Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка icon

Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка
Скачати 58.98 Kb.
НазваҐенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка
Дата13.09.2012
Розмір58.98 Kb.
ТипДокументи

Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка


Київський університет імені Бориса Грінченка має 135-річну історію, до якої сучасні викладачі та студенти вписують нові звитяжні сторінки.

16 березня 1874 р. - на виконання циркуляру Міністерства народної освіти, в якому йшлося про необхідність запровадження педагогічних курсів з метою підготовки вчительських кадрів та підвищення їхнього фахового рівня, відкрито Педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Саме ця подія вважається відправною точкою, з якої починається історія нашого навчального закладу. Курси відкривалися у літній час і діяли впродовж 4-6 тижнів. Діяльність педагогічних курсів до 1917 року фінансувалась Київською міською управою.

1917-1918 рр. - педагогічні курси були реорганізовані в Українську педагогічну академію. 7 листопада 1918 року рада лекторів відкрила при Педагогічній академії однорічні педагогічні курси для підготовки вчителів з української мови і літератури.

1919 р. - у Києві розпочав роботу ^ Педагогічний інститут імені Б. Д. Грінченка, згодом реформований у Київські педагогічні курси імені Б. Д. Грінченка.

1922 р. - створено Вищі трирічні педагогічні курси імені Б. Д. Грінченка шляхом переформування Педагогічних курсів імені Костянтина Ушинського та Педкурсів імені Бориса Грінченка.

^ 1939 р. - засновано Київський міський інститут удосконалення вчителів (Постанова № 2502 Наркома освіти УРСР).

1940-1945 рр. - під час Великої Вітчизняної війни діяльність Інституту була призупинена. У важкі повоєнні роки міська влада поклала на Київський інститут удосконалення кваліфікації вчителів контроль за станом викладання та якості знань і навичок учнів з основ наук, вивчення, узагальнення та популяризацію досвіду передових шкіл і учителів через семінари, методичні об'єднання, проведення науково-практичних конференцій учителів та класних керівників з широким висвітленням досвіду роботи в педагогічній пресі.

1950-1960 рр. - доба становлення Київського міського інституту удосконалення вчителів, пріоритетом діяльності якого стає узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

1970-1990 рр. - Інститут розширює межі своєї діяльності, будує систему науково-методичної роботи з педагогами столиці, стає провідною інституцією системи освіти м. Києва.

1990 р. - на базі Київського міського та обласного інститутів удосконалення вчителів створено ^ Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів.

17 грудня 1993 р. - Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів присвоєно ім'я Б. Д. Грінченка.

2002 р. - Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка реорганізовано у ^ Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка (Рішення Київської міської ради № 82/12 від 20.06.2002 р.).

Основне спрямування новоствореного навчального закладу - підготовка висококваліфікованих кадрів для системи столичної освіти.

22 серпня 2007 р. - рішенням Київради затверджено Концепцію цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів м. Києва.

До складу Університету ввійшли педагогічні коледжі м. Києва. Утворилась якісно нова структура навчального закладу - виробничо-науково-методичний комплекс педагогічної освіти. Саме такий комплекс є новою моделлю сучасного вищого навчального закладу, який реалізує освітню мету і завдання на різних освітніх рівнях, розповсюджуючи свій вплив на школу, коледж, безпосередню професійну підготовку майбутнього фахівця, систему післядипломної освіти, перепідготовку, аспірантуру.

2007 р. - на посаду ректора Університету прийшов доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України Віктор Огнев'юк. Очолювана ним професійна команда сучасних менеджерів освіти безпосередньо забезпечує функціонування Університету як єдиного виробничо-науково-методичного комплексу в столиці, що дає змогу цілісно реалізувати завдання неперервної освіти, вибудувати чітку вертикаль професійно-педагогічного зростання фахівців у системі «школа → коледж → університет → школа → післядипломна педагогічна освіта, перепідготовка фахівців», запровадити нові технології навчання, механізми управління такою системою, забезпечити процес адаптації випускників шкіл до середовища ВНЗ, а випускників Університету - до соціальних, економічних та культурних запитів суспільства та змін ринку праці, здійснити неперервну науково-методичну підтримку педагогічних працівників у різних освітніх установах столиці.

1 вересня 2007 р. - на базі факультету післядипломної педагогічної освіти у структурі Університету створено Інститут післядипломної педагогічної освіти КМПУ імені Б. Д. Грінченка.

1 січня 2008 р. - у структурі Університету розпочинають діяльність: Гуманітарний інститут, Інститут психології і соціальної педагогіки, Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти, Університетський коледж.

20 травня 2008 р. - відкрито новий навчальний корпус Університету.

1 вересня 2008 р. - у структурі Університету розпочав діяльність Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики.

У своїй діяльності наш заклад керується Концепцією розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка, яка подає стратегію переходу університету до сталого інноваційного розвитку та конкурентноспроможної якості освітніх і наукових послуг з метою підготовки компетентних педагогічних кадрів для української столиці.

Принципами розвитку Університету є: партнерство; відповідність суспільним потребам; сталість; ефективність, результативність і економічність діяльності; інноваційність та орієнтація на провідний досвід; відповідність міжнародним, європейським і вітчизняним фаховим стандартам якості.


Завданнями розвитку Університету згідно з концепцією є:

1. Підвищення якості освітніх послуг Університету та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам і вимогам Болонського процесу.

2. Модернізація курикулуму (навчальних планів, програм, змісту навчання)

Університету.

3. Запровадження в Університеті інноваційних підходів, форм, методів

і засобів навчання.

4. Посилення науково-експертного супроводу розвитку освіти м. Києва.

5. Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці із замовниками і клієнтами послуг Університету.

6. Активізація діяльності Університету в міжнародному та європейському

освітньому просторі.


Основними механізмами розвитку Університету на 2008-2012 роки є:

розвиток автономії Університету;

прийняття нової редакції Статуту Університету;

розвиток персоналу та корпоративної культури Університету;

удосконалення соціального забезпечення співробітників Університету;

запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного розвитку;

оптимізація структури Університету та розвиток матеріально-технічної бази;

створення єдиного електронного інформаційно-комунікаційного середовища Університету;

реалізація міжнародних освітніх проектів та участь у міжнародних освітніх програмах.


Нині Київський університет імені Бориса Грінченка є невід'ємною складовою системи столичної освіти. У структурі Університету працюють: Гуманітарний інститут, Інститут дошкільної, початкової і мистецької освіти, Інститут психології і соціальної педагогіки, Інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики, Університетський коледж, навчально-методичні центри, науково-дослідні лабораторії, потужне видавництво «Університет».


^ Сьогодні в Університеті навчається 5446 студентів, які здобувають професійну освіту за 16 напрямами та спеціальностями. Підготовку майбутніх педагогів здійснює науково-педагогічний колектив загальною кількість 478 осіб, з яких 37 докторів наук, 187 кандидатів наук.


^ В Університеті панує дух взаємоповаги, створена єдина грінченківська родина, заснована на принципах корпоративної культури, підтримки та взаєморозуміння. Університет - наш спільний храм освіти і науки, ми до нього ставимось як дбайливі господарі до рідної домівки, ми гордо несемо ім'я грінченківців і розраховуємо на гідне місце у національному та загальноєвропейському просторах.

^ Більшість викладачів Університету є не лише відомими вченими, методистами, а й авторами підручників і посібників для шкіл і вищих навчальних закладів усієї України.

Наші студенти є активними учасниками художньої самодіяльності, переможцями і лауреатами міжнародних, всеукраїнських та міських конкурсів і фестивалів, наукових конференцій і семінарів.

Працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників шанує закладені попередниками традиції і докладає значних зусиль для їх розвитку і збагачення. Професорсько-викладацький склад Університету усвідомлює завдання та перспективи розвитку, впевнено крокує у майбутнє.

Схожі:

Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconСертифікаційна програма Київського університету імені Бориса Грінченка
Щоб зайти у пошту, зайдіть на портал Університету
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconПроректор Київського університету імені Бориса Грінченка з
Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч для студ галузі 0303 “журналістика та інформація”. – К. Просвіта, 2008. – 260 с
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
Ергономіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 33 с
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
«соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою...
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця столиці України у європейських І національних культурних процесах, просвітницької місії...
Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconКиївський університет імені Бориса Грінченка

Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconКиївський університет імені Бориса Грінченка

Ґенеза Київського Університету імені Бориса Грінченка iconКиївський університет імені Бориса Грінченка

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи