Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання icon

Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: "Відчисні інженерні споруди." Тема: "Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання
Скачати 311.82 Kb.
НазваМетодичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: "Відчисні інженерні споруди." Тема: "Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання
Дата13.09.2012
Розмір311.82 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФКДРА ТЕХНОЛОГІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни: “Відчисні інженерні споруди.”

Тема: “Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу”

для студентів спеціальності 7.092101ПЦБ усіх форм навчання.
Кривий Ріг 2007.


Укладач: Бендерський Ю.Б.

Відповідальний за випуск: Валовий О.І.

Рецензент: Бадов О.В.


Методичні вказівки призначені для практичних занять і самостійної роботи при вивченні тем лекцій “Прокладка трубопроводу у закритому ґрунті”. Розглядається питання безпечного проведення трубопроводу у траншеї.


Розглянуто на засіданні Схвалено на вченій раді

Кафедри ТОМБ будівельного факультету

протокол №….. від ……….........2007 протокол№…..від………………..2007


Зміст


Вступ

Ширина траншей по дну, без урахувань кріплень

Найбільша припустима крутість укосів траншей і котлованів у грунтах вологості

Розміри приемків для монтажу трубопроводів

Приемка робіт

Допустимі відхилення при виконанні земляних робіт

Завдання

Література


Вступ

Виконання робіт


При організації земляних робіт на конкретному об'єкті будівництва варто керуватися проектом виконання робіт і відповідних технологічних карт. Обов'язковою умовою виконання робіт по вертикальному плануванню територій промислових підприємств, населених місць і спеціальних площадок є наявність проекту планування, проектів всіх підземних споруд і загального балансу ґрунту.

До початку робіт й у процесі їх виконання повинні бути вжиті заходи по попередженню надходження поверхневих вод на плановану територію або на її ділянки. При виконанні земляних робіт механічним або ручним способом слід дотримуватися вимог ДБН 3.02 01 – 83*.

Насип без штучного ущільнення, якщо основа не вбирає опади, варто влаштовувати із запасом на осідання до 6% для скельних грунтів, і до 9% - для нескельних.

При розробці планувальних виїмок у м'яких ґрунтах недобори й перебори ґрунту з відхиленням від проектних відміток планування допускаються лише в окремих місцях і за умови, що при цьому не порушується заданий напрямок стоку води. У скельних ґрунтах допускаються недобори до 10 см і перебори до 20 см. Перебори повинні бути засипані дрібним місцевим скельним ґрунтом, а недобори не повинні перешкоджати стоку поверхневих вод.

Вертикальне планування на ділянках виїмок повинне бути виконане до влаштування на них комунікацій і фундаментів, а на ділянках насипів - після влаштування тих же споруджень. При влаштуванні траншей і котлованів повинні бути дотримані вимоги ДБН 3.02 01 – 83*. Найменша ширина по дну траншеї з вертикальними стінами для укладання трубопроводів повинна бути в межах, наведених у табл. № 1.


^ Ширина траншей по дну без, урахування кріплень.


При влаштуванні штучних основ під трубопроводи, колектори, коли розміри основи більше ширини траншеї, а також при влаштуванні основ під прохідні й непрохідні канали ширина траншей установлюється по ширині основ зі збільшенням на 0,2 м. Якщо буде потреба роботи людей у траншеї з вертикальними стінками найменша відстань між бічною поверхнею споруди, що зводиться й елементами кріплення вертикальних стін або шпунтом повинне становити не менш 0,7 м.

Ширину котлованів і траншей по дну для стрічкових й окремо стоячих фундаментів варто приймати з урахуванням ширини конструкцій, гідроізоляції, опалубки й кріплення з додаванням 0,2 м, мал. №1. При необхідності спуску людей у котлован найменша відстань між бічною поверхнею конструкції й кріпленням повинне становити не менш 0,7 м, мал. №2. Для котлованів з укосами відстань між підошвою укосу й спорудженням скорочується до 0,3 м. Найменша ширина траншей по дну при розробці ґрунту землерийними машинами приймається рівною ширині ріжучої кромки робочого органу.
Таблиця № 1
^ Спосіб укладання

трубопроводів

Ширина траншей по дну, без урахування

кріпленьсталевих й

пластмасових

Розтрубних

чавунних, бетонних, залізобетонних й азбестоцементних

бетонних,

залізобетонних на

муфтах і фальцах і керамічнихПліттями або окремими

D+0,3


секціями при зовнішньому

але не менш

-

-
діаметрі D труб, м:

0,7


до 0,7

більше 0,7

1,5D


окремими трубами при

зовнішньомудіаметріD,м

до 0,56D+0,5D+0,6D+ 0,8від 0,5 до 1,6

від 1,76 до 3,5 (загальних й


D + 0,8

D+ 1,4


D+0,8

D+1,4


D+1,2

D+1,4


водозабірних колекторів


Примітки:


 1. Ширина траншей по дну для укладання трубопроводів діаметром понад 3,5 м, а також на кривих ділянках траси встановлюється проектом.
 1. Ширина траншей по дну в ґрунтах природної вологості при ритті траншей з укосами повинна бути не менш D+0,5 м при укладанні окремими трубами, а при укладанні батогами або секціями – не менш D+0,3 м незалежно від діаметра труб.
 1. Ширина траншей для трубопроводів у мокрих ґрунтах, розроблювальних з відкритим водовідливом, повинна прийматися з врахуванням водозбірних і водовідливних пристроїв відповідно до проекту.
 1. Ширина траншей для прокладки теплових мереж і магістральних трубопроводів установлюється відповідно до норм і правилами виконання й приймання робіт із зовнішніх мереж теплопостачання й магістральних трубопроводів.


Автомобілі плюс 0,15 м для піщаних і супіщаних ґрунтів й 0,1 м — для глинистих і суглинних.

У ґрунтах природної вологості при відсутності ґрунтових вод і розташованих поблизу підземних споруд глибина котлованів і траншей з вертикальними стінками без кріплення повинна бути не більше, м:


ґрунти піщані й скельні 1

супіски 1,25

суглинки й глини 1,5

особливо щільні нескельні 2


Найбільшу крутість укосів траншей і котлованів, що влаштовують без кріплень в однорідних материкових зв'язаних ґрунтах природної вологості, варто приймати відповідно до табл. №2. Крутість укосів траншей і котлованів глибиною більше 5 м у всіх випадках, глибиною менш 5 м при несприятливих гідрогеологічних умовах й у ґрунтах, не передбачених табл. №2 повинна встановлюватися з розрахунку в проекті. Розробка траншів з вертикальними стінками роторними й траншейними екскаваторами у зв'язаних ґрунтах (суглинках, глинах) для укладання трубопроводів пліттям допускається без кріплень на глибину не більше 3 м.

Зайвий і не придатний для використання ґрунт, що виймається з котлованів і траншей, треба, як правило, направляти відразу в місця укладання, не допускаючи влаштування тимчасових відвалів. Тимчасові відвали ґрунту, вийнятого з котлованів і призначеного для зворотного засипання й інших потреб, не повинні створювати утруднень для виконання будівельних і монтажних робіт, їх потрібно розміщати, як правило, з однієї сторони виїмки, мал. №3. У місцях спуску робітників у траншею для виконання робіт варто влаштовувати укоси або кріплення.


^ Таблиця №2

Найбільша припустима крутість укосів траншей і котлованів у ґрунтах вологостіҐрунти


Глибина виїмки, м, до1,5
3
5

Кут між напрямком укосу й горизонталлю, град., мал. № 5

Відношення висоти укосу до його закладення, мал. № 5

Кут між напрямком укосу й горизонталлю, град.

Відношення висоти укосу до його закладення

Кут між напрямком укосу й горизонталлю, град.

Відношення висоти укосу до його закладення

1

2

3

4

5

6

7

Насипні

56

1:0,67

45

1:1

38

1:1,25

Піщані й скельні

63

1:0,50

45

1:1

45

1:1

вологі(ненасичені)Глинисті:
1:0,85

супісок

76

1:0,25

56

1:0,67

50

1:0,75

суглинок

90

1:0

63

1:0,50

53

1:0,50

глина

90

1:0

76

1:0,25

63

1:0,50

лесовий сухий

90

1:0

63

1:0,50

63

1:0,75

Моренні:

піщані й супіщані

76

1:0,25

60

1:0,57

53

1:0,75

суглинні

78

1:0,20

63

1:0,50

57

1:0,65Примітки:


1. При нашаруванні різних видів ґрунту крутість укосу для всіх шарів призначати по більше слабкому виду ґрунту.

2. Ширина полиць і крутість укосів траншей для сполученої прокладки трубопроводів повинні призначатися проектом.

3. Крутість укосів для моренних грантів установлена для районів Крайньої Півночі європейської частини при наявності сильно вираженого структурного зчеплення (цементації) і при розробці їх без попереднього розпушування підривним способом.

4. До насипних ґрунтів відносяться ґрунти, що пролежали у відвалах менш 6 місяців і не піддавалися штучному ущільненню (проїздом, укоченням і т.п.).


^ Таблиця №3

Розміри приямків для монтажу трубопроводів

Труби

Тип

стикового

з'єднання

Зовнішній

діаметр

Розмір приямків, м

Довжина

Ширина

Глибина

Сталеві

Зварне

Для всіх діаметрів

1

D0 + 1,2

0,7

Чавунні

Розтрубне

До 326

0,55

D0 + 0,5

0,3

Більше 326

1

D0 + 0,7

0,4

Азбестоцементні

Муфтове

До 324

0,7

D0 + 0,5

0,2

Більше 324

0,9

D0 + 0,7

0,3

Бетонні й залізобетонні

Розтрубне й муфтове

До 640 Більше 640

1

D0 + 0,5 D0 + 1,0

0,3 0,4

Пластмасові

Всі види

стикових

з'єднань

Для всіх діаметрів

0,6

D0+ 0,5

0,2

Керамічні

Розтрубне
0,5

D0 + 0,6

0,3


Примітка: Dо - зовнішній діаметр розтруба, муфти й бетонного пояса.


^ Таблиця №4

Недобори ґрунту, що допускають, у основі

Робоче встаткування

екскаватора

Ємність ковша екскаватора, м

0,25 -

0,5 -

0,8 -

1,5-

3-5
0,4

0,65

1,25

2,5
Лопата:

5

10

10пряма

10

15

20

15

20

зворотна

15

20

25Драглайн


30

30


Розробку траншей і котлованів, а також наступні будівельні роботи в них, і особливо в траншеях з незакріпленими вертикальними стінками, варто здійснювати в гранично короткий термін.

У м'яких ґрунтах розробку одноковшовими екскаваторами котлованів і траншей під фундаменти, а також каналів, що підлягають облицюванню, і інших підземних споруджень варто здійснювати без порушення природної структури ґрунту в основі з недобором. При виконанні земляних робіт багатоковшовими екскаваторами й скреперами недобір не повинен перевищувати 5 см, а бульдозерами — 10 див.

Недобори грунту, як правило, необхідно усувати механізованим способом. При зачищенні дна котловану бульдозерами, екскаваторами зі спеціальними зачистними ковшами або іншими планувальними машинами недобір, що залишається, до проектної позначки не повинен перевищувати 5-7 см, у місцях установки фундаментів його видаляють вручну. Перебори при влаштуванні котлованів у м'яких ґрунтах, як правило, не допускаються.

Випадкові перебори ґрунту в місцях установки фундаментів усувають, досипаючи однорідний із ґрунтом основи або піщаний ґрунт, щебені й інші незв'язні матеріали з відповідним ущільненням за узгодженням із проектною організацією. У котлованах під особливо відповідальні спорудження місця переборів повинні заповнюватися бетоном.

Випадкові перебори ґрунту в траншеях для укладання труб перед укладанням останніх повинні бути заповнені ґрунтом, однорідним із ґрунтом підстави траншеї, або піщаним ґрунтом з відповідним ущільненням, а в місцях недоборів під трубою повинен бути влаштований лоток. Недобори в траншеях для закритого дренажу не допускаються. У скельних ґрунтах дно котлованів, траншей і каналів, а також укоси каналів не повинні мати недоборів.


Відхилення розмірів земляного спорудження від проектних не повинні перевищувати допусків, наведених у табл. №5.


^ Таблиця №5

Відхилення, що допускають, при виконанні земляних робіт.


Вид відхилення

Відхилення, що допускають

Спосіб перевірки

1

2

3

Відхилення відміток брівки або осі земляного спорудження

0,05 м

Нівелювання

Відхилення від проектного поздовжнього ухилу дна каналу, траншеї, дренажу й т.п.

0,0005

Те ж

Зменшення мінімально припустимих ухилів дна канав і дренажів

Не

допускається

»

Звуження земляного полотна (зменшення відстані від осі шляху до брівки)

Те ж

Проміри через 50 м

Відхилення по ширині верху зливної призми

0,1м

Те ж
Збільшення крутості укосів земляних споруджень

Не

допускається

Проміри не менш чим у двох поперечниках на кожному пікеті

Зменшення крутості укосів дренажних призм із кам'яного накиду гребель

5-10%

Те ж

Відхилення по ширині насипних берм

0,15 м

Проміри через 50 м

Відхилення в поперечних розмірах дренажних траншів

0,05 м

Проміри через 50 м, а також у місцях випусків

Відхилення в поперечних розмірах канав

0,1м

Проміри через 50 м

Зменшення поперечних розмірів кювету

Не

допускається

Проміри через 50 м, а також у місцях випусків

Відхилення від проекту вертикального

планування:

по ухилах спланованої території

по ухилах водовідвідних канав

0,001 0,0005

Нівелюванням через 50

м

Те ж

По товщині рослинного шару

10%

Промірами на 1000 мПримітки:


1. Відхилення убік збільшення ширини спорудження, а також сторону збільшення укосів допускаються без включення зайвого (проти проекту) ґрунту в обсяг виконаних робіт.


2. У основах транспортних виїмок, розроблених у скельних ґрунтах, допускаються недобори до 0,1 м і перебори до 0,2 м, які повинні бути засипані місцевим скельним ґрунтом.


3. Відхилення від проектних відміток планування допускаються лише в окремих місцях і за умови, якщо при цьому не порушується заданий напрямок стоку води. Здача – приймання земляних споруджень повинна бути оформлена актом, у якому приводять:

 • перелік технічної документації, на підставі якої були виконано роботи;

 • дані про перевірку правильності зроблених земляних робіт і про перевірку несучої здатності основ (результати контрольних спостережень, нівелювання й т.п.);

 • дані про топографічні, гідрогеологічні й грунтові умови, про рівень ґрунтових вод й інші відомості;

 • перелік недоробок, що не перешкоджають експлуатації земляного спорудження із вказівкою строків їхнього усунення.Завдання:

а) визначити ширину траншеї по дну для прокладання труб


№ варіанту

 тр., м

Матеріал

Фальци і муфтові, з/б, кераміка

сталь, пластмаса

чавун, з/б, азбестоцемент, розтрубні

1

0,15

2

0,2

3

0,25

4

0,32

5

0,4

6

0,5

7

0,6

8

0,65

9

0,7

10

0,75

11

0,8

12

0,85

13

0,9

14

1,0

15

1,1

16

1,2

17

1,3

18

1,4

19

1,5

20

1,6

21

1,7


22

1,8


23

1,9


24

2,0


25

2,1


26

2,2


27

2,3


28

2,4


29

2,5


30

2,6
Література


 1. Технология строительного производства. Под общей редакцией

Б.Н. Блохина. М., Стройиздат, 1972 г.

 1. Технология строительного производства. Под общей редакцией

О.О. Литвинова. Киев, “Вища школа”, 1972 г.

 1. Екельчик М.С. Краткий справочник производителя строительных работ. Киев, “Будівельник”, 1968 г.

 2. Ломакин В.А., Марков Д.А. Технология и организация строительного производства. М., Стройиздат, 1969 г.^ Навчальне видання

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни: “Відчисні інженерні споруди” на тему: “Визначення ширини траншеї при прокладці трубопроводу” для студентів спеціальності 7.092101 ПЦБ усіх форм навчання.


^ Укладач: Бендерський Юхим Борисович.


Реєстрація №_____________


Підписано до друку “______” ____________ 2007 р.


Формат А5

Обсяг __ стор.

Тираж примірників. ____


Видавничий центр КТУ, вул. ХХІІ партз’їзду, 11

м. Кривий Ріг
20

19

3

18


4

17


5

16


6

15

7

14

8

13^ Приймання робіт

Технічний контроль за якістю земляних робіт здійснюють у процесі будівництва. Полягає він у систематичному спостереженні за виконанням робіт відповідно до проекту, будівельними правилами, технічними умовами й діючими інструкціями. Представник технічного нагляду замовника здійснює проміжне приймання закінчених конструктивних елементів і частин земляних споруджень, а також становить акти на сховані роботи.

У процесі приймання траншей і котлованів перевіряють відповідність їхнього розташування проекту,

розміри, оцінки, ухили траншей, якість грунтів основи, а також правильність пристрою й стан кріплень.

Дно траншей перед укладанням у неї трубопроводу повинне підготовлятися відповідно до вимог проекту й прийматися по акту представником замовника.

Відхилення відміток дна котловану від проектних допускається після доробки не більше ніж на ± 5 см. При прийманні виїмок і насипів перевіряють: розташування трас споруджень у плані й профілі й геометричні розміри споруджень; оцінки брівок, дна, поздовжніх ухилів і поперечних розмірів канав й інших одовідвідних пристроїв; крутість і зміцнення укосів; ступінь ущільнення ґрунту, правильність розташування й оформлення резервів, берм, нагірних канав, а також наявність актів на сховані роботи й на якість ґрунтів.

При прийманні робіт із планування території встановлюють правильність відміток й ухилів спланованої поверхні й ступінь ущільнення ґрунту, а також перевіряють відсутність перезволожених ділянок і місцевих осідань ґрунту.


9

12


10Література


 1. Технология строительного производства. Под общей редакцией

Б.Н. Блохина. М., Стройиздат, 1972 г.

 1. Технология строительного производства. Под общей редакцией

О.О. Литвинова. Киев, “Вища школа”, 1972 г.

 1. Екельчик М.С. Краткий справочник производителя строительных работ. Киев, “Будівельник”, 1968 г.

 2. Ломакин В.А., Марков Д.А. Технология и организация строительного производства. М., Стройиздат, 1969 г.Навчальне видання


Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни: “Відчисні інженерні споруди” на тему: “Визначення ширини траншеї при прокладці трубопроводу” для студентів спеціальності 7.092101 ПЦБ усіх форм навчання.


Укладач: Бендерський Юхим Борисович.


Реєстрація №_____________


Підписано до друку “______” ____________ 2007 р.


Формат А5

Обсяг 20 стор.

Тираж 25 примірників.


Видавничий центр КТУ, вул. ХХІІ партз’їзду, 11

м. Кривий Ріг
11

Схожі:

Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять, ргр, та самостійної роботи з дисципліни Міські інженерні споруди (для студентів 4 курсу денної та 3 заочної форм навчання, напряму підготовуки 060101 "Будівництво")
Ргр, та самостійної роботи з дисципліни Міські інженерні споруди (для студентів 4 курсу денної та 3 заочної форм навчання, напряму...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни "Ціни та ціноутворення" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Ціни та ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Ціни та ціноутворення для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Ціни та ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconКафедра технологіі, організації та механізації будівництва методичні вказівки
Для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Організація І планування будівельного виробництва” на тему: “Побудова І...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconКафедра технологіі, організації та механізації будівництва методичні вказівки
Для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Організація І планування будівельного виробництва” на тему: “Побудова І...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconБобух А. О., Малєєв О.І. Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни «Автоматизація вк систем»
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни «Автоматизація вк систем» для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання icon"Інженерні споруди"
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (ргр) з дисципліни "Інженерні споруди" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу...
Методичні вказівки для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни: \"Відчисні інженерні споруди.\" Тема: \"Визначення ширини траншей при прокладці трубопроводу\" для студентів спеціальності 092101пцб усіх форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи