Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво icon

Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни "Організація та планування будівельного виробництва" для студентів напрямку будівництво
НазваМетодичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни "Організація та планування будівельного виробництва" для студентів напрямку будівництво
Сторінка1/3
Дата13.09.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІІ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДля курсового і дипломногго проектування з дисципліни “Організація та планування будівельного виробництва” для студентів напрямку будівництво.


Кривий Ріг 2005 р.


Методичні вказівки для курсового та дипломного проектування з дисципліни “Організація та планування будівельного виробництва” для студентів спеціальності 7.092601 ТГПВ, всіх форм навчання.

Укладачі: Рогозін В.В., доцент, Бадов О.В., ст. викладач.

Рецензент: Афанасьєв В.В. к.т.н. доцент.


Методичні вказівки призначені для курсового та дипломного проектування з дисципліни “Організація та планування будівельного виробництва”. Викладені порядок проектування робіт, зміст та склад курсового проекту з розділу “Організація та планування будівельного виробництва».


Розглянуто на засіданні Схвалено на методичній раді

кафедри ТОМБ будівельного факультету

протокол № _від __2005 р протокол №_ від __ 2005 р


Зміст.

Вступ...............................................................................3

Вихідні дані для розробки курсового чи дипломного проекту............................................................................3

Склад курсового проекту чи дипломного проекту.... 4

Вказівки по виконанню розділів курсового та дипломного проектів......................................................5

Вибір методів виробництва робіт та складу комплекту будівельних машин…………………….....7

Проектування потоку...................................................10

Проектування будівельних генеральних планів........21

Техніка безпеки при при проектуванні

будгенпланів................................................................32

Встановлення монтажних кранів на будівельних майданчиках.................................................................37

Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт.............................................................................39

Додатки.......................................................................49

Література...................................................................53

1. Вступ.

Завдання курсового та дипломного проекту "Організація виробництва робіт монтажу систем теплогазопостачання та вентиляції" В проекті необхідно передбачити такі рішення, які скорочують терміни виконання робіт, зниження собівартості, скорочення трудомісткості робіт. Проект складається з двох частин - графічної та текстової.

Текстова частина складається з пояснювальної записки обсягом 25-30 сторінок. Графічна частина проекту виконується на стандартному аркуші креслярського паперу формату А-1.

Розрахунково-пояснювальна записка та графічна частина курсового проекту має бути виконана згідно з ДСТУ.Б. і технічними нормами.


^ 2.Вихідні дані для розробки курсового чи дипломного проекту.


3

Вихідними даними для складання проекту є: завдання на проектування (дод. 1); будівельні норми та правила (СНиП), державні будівельні норми (ДБН); єдині норми і розцінки на будівельно-монтажні роботи (ЕНиР); діючи ДСТУ, та ТУ по теплогазопостачанню та вентиляції.

^ 3.Склад курсового чи дипломного проекту

Курсовий чи дипломний проект розробляється на один з трьох розділів:

1. Організація прокладання магістральних трубопроводів теплопостачання

2. Організація прокладання магістральних трубопроводів газопостачання

3. Організація монтажу внутрішніх систем газопостачання і теплопостачання.

При розробці організації робіт графічна частина складається:

1. Генплан траси чи схеми розміщення санітарно-технічного обладнання.

2. Календарний графік (сітьовий, лінійний, циклограма) загально будівельних і спеціальних монтажних робіт.

3. Графік руху робітників.

4. Графік роботи основних машин та механізмів.

5. Графік постачання основних конструкцій та матеріалів.

6. Об’єктний будгенплан.

7. Експлікація тимчасових будівель та споруд.

8. Умовні позначення.

9. Техніко-економічні показники

Розрахунково-пояснювальна записка складається:

1. Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт.

2. Потреба в матеріалах, заготівках, обладнанні.

3. Вибір методів виробництва робіт та комплекту будівельних машин та механізмів.

4. Визначення трудомісткості і машиномісткості робіт.

5. Розрахунок і проектування будівельних потоків.


4

Список рекомендованої літератури.

 1. В.К. Черненко «Пректирование земляных работ» К:, Вища школа 1989 г.

 2. Строительные краны. Справочник .Под редакцией Станевского В.П. К: Будівельник, 1984 г.

 3. Посібник з розробки ПОБ і ПВР (до ДБН А.3.1.-5-96) К:, НДІБВ, 1997 р.

 4. Дикман Л.Г. “Организация и планирование строительного производства” М:-Высшая школа, 1988 г.

 5. Методичні вказівки по виконанню крсового проекту по дисципліні “Організація та планування будівельного виробництва”, Валовой О.І., Лідневич А.Г. КТУ, 2004 р. 1, 2, 3 ч.

 6. Организация жилищно-гражданского строительства. Спровочник строителя. Л.Г. Дикман, М:, Стройиздат, 1990 г.

 7. Справочник по специальным работам. Монтаж вентиляционных систем. Под редакцией

И.Г Староверова М:, Стройиздат, 1961 г.

 1. ДБН А.3.1.-5-96 “Організація будівництва” К:, НДІБВ, 1997 р.

 2. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. М:,ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.

 3. С.А. Ушацький Організація зведення і реконструкції будівель та споруд К., Вища школа, 1992 р.

 4. ЕниР сб.1,сб.2, вып 1, сбю9, вып1-2, сб.10, 11, 22, 24, 26.49

1

2

3

4

5

Об’єкти електропостачання:

тимчасова ЛЕП або електрична мережа на високих опорах

те саме, підземна с оглядовими колодязями

шафа розподільна


щит для підключення


прожекторна щогла


опора зі світильником


ВЕ-1


ВЕ-1

Напруга в лініях, що прокладаються, вказуються додатковими цифровими індексами. Наприклад, мережа напругою до1 кв– ВЕ-1.

6.

Об’єкти водопостачання:

тимчасова господарчо-питна мережа і оглідові колодязі

протипожежна мережа і гідранти

виробнича мережа та оглядові колодязі

питний фонтанчик


постійна мережа водопроводуТГП


ТПЖ


ВВМ


ПВ

Діаметр труб (мм), тиск у мережівказується шляхом введення цифрових індексів. Наприклад. ТПЖ-12.2; ТПЖ-2.

7.

Каналізація:

тимчасова мережа побутової каналізації і оглядові колодязі

постійна мережа і оглядові колодязі


те саме, зливова.ТК


ПК


ЗК
8.

Різноманітні споруди:

Навіси, укриття

Відкриті складскі майданчики

48

6. Проектування об’єктного будгенплану.

7. Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт

8. Розробка заходів по охороні праці і протипожежній безпеці.

8. Визначення техніко-економічних показників.

^ 4. Вказівки по виконанню розділів курсового та дипломного проектів.

4.1 Загальна частина

У загальній частині пояснювальної записки є

А) основні принципи, покладені в основу розробки проекту виконання робіт

Б) конструктивні характеристики об'єктів трубопроводів чи санітарно-технічних систем.

В) умови виконання монтажних робіт

^ 4.2 Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт.

Обсяги будівельно-монтажних робіт рахуються по робочим кресленням в одиницях виміру, прийнятих у діючих ЕНиР чи ДБН.

При проектуванні мереж тепло і газопроводів обсяги робіт рахуються у такій послідовності.

 1. Підготовчі роботи.

 2. Земляні роботи.

3. Монтажні роботи.

4. Іспити трубопроводів.

5. Зворотна засипка з ущільненням та інші

Ширина траншеї по низу для трубопроводів приймається по СНиП З 02.01.87 чи табл.1

Таблиця 1Параметри

Ширина траншей по низу

Укладка плітями чи окремими секціями, незалежно від Д

Укладка окремими трубами Д до 0.5м .

Укладка окремими трубами Д від 0.5 до 1.6 м.

Для сталевих та чавунних трубопроводів.

Д+0,3

Д+0.5

Д+0.8

Де Д - зовнішній діаметр трубопроводу у метрах, з урахуванням ізоляції. Дані розрахунків обсягів робіт записуються в табл.2.


5

Відомість об’ємів робіт.

Таблиця 2.

№ п/п

Найменування

робіт

Одиниці виміру по ЕНиР, ДБН

Формули підрахунків обсягів робіт

Загальна

кількість.

1

2

3

4

5Примітки: 1.– графа 2 заповнюється у технологічній послідовності виконання робіт; 2.– при розрахунках обсягів робіт враховуються вказівки розділів ЕНиР, ДБН.

^ 4.3 Потреба в матеріалах, заготівках, обладнанні.

Визначається по специфікації, відомості обсягів робі з використанням ресурсних елементних кошторисних норм ДБН, витрат матеріалів на загальнобудівельні та спеціальні роботи. Розрахунки ведуться у формі таблиці З

Відомість витрат основних матеріалів, напівфабрикатів та виробів

Таблиця З

Табл

ДБН.

Шифр

ресур.

Найменування робіт

Один.

вимір.

Кільк

Необхідні матеріали

Один вимір

Норма витрат

Заг.

потр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

На основі відомості таблиці З складається зведена відомість у формі таблиці 4

Зведена відомість потреби в основних матеріалах напівфабрикатах та виробах.

Таблиця 4п/п

Найменування матеріалів, конструкцій

Одиниця виміру

Загальній об’єм

1

2

3

4

^ 4.4 Вибір методів виробництва робіт та складу комплекту будівельних машин.

На стадії розробки календарних планів, обираючи методи виконання робіт, слід керуватися типовими технологічними нормами, враховуючи досягнення


6
Рукомендовані умовні позначення для розробки будгенплану

№ п/п

Найменування

Прийняте позначення

Примітки

1

2

3

4

1

Будівлі:

постійні, існуючі.


Ті, що зводяться


Ті, що тимчасово використовуються для потреб будівництва.


Тимчасові


Ті, що зносяться.
Призначення підсобно-домоміжних будівель додатково позначається буквеним індексом.

Напариклад, для виробничіх –ПП, для контор –ПК

2.

Шляхи автомобільні:

постійні, існуючі


ті, що будуються


тимчасові


з двостороннім рухом


пішохідні дороги
Матеріал покриття шляхів та пішохідних доріг і їх ділянок вказується введенням буквеного індекса.

Наприклад, АБ–асфальтобетонне покриття, ЗЗБ– збірне залізобетонне

3

Огорожі:

постійні, існуючі

тимчасові


ті,що зносяться


ворота


хвіртки
Матеріал огорожі позначається введенням додаткового буквеного індекса.

Наприклад, ОД–огорожа дерев’яна, ОМ–огорожа металева

4.

Додаткові знаки:

Напрям руху транспорту

стоянки крана

Геодезичний знак


закріплення осей

47
46

передового досвіду, а також можливості будівельних організацій забезпечити роботи відповідними засобами механізації і робочою силою Проектування організація і технологія виконання робіт мають грунтуватися на застосуванні комплексної механізації з використанням високопродуктивних машин і поточних методів виробництва робіт. Поточність виконання робіт здійснюється для забезпечення безперервного і рівномірного завантаження підрозділів спеціалізованих організацій. Поточність виконання робіт проектують у такій послідовності:

 1. Визначають об'єкти і захватки, що включаються в потік.

 2. Визначають кількість паралельно функціонуючих потоків.

 3. Розраховують черговість включення об'єктів у потік.

Комплект машин для виробництва земляних робіт підбирається в залежності від обсягів, умов роботи, термінів їх виконання, характеру ґрунту. Вибір землерийних механізмів проводиться по їх технічним характеристикам [1] стор. 53...88

Вибір комплекту машин для ведення робіт по монтажу конструкцій тепло газопроводів залежить від габаритів і ваги окремих конструкцій та умов виконання монтажних робіт. Основні параметри монтажних кранів це виліт стріли, висота підйому гака, вантажопідйомність.


7Висота підйому гака визначається:

Нг=hо+hк+hз+hстр де

hо – відмітка місця установки конструкції, м.; hк – висота конструкції, м.; hз – запас по висоті, м. (0.5-1м); hстр - конструктивна висота стропів, м. (2-4 м).

Виліт стріли без урахування укосів котловану чи траншеї:

де

hп – довжина поліспаста в стягнутому положенні (1,5...2 м); hш – відстань від вісі шворня стріли крана до ґрунту (1,2...1,7 м.); d – відстань від центру маси конструкції до її краю у сторону крана, м с – відстань від краю конструкції до вісі стріли крана (1.5 м); 1ц - відстань від вісі шворня стріли до вісі обертання крана (1.5-2м);

При роботі самохідних стрілових кранів поряд з котлованами Lс визначається:

Lс=В/2+Іб+а+d де

В - база крана ( по технічним характеристикам)[2].


8

Додаток 1 Варіанти завдань.
Номера і довжина дільниць, м., та діаметр труб, мм.

Вид мереж

1

2

3

4

D

5

6

7

8

D

9

10

11

12

D

1

1200

700

800

650

426

500

650

500

500

273

300

400

600

400

89

Газопровід

2

1400

800

900

700

426

700

700

700

700

108

500

500

800

700

76

Теплотраса

3

1300

750

850

650

426

650

750

650

650

426

700

700

700

650

89

Газопровід

4

1500

900

900

800

273

900

800

700

800

108

650

650

900

900

76

Теплотраса

5

1600

1000

900

700

426

700

400

700

500

273

800

800

800

650

25

Газопровід

6

1900

1100

1100

900

426

900

500

400

900

273

700

700

400

900

89

Теплотраса

7

1460

700

1000

800

273

600

800

700

500

108

900

900

650

650

76

Газопровід

8

1300

800

800

700

426

700

700

700

700

426

800

800

400

700

76

Теплотраса

9

1700

1000

800

650

426

650

650

650

650

108

700

900

650

700

89

Газопровід

10

1600

1100

900

900

426

900

800

900

900

273

650

650

300

800

76

Теплотраса

11

1800

1200

800

650

273

650

750

800

650

273

900

700

650

900

89

Газопровід

12

1900

1100

1100

700

426

700

600

300

600

108

650

800

700

750

76

Теплотраса

13

1900

1200

1200

800

426

800

500

200

800

426

700

900

800

800

25

Газопровід

14

1900

1300

1300

900

273

600

400

700

900

108

800

750

900

750

89

Теплотраса

15

2000

1250

1200

750

273

750

650

750

750

273

900

650

750

650

76

Газопровід

16

2000

1000

1000

800

426

800

800

800

800

273

750

700

800

700

76

Теплотраса

17

1900

600

800

900

426

900

800

600

900

108

800

800

900

800

89

Газопровід

18

1400

800

900

800

426

800

700

800

800

426

900

900

750

900

76

Теплотраса

19

1500

1100

500

650

273

650

650

650

650

108

800

750

650

750

76

Газопровід

20

1400

1200

650

700

426

400

300

500

700

273

650

800

700

500

89

Теплотраса

21

1600

800

800

800

426

800

800

800

800

426

700

650

650

800

76

Газопровід

22

1300

900

700

900

273

900

900

900

900

108

800

700

700

650

89

Теплотраса45

 1. Питома кошторисна вартість тимчасового господарства:

Сп=, де

Сз – загальна кошторисна вартість робіт, грн. .(приймається по локальному кошторису з економічного розділу).

 1. Об’єми тимчасового будівництва (довжина мереж водо, енерго постачання, довжина тимчасових доріг тощо).

 2. Коефіцієнти компактності К1, К2.

К1=Fп*100/ F

К2=Fтим*100/ F де

Fп– площа забудови будівлі, яка проектується, м2.

Fтим– площа забудови тимчасовими будівлями та спорудами, м2.

F– площа будівельного майданчика, м2.


44

l6 - відстань безпеки від краю опори крана до нижнього обрізу укосу котловану(траншеї) приймається за

СНиП 3 08 01-87, або СНиП ІІІ-4-80*, табл.5;

а – відстань від укосу до краю споруди.

Lс.max= Lс cosj, де

j – кут повороту стріли крану у плані, (приймається по схемі монтажа).

Таблиця 5

Глибина котловану


Грунт

Піщаний і гравійний

супіски

Суглинки

глина

Льосовий

сухий

1

1,5

1,25

1

1

1

2

3

2,4

2

1,5

2

3

4

3.6

3.25

1.75

2.5

4

5

4,4

4

3

3

5

6

5,.3

4,75

3,.5

3,.5
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки
Для дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни: „Технологія будівельного виробництва”по темі: „Застосування математичних...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconКафедра технологіі, організації та механізації будівництва методичні вказівки
Для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Організація І планування будівельного виробництва” на тему: “Побудова І...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconКафедра технологіі, організації та механізації будівництва методичні вказівки
Для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Організація І планування будівельного виробництва” на тему: “Побудова І...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconДипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни "Організація будівництва" по темі: "Проектування будгенпланів" для студентів напрямку будівництво
Для дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни “Організація будівництва” по темі: “Проектування будгенпланів” для...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки
Ключові слова: дипломний проект (ДП), склад дп, правила оформлння дп, будівля, архітектура, конструкція, фундамент, технологія будівельного...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconЗ дисципліни «технологія будівельного виробництва»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів заочної форми та слухачів другої...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів спеціальності 090510
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів...
Методичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни \"Організація та планування будівельного виробництва\" для студентів напрямку будівництво iconЗ дисципліни «технологія будівельного та ремонтно – будівельного виробництва»
«Технологія будівельного та ремонтно будівельного виробництва» (для студентів 3 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи