Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік icon

Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
НазваЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
Дата21.09.2012
Розмір58.8 Kb.
ТипЗвіт


Звіт про діяльність

навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів

Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік


Навчально-методичний центр соціально-психологічних тренінгів (далі НМЦ) є структурним підрозділом Інституту, який створено з метою навчально-методичного забезпечення реалізації державної політики у соціальній сфері, сприяння вдосконаленню фахової підготовки студентів напряму підготовки 0101 – педагогічна освіта: спеціальностей «соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою реалізації різних видів практик.

За 2010- 2011 навчальний рік до НМЦ звернулося 1.430 користувачів, із них: 844 студенти та 240 викладачів Інституту психології та соціальної педагогіки, 346 студентів та викладачів інших навчальних закладів України, соціальних працівників, соціальних педагогів, аспірантів та представників партнерських і недержавних організацій;

До книжкового фонду навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів за 2010-2011 навчальний рік надійшло близько 520 найменувань нових надходжень із педагогіки, соціальної педагогіки, психології, спеціальної педагогіки, логопедії тощо. За даний період поповнено каталог авторефератів (близько 350 найменувань), поновлено та поповнено електронний каталог книг за напрямком соціально-педагогічної діяльності; поновлено та поповнено каталог дисертацій, де знаходиться близько 60 дисертацій російських та вітчизняних вчених (з них 36 в електронному варіанті);

Оновлено та поповнено сайт центру;

За ініціативністю ресурсного центру відбулося налагодження партнерських зв’язків Інституту з громадськими та недержавними організаціями України та проведені презентації та тренінгові заняття із запрошенням представників для студентів ІПСП: НО соціальна служба «Віфанія», ВГЦ «Волонтер», ВГО «Сорек» та інші;

НМЦ проявив активну участь у поповненні бібліотечного фонду бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка більше ніж 300 примірниками соціально-педагогічного напрямку;

16 вересня 2010 року було проведено презентацію та робочу зустріч з представниками делегацій з Узбекистану щодо діяльності навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту.

22 вересня 2010 року ресурсний центр відвідав консультант міжнародної організації “Brot für die Welt” (Німеччина) Крістофер Зельбах, якому було презентовано роботу навчально-методичного центру.

За участю завідувача НМЦ Троценко Н.Є., 29 вересня та 22 жовтня 2010 року, було проведено 2 семінари для співробітників інформаційно-ресурсних центрів ЦСССМ м. Києва та надано індивідуальні та групові консультації.

29 вересня 2010 року в Будинку вчителя було проведено свято до Дня Віри, Надії та Любові. В рамках події відбулося нагородження лауреатів премії «За прагнення до милосердя», що започаткована Українською Асоціацією соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи, за сприяння клубу «Співуча родина». У заході взяла участь Троценко Н.Є., Цюман Т.П., Журавель Т.В., Петрочко Ж.В., Зимовець Н.В., Сорокіна О.А.

7-8, 11-12, 14-15, 26-29 жовтня, 4-5 листопада 2010 року Троценко Н. Є. проводила семінари-тренінги на тему «Особливості здійснення профілактики залучення підлітків до торгівлі людьми за допомогою інтерактивних методів навчання» для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників ЗОНЗ міст України.

18 листопада 2011 року Мельніченко Т. В. взяла участь у виставці «Освіта і кар’єра - День студента» (м. Київ, Український дім), де Київський університет імені Бориса Грінченка бере участь в щорічній Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2011».

18 листопада 2010 року Троценко Н. Є. взяла участь у конференції у Домі вчителя з актуальних проблем соціальної педагогіки.

9 грудня 2011 року в річницю Дня народження Бориса Грінченка та святкування Дня Університету Васюра Н.О. та Мельніченко Т.В. пропонували всіх охочим продивитися фільм про Інститут та публікацій викладачів за 2010 рік, отримати відповіді на всі питання та отримати інформаційні буклети.

9 лютого 2011 року співробітники центру провели ознайомчу лекцію для старшокласників декількох шкіл Солом’янського району, в якій вони дізнались про особливості підготовки до навчальних занять, написань рефератів та кваліфікаційних робіт.

17 лютого 2011 року Троценко Н. Є. взяла участь у ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття», організована КУ імені Бориса Грінченка.

22-25 березня та 4-7 квітня 2001 року Троценко Н. Є. взяла активну участь у проведенні семінару-тренінгу на тему «Особливості проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» в денних центрах громадських організацій м. Києва» для спеціалістів денних центрів перебування дітей та притулків для неповнолітніх.

6 квітня 2011 року в Інституті психології та соцальної педагогіки відбулася зустріч з викладачами Maryville University (штат Міссурі США). Гості знайомилися з діяльності навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту.

7 квітня 2011 року Мельніченко Т. В. взяла участь у виставці «Освіта і кар’єра» (м.Київ, Український дім), де Київський університет імені Бориса Грінченка бере участь в щорічній Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2011».

Співробітники НМЦ соціально-психологічних тренінгів активно займаються науковою діяльністю.

Троценко Н.Є., завідувач центру, за 2010-2011 н.р.:

Наукові праці:

 1. Троценко Н. Є. Професійне самовдосконалення особистості соціального працівника як психолого-педагогічна проблема / Н. Є. Троценко // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практич. конф. (Київ, 20–21 травня 2010 р.) / за ред. : Б. В. Новікова, Л. М. Димитрова. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 95–96.

 2. Троценко Н. Є. Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників / Н. Є. Троценко // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка / [відп. ред. І. О. Волянюк]. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ, 2010. – Вип. 1 (13). – Сер. Педагогічні науки. – С. 470–478.

 3. Троценко Н. Є. Організація діяльності ресурсних центрів для соціальних працівників/соціальних педагогів / Н. Є. Троценко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 3. – С. 101–108.

 4. Троценко Н. Є. Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників / Н. Є. Троценко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2010. – № 1/2. – С. 49–63.

 5. Троценко Н. Е. Методическое сопровождение профилактической работы социальных педагогов общеобразовательных учреждений / Н. Е. Троценко // Материалы международного форума «Здоровый образ жизни – основа гармонічно развитого поколения» (Ташкент, 29–30 ноября 2010 г.). – Ташкент : [б. и.], 2010. – С. 308–311.

 6. Троценко Н. Є. Психолого-педагічні характеристики процесу професійного самовдосконалення / Н. Є. Троценко // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. / [гол. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ, 2010. – Вип. 183. – Сер. Педагогічні науки. – С. 93–97.

 7. Професія. Кар’єра. Успіх : метод. посіб. / авт.-упоряд.: Т. Л. Лях, Ю. М. Малієнко, Н. Є. Троценко та ін. ; за заг. ред. Т. П. Цюман. – К. : Основа-Принт, 2010. – С. 86–112.

 8. Дві статті знаходяться у друці.

Участь у конференціях за темою дисертаційного дослідження:

1) “Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності” (Ніжин, 2010 р.);

2) “Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ ст.: соціалізація та соціальна адаптація особистості” (Київ, 2010 р.);

3) “Соціальна робота і сучасність: теорія та практика” (Київ, 2010 р.);

4) “Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії” (Київ, 2011 р.).

5) “Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів у третьому тисячолітті” (Запоріжжя, 2011 р.).

Мельніченко Т. В., методист центру, за 2010-2011 н.р.:

 1. вступила до аспірантури Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та працює над вивченням проблеми формування фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами;

Наукові праці:

 1. Мельніченко Т.В. Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з ТПМ знань з української мови // Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2011. – с.106-109;

 2. Мельніченко Т.В. Вступ до спеціальності: логопедія : навч.-метод. посіб. / Т. В. Мельніченко – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011

Участь у конференціях за темою дисертаційного дослідження:

 1. «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (Київ, 2011)

 2. «Спеціальна освіта в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2011)Завідувач навчально-методичного центру

соціально-психологічних тренінгів Троценко Н.Є.Схожі:

Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін. О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. Львів: зукц, 2008. 148 с
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року
Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері: Навчальний посібник /...
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року
Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч посіб. К.: Кара­вела, 2012. 328 с
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2011 – лютий 2012 року
Социальный заказ как инструмент социальной политики. Мн.: Представительство оон/проон в Республике Беларусь, 2009. 64 с
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. Центр учбової літератури, 2008. – 336 с
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconҐенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка має 135-річну історію, до якої сучасні викладачі та студенти вписують нові звитяжні...
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconБібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Вайнола Р. Х.;...
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
Ергономіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 33 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи