Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки icon

Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
НазваРеферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Сторінка1/7
Дата12.09.2012
Розмір1.03 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7

Реферативна база наукових праць

професорсько-викладацького складу

Інституту психології і соціальної педагогіки


Розділ ІІІ. Наукові статті у фахових збірниках і журналах


 1. Акимов И.А. Видовой состав и экологические характеристики клещей надсемейства Tetranychoidea (Аcariformes, Trombidiformes) и семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов Киева (Украина) / И.А.Акимов, Л.А.Колодочка, О.В.Жовнерчук, И.Д.Омери, Т.П.Самойлова // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 6. – С. 521-534. Бібліогр.: с. 534

Анотація. В двух ботанических садах г. Киева на 190 видах растений обнаружено 16 видов тетраниховых клещей 7 родов и 26 видов 10 родов хищных клещей-фитосейид. Для характеристики видовых комплексов клещей использованы индекс доминирования, индекс встречаемости и индекс относительной биотопической приуроченности. Различия в микроклимате территорий, видовом разнообразии и объеме выборок исследованных растений, в степени рекреационной нагрузки и воздействия урбанизованной среды (запыленность растений, загрязненность почвы и воздуха) являются причинами зафиксированных отличий акарокомплексов двух ботсадов.


 1. Безпалько О.В. Діяльність практиків соціальної сфери м. Києва у сфері профілактики та подолання жорстокого поводження з дітьми / О. В. Безпалько // Наукові записки : зб. наук. ст. / [редкол.: Вашуленко М., Вихрущ А., Вознюк Л. та ін.]. – К. : Тернопільський національний педагогічний університет, 2008. – № 4. – С. 146–150.

Анотація. У статті розглядаються проблеми жорстокого поводження з дітьми в сучасних умовах і практична робота щодо її подолання. Проаналізована діяльність шкільних психологів і спеціалістів соціальних служб стосовно вирішення цієї проблеми, розроблені відповідні рекомендації.


 1. Безпалько О.В. Напрями та функції професійної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Безпалько // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. ст. (спецвипуск) : у 2-х ч. / [редкол.: Бех І. Д., Огнев¢юк В. О., Кононко О. Л. та ін.]. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – № 11. – Частина 1. Педагогіка. Психологія. – С. 7-11. – ISBN 978-966-7548-60-5

Анотація. У статті проаналізовано етапи становлення професії «соціальний педагог» у закладах освіти України, охарактеризовані функції та напрями діяльності соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах в сучасних соціокультурних умовах.


 1. Безпалько О.В. Особливості соціалізації підлітків у сучасних соціокультурних умовах / О. В. Безпалько // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. ст. / [редкол.: Бех І. Д., Огнев¢юк В. О., Кононко О. Л. та ін.]. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. – № 9.– С. 106–108. – ISBN 978-966-7548-53-7

Анотація. У статті розглядаються сучасні підходи до трактування соціалізації, три напрями соціалізаційної проблематики: соціально-філософський, соціально-психологічний, соціально-педагогічний, а також визначаються особливості та умови первинної соціалізації підлітків у вітчизняних соціокультурних умовах.


 1. Безпалько О.В. Особливості соціалізації студентської молоді у період сучасних суспільних трансформацій / О. В. Безпалько // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / [відп. за вип. В. В. Пасніченко]. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 449–450. Педагогіка та психологія. – С. 39–42.

Анотація. У статті визначені особливості та умови соціалізації студентської молоді у вітчизняних соціокультурних умовах.


 1. Безпалько О.В. Шляхи адаптації та інтеграції у громаду дітей з обмеженими функціональними можливостями / О. В. Безпалько // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки : зб. наук. ст. / [редкол.: Бех І. Д., Огнев¢юк В. О., Кононко О. Л. та ін.]. – К. : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 121.– С. 32–36.

Анотація. У статті охарактеризовані шляхи інтеграції дітей з обмеженими функціональними можливостями (інклюзивне навчання та соціально-педагогічна робота в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями) у житті місцевих громад, причини та проблеми, які перешкоджають цьому процесу.


 1. Буйницька О. Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів / О. Буйницька // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України ; [редкол.: І. Бех, В. Огнев’юк, О. Кононко]. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – № 11 (спецвип., ч.1). – С. 29–32. – ISBN 978-966-7548-60-5. – 0,32 д.а.

Анотація. У статті охарактеризовані нові інформаційно-комунікаційні технології та подано їх використання в процесі підготовки соціальних педагогів.


 1. Буйницька О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в шкільному курсі фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 4. – С. 24–29. – 0,57 д.а.

Анотація. В статті подано використання в шкільному курсі фізики нових інформаційних та педагогічних технологій. Особлива увага звертається на поєднання методу проектів з НІТ.


 1. Буйницька О. Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики / О. Буйницька // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. Серія педагогічна: зб. наук. пр. / Камянець-Подільський держ. ун-т. ; [редкол. : П. Атаманчук, В. Щирба, О. Бугайов та ін.]. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С.182–184. – 0,78 д.а.

Анотація. В статті розкрито використання методу проектів у поєднанні з новими інформаційними технологіями в позакласній роботі з фізики. Подані основні вимоги та критерії до портфоліо проектів


 1. Буйницька О. Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 2. – С. 41–44. – 0,4 д.а.

Анотація. Особлива увага звертається на використання різноманітних елементів цікавої фізики під час навчального процессу. Подано різновидність експериментів та їх доцільність з використанням елементів цікавості


 1. Буйницька О. Ігри на уроках фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – ­­­­­ № 6. – С. 24–31.

Анотація. В статті описано різні види ігрової діяльності, які можна використовувати на уроках фізики, з метою зацікавлення до вивчення предмету. Створено авторську класифікацію видів ігрової діяльності.


 1. Буйницька О. Навчально-методичне використання дидактичних засобів на основі мультимедійних технологій у позакласній роботі з фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 3. ­­­­­– С. 22–24.

Анотація. У статті описано використання дидактичних засобів в позакласній роботі з фізики, розроблених за допомогою інформаційних технологій. Подано їх навчально-методичне використання під час вивчення предмету.


 1. Буйницька О. Урок-дослідження «Світ електрики» (8 клас). / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 6. – С. 2–4. – 0,31 д.а.

Анотація. У статті подано розробку уроку-дослідження для 8 класу на тему «Світ електрики»


 1. Буйницька О. Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – ­­­­­№ 2. – С. 24–35.

Анотація. У статті особлива увага звертається на найважливіші засоби підвищення ефективності навчального процессу. Доводиться, що одним із таких засобів є цікавість та описується її роль та місце під час вивчення предмету.


 1. Васильєв О. Розвиток у учнів почуття гармонії змістом навчального предмету “Історія України.” / О.О.Васильєв // Національна освіта: провідні тенденції та перспективи (до 140-річчя від дня народження Б.Д.Грінченка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [ Редкол.: Н.М.Бібік та ін.] – К..: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, – 2004. – С. 39-42.

Анотація. В статті розглядаються зміст навчального предмету «Історія України», в контексті відповідності навчального матеріалу віковим особливостям учнів, що його вивчають. Визначаються методи і прийоми, що гармонізують процес засвоєння курсу та шляхи розвитку почуття гармонії в учнів змістом навчального предмету.


 1. Васильєв О. Використання тестів у навчальному процесі: роздуми на основі досвіду роботи / О.О. Васильєв, Л.Д. Васильєва // Історія України. – №29-32 (477-480). – серпень 2006. – С. 2-4.

Анотація. В статті розглядаються підходи до використання навчальних тестів в процесі викладання історії, аналізуються психологічні механізми відтворення інформації учнями за допомогою тестів. Пояснюються принципи відбору інформації та її організації у формі тестових завдань.


 1. Васильєв О. О. Організація соціально-психологічної підтримки учнів у середніх спеціалізованих навчальних /О.О. Васильєв // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України ; [редкол. : І. Бех та інш.]. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. - № 11 (спецвип., Ч. 2). – С. 124 – 127. – INSB 978-966-7548-60-5.

Анотація. В статті розглядаються підходи до організації соціально-психологічної підтримки учнів спеціалізованих середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Визначаються проблеми, що виникають в учнів процесі адаптації до навчання в спеціалізованих середніх навчальних закладах та висвітлюється система діяльності практичного психолога та соціального педагога по організації соціально-психологічної підтримки учнів


 1. Васильєв О.О. Визначення норм розвитку почуття гармонії у людини / О.О.// Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. [за ред. Максименка С.Д.] – К.: 2004. – т. VI, в. 6. – С.47-55.

Анотація. В статті розглядаються особливості прояву почуття гармонії на основі сприймання просторових пропорцій відповідно до еталонів «золотого перерізу». Визначаються особливості сприймання просторових пропорцій залежно від віку досліджуваних.


 1. Васильєв О.О. Гармонія як категорія психології. / О.О.Васильєв // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. №2. [Редкол.: Бех І.Д., Бєлкіна Е.В., Бібік Н.М. та ін.] – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка – 2004. – С. 17-29.

Анотація. В статті розглядається гармонія як категорія психології. Розкривається історія використання зазначеного поняття. З’ясовуються супутні поняття та контекст використання базового поняття.


 1. Васильєв О.О. Особливості сприймання просторових пропорцій людьми в різних психічних станах. / О.О. Васильєв // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. в 4-х томах, том 1.– С. 200-203. – ISBN 996-8774-29-9

Анотація. В статті аналізуються особливості сприймання просторових пропорцій людьми у звичайних ситуаціях та в напружених психоемоційних ситуаціях. Визначається, що сприймання та оцінка просторових пропорцій є стійкою суб’єктивною величиною і має особистісний характер


 1. Васильєв О.О. Сприймання просторових пропорцій, як основа світосприймання людини / О.О. Васильєв // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць [редкол. Бех І. Д., Сіверс З.Ф.] – К.: Університет, 2007. – №7. –– С. 14-17. – INSB 978-966-7548-53-7.

Анотація. В статті розглядається проблема сприймання просторових пропорцій в якості критерію адекватності сприймання людиною оточуючого світу. Визначаються критерії адекватності відповідно до пропорції «золотого перерізу», та з’ясовуються особливості сприймання просторових пропорцій залежно від віку суб’єкта та особистісного розвитку.


 1. Веретенко Т. Г. Інноваційні технології етнокультурного виховання старшокласників : зб. наук. праць. / Т. Г. Веретенко, М. О. Семенова // Наукові записки кафедри педагогіки харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Випуск ХІ.-Х.: Основа, 2004. – 232 c. – С.15-22. – ISBN 966-7983-03-X

Анотація. Розглядається проблема етнокультурного виховання школярів на основі вивчення, засвоєння, дослідження української традиційної народної культури і відтворення найкращих зразків народної творчості. Розроблена та експериментально апробована технологія виховання школярів засобами фольклористично-етнографічної діяльності.


 1. Веретенко Т. Г. Роль мікросередовища у ефективній підготовці юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька / Т.Г. Веретенко, Н.І. Гусак // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Серія 16. – Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Ред. кол. Мороз О.Г., Гузій Н.В., та інші. – Вип.1(11).- К.: НПУ, 2004. – С. 237-243.- 0,22 авт.арк.

Анотація. У статті підкреслюється, що сучасні традиційні інститути соціалізації юнацтва ( школа, сім’я, молодіжні угрупування, служби сприяння сім’ї та молоді) внаслідок їх конкурентних відносин і нерівних фінансових, комунікативних, організаційних умов діють неузгоджено між собою, а тому у нашій дослідно-експериментальній роботі була зроблена спроба скоординувати та активізувати діяльність усіх цих іститутів соціалізації у справі підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька.


 1. Веретенко Т. Г. Соціальне партнерство студентської громади / Т. Г. Веретенко, Л. О. Шеїна / Вісник Запорізького національного університету, 2007. – № 1. – С. 40-46.

Анотація. Розглядаються вектори соціального партнерства студентської громади такі.як місто, державні інститути, церква, громадські організації тощо. Матерал розглядається синхронно і діахронно.


 1. Веретенко Т.Г. Адаптація сучасного студента до умов університетської кредитно-модульної системи навчання : зб. наук. праць / Т. Г. Веретенко // Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ. – Вип.XV. – 2006. – С.31-40. – ISBN 966-7983-03-X

Анотація. Стаття присвячена проблемам адаптації студентів до нових умов навчання у вищих навчальних закладах України. Обґрунтована необхідність втілення новітніх технологій навчання в умовах кредитно-модульної системи, які вимагають активізації самостійної роботи студентів, що забезпечить урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, знизить нервову напругу, аврали, стреси у навчанні.


 1. Веретенко Т.Г. З досвіду підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька/ Т. Г. Веретенко, Н. І. Гусак // Соціалізація особистості : зб. наук. праць. / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. – Том XXII. – К. : Логос, 2004. – С. 222-233.

Анотація. На основі аналізу досвіду роботи зі старшокласниками щодо підготовки їх до виконання ролі чоловіка та батька у статті розкрито основні шляхи роботи з юнаками, показано найбільш ефективні методи роботи зі старшокласниками.


 1. Веретенко Т.Г. Збереження здоров'я студентів та активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. / Т. Г. Веретенко // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя / За заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – № 1. – 192 с. : С. 173-176.

Анотація. Стаття присвячена розкриттю взаємозв’язку здоров’я студентів та їх навчально-пізнавальної діяльності, умов та факторів активізації навчальної діяльності та способу життя студентів, визначенню шляхів захисту студентів від стресів та психологічних травм в процесі навчання.


 1. Веретенко Т.Г. Збереження здоров'я студентів та активізації їх навчально-пізнавальної діяльності / Т. Г. Веретенко // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя / За заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя. 2008. - № 1. – 192 с. : С. 173-176.

Анотація. У статті наголошується що розвиток пізнавальної активності студента залежить від його емоційного стану і в значній мірі обумовлюється наявністю емоційно піднесеної атмосфери у взаєминах учасників навчально-виховного процесу.


 1. Веретенко Т.Г. Методика підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька / Т. Г. Веретенко, Н. І. Гусак // Діти-батьки-сім’я : Випуск 2. – К. : Наук. світ, 2004. – С. 24-33.

Анотація. У статті розкрита методика роботи зі старшокласниками щодо їх підготовки до сімейного життя та виконання сімейних функцій, показано можливості предметів шкільного курсу, які можуть бути використані у процесі підготовки майбутніх чоловіків та батьків.


 1. Веретенко Т.Г. Мовленнєва комунікація викладача як складова його професійної компетентності / Т. Г. Веретенко / : зб. наук. праць. – Випуск ІV. – Університет Палацькего в Оломоуці. – Оломоуц (Чехія), 2008. – С. 233- 237 – ISBN 978-80-244-2022-6

Анотація. Стаття присвячена важливій складовій професійної компетентності викладача – мовленнєвій комунікації, що сприяє активізації навчальної діяльності студентів. Розкрито рівні мовленнєвої комунікації, що сприяють успішній взаємодії викладача та студентів в навчально-виховному процесі у вищій школі.


 1. Веретенко Т.Г. Організація навчально - пізнавальної діяльності студентів в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць / Т. Г. Веретенко, Т. Ф. Желтухіна // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків : Стиль – Іздат, 2005. – С. 46-53.

Анотація. Метою даної статті є визначення основних напрямків, пріоритетів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які б забезпечили високий рівень їх фахової підготовки та конкурентноспроможність на ринку праці.


 1. Веретенко Т.Г. Особливості спілкування викладачів та студентів у контексті Болонського процесу / Т. Г. Веретенко // ВІСНИК Чернігівського державного педагогічного університету / серія „ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”. – Випуск 50. – м. Чернігів, 2008. – С. 42-45 ( 0,4 д.а.)

Анотація. Стаття присвячена особливостям взаємодії викладачів і студентів у полікультурних студентських групах, виділено завдання виховної роботи викладачів ВНЗ: подолання стереотипного ставлення до студентів – представників різних етнічних груп, формування навичок спілкування з ними.


 1. Веретенко Т.Г. Особливості спілкування викладачів та студентів у контексті Болонського процесу / Т. Г. Веретенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Серія: Педагогічні науки. – Вип. 50. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 253 с. : С.42-46

Анотація. Стаття присвячена особливостям взаємодії викладачів і студентів у полікультурних студентських групах, виділено завдання виховної роботи викладачів ВНЗ: подолання стереотипного ставлення до студентів – представників різних етнічних груп, формування навичок спілкування з ними.


 1. Веретенко Т.Г. Підготовка студентів - майбутніх вчителів до професійної діяльності : зб. наук. праць / Т. Г. Веретенко // Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ. – Вип. XII, 2004 – 32-38c. – ISBN 966-7983-03-X

Анотація. В даній статті розглядаєься питання організації професійної підготовки студентів - майбутніх вчителів. робиться акцент на таких технологіях підготовки, що сприяють самостійності та активності студентів в процесі їх навчання у вузі. підкреслюється роль кафедри педагогіки у здійсненні психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів.


 1. Веретенко Т.Г. Практична компонента професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах/ Т. Г. Веретенко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. пр.. / Редкол. Бех І.Д., Огнев”юк В.О., Кононко О.Л. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 42-44
 1. Веретенко Т.Г. Роль сучасного батька у підготовці юнаків до усвідомленого батьківства / Т. Г. Веретенко / Діти–батьки–сім’я. – Випуск 5. – К. : Наук. світ, 2006. – С. 4-11

Анотація. У статті відзначається, що чоловічий вплив на підготовку старшокласників до усвідомленого батьківства є багатогранним та визначальним, який забезпечить виконання у майбутньому юними чоловіками батьківських функцій.


 1. Веретенко Т.Г. Роль толерантних відносин студентів у підвищенні ефективності їх навчально-пізнавальної діяльності / Т. Г. Веретенко / Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. праць. – Випуск XVI. – Х. : Видавництво „Основа ” ХНУ, 2006. 280 с. – С. 41-52. – ISBN 966-7983-03-X

Анотація. Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів, обгрунтуванню необхідності формування толерантних відносин в процесі організації їх професійної підготовки. Показано методи та способи формування толерантних відносин та їх вплив на активність студентів в процесі навчання у вищій школі.


 1. Веретенко Т.Г. Толерантність викладача як умова успішної взаємодії зі студентами / Т. Г. Веретенко // Науковий вісник Чернівецького університету Вип. 363. – Чернівці: Рута, 2008. – 208 с. : С. 10-18

Анотація. У статті підкреслено роль та значення навчального закладу як соціального, культурного середовища, показані його виховні можливості, як центру широкого виховного простору, у якому відбувається цілеспрямоване формування толерантності.


 1. Веретенко Т.Г. Феноменологічний аспект толерантності у взаємодії учасників навчально-виховного процесу у ВНЗ / Т. Г. Веретенко // Педагогічні науки та освіта: Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. 2. – Запоріжжя; ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2008. – 248 с. : С.19-24

Анотація. У статті обґрунтовується необхідність толерантності у взаємодії учасників навчально-виховного процесу у вищому закладі, визначаються параметри толерантної людини. Зроблено аналіз поняття „толерантності” у сучасній соціально-педагогічній літературі.


 1. Веретенко Т.Г. Формування навичок спілкування як умова підготовки майбутніх соціальних педагогів / Т. Г. Веретенко // Педагогічна наука та освіта : зб. наук. праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ІІІ. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. – 248 с. : С. 49-57.

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування навичок спілкування в майбутніх соціальних педагогів. Теоретичний аналіз дослідження цієї проблеми дозволив визначити студентську групу як сприятливе мікросередовище щодо формування навичок спілкування студентів, визначити методи та засоби їхнього формування в навчально-виховному процесі у ВНЗ.


 1. Веретенко Т.Г. Формування навичок спілкування як умова підготовки майбутніх соціальних педагогів // Педагогічні науки та освіта : Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ІІІ. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2009. – С. 49-56.
 1. Веретенко Т.Г. Шляхи підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності студентів / Т. Г. Веретенко // Вісник Запоріжського національного університету : зб. наук. статей. Педагогічні науки / Головний редактор Л. І. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 260с. – С. 52-57. – 0,4 д.а. УДК 378.025

Анотація. У статті обґрунтовується необхідність пошуку шляхів вирішення проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів. Пропонується створення сприятливої морально-психологічної атмосфери навчального процесу та втілення новітніх педагогічних технологій.


 1. Веретенко Т.Г., Заверико Н.В. Соціально-педагогічна робота з дистантними сім’ями/ Т. Г. Веретенко, Н. В. Заверико // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 444. – Чернівці ЧНУ, 2009. – 208 с. : С. 14-22.
 1. Денисюк О. М. Виховання дітей раннього віку в сім’ї(за результатами соціологічних досліджень) / О. М. Денисюк // Український соціум. – 2004. – № 1(3). – С. 100- 106. – ISSN 1681-116Х

Анотація. У статті проаналізовано ситуацію стосовно забезпечення догляду та розвитку дітей раннього віку в Україні, представлено результати дослідження «Оцінка рівня знань, ставлення та практики батьків та фахівців з догляду за дітьми раннього віку», визначено перспективи подальших пошуків у даному напрямі. Стаття призначена для фахівців, які працюють в сфері медицини, соціальної педагогіки, психології та працюють з сім’ями з дітьми раннього віку.


 1. Денисюк О. М. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах / О. М. Денисюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук.пр. ; [редкол.: І. Д. Бех, В. О.Огнев’юк, О. Л. Кононко] – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. - № 11(спецвип., ч.1). – С. 59–62 – ISBN 978-966-7548-60-5

Анотація. У статті піднімаються актуальні питання соціально-педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі, аналізуються науково-педагогічні дослідження з проблеми діяльності соціального педагога в системі суспільної дошкільної освіти, визначаються основні напрями здійснення ним професійних обов’язків.


 1. Денисюк О. М. Роль сім’ї у розвитку самостійності дітей раннього віку / О. М. Денисюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» : науково-теоретичний збірник; [редкол.: В. П. Коцур (відп. ред.), М. Вашуленко, Л. Волков та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С. 63 – 66. – ISBN 966-8122-31-9

Анотація. У статті визначено роль сім’ї у розвитку дітей раннього віку. Проаналізовано умови, що сприяють розвитку самостійності та зменшують негативні прояви у поведінці малюка. Вміщено результати опитування батьків, які виховують дітей раннього віку з даної проблеми.


 1. Денисюк О. М. Шляхи забезпечення оптимального розвитку дітей раннього віку / О.М.Денисюк // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей АПН України, Ін-ту соціальної та політичної психології [редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін.] – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 9(12). – С. 94 – 103. – ISBN 966-8063-46-5

Анотація. Подано результати дослідження «Оцінка рівня знань ставлення та практики батьків та фахівців із догляду за дітьми раннього віку», висвітлено питання готовності батьків до народження дитини, її розвитку. Визначено шляхи забезпечення оптимального розвитку дітей раннього віку.


 1. Дятленко Н.М. Діалогічна взаємодія викладача та студента з позицій педагогічної етики / Н. Дятленко // КМПУ імені Б.Д. Грінченка : Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції [Редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа та ін.]. – К, 2008. – С.173-177. – ISBN 978-966-7548-54-4.

Анотація. У статті розкриваються етичні аспекти проблеми взаємодії викладачів та студентів, аналізується організація навчального процесу у ВНЗ з позицій можливостей розширення діалогічної взаємодії на грунті педагогічної етики.


 1. Дятленко Н.М. Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ / Н.М. Дятленко // Проблеми загальної та педагогічної психології /Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; [За ред. С.Д. Максименка]. – К., 2006. – Т.VIII, вип. 2. ГНОЗІС. – С.112–118. – ISBN 966-7913-01-5.

Анотація. У статті аналізуються теоретичні аспекти проблеми адаптації студентів до навчання у ВНЗ, виділяються характерні особливості, властиві студентам педагогічного навчального закладу, виокремлюються групи студентів за особливостями їхньої адаптації. Робиться висновок про необхідність врахування явища адаптації студентів в організації навчального процесу.


 1. Дятленко Н.М. Розвиток самоповаги у дітей у дітей в умовах суспільного дошкільного виховання / Н.М. Дятленко // Педагогічна освіта: теорія в практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць / КМПУ імені Б.Д.Грінченка; [редкол.: І.Д.Бех, Е.В.Бєлкіна, Н.М.Бібік та ін.]. – К., 2005. – №4. – С.10–14. – ISBN 966-7548-20-1

Анотація. У статті розкриваються результати експериментального вивчення впливу типу ціннісного ставлення до дитини з боку вихователя на розвиток у неї самоповаги. Доводиться, що найсприятливішим є емоційно-приймаючий, дійово-конструктивний тип ставлення до дитини. Робиться акцент на необхідності шанобливого ставлення до дитини як важливої умови розвитку самоповаги.


 1. Дятленко Н.М. Самоповага дитини як умова її майбутнього "АКМЕ" / Н.М. Дятленко // Главник: Наукові записки Інституту психології Г.С.Костюка АПН України; [За ред. академіка С.Д. Максименка]. – К., 2005. – Випуск 26, в 4х томах. Том2. – С. 24–28. – ISBN 966-8774-28-0.

Анотація. У статті розкриваються теоретичні основи кореляту самоповаги та прагнення до самовираження в ранньому онтогенезі як початкових форм становлення потреби у саморозвитку та самозміні. Робиться висновок про ранню появу паростків «акме»у дітей у такому вигляді, як прагнення до самовираження, змін, бажання вийти на вершину своїх дитячих можливостей.


 1. Дятленко Н.Формування культури мислення у дошкільників / Наталія Дятленко //Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 20-24.

Анотація. У статті розкриваються особливості розвитку мислення у дошкільників, описуються характерні ознаки, що свідчать про можливість формування культури мислення змалечку, подаються конкретні педагогічні прийоми, які здатні стимулювати пізнавальні процеси.


 1. Єжова Т. Є. Зміст і структура дефектологічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів / Т. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць / Ун-т «Україна», Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [редкол.: П. Таланчук (гол.ред.), Г.Нікуліна, О.Барно та ін.]. – К.: Ун-т „Україна”, 2008. – № 5 (7). – С. 117-124. – ISBN 978-966-388-200-0.

Анотація. В статті обрунтована актуальність дефектологічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів, визначені мета, завдання і зміст курсу «Основи корекційної педагогіки» в інженерно-педагогічному вищому навчальному закладі, сформульовані вимоги до знань і вмінь педагоігв, які є необхідними для роботи з учнями з порушеннями психофізичного розвитку.


 1. Єжова Т. Є. Історико-педагогічна періодизація процесу розвитку в Україні системи професійної освіти осіб з порушеннями слуху / Т. Єжова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка]. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 82-85. – ISBN 966-8157-10-9.

Анотація. В статті проаналізовано й узагальнено вітчизняний досвід професійної підготовки глухих і осіб зі зниженим слухом та представлено цілісну картину розвитку вітчизняноїі системи професійної освіти осіб з порушеннями слуху як історико-педагогічного явища.


 1. Єжова Т. Є. Розвиток поглядів на профпридатність осіб з порушеннями слуху: педагогічний, медичний і правовий аспекти / Т. Єжова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка]. – К.: Актуальна освіта, 2007. – Вип. 9. – С. 12-18. – – ISBN 966-8663-21-7.

Анотація. В статті проаналізовано зв’язок основних тенденцій професійної реабілітації інвалідів по слуху з розвитком теорії і практики сурдопедагогіки; обгрунтовано необхідність удосконалення правової основи досліджуваного процесу.


 1. Єжова Т. Є. Становлення в Україні професійно-технічної освіти інвалідів по слуху (20 - 30-ті роки ХХ ст.) / Тетяна Єжова // Професійно-технічна освіта. - 2006. - № 1. - С. 38-40.

Анотація. В статті на основі вивчення архівних матеріалів висвітлено особливості функціонування першого в Україні спеціального професійно-технічного навчального закладу – Всеукраїнських політехнічних курсів для інвалідів; показано реалізацію педагогічним колективом диференційованого підходу до інвалідів по слуху.


 1. Єжова Т.Є. Методичні засади розроблення адаптованих навчальних матеріалів для студентів із порушеннями слуху (з досвіду роботи викладача фізики) / Т. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць / Ун-т «Україна», Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [редкол.: П. Таланчук (гол.ред.), Г.Нікуліна, О.Барно та ін.]. – К.: Ун-т „Україна”, 2007. – № 4 (6). – С. 39-44. – ISBN 978-966-388-200-0.

Анотація. В статті представлена розроблена автором система подання навчальної інформації студентам з порушеннями слуху. Запропонована методика враховує спеціфічні утруднення, які виникають у студентів зазначеної категорії під час сприйняття і відтворення словесної інформації, і, таким чином, забезпечує реалізацію як розвиткової, так і корекційної функцій навчання.


 1. Журавель Т. В. Застосування методу казкотерапії у профілактичній роботі / Т. В. Журавель // Діти-батьки-сім’я: додаток до журналу “Практична психологія”. Випуск 5. – 2006. – 37 С.

Анотація. У статті розкриваються особливості застосування методу казкотерапії у програмах з формування здорового способу життя серед дітей та підлітків в Україні.


 1. Журавель Т. В. Особливості профілактики ВІЛ-інфекції серед неповнолітніх у виховних колоніях / Т. В. Журавель // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – Вип. 12. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання, 2008. – С. 190 –196.

Анотація. Автор статті визначає актуальність та специфіку організації системи профілактики ВІЛ серед неповнолітніх, які знаходяться у виховних колоніях України.


 1. Журавель Т. В. Проблеми здійснення профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків груп найвищого ризику / Т. В. Журавель // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. № 11 / [ред. кол.: І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк, О. Л. Кононко]. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 72 –75.

Анотація. У статті визначено проблеми здійснення ефективної профілактики ВІЛ-інфекції та ризикованої щодо здоров’я поведінки серед дітей та підлітків груп найвищого ризику та розроблено рекомендації для покращення профілактичної діяльності з даною цільовою аудиторією.


 1. Журавель Т. В. Програма профілактики ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед неповнолітніх у притулку для неповнолітніх / Т. В. Журавель, Т. Л. Лях // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. – № 3 (15). – С. 109–125.

Анотація. У статті подано програму профілактики ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед неповнолітніх у притулку для неповнолітніх, розроблену спеціалістами Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" за участі психологів притулків для неповнолітніх у рамках проекту "Профілактика ВІЛ/СНІД серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України".


 1. Журавель Т.В. Актуальність профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків груп найвищого ризику / Т. В. Журавель // Інформація. Погляди. Огляд: інформаційно-педагогічний журнал для тих, хто працює з молоддю. – 2009. – № 14. – С. 10–12.

Анотація. У статті визначено актуальність та особливості здійснення ефективної профілактики ВІЛ-інфекції та ризикованої щодо здоров’я поведінки серед дітей та підлітків груп найвищого ризику.


 1. Журавель Т.В. Навчаємося граючись: досвід використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ-інфікування / Т. В. Журавель // Інформація. Погляди. Огляд: інформаційно-педагогічний журнал для тих, хто працює з молоддю. – 2009. – № 15. – С. 14–15.

Анотація. У статті висвітлено досвід розробки та використання настільних ігор для дітей різних вікових категорій у програмах з профілактики інфікування ВІЛ Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».


 1. Зимівець Н. В. «Рівний-рівному» як соціально-педагогічна технологія формування здорового способу життя підлітків / Н. В. Зимівець // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. / Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський академічний дім, 2002. – Вип. 2. – С. 101–108.
 1. Зимівець Н. В. Навчальний курс «Соціальна робота у сфері ВІЛ/СНІД» / Н. В. Зимівець, І. Д. Звєрєва, В. В. Лях та ін. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 1. – С. 61–70.

Анотація. Розроблений курс спрямований на розкриття сучасних концептуальних імперативів у первинній, вторинній та третинній профілактиках у сфері ВІЛ/СНІД та підготовку соціальних працівників/соціальних педагогів до практичної діяльності.


 1. Зимівець Н. В. Навчання ровесників ровесниками - інноваційна навчально-виховна технологія / Н. В. Зимівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 4. – С.17–20.

Анотація. У статті автором розглядається поняття peer education як навчання підлітків в контексті проведення профілактичної роботи.


 1. Зимівець Н. В. Навчання ровесників ровесниками - інноваційна навчально-виховна технологія / Н. В. Зимівець // Вісник Дніпропетровського університету – Дніпропетровськ : [б. в. ], 2000. – Вип. 6. Педагогіка і психологія. – С. 116–122.
 1. Зимівець Н. В. Формування у підлітків відповідального ставлення до здоров’я шляхом впровадження технології «рівний-рівному» / Н. В. Зимівець // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. / Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський академічний дім, 2004. – Вип. 3-4. – С. 54–59.
 1. Кайріс О.Д. Актуальні проблеми реформування освіти / О.Д. Кайріс // Вісник Харківського національного ун-ту ім.В.Н.Кармазина. Серія Психологія / О.Ф.Іванова (відп. ред.). – Харків.: Азамаєв В.Р.,. 2005. – Вип.33. – №662. – С 55–57.

Анотація. У статті розглядаються одні з основних проблем реформування освіти на сучасному етапі: переосмислення цілей освіти, її змісту, а також місця і значення учня і вчителя в педагогічному процесі.


 1. Кайріс О.Д. Актуальні проблеми розвитку психологічної служби у вищих навчальних закладах України / О.Д. Кайріс // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Частина І. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 447–457.

Анотація. Обґрунтовується необхідність створення у вищих навчальних закладах України психологічної служби, яка сприятиме розвитку особистісного, інтелектуального і професійного потенціалу студентів. Розглянуті приклади організації психологічної служби у ВНЗ України і Росії. Намічені перспективи розвитку і вдосконалення психологічної служби у вищій школі.


 1. Кайріс О.Д. Вікові особливості розвитку емпатії / О.Д. Кайріс // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – №3 / Редкол.: Бех І.Д., Бєлкіна Е.В., Бібік Н.Н. та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2005. – С.18–28.

Анотація. У статті розглядаються різні погляди на природу емпатії, розкриваються особливості емпатії у дітей на різних етапах зростання: від дошкільного до старшого шкільного віку.


 1. Кайріс О.Д. Вплив прихильності до близьких дорослих на формування особистості в молодшому шкільному віці / О.Д. Кайріс // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – №3 / Редкол.: Бех І.Д., Бєлкіна Е.В., Бібік Н.Н. та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006. – С. 122–130.

Анотація. У статті розкривається психологічний зміст феномена дитячої прихильності до близьких дорослих, розглядаються індивідуальні особливості дитячої прихильності до близьких дорослих у дітей молодшого шкільного віку, надаються результати дослідження впливу прихильності до близьких дорослих на розвиток особистісних особливостей дітей молодшого шкільного віку.


 1. Кайріс О.Д. Психологічна характеристика екологічної свідомості / О.Д. Кайріс // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К: “Міленіум”, 2005. – Т.7. – Вип.5, ч.1. – С. 185–192.

Анотація. У статті розкривається зміст екологічної свідомості, виділяються її основні психологічні характеристики: сукупність знань про оточуючий світ, наявність процесу об’єктивації, можливість цілеспрямованої діяльності, сукупність відношень.


 1. Карпа (Миколайчук) М.І. Вплив наявності неповносправної дитини в сім’ї на психосоціальний розвиток її сиблінгів // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Вип. 26. – Том 2. – К., 2005. – С. 223 – 227.

Анотація. У статті аналізується проблема розвитку дітей у сім’ї, де є неповносправна дитина. Виявлено вплив стосунків із такою дитиною на психосоціальний розвиток її сиблінгів. Встановлено, що такі діти переживають значні емоційні і соціальні труднощі. Виявлено 6 груп факторів, які суттєво впливають на їхні характерологічні риси: індивідні, особливості психофізичного недоліку сиблінга, особливості взаємин із сиблінгом-інвалідом, особливості стосунків із батьками, самооцінка матері, наявність чи відсутність у дитини близьких друзів.


 1. Карпа (Миколайчук) М.І. Методи психопрофілактики та психокорекції адаптаційних розладів сиблінгів дітей з психофізичними вадами // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 14 (38). – С. 178-181.

Анотація. У статті аналізуються методи психопрофілактики та психокорекції адаптаційних розладів сиблінгів дітей з психофізичними вадами. Психокорекцію спрямовано на гармонізацію сфери самосприйняття сиблінгів неповносправних дітей, збільшення їхніх адаптаційних ресурсів, налагодження стосунків з братом чи сестрою, які мають вади розвитку. Показана їх ефективність у роботі сімейного психолога за умови комплексного застосування.


 1. Карпа (Миколайчук) М.І. Особливості психоемоційних та рольових змін в сім’ї з неповносправною дитиною / М.І. Карпа (Миколайчук) // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т. VII, вип. 4. – К., 2005. – С. 133 – 140.

Анотація. У статті аналізується проблема внутрішньосімейних взаємин у сім’ї, в якій є неповносправна дитина. Показано особливості психоемоційних та рольових змін членів сім’ї, зокрема батьків і інших дітей. Обґрунтована необхідність психологічного супроводу таких сімей.


 1. Карпа (Миколайчук) М.І. Характеристика емоційних взаємин між дітьми в сім’ї з неповносправною дитиною // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип. 14 (17). – К., 2006. – С. 59-73.

Анотація. Стаття присвячена проблемі внутрішньосімейних взаємин у сім’ї, в якій є неповносправна дитина. Аналізуються результати дослідження складників емоційної сфери дітей і емоційних взаємин між дітьми у таких сім’ях. Показана роль батьків і психолога в налагодженні таких стосунків.


 1. Клішевич Н.А. Соціально-педагогічна робота з делінквентними підлітками в школах соціальної реабілітації. / Н.А. Клішевич // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць : [у 2 т.] / [за ред. І. Д. Беха та ін.]. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – № 11. – Спецвипуск. – Т. 1. – С. 108-112 – ISBN 978-966-7542-60-5

Анотація. В статті розкрита ґенеза шкіл соціальної реабілітації, зміст та види соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками в цих установах.


 1. Колодочка Л.А. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Каневского заповедника / Л.А.Колодочка, И.Д.Омери // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 1. – С. 35-46. Бібліогр.: с. 46.

Анотація. Изучен видовой состав и распределение клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) на растениях в Каневском заповеднике. Проведен сравнительный анализ двух коллекций клещей сборов 1966–1972 гг. и 2005 г. Выявлено 30 видов семейства, установлена их встречаемость и определена относительная приуроченность к типам растительности и видам растений.


 1. Колодочка Л.А. Описание самца и переописание самки Anthoseius victorovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) / Л.А.Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2008. – 42, № 4. – С. 355-358. Бібліогр.: с. 358.

Анотація. Приведены иллюстрованые описание самца и переописание самки клещей вида Anthoseius (Mumaseius) victorovi Wainstein семейства Phytoseiidae (Parasitiformes) с морфометрией, диагнозом и данными о распространении.


 1. Колодочка Л.А. Феномен расселения хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) с растениями-интродуцентами и его роль в обогащении аборигенной фауны / Л.А.Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2006.– 40, № 2. – С. 171-174. Бібліогр.: с. 174.

Анотація. Обосновывается необходимость исследований клещей–фитосейид (Phytoseiidae, Parasitiformes) на интродуцированных растениях для изучения возможностей повышения защитной функции акарокомплексов в фитоценозах.


 1. Колодочка Л.А. хищные клещи семейства Phytoseiidae (Acari, Parasitiformes) парковых сообществ Центральной Лесостепи Украины / Л.А.Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2006. – 40, № 5. – С. 463-467. Бібліогр.: с. 467.

Анотація. На основе коллекционных материалов получены предварительные данные по видовому составу клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes) в парках некоторых областей Украины.


 1. Коханова О. П. Вивчення особливостей мотиваційної сфери особистості та уявлень майбутніх вчителів про педагогічну діяльність / О. Коханова // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Том Х, вип. 7. – С. 212-219. – ISBN 966-8063-54-6.

Анотація. Зосереджено увагу на професійній підготовці майбутніх фахівців, зокрема сформованості мотиваційної спрямованості студентів яка, в свою чергу, є специфічною: поєднуються як власне навчальні, так і професійні компоненти мотивації; відзначається також необхідність формування у студентів чіткої педагогічної спрямованості.


 1. Коханова О. П. Вплив партнерських стосунків на розвиток особистості студента як майбутнього професіонала / О. Коханова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менеджменту освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих; редкол.: О. Л. Ануфрієва та ін. – К.: Геопринт, 2009. – Вип. 11. – Ч.2. – С. 169-175. – ISBN 978-966-7863-74-6.

Анотація. Розкрито актуальну тему розвитку партнерських стосунків у студентів – майбутніх вчителів в умовах їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі; визначено переваги групової роботи та умови її успішності; наголошено на пріоритетності діалогової взаємодії; обґрунтовано значимість ефективної взаємодії студентів як партнерів по спілкуванню та спільній діяльності.


 1. Коханова О. П. Особистість педагога в професійній педагогічній діяльності / О. Коханова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць / редкол. Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. – К.: Університет, 2008. – №9. – С. 95-99. – ISBN 978-966-7548-53-7.

Анотація. Розглядається специфіка педагогічної діяльності, проблема розвитку у педагогів позитивних якостей особистості, аналізуються особливі вимоги, які сьогодення висуває до освітян, а також аналізується вплив особистості вчителя на його педагогічну діяльність.


 1. Коханова О. П. Партнерство як умова успішної соціально-педагогічної роботи в закладах освіти / О. Коханова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць / редкол.: Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – №11 (спецвип., Ч. 2). – С. 147-151. – ISBN 978-966-7548-60-5.

Анотація. Розкрито значимість ефективної взаємодії людей як партнерів по спілкуванню та спільній діяльності; наголошено на пріоритетності взаємовпливу, співучасті, співробітництва, діалогу, що сприяє успішності будь-якої професійної діяльності взагалі (педагогічної зокрема); визначені типи взаємовпливу та взаємодії партнерів, а також умови ефективної інтеракції.


 1. Коханова О. П. Причини конфліктної поведінки молодших школярів / О. Коханова // Актуальні проблеми психології. Зб. наук.праць. – Миколаїв: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2009. – Том VII, вип. 18. – С. 209-213. – ISSN 2072-4772.

Анотація. Вивчення причин виникнення конфліктності у поведінці учнів молодшого шкільного віку, що дозволяє конструювати оптимальну педагогічну взаємодію і тактику управління конфліктами.


 1. Коханова О. П. Психологічна готовність до партнерства як основа професійної підготовки майбутнього фахівця / О. Коханова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – №26 (50). – Част. I. – С. 62-67.

Анотація. Акцентовано увагу на пріоритетності психологічної готовності до партнерства в системі професійного навчання майбутніх вчителів через визначення компонентів психологічної готовності та психологічних передумов партнерських відносин, а також аналіз основних соціально-психологічних ситуацій, в яких відбувається педагогічна взаємодія.


 1. Коханова О. П. Психологічна культура як передумова професійної компетентності майбутнього вчителя / О. Коханова // Нова педагогічна думка. Науково-педагогічний журнал. – Рівне, 2008. – №4. – С. 23-26.

Анотація. Відзначається пріоритетність професійної підготовки студентів ВНЗ, в основі якої – належний рівень їх психологічної культури. Розкрито сутність поняття «психологічна культура», її структуру, рівні та значення для ефективного здійснення інноваційної педагогічної діяльності.


 1. Кутишенко В.П.Особенности профессионального становления женщины-педагога в переходный период от ранней к средней взрослости / В.П.Кутишенко // Проблемы сохранения и укрепления здоровья молодого поколения: психолого-педагогический поход / Департамент образования г.Москвы, Моск. гор. пед. ун-т.; [редколег. Е.С.Романов (отв. ред.), Р.В. Комаров и др.] – Москва, 2008. – С. 63-66.– Бібліогр.: с.66.

Анотація. У статті встановлено специфіку становлення жінки-педагога у перехідний період від ранньої до середньої дорослості.


 1. Кутішенко В.П Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення / В.П.Кутішенко// Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2006. – Вип. 16. – С. 67 – 73 – Бібліогр.: с.73.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconРеферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Безпалько Ольга Володимирівна. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : модульний курс дистанційного навчання / А. Й. Капська,...
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconРеферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки
Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія /...
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconПоложення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу I. Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу. Завдання
Організація активного дозвілля співробітників та професорсько-викладацького складу нуфвсу засобами фізичної культури та спорту
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconЗатверджую проректор зі спортивної роботи О.І. Пуцов положення про проведення XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу
Мета: популяризація здорового способу життя серед співробітників та професорсько-викладацького складу
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconКалендарь змагань XVII спартакіади нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу у 2011-2012 навчальному році
Спартакіада нуфвсу серед співробітників та професорсько-викладацького складу університету
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Реферативна база наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту психології І соціальної педагогіки iconДодаток до наказу № від " " 2012 р. Положення про спартакіаду "Здоров’я та бадьорість" серед професорсько-викладацького
Спартакіада проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в університеті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи