Н. В. Астахова, Ю. Б. Бендерський. Виробничабаза icon

Н. В. Астахова, Ю. Б. Бендерський. Виробничабаза
НазваН. В. Астахова, Ю. Б. Бендерський. Виробничабаза
Сторінка1/10
Дата13.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Н.В.АСТАХОВА, Ю.Б.БЕНДЕРСЬКИЙ.


В И Р О Б Н И Ч А Б А З А
Б У Д І В Н И Ц Т В А


КРИВИЙ РІГ

2011


Зміст

Вступ 5

§1. Виробнича база будівництва, мета її створення 9

Розрахунок потужності проектованої виробничої бази будівництва... 12

Питання для повторення 16

§2. Виробнича база будівництва з виготовлення бетонної суміші й будівельного розчину 18

Розрахунок потужності заводу, що виробляє бетонну суміш i будівельний розчин 21

Питання для повторення 28

§3. Підприємства деревообробної виробничої бази будівництва 30

Питання для повторення 37

§4. Виробнича база будівельних керамічних виробів 39

Питання для повторення 77

§5. Підприємства виробництва будівельного скла та будівельних скловиробів 80

Питання для повторення 86

§6. Виробнича база виробництва виробів кам’яного лиття та виробів жужільних розплавів 87

Питання для повторення 92

§7. Виробнича база будівельного гіпсу та гіпсових виробів…………… 93

Питання для повторення 106

§8. Підприємства виробів на основі вапна 107

Питання для повторення 112

§9. Підприємства асфальтобетону 113

Питання для повторення 116

§10.Підприємства з виготовлення цвяхів 117

Питання для повторення 120

§11.Виробнича база виготовлення сталевих (металевих) конструкцій 121

Питання для повторення 130

§12.Виробнича база виготовлення алюмінієвих конструкцій 131

Питання для повторення 136

Використана література.............................................................................................. 137


Вступ

Особливе значення на сучасному етапі ринкових відносин у будівельному виробництві, у технології й організації, а також механізації та керуванні будівництвом, набули виробничі бази будівництва. На їх підприємствах централізовано виготовляють і поставляють на об'єкти будівництва деталі, напівфабрикати, матеріали, вироби та конструкції, забезпечують механізмами, транспортними засобами, обладнанням і засобами малої механізації, запасними частинами, оснащенням і пристосуванням. Усе це виробляється на спеціалізованих технологічних лініях за умов максимальної механізації й автоматизації виробничих процесів.

Розвиток підприємств виробничої бази будівництва на сучасному етапі економічного розвитку України є одним із основних питань житлового, дорожнього, культурно-побутового, промислового, цивільного й інших видів будівництва. Студенти і фахівці-будівельники повинні знати, які бувають виробничі бази будівництва, а також технологію виготовлення будівельних деталей, виробів, конструкцій, напівфабрикатів і матеріалів, їхні властивості й умови праці з метою застосування та доцільного використання їх у будівництві.

Виготовлення у заводських умовах характеризується якістю, універсальністю застосування і дозволяє широко використовувати продукцію виробничих баз будівництва в технологічному процесі при виконанні будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику. Це також дозволяє створити мобільні спеціалізовані бригади, дільниці, цехи і будівельні управління, широко використовувати механізацію, у тому числі й малу механізацію, механізований інструмент та пристосування для їхнього монтажу й установки на об'єкті.

Виготовляючи на підприємствах виробничих баз будівництва потрібну продукцію для будівельників, необхідно брати до уваги вимоги, які висувають фахівці щодо якості, а також за оперативністю виготовлення і постачання на об'єкт будівництва напівфабрикатів, матеріалів, деталей, виробів і конструкцій. Оперативне забезпечення машинами і механізмами, оснащенням і устаткуванням, запасними частинами і пристроями, що застосовуються та монтуються з дотриманням державних будівельних норм.

Необхідно враховувати ту обставину, що монтаж будівельних конструкцій, деталей і виробів відбувается на заздалегідь заготовлених на виробничих базах елементах при максимальному застосуванні засобів механізації. Оперативне планування виготовлення і постачання на об’єкт будівництва ведеться квартальними, місячними, тижнево-добовими графіками.

За необхідності, на майданчику будівельного об'єкта роблять укрупнене збирання з окремих елементів, деталей і конструкцій для зручності монтажу.

Ураховуючи вищевикладене можна констатувати, що студентам і фахівцям будівельної справи потрібен навчальний посібник або керівництво, за допомогою якого можна було б більш доступно освоїти технологічні процеси підприємств виробничих баз будівництва. Тому вирішено систематизувати матеріал з цієї теми, щоб узагальнити ті знання, які були напрацьовані нами на практиці керівництва підприємством впродовж багатьох років, і вирішення питань, що виникають у процесі будівельного виробництва. Таким чином створити основи для планової підготовки фахівців і підготувати сьогоднішніх студентів до самостійної роботи на підприємстві, яке виробляє необхідні матеріали для поліпшення якості будівельного виробництва і техніко-економічних показників будівництва.

Створенню посібника заважали серйозні перешкоди. Справа в тому, що час від часу найважливіші будівельні нормативні документи заново переробляються і при цьому значно розширюються, а деякі змінюються радикально. Але не слід забувати, що будівельні норми на будь-якому етапі всього лише фіксують досягнутий стан будівельної індустрії. Тому орієнтація фахівців на нові нормативи дозволяє стверджувати, що це видання буде актуальним і відображатиме сучасні вимоги, які висуваються до будівельної індустрії впродовж ряду років після виходу книги. Адже будівельні норми, час від часу, все одно переглядаються, тому будь-який фахівець повинен користуватися ними з повним знанням суті питання, а не механічно.

У посібнику відображено, з якої сировини і що саме можна одержати, технологію виробництва й устаткування.

Більшість будівельних матеріалів має великі обсяги й об'ємну масу, що викликає значні витрати на їхнє перевезення від заводу або кар'єру, де їх виробляють або видобувають, на будівельний майданчик. Вартість перевезення деяких будівельних матеріалів може перевищити їхню натуральну вартість. Тому, для здешевлення будівництва і розвантаження транспорту від зайвих перевезень, будівельники повинні прагнути застосовувати у міру можливості більше ті матеріали, які видобувають або виробляють поблизу споруджуваного об'єкта. Такі матеріали мають загальну назву місцевих і до них, у першу чергу, належать пісок, гравій, щебінь, вапно, природні камені, цегла та ін.

Основний принцип ринкової економіки - одержання прибутку. Тому кожен будівельник повинен уміти використовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, транспорт і механізми за призначенням та з найменшими витратами.

Хоча промисловість будівельних матеріалів є високомеханізованою, якість будівельних матеріалів не завжди відповідає необхідним вимогам. Технічні вимоги до матеріалів і будівельних деталей викладені в Державних стандартах (ДСТ), розроблених для кожного матеріалу (за винятком зовсім нових, ще малоапробованих). ДСТ розробляються на основі даних новітніх досягнень науки і техніки. У них дають точне визначення матеріалу і числові показники властивостей, яким повинен задовольняти матеріал виробу і конструкції, наводять методи дослідження, умови зберігання і транспортування. Дотримання вимог ДСТ забезпечує високу якість, збереженість і краще використання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. У позначенні ДСТ перше число показує його порядковий номер, друге - рік затвердження. Державні стандарти періодично, відповідно до нових наукових досягнень і вдосконалення виробництва, переглядаються та затверджуються знову, вже з іншим номером: затвердження нового стандарту скасовує дію попереднього. Поки ДСТ на новий матеріал виробів і конструкцій є не затвердженим, користуються технічними умовами (ТУ).

Основними напрямами зниження матеріалоємності є: 1) упровадження в будівництво нових прогресивних матеріалів і конструкцій, які виготовляються на виробничих базах будівництва; 2) удосконалення проектних рішень будівель і споруд; 3) широка утилізації промислових відходів і комплексне використання сировини; 4) економія сировини і матеріалів при виробництві виробів і їх транспортуванні; 5) удосконалення організаційно-господарських заходів, планування й обліку.

Застосування ефективних будівельних матеріалів і виробів спрямовано, насамперед, на зниження маси будівельних конструкцій. Це, у свою чергу, дозволяє знизити витрати з їх перевезення, зменшити потужність монтажних і транспортних засобів, укрупнити будівельні конструкції і, взагалі, знизити трудомісткість і вартість будівельно-монтажних робіт.

Сподіваємося, що запропонований посібник стане у нагоді для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для фахівців будівельної справи. 1. ^ Виробнича база будівництва, мета її створення

Виробничою базою будівництва є підприємства, на яких поєднання продуктивних сил і виробничих відносин спрямоване на ефективне використання матеріальних, людських, енергетичних ресурсів з єдиною метою - введення об'єкта будівництва в експлуатацію у стислий термін з мінімальними затратами. Такі вимоги ринкової економіки: гроші повинні нарощувати гроші й кожна вкладена у справу гривня повинна окупитися у стислий термін, принести прибуток. Основний принцип ринкової економіки - одержання прибутку.

Матеріали, деталі, вироби і конструкції, що виготовляються на виробничих базах будівництва, повинні відповідати міжнародним стандартам якості, задовольняти фізико-механічні властивості та умови роботи.

Основні принципи організації виробничої бази будівництва - це створення підприємств будівельної індустрії, автотранспортних підрозділів, що обслуговують будівництво, управлінь механізації, зокрема і малої механізації. Мета - спеціалізація виготовлення і централізоване забезпечення об'єктів або будівельних комплексів виробами, напівфабрикатами, матеріалами, будівельними конструкціями, запасними частинами, пристосуванням та оснащенням, своєчасна комплектація, монтаж і установка на будівельному майданчику згідно з календарним планом будівництва й оперативним плануванням ведення будівельно-монтажних робіт (виконання тижнево-добових графіків).

Багаторічний досвід роботи свідчить, що виготовлення у заводських умовах деталей, запасних частин, виробів і матеріалів, пристосувань, оснащення і конструкцій унаслідок вузької спеціалізації, механізації й автоматизації виробничих процесів та застосування досягнень науки і техніки, дозволяє підвищити продуктивність праці, поліпшити якість продукції, яка випускається, скоротити терміни будівництва, що прискорює введення споруджуваного об'єкта в експлуатацію і поліпшує техніко-економічні показники будівництва.

Базові підприємства виробничої бази будівництва виготовляють такі будівельні матеріали: цемент, цеглу, керамічні вироби, теплоізоляційні та покрівельні матеріали, скло, лінолеум та інше.

Підприємства будівельної індустрії спеціалізуються на випуску збірних бетонних і залізобетонних виробів, товарного бетону і будівельного розчину, асфальтобетону, дерев'яних, металевих і пластмасових виробів та конструкцій, щебеню, піску, керамзиту, пінобетону, вапна, крейди, фарби тощо.

Створення підприємств виробничої бази будівництва починається з проекту.

Проектування виробничої бази будівництва відбувається за такими етапами:

1) збирання даних для видачі завдання на проектування;

2) техніко-економічне обґрунтування будівництва виробничої бази в регіоні;

3) видача завдання на проектування.

Проектування є важливим етапом при будівництві виробничої бази. Проектуванню належить головна роль при застосуванні останніх досягнень науково-технічного прогресу і підвищення ефективності продуктивності праці за рахунок поліпшення якості продукції, що випускається. На сучасному етапі суспільного розвитку застосування технологічних процесів на основі науково-технічного прогресу ускладнює вирішення проектних завдань, а, отже, збільшує відповідальність проектних організацій перед замовником.

Від застосування останніх досягнень науки і техніки при проектуванні як технологічного процесу (устаткування, верстати, сировина і матеріали), так і використанні сучасних будівельних конструкцій при проектуванні виробничих корпусів бази будівельної індустрії залежать техніко-економічні показники будівництва й експлуатаційні показники виробничої бази: кількість, якість, конкурентноздатність виробів, матеріалів, конструкцій.

Проект-комплекс графічних і текстових матеріалів, що містять рішення щодо застосування сучасної технології й обладнання майбутньої бази виробництва будівельних виробів, матеріалів, конструкцій, з техніко-економічними розрахунками й обґрунтуваннями, кошторисами і пояснювальною запискою.

ТЕО - техніко-економічне обґрунтування є перед проектною розробкою документації. У ТЕО зазначається: район розташування виробничої бази будівництва у регіоні; докладні дані зі споріднених підприємств, які є постачальниками сировини і прилеглих районів або регіонів із зазначенням номенклатури; передбачуване, чергове введення в експлуатацію виробничої бази будівництва: вихідні дані на розсуд замовника з урахуванням його побажань.

ТЕО розробляється у декількох варіантах і має дані, що показують розрахунки, пов'язані з діяльністю майбутнього підприємства. Це такі як потужність і спеціалізація; баланс виробництва і споживання; ринок збуту; сировинна база і способи доставки; демографічний стан; забезпечення енергоресурсами; наявність і розвиток під'їзних шляхів.

Проектування розробляється за рахунок коштів замовників, які укладають договори на виконання проектних робіт з генеральним проектувальником.

Генеральним проектувальником є організація, яка виконує проект у цілому або основну частину проектних робіт, у проектуванні виробничої бази будівництва - ТЕХНОЛОГІЧНУ. Генеральний проектувальник для виконання окремих частин проекту залучає на договірних засадах спеціалізовані проектні організації (спецроботи, інженерні вишукування тощо). При цьому генеральний проектувальник відповідає за терміни виконання проекту і комплектність його всією документацією.

Інженерні вишукування є важливим етапом у передпроектній підготовці до проектування виробничої бази будівництва. Вони бувають: інженерні, економічні, технічні та гідрогеологічні. Інженерні, економічні й технічні пошуки, об'єднані в одному документі, називаються техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО). Техніко-економічне обґрунтування готує замовник або проектна організація. Гідрогеологічні вишукування готує спеціалізована організація.

Проектна потужність підприємства виробничої бази будівництва визначається замовником у техніко-економічному обґрунтуванні на проектування і називається проектною річною продуктивністю. Виражається в одиницях виміру - обсяг (грн./рік.)

Проектна потужність визначається із урахуванням номенклатури випуску виробів, прийнятої організації і технології виробництва, а також режиму роботи підприємства.

Технологічні процеси включають в себе виробничі операції, що складаються з елементних процесів (підготовки, розмітки, виготовлення та інше). Елементні процеси виконуються на певному робочому місці - посаді технологічної лінії. Формули параметрів технологічних процесів, що використовуються при проектуванні організації технологічних процесів, характеризують витрати часу і праці, ефективність використання основних ресурсів, рівень організаційної довершеності. За цими формулами рекомендовано проводити аналіз роботи технологічних процесів і фактичного виконання випуску обсягу товару.

^ Розрахунок потужності проектованої виробничої бази будівництва

 1. Тривалість виробничої операції:

t = n tе,

де t - тривалість замкнутого технологічного процесу;

tе – тривалість часу, витраченого на елементний процес виробничої операції;

n - кількість елементних процесів у виробничій операції.

 1. Тривалість елементів циклу:

Т = m tн,

де Т - тривалість циклу елементного процесу;

tн - тривалість не поєднаної елементної операції;

m - кількість не поєднаних операцій, що входять в елементний процес.

 1. Ритм елементного процесу:

r = Т+g,

де r - ритм елементного процесу;

Т - тривалість циклу елементного процесу;

g - тривалість холостого переходу між елементними процесами.

 1. Коефіцієнт завантаження за професіями в елементному процесі:

Y = S/r,

де Y - коефіцієнт завантаження за професіями в елементному режимі;

S - кількість робітників певної професії в елементному процесі;

r - ритм елементного процесу.

 1. Коефіцієнт змінного завантаження робітників за професіями в елементному процесі:

Y = SТ,

де Y - змінний коефіцієнт завантаження за професіями в елементному процесі;

Т - нормативна кількість годин за зміну;

S - кількість робітників певної професії в елементному процесі.

 1. Тривалість технологічного циклу:

Т = Т1 + Т2 + Т3,

де Т - тривалість технологічного циклу;

Т1 - тривалість підготовчого циклу;

Т2 - тривалість організаційних перерв;

Т3- тривалість основної роботи.

 1. Кількість продукції, що випускається за добу:

Nд = (T/r)q,

де Nд - добова продуктивність технологічної лінії;

Т - нормативний робочий час за добу;

r - ритм технологічної лінії;

q - кількість готової продукції за час ритму технологічної лінії.

 1. Продуктивність технологічної лінії протягом одного замкнутого циклу:

R - Т/N,

де R - тривалість технологічного циклу протягом одного замкнутого циклу;

Т - розрахунковий час роботи технологічної лінії у запланований період;

N - фактична продуктивність технологічної лінії в одному циклі.

 1. Середня чисельність працюючих на технологічній лінії:

Р = q(h R) або Р = (1Т)q N,

де Р - середня чисельність працюючих на технологічній лінії;

q - кількість продукції, що випускається на технологічній лінії;

h - трудомісткість виготовлення одного виробу;

R - плановий період випуску виробів;

Т - нормативна кількість годин за тиждень;

N - змінна продуктивність технологічної лінії.

 1. Коефіцієнт завантаження технологічної лінії:

к = tr,

де к - коефіцієнт завантаження технологічної лінії;

t - тривалість роботи агрегату, машини, устаткування в елементному режимі;

r - ритм елементного процесу.


 1. Коефіцієнт використання потужності технологічного процесу:

к = Т/24n,

де к - коефіцієнт використання потужності технологічного процесу;

Т - тривалість роботи технологічної лінії (у розрахунковий час входить: обідня перерва, неробочі зміни, підготовчий період);

n - кількість діб, що визначають циклічність технологічного процесу.

 1. Питомі трудові витрати:

Н = (а T Р)/ Nд,

де Н - питомі трудові витрати;

Т - кількість годин за зміну;

Р - кількість робітників на технологічній лінії за зміну;

а - змінність режиму роботи;

Nд - добовий випуск продукції.

 1. Рівень механізації й автоматизації технологічної лінії:

К = (Р/РР)100%,

де К - рівень механізації й автоматизації технологічної лінії;

Р - механізація й автоматизація технологічного процесу, виконувана робітниками (але не менше 50%);

РР - загальна кількість робітників.

 1. Рівень механізації й автоматизації роботи:

К = (Т/ТР)100%,

де К - рівень механізації й автоматизації роботи;

Т - тривалість механізації при виконанні робочого процесу;

ТР - загальний час роботи.

 1. Плановий випуск продукції:

Т+Тx = а R,

де R - продуктивність технологічної лінії;

Т – тривалість часу, витраченого на виконання елементних процесів;

Тх - тривалість холостого переходу між елементними процесами;

а - кратність плановому тактові робочого ритму елементних процесів.


 1. Ритм елементного процесу:

к = Т + Тх.

З формули 16 видно, що чим більше досягається відповідність (рівність або кратність) величин Т і к (чим ближче Т до нуля), тим повніше узгоджений робочий ритм елементних процесів із заданою періодичністю випуску продукції.


 1. Річна потужність виробничої бази будівництва визначається як добуток

добової продуктивності технологічної лінії на кількість ліній і на кількість днів у році:

Р = Nn252,

де Р - річна потужність виробничої бази;

N - добова продуктивність технологічної лінії;

n - кількість технологічних ліній;

252 - середнє значення кількості робочих днів за рік.

Фактична потужність виробничої бази, як правило, відрізняється від проектної потужності, оскільки:

1) фактичний випуск виробів, матеріалів, напівфабрикатів, деталей і конструкцій здійснюють на замовлення або відносно попиту на ринку товарів і послуг;

2) на фактичний випуск впливають фактори, які не залежать від організації виробництва технологічного процесу:

а) енергозабезпечення (вода, стиснене повітря, електроенергія, тепло і природний газ);

б) зрив поставок сировини, запчастин, що комплектуються партнерами-постачальниками;

3) на фактичний випуск впливає організаційний фактор - керівник.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Н. В. Астахова, Ю. Б. Бендерський. Виробничабаза iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Молодые ученые Харьковщины-2007/ Редкол. В. И. Астахова и др. Х.: Нуа, 2007. 90 с. (День науки в нуа)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи