черты восстановитель­ного правосудия, включая различные модели и результаты исследований, и предлагает руко­водящие принципы для создания таких программ, а также определяет возможные проблемы и то, как их можно преодолеть. Руководство рассчитано на широкий круг читателей и несет в себе необходимую информацию, как для тех, кто планирует внедрять восстановительное пра­восудие, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, так и для тех, кто интересуется вопросами права, теорией и практикой альтернативных способов разрешения конфликтов и споров, вопросами прав человека и пр. Для стран, в которых восстановительное правосудие уже получило свое развитие, оно предлагает возможность провести обзор практики в свете опыта и результатов исследований в других государствах.

1229 (ІПСП)

П 61

19.2.6

Безпальча Р. Ф. Форми та методи допомоги жінкам в ув’язнені та після виходу з місць позбавлення волі. – К., 2005. – 100 с.

Цей посібник створено та видано в рамках проекту «Шляхи до реформування пенітенціарної системи та захисту прав ув’язнених жінок» за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження».

б/н (ІПСП)


^ 19.2.7 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ХПСШ

З – 46

19.2.6

Здоровый бюджет. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ-сервисных организаций. – К., 2009. – 188 с.

1226 (ІПСП)


19.2.8 Насильство

19.2.8

Нормативно-правова база щодо попередження насильства в сім’ї. Виявлення жертв насильства та осіб, які його вчиняють – К., 2010. – 60 с.

1231 (ІПСП)


^ 19.3 Здоровий спосіб життя

19.3

Материалы международного форума «Здоровый образ жизни – основы гармонично развитого поколения» - Ташкент, 2010. – 381 с.

1191 (ІПСП)

Л 72

19.3

Лозинський В. С. Учіться бути здоровими. – 2-ге вид., доп. Та перероб. – К: Київський міський Центр здоров'я, 2004. – 160 с.

У книзі розглянуто результати досліджень провідних фа­хівців із иемедикаментозних методів оздоровлення. Викорис­товуючи подані дані про рухову активність, раціональне харчу­вання, загартовування, психофізіобіоенергетичну саморегуляцію можна відновити втрачене здоров'я, зберегти молодість, красу, силу, досягти активного довголіття, позбутися багатьох хвороб і чинників ризику.

б/н (ІПСП)

М 75

19.3

МОЛОДЬ за здоровий спосіб життя; щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України, Каб. Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім'ї та молоді; [редкол.: Н. Ф. Романова (голова) та ін.].- К.: СПД Крячун Ю. В., 2010,- 156 с.

Доповідь розроблена на виконання Декларації Верховної Ради України від 15.12.1992 № 2859- XII «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» та відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки

1219 (ІПСП)


^ 22. Корекційна освіта (за нозологіями)

К 90

22

Кульбіда С.В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчальній нечуючих: монографія / С.В.Кульбіда. – К.: ТОВ «Поліпом», 2010. – 503 с.

У монографії представлено ґенезу становлення та розвитку жестової мови як феномену у контексті соціокультурного підходу; наведено результати однієї з перших у сучасній сурдопедагогіці спроб визначення теоретико-методологічних і методичних засад її функціонування; окреслено шляхи подальшого вивчення мови жестів як навчальної дисципліни, засобу комунікації та навчання.

1213 (ІПСП)

Р 69

22

Романчук О. Розлади спектру аутизму в запитаннях та відповідях. — Львів: Колесо, 2010. — 168 с.

Ця книжка про розлади спектру аутизму (РСА) – одні з найпоширеніших розладів психологічного розвитку у дітей. У зрозумілій та доступній формі вона дає відповіді на основні питання – з якими стикаються батьки та фахівці – стосовно причин, виявів, діагностики та допомоги дітям з РСА. Ве­лику увагу приділено в ній аналізові сучасних знань щодо нейробіології та нейропсихології розладів спектру аутизму – адже тільки розуміючи особливості цих дітей, розуміючи чому вони так поводяться, ми можемо у належний спосіб спілкуватися з ними, допомагати їм у розвитку. Детально висвітлені питання діагностики та терапії РСА – зокрема ролі батьків у допомозі дитині в роз­витку, стратегії подолання основних проблем у сфері спілкування, соціальних стосунків та поведінки; программу підходи в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книжка спростовує поширені міфи про ці, одні з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує цілісну модель допомоги дітям із РСА та їхнім сім’ям, яка базується на сучасних наукових знаннях та да­них доказової медицини. Подано цю модель з огляду на можливість її інтеграції в українську суспільну реальність Книжка віддзеркалює також практичний досвід роботи програми Раннього Втручання для дітей з розладами спектру аутизму навчально-реабілітаційного центру «Джерело» (Львів).

1216 (ІПСП)

Т 19

22

Тарасун В.В., Гаврилова Н.С. Особливості навчання математики молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський B.C., 2007. – 268 с.

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх досліджень у галузі спеціальної психології і педагогіки висвітлено загальні механізми оволодіння дітьми поняттям числа, формування у них рахунку і обчислювальних навичок, особливості, розв’язування арифметичних задач. Охарактеризовано можливі типи труднощів засвоєння молодшими школярами з порушеннями мовленнєвого розвитку (ПМР знань з математики та причини їх виникнення. Представлено можливі шляхи подолання труднощів у процесі опанування дітьми з ПМР математичним матеріалом. Висвітлено характерні особливості організації навчання математики дітей з ПМР на уроках інформаційно-корекційного, розвивально-узагальнюючого і регуляційно-контролюючого типів. Запропоновано практичний матеріал: перспективний план для навчання дітей з ПМР математики у підготовчому, першому, другому, третьому і четвертому класах, зразки уроків, приклади корекційних і розвивальних завдань, які можна використовувати на уроках математики, методику діагностики стану засвоєння знань з математики, корекційні завдання для роботи на індивідуальних заняттях і на уроках з математики.

1198 (ІПСП)

Р 25

22

Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей – М. : ВЛАДОС, 2006 – 176 с.

Книга посвящена актуальной проблеме коррекционной педагогики – интеграции детей с ограниченными возможностями в общество здоровых детей. Прослеживаются пути развития идеи интегрированного обучения и воспитания в историческом масштабе: представлены как отечественные, так и зарубежные разработки в сфере реабилитации развития и интеграции. В основной части показаны виды, методы, способы организации подобной работы на примере Мюнхенского детского центра (Германия), где впервые на практике была осуществлена идея совместного обучения и воспитания детей с различными образовательными возможностями. В этой концепции, автором которой является выдающийся немецкий педиатр и педагог Т. Хелльбрюгге, большое внимание уделяется работе с родителями. В качестве педагогической базы выступает педагогика М. Монтессори.

б/н (ІПСП)

І - 44

22

Ілляшенко Т. Д., Рождественська М. В. Допоможіть дитині розвиватися. – К., 2008. – 96 с.

В книзі, написаній у науково-популярній формі, розповідається про зміст та методи педагогічної роботи з дітьми, які з різних причин відстають у загальному психічному розвитку.

1232 (ІПСП)

Е 45

22

Екжанова Е. А. Основы интегрированого обучения : пособие для вузов / Е. А. Екжанова, Е. В. Резникова. – М. : Дрофа, 2008. – 286 с.

В пособии рассматриваються теоретические и практические аспекты социально-образовательной интеграции детей с ограничеными возможностями здоровя в среду нормально развивающихся сверстников.

б/н (ІПСП)

  1   2   3

Схожі:

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2011 – лютий 2012 року
Социальный заказ как инструмент социальной политики. Мн.: Представительство оон/проон в Республике Беларусь, 2009. 64 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. Центр учбової літератури, 2008. – 336 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року
Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч посіб. К.: Кара­вела, 2012. 328 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року
Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері: Навчальний посібник /...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
«соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи