Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с icon

Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с
Скачати 90.87 Kb.
НазваРуководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с
Дата13.09.2012
Розмір90.87 Kb.
ТипРуководство

Нові надходження

навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології і соціальної педагогіки

за грудень 2008 року – січень 2009 року

В42

1.4

Видатні психологи: біографічний довідник/ Упоряд. Т.Шаповал. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

726

8

Корпоративная социальная ответственность: Экспертная оценка и практика в Украине/ Сборник статей и рекомендацій. – К., 2008. – 160 с.

715

10

Соціальна служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні. (перевидання)/ За ред.. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

703

10.1

Папка Ever child. Дітям усього світу. Представництво в Україні.

701

10.1

Робочі матеріали до «Програми підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» / Г.М. Лактіонова, Т.Ф. Алєксєєнко. – К. , 2008. - 285 с.

709

М 71

10.1

Мищенко Н.С. Приемные ангелы. – К.: Знания Украины, 2007. – 560 с.

704

12

Молодежь, знай свои права. – Луганськ, 2008. – 85 с.

б/н

12.1

Материалы к заседанию круглого стола «Розвиток індивідуальності соціального сироти через дотримання його прав та поваги до його інтересів» - Луганськ, 2008. – 79с.

б/н

С69

12.1

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: Посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у трьох частинах. – Частина друга. – К.: Держосоцслужба, 2008. – 212 с.

714

П69

14

Практическое руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н.Майоровой. – К.: Изд. Дом «КМ Академия», 2005. – 101 с.

720


М-77

14

У пошуках сенсужиття.Євген Понукало/ за редакцією Т.Д. Ілляшенко – К.: 2007 – 113 с.

718

14

Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: Інформаційний збірник.

710

14

Кравченко Р.І., Бастун Н.А., Майорова Н.В. Гуртом проти біди. Корисні поради, адреси, довідкові та інформаційні матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами.Вид. 3-тє, перероб. І доп. – К.: Благод. тов. «Джерела», 2006. – 208 с.

722

С69

16

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: Навч.-метод. посібник./ за редакцією К.Б. Шевченко, трубавіної І.М., Цушка І.І. – К.: ФОП «Чальцев», 2008. – 384 с.

736, 739, 740

Д 18

14

Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів/ елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. – 256 с.

713

19.2.1

Свой среди своих: учителю о профилакте наркомании. – Луганськ, 2008. – 81 с.

б/н

П84

19.2.6

Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Довідкове видання/ за ред.. Б.М. Жебровського. – К., 2007. – 108 с.

711

С69

19.2.6

Соціальна, педагогічна та психокорекцій на робота з неповнолітніми, засудженими до покарань , не пов’язаних із позбавленням волі: Метод. посіб. з питань соціальної реабілітації у громаді неповнолітніх засуджених/ Автори-упор.: Т.П. Авельцева, З.П. Бондаренко, Н.В. Зимівель та інші; За наук. Ред.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2006. – 277 с.

717

Б74

19.3

Богуш Алла Моє довкілля: Прогр. ознайомлення дітей старш. дошк. Віку з довкіллям. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006 – 112 с., [4] арк.. – (Б-ка «шкіл. світу»). – Бібліогр.: с. 109.

728


Ж42

19.3

Вчимося і граємося: метод. реком. Для організаторів дозвілля дітей/ Ю.Жданович. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного свту»).

727

З14

23

Загвязинский В.И., Антаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с.

723

23

Підручник для директора: Система освіти Фінляндії: досвід і здобутки. Журнал. – Київ,2006.- 59 с.

712

24

Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: Монографія./ За редакцією С.О.Сисоєвою – Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр, 2008. – 460 с.

737

П84

27

Професійна діагностика/ упорядник Т.Гончаренко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред.. загальнопед. газ., 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шк.. світу »).

731

Д44

27

Діагностичний інструментарій психолога/ упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

733

З-28

27

Заняття психолога з підлітками/ Упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»6 Вид. Л. Галіцин, 2006. – 120 с., [4] арк.. – (б-ка «Шкіл. світу»).

732

27

Зайчикові Т.В., Філь О.А., Креденцем О.В., Федосова Г.Л., Ковальчук О.С., Івакін В.М. Карамушкіна Людмила Миколаївна: життєвий та науково-професійний шлях. – Серія: «Організаційна психологія в персоналіях». – К.: Міленіум, 2006. – 90 с.

702

Л 63

27

Лисянська Т.М. Загальна психологія: Інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю знань студентів ( спеціалізація «Психологія») / Лисянська Т.М., Співак Н.В., Співак Д.М. – К.: Ін-т сучас. підруч., 2007. – 144 с. – Бібліогр.: с. 133 – 140.

708

Т 96

27

Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. зал. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред.. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. – Бібліогр. в кінці розділів .

705

Л 63

27.3

Лисянська Т.М. Вікова і педагогічна психологія: Інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю, знань студентів (спеціалізація «Психологія»). – К.: Ін-т суч. підруч., 2007. – 128 с. – Бібліогр.: с. 111 – 125

707

М15

27(6)

Все про театр і дитячу театралізовану діяльність/ Л.Макаренко. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – Бібліогр.: с. 126-127.

730

Ц61

27(6)

Цымбалару Анжелика Игротека. – К.: Шк. Світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

725

Ш97

27(6)

Шуть Микола Школа ігромайстерності. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкіл. світ»).

725А

Ш97

27(6)

Шуть Микола Майстерність проведення гри. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

729


А 69

27(8)

Аносов І.П. Психологічні основи педагогічного спілкування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ І.П. Аносов, С.В. Яремчик, В.В. Молодиченко. – К.: Ін-т сучас. підруч., 2007. – 272 с. – Бібіліогр.: с. 262 – 269.

706

В64

27.2(1)

Арт-терапія в роботі практичного психолога:Використ. Арттехнологій в освіті/ О. Вознесенська, Л. Мова. – К.: Шк.. світ, 2007. – 120 с., [4] арк.. – (Б-ка «Шк.. світ»). _ Бібліогр.: с. 118-119.

734

В 31

29

Веретено Т.Г., Мануйло І.С. Педагогічний тренінг: Навчальний посібник/2-е вид., перер. та доп. – Х.: ХНУ імені В.Н. Карабін, 2006. – 128 с.

716


Г85

29

Старшко С.В., Животовська Л.А., Гречишин О.Д., Міненко А.О., Савонова О.В., Гаврилюк В.О. Соціально-просвітницький тренінг з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / За редакцією Страшка С.В.// Навчально-методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров’я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ: Освіта України, 2006. – 260 с.

719

Ф33

29

Федорчук Віктор Комунікативна компетентність педагога: Соц.-психол. тренінг. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»). - Бібліогр.: с. 122-127.

735

В81

14

Практичний посібник «Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці» - К.: «Університет україна», Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідіва, 2007. – 156 с.

751

Ч-63

19.2.1

Чинники впливу та попередження початку вживання молоддю наркотиків ін’єкційним шляхом: Аналітичний звіт та Стратегії профілактики ініціатив вживання наркотиків ін’єкційним шляхом серед уразливих груп підлітків та молоді/ За ред.. Балакірєвої О.М., Грунда Жана-Поля. – 139 с.

747

А 43

19.2.7

Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній/ За заг. ред.. Р.Г. Вайноле, Т.Л. Лях; Авт. – упор.: Безпалько О.В., Зимівель Н.В.,Захарченко І.В., Журавель Т.В., Лютий В.П., Лях В.В., Лях Т.Л., Петрович В.С., Закусило О.Ю., Цю ман Т.П. – К., 2007. – 190 с.

738

С 69

19.3

Матеріали третьої міжнародної соціально-педагогічноїконференції «Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоровю учнівської та студентської молоді». – Луцьк, 2008 – 563 с.

748

24

Бондаренко З.П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу/ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К.,2008 – 247 с.

750

5.12

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, обьяснение, понимание социальной реальности. – М.: «Добросвет» 1999 – 596 стр.

745


К 63

2

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в України: Наук.-метод. посіб./ Наук. Ред.. О.Л. Кононко. – К.: Ред.. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 .

741

С69

12.1

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: Посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у трьох частинах. – Частина друга. – К.: Держосоцслужба, 2008. – 212 с.

742

В-24

19.2.7

ВІЛ/СНІД та ін’єкційне вживання наркотиків: пропозиції більшої ефективності профілактичних програм. Паслання до політиків, урядовців, усіх осіб, причетних до прийняття відповідальних рішень. – К., 2005. – 36 стр.

б/н (2 примірники)

К 48

23

Кучерявий І.Т., Клепіков О.І. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 2000. – 288 с.

746

Х-78

27(3)

Хоптяр Ю.А. Етнологія: Навчальний посібник./ Каменець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006,2008. – 160 с.

749

27(10)

Носс И.Н. Введение в технологию психодиагностики. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 251 с.

744

38

Бондаренко З.П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу: 13.00.05 – соціальна педагогіка/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Сіліна Г.О. Педагогічні умови формування психосоціальної компоненти здоровя молодших школярів: 13.00.07 – теорія і методика виховання/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Лавроненко О.М. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія та методика виховання/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Куниця Т.Ю. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Лисенко О.М. виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Аристова Л.С. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої літератури: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Корнієнко А.В. Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Геник М.С. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Голобородько О.А. Особистісно орієнтований підхід до морального виховання учнів 6-7 класів у процесі вивчення іноземної мови: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Желан А.В. Становлення та розвиток музичної освіти в херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н (2 екземпляри)

38

Даценко І.М. Підготовка учнівської молоді до життя в сімї у республіці Польща: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Орлова Н.В. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О.А. Захаренка: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Лещенко І.Т. Розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н


38

Ананьан Е.Л. Полікультурне виховання учнів у гуманізаціях україни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

38

Лисенко Л.О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах заход (кінець ХІХ – початок ХХ ст): 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008

б/н

Схожі:

Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconРуководство для врачей и студентов. Харьков: «Факт». 2007. 791с
Дерматовенерология: учеб для студ высш мед учеб заведений /[Е. В. Соколовский, Е. Р. Аравийская, К. Н., К. Н. Монахов и др.] под...
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconРуководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с
О-64 Організація медичного забезпечення військ: Підручник для студ вищих медичних (фарм.) навч закладів України III-IV рівнів акредитації/...
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconРуководство по анестезиологии под редакцией профессора
П69 Практическое руководство по анестезиологии /Под ред. В. В. Лихванцева. — М.: Медицинское информацион­ное агентство, 1998. — 288...
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconРуководство по нарушениям ритма сердца / ред. Е. И. Чазов, С. П. Голицын. М. Гэотар-медиа, 2010. 416 с
И. Г. Купновицкая, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, Н. М. Рожко; под ред. Ю. Г. Кононенко; Ивано-Франков нац мед ун-т. 2-е изд. Винница...
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconВладимира Дмитриевича Аракина одного из замечательных лингвистов России предисловие настоящая книга
Практический курс английского языка. 2 курс : учеб для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд,...
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconРуководство для врачей: в 3-х т.,Т. 1, под общей редакцией Ф. И. Комарова Г. М.: Медицина, 1997
Внутренние болезни под ред проф. Г. И. Бурчинского. – Киев, „Вища школа”, 1987. – 576 с
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconМинистерство образования и науки украины министерство промышленной политики украины национальная металлургическая академия Украины – Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности (гипопром) Под редакцией профессора Шестопалова Г.
Социология. Курс лекций // Шестопалов Г. Г., Амельченко А. Е., Куревина Т. В., Лагута Л. Н под ред проф Г. Г. Шестопалова. – Днепропетровск:...
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconОтчет студенческого центра труда вну им. В. Даля о проделанной работе с ноября 2005 по октябрь 2006г
Студенческий центр труда начал работу с ноября 2005года. Работа центра ведется по следующим направлениям
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconРуководство для практического психолога / Под ред. Л. А. Венгера. М., 1993
Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические произведения. М., 1979. Т. 1, 2
Руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н. Майоровой. К.: Изд. Дом «км академия», 2005. 101 с iconЮжный региональный центр Национальной академии правовых наук Украины Национальный университет «Одесская юридическая академия» Николаевский комплекс Европейская организация публичного права приглашает
Украины, так и других государств. По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции под эгидой Южного регионального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи