Програма ІХ наукової конференції icon

Програма ІХ наукової конференції
Скачати 218.27 Kb.
НазваПрограма ІХ наукової конференції
Дата26.11.2012
Розмір218.27 Kb.
ТипПрограма


Міністерство науки та освіти, молоді та спорту України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
ПРОГРАМА

ІХ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті”.


22-23 листопада 2012 року


м. Київ

2012


Міністерство науки та освіти, молоді та спорту України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


ПРОГРАМА

^ ІХ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Сучасні тенденції розвитку технологій
в інфокомунікаціях та освіті”.Регламент роботи конференції


22.11.2012 року09 00 – 1100

Реєстрація учасників.

Огляд виставки навчально-методичних видань та сучасних телекомунікаційних засобів

11 00 – 13 00

Пленарне засідання

13 00 – 14 00

Обід

14 00 – 17 00

Робота секцій


23.11.2012 року


10 00 – 13 00

Робота секцій

13 00 – 14 00

Обід
14 00 – 15 00

Заключне пленарне засідання

^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Місце проведення: актова зала Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Час проведення: 11.00 22 листопада 2012 року.


(11.00 – 11.10)


Вітання учасників наукової конференції від
ректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Кривуци Володимира Георгійовича, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора.


Відкриття наукової конференції.


^ ВИСТУПИ ТА ВІТАННЯ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


(11.10 – 11.30)


1. Виступ Коровайченко Юрія Миколайовича, Директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


2. Виступ Ошерова Леоніда Михайловича, голови ради асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС.


3. Виступ Хахлюка Олексія Анатолійовича, Генерального директора компанії «Алькатель-Лусент Україна».


4. Виступ ^ Прокопова Сергія Васильовича, начальника відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


5. Виступ Колченко Галини Федорівни, заступник директора ДП Український науково-дослідний інститут зв’язку.


^ ДОПОВІДІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ


(11.30 – 13.00)


1. Про удосконалення існуючої системи підготовки кадрів для галузі інфокомунікацій. Впровадження нового напряму підготовки фахівців з вищою освітою - «Інфокомунікації»

Кривуца Володимир Георгійович, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.


^ 2. Принципи побудови сучасної системи управління інфокомунікаційною мережею.

Слюсар Володимир Олександрович, директор Департаменту оперативного управління та якості філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком», кандидат технічних наук.


^ 3. Основні тенденції розвитку телекомунікаційних послуг 4-го покоління в Україні.

Пригода Володимир Миколайович, заступник фінансового директора ТОВ «Тримоб», кандидат економічних наук.


^ 4. Методи оптимізації параметрів мереж майбутнього FN.

Кривуца Володимир Георгійович, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

^ Беркман Любов Наумівна, директор інституту Телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор.


^ 5. Системна інтеграція радіотехнічних засобів телекомунікацій міліметрового діапазону на основі діелектричних хвилеводів.

Ємельяненков Борис Миколайович, директор департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


^ 6. Актуальні питання управління інформаційною безпекою.

Мельник Сергій Володимирович, завідуючий кафедрою Інформаційних систем і технологій ННІ Інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України.

^ Гринь Андрій Костянтинович, завідуючий кафедрою Технічного захисту інформації ННІ Інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України.


^ 7. Суб’єктний аспект упровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Ягупов Василь Васильович, провідний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.


^ 8. Новые принципы организации онлайн обучения: быстро, просто, эффективно.

Чернышов Михаил Юрьевич, Международный образовательный проект Mircast University.


^ 9. Стохастична математична модель багатопроменевості при мобільному зв’язку на автобані.

Сундучков Костянтин Станіславович, заступник директора інституту Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.


^ 10. Досвід впровадження волоконно-оптичних мереж доступу (ВОМД) на базі технології FTTx (FTTB, FTTH, FTTH/GPON).

Отрох Сергій Іванович, начальник науково-технічного відділу філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком», кандидат технічних наук, доцент.


^ 11. Проблеми безпеки інформації в хмарних обчислювальних технологіях.

Кудін Антон Михайлович, докторант Інституту кібернетики Національної академії наук України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.


^ 12. Ідентифікація та аутентифікація в інформаційних системах.

Клікіч Анатолій Васильович, начальник Національного реєструючого органу ідентифікаторів об’єктів України.


Секція 1


Сучасні тенденції та перспективи розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій.


^ Керівник секції: Директор інституту Телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор Беркман Любов Наумівна.


Місце проведення – кабінет - 213.


^ 1. Аппаратурная ошибка измерения угла поворота волновым гироскопом.

Бондаренко Т.Г., к.т.н., доцент.

Зенив И.О.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 2. Дослідження та аналіз роботи систем MIMO.

Бондарчук А.П., к.т.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Имитационной модели системы массового обслуживания.

Браиловский Н.Н., к.т.н., доцент.

Орленко В.С., к.т.н., доцент.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 4. Про деякі підходи вирішення задачі побудови системи управління Інфокомунікаціями.

Варфоломеєва О.Г., к.т.н., доцент.

Лісковський І.О., к.т.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 5. Аутсорсинг в системі телекомунікаційного бізнесу України.

Верескун О.С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 6. Основи стратегічного планування оператора сфери Телекомунікацій.

Верескун С.І.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


^ 7. Дослідження моделі підсилювача на біполярному транзисторі у віртуальному комп’ютерному середовищі labVIEW.

Власенко В.М., к.т.н., доцент.

Чаповський М.З., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 8. Використання комп’ютерної технології labVIEW при вивченні технічних дисциплін.

Власенко В.М., к.т.н., доцент.

Чаповський М.З., к.т.н., доцент.

Савченко В.І., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 9. Дослідження послідовного коливального контура у віртуальному комп’ютерному середовищі labVIEW.

Власенко В.М., к.т.н., доцент.

Савченко В.І., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 10. Математическая модель комбинированной системы частотной автоподстройки с астатизмом первого порядка.

Гниденко О.Н.

Украинский Государственный центр радиочастот (УДЦР).


^ 11. Математична модель погодженого розв’язання задач структурного та функціонального синтезу територіально-розподіленої телекомунікаційної мережі.

Годованюк О.О.

Лемешко О.В., д.т.н., доцент.

Стерін В.Л.

Харківський національний університет радіоелектроніки.


^ 12. Математическая модель AQM-системы, скорректированной AQM-регулятором.

Гостев В.И., д.т.н., професор.

Кунах Н.И., д.т.н., професор.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

Кротов В.Д., старший научный сотрудник. ВИТИ НТУУ ”КПИ”.


^ 13. До питання застосування методу імітаційного моделювання для систем управління.

Григорович В.В., к.т.н.

Мєшков С.І., здобувач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Чумак О.І., к.т.н.

Воєнно-дипломатична академія.


^ 14. Дослідження та розробка алгоритмів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в LTE.

Долінська О.Г., к.ф.-м.н., доцент.

Долінський Р.О., аспірант.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 15. Мінімізація обсягу табличної пам'яті в пристроях множення.

Дробик О.В., к.т.н., доцент.

Лобанов Л.П., к.т.н., доцент.

Яскевич В.О.

Державний університет інформаційно-комунікаціних технологій.


^ 16. Багатошвидкісна обробка інформації в системах радіобачення з дистанційним пілотуванням носіїв бортових засобів локації.

Дружинін В.А., к.т.н, с.н.с.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 17. Моделювання мереж майбутнього на основі концепції FUTURE NETWORK.

Дьоміна Л.О., аспірантка.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 18. Оцінка швидкодії алгоритмів каскадного стиснення.

Жураковський Б.Ю., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 19. Широкосмуговий зв'язок - основний напрямок розвитку телекомунікаційної сфери.

Капелюшна Т. В., аспірантка.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 20. До питання динамічного програмування в задачах синтезу системи управління з неповною інформацією при наявності помилок вимірів.

Касьян С.П.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 21. Чи небезпечний мобільний телефон (МТ)?

Коваленко І.Д.

Латипов І.М.

Верескун Л.Б., к.т.н., доцент.

Макаренко А.О.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 22. Системи моніторингу телекомунікаційних мереж.

Коршун Н.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 23. Моделювання наноелектронних пристроїв для інформаційних систем з врахуванням фізичних обмежень.

Кременецька Я.А., к.т.н., в.о. доцента.

Зуев В.О., д.ф.-м.н., професор.

Гориня Л.М., к.ф.-м.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 24. Новітні технології в Інфокомунікаціях та фізичні принципи іх функціонування.

Кременецька Я.А., к.т.н., в.о. доцента.

Редько Р.А., к.ф.-м.н., доцент.

Морозова С.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 25. Оптимальні методи управління Інфокомунікаційними мережами.

Лещенко О.О., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 26. Дослідження ситуаційної моделі механізму управління.

Недашківський О.Л., к.т.н.

Чумак Н.С., старший викладач.

Срочинська Г.С., старший викладач.

Єфремов О.С., здобувач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 27. Застосування дробового інтегро-диференціювання в Телекомунікації

Онищенко В.В., к.фіз.-мат.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 28. Организация многофункциональной сети доступа MAN с большим количеством подключений пользователей.

Серых С.О., старший преподаватель.

Гайдур Г.И., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 29. Качественный анализ гармонических составляющих и шумовых сигналов двухдиодных твердотельных генераторов на объемных резонаторах.

Скачко В.И. к.т.н.

Крылов В.М., старший преподаватель.

Зенив И.О.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 30. Співвідношення закону Гука для оптичного кабелю з осердям стрічкового типу.

Скубак О.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 31. Дослідження характеристик зонового покриття радіомереж доступу на базі технології LTE.

Сторчак К.П., к.т.н., доцент.

Срібна І.М., к.т.н., доцент.

Кирпач Л.А., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 32. Задача побудови майбутніх пакетних мереж FPBNТА PTDN.

Тарбаєв С.І., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 33. Оптимизация конструкции замедляющей системы лампы бегущей волны (ЛБВ).

Твердохлеб Н.Г., к.т.н., доцент.

Булах Д.В., студентка.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 34. Мультимодульный нечеткий регулятор AQM.

Ткаленко О.Н., к.т.н., доцент.

Невдачина О.В., аспірант.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 35. Анализ схем измерения качества предоставляемых услуг пользователям. пакетная сеть.

Федорова Н.В., к.т.н.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий


^ 36. Основні критерії для синтезу системи управління.

Щербина І.С., к.т.н., доцент.

Грушевська В. П., старший викладач.

Бойко І.А., здобувач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


Секція 2


Проблеми безпеки інформаційно-комунікаційних систем та мереж. Управління інформаційною безпекою.


^ Керівник секції: Директор інституту Захисту інформації

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, доцент Толюпа Сергій Васильович.


Місце проведення – кабінет - 213.


^ 1. Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства.

Антонова О.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 2. Загальні принципи захисту інформації в банківських автоматизованих системах.

Бєлоусова К.І., к.е.н.

Козлова І.С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 3. Забезпечення захисту інформації в банківських системах.

Бєлоусова К.І., к.е.н.

Булгару А.Ю.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 4. Ризики в банківській діяльності.

Бєлоусова К.І., к.е.н.

Оріх В.О.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 5. Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности.

Васильев С.И.

Кравец Е.П., старший преподаватель.

Розоринов Г.Н., д.т.н., професор.

Хуснутдинова М.Н.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 6. Оценка живучести системы защиты информации.

Зыбин С.В., к.т.н., доцент.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 7. Необхідність створення систем комплексного захисту інформації.

Толюпа С.В., д.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 8. Анализ ключевых положений законодательства о коммерческой тайне.

Иванова Е.Н.

Кравец Е.П., старший преподаватель.

Розоринов Г.Н., д.т.н., професор.

Сугерей Х.В.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 9. Забезпечення інформаційної безпеки в Інфокомунікаційних системах спеціального призначення на основі енергетично-ефективного перетворення ІКМ-сигналів.

Толюпа С.В., д.т.н., доцент.

Олійник В.Ф., д.т.н., професор.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 10. Создание, эксплуатаия и безопасность доверенных хранилищ.

Толюпа С.В., д.т.н., доцент.

Тимченко А.С., магістр.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 11. Системы обеспечение комплексного мониторинга и защиты бизнеса.

Толюпа С.В., д.т.н., доцент.

Иванецкая Е.А., магістр.

Войтишен Л.И., магістр.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


Секція 3


Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми діяльності підприємств галузі інфокомунікацій.


^ Керівник секції: Директор інституту Гуманітарних технологій

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат економічних наук, професор Жебка Валентин Володимирович.


Місце проведення – кабінет - 212.


^ 1. Вплив регуляторної діяльності НКРЗІ у 2010-2012 роках на економіко-правові процеси телекомунікаційної галузі України.

Алдошина Н.О., аспірант.

Єщенко П.С., к.т.н., доцент.

Жебка В.В., к.е.н., професор.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 2. Особливості тарифної політики операторів мобільного зв'язку в сучасних умовах.

Апарова О.В., к.е.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 3. Традиція як комунікація у філософії постмодернізму.

Балюк Р.В., к.ф.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


^ 4. Ринок телекомунікацій України: чи завжди виправдане підвищення тарифів?

Балькін Г.Ф., к.т.н, ст.н.с.

Єщенко П.С., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 5. Управління витратами підприємства: організаційний аспект.

Бобровнік Т.С., аспірантка.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 6. Електронна комерція як важливий напрямок диверсифікації діяльності операторів поштового зв’язку.

Войченко П.А., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 7. Синергетична модель економічного зростання компанії-провайдера на телекомунікаційному ринку України.

Єщенко П.С., к.т.н., доцент.

Жебка В.В., к.е.н., професор.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 8. Система менеджменту якості як основа конкуренто - спроможності українських підприємств та основні кроки її успішного впровадження.

Заплотинський Б.А., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 9. Особливості продажу послуг зв’язку копоративним клієнтам.

Ковшова І.О., к.е.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 10. Основні принципи до управління вартістю капіталу підприємств сфери Телекомунікацій.

Костюнік О.В.

Національний авіаційний університет.


^ 11. Формування конкурентоспроможності підприємств як системний процес.

Лазоренко І.А., аспірантка.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 12. О регулировании в условиях либерализации почтового рынка.

Николова О.А., старший викладач.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 13. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери Інфокомунікацій.

Новикова І.В., к.е.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 14. Дослідження позицій на ринку мобільного зв’язку компанії “КИЇВСТАР’’ за показниками продуктивності та якості.

Портнова О.С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 15. Організаційно-економічні механізми стимулювання інноваційного розвитку підприємств зв’язку.

Прядченко О.С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 16. Тенденції розвитку сучасного телекомунікаційного ринку України.

Сазонова С.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 17. Еволюція організації.

Сарапулова Є.Г., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


18. Обгрунтування впливу інвестицій в людські ресурси на економічне зростання.

Столярська К.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 19. Бізнес-модель як основа для визначення маркетингового потенціалу підприємства.

Ступак С.В., аспірант.

Єщенко П.С., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


Секція 4


Удосконалення вищої освіти України, новітні технології в освіті.


^ Керівник секції: Проректор з науково-педагогічної роботи

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент Дробик Олександр Васильович.


Місце проведення – кабінет - 218.


^ 1. Про етапи провадження нового напряму підготовки фахівців з вищою освітою – “Інфокомунікації”.

Гніденко М.П., к.т.н.,доцент

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 2. Кількісна оцінка компетентності випускників університетів.

Василевич Л.Ф., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 3. Структура самоконтроля в физическом воспитании студентов.

Вржесневская О.И.

Гейченко С.П.

Скидан И.В.

Национальный авиационный університет.

Тяжина А.М.

Государственный университет информационно –комуникационных технологий


^ 4. Орієнтири щодо оптимальної самооцінки фізичної підготовленості.

Вржеснєвський І.І.

Коротя В.В.

Національний авіаційний університет.

Безуглий В.С.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 5. Екологічна освіта в контексті сучасних соціальних і культурних змін.

Глєбова О.І., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 6. Характеристика показателей ЧСС у студентов перед началом занятий по физическому воспитанию.

Диденко С.А., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

Бобр В.И., к.п.н., доцент.

Глебов В.М., к.п.н., доцент.

Киевская государственная академия водного транспорта им. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.


^ 7. Тестування у системі “MOODLE”: досвід та проблеми гуманітарного характеру.

Дудник В.М., к.і.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 8. Використання лекційних електронних комплексів в процесі навчання

Дьяконов А.С., к.т.н., доцент.

Ніколова О.О., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 9. Физика и базовые физические дисциплины для студентов, обучающихся по направлениям “Телекоммуникации”, “Радиотехника”, “Информационная безопасность”.

Зуев В.А., д.ф.-м.н., професор.

^ Горыня Л.М., к.ф.-м..н. , доцент.

Кременецкая Я.А., к.т.н., в.о. доцента.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 10. Логико-алгоритмическая концепция дисциплины информатика – демпфер негативных аспектов глобальной компьютеризации.

Качанов П.Т., к.т.н., доцент.

Котомчак О.Ю., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 11. Проблематика мови і суспільства стосовно української мови в Україні.

Козачок В.С., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 12. Контроль навчальної діяльності у ВНЗ, його види та функції.

Кочеткова Г.В., cтарший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 13. Корупція та антикорупційні заходи.

Кравченко М.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 14. ВЕБ-КВЕСТ як засіб активізації навчальної діяльності студентів діяльності студентів.

Крижко О.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 15. Історичні віхи зародження спорту ветеранів в світі.

Крюков Ю.Г., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Татарчук І.П.

Львівський державний університет фізичної культури.


^ 16. Використання ВЕБКВЕСТІВ при вивченні англійської мови.

Кузьмич С.І., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 17. Особливості самостійної роботи з нормативно-правовими актами.

Лобань О.О., старший викладач.

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 18. Особливості викладання циклу оптичних дисциплін.

Манько О.О., к.т.н., доцент.

Марков С.Ю., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 19. Поблемне навчання – перспективний напрямок педагогичної роботи у ВНЗ.

Манько О.О., к.т.н., доцент.

Марков С.Ю., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 20. Рациональное использование времени.

Мартынюк В.В., старший преподаватель.

Государственний университет информационно-коммуникационних технологий.


^ 21. Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської мови в технології модульно-рейтингового навчання.

Нестеренко Н.Г., старший викладач.

Національний університет харчових технологій.


^ 22. Особенности обучения студентов-иностранцев в ГУИКТ.

Онищенко В.В., к.физ.-мат.н., доцент

Скубак А.Н., старший преподаватель

Государственный университет информационно-комуникационных технологий


^ 23. Використання інформаційних систем у галузі професійного підбору.

Портнова О.С.

Державний університет інформаційно–комунікаційних технологій.


^ 24. Україна на шляху до інформаційного соціуму.

Труш М.С., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ Значении физической культуры в воспитании студентов.

Тяжина А.Н., старший преподаватель.

Диденко С.А., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-комуникационных технологий.


^ 25. Підвищення ефективності самостійної роботи з фізичного виховання з використанням інформаційних технологій.

Фесина І.В.

Деревенко М.Б.

Діденко С.А.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 26. Підвищення якості освіти управлінських кадрів: підходи до модернізації професійного навчання державних службовців на принципах міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Хмелевський Р.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 27. Особливості реформ освіти в Україні.

Хорунжий О.І., к.т.н., доцент

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


28. Новые принципы организации онлайн обучения: быстро, просто, эффективно.

Чернышев М.Ю.

Международный образовательный проект Mircast University.


^ 29. Готовність до наступного заняття як одна з умов формування пізнавальних мотивів.

Шевченко С.М., старший викладач.

Жданова Ю.Д., к.ф.-м.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Працьовитий М.В., д.ф.-м.н., професор.

Національний педагогічний університет імені Драгоманова.


^ 30. Використання навчально-тренувальних сайтів в системі електронного навчання.

Шпига П.С., к.т.н., доцент.

Національна академія державного управління при Президентові України.


^ 31. Застосування універсальних графічних мов бізнес – моделювання інформаційних систем у ході дипломного проектування.

Ярцев В.П., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 32. Використання соціальних сервісів WEB 2.0 для організації та контролю практики студентів.

Носенко Т.І., к.т.н., доцент.

Панченко А.Г., к.д.н., доцент.

Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.


^ 33. Использование системы Пилатеса для занятий студентов физическим воспитанием.

Хачатрян В.В., старший преподаватель.

Оргеева С.В., старший преподаватель.

Национальный авиационный університет.


^ 34. Фізичний розвиток та розумова працездатність у студентів в умовах інформаційного навантаження.

Коробейніков Г.В.

Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Крюков Ю.Г.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 35. Діалогічна взаємодія в системі особистісно орієнтованого навчання правознавців.

Приходько К.Ю.

Національний технічний університет України “КПІ”.


36. Технологізація процесу підготовки офіцерів запасу.

Скворок І.М.

Національний авіаційний університет.


37. Сукупність системних протиріч військової освіти.

Телелим В.М., д.в.н., професор.

Національний університет оборони України.

Приходько Ю.І., к.п.н., доцент.

Центр воєнно-стратегічних досліджень НУОУ.


Схожі:

Програма ІХ наукової конференції iconПрограма всеукраїнської студентської наукової конференції «Молодіжні виміри якості життя та соціального капіталу в сучасному суспільстві»
Реєстрація учасників конференції (вул. Артема, 94; аудиторія 414, 6 навчальний корпус)
Програма ІХ наукової конференції iconТейлор Нельсон Софрез Україна Інформаційний лист Всеукраїнської наукової студентської конференції «Молодь опановує маркетинг» Шановні учасники Всеукраїнського конкурс
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової студентської конференції
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників
Учасники конференції мають першочергове право на опублікування наукової статті у фаховому збірнику «Вісник Криворізького національного...
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма звітно-наукової конференції
Педагогічна конституція Європи як підґрунтя професійної підготовки майбутніх вихователів
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма звітно-наукової конференції
Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами дитячого фольклору
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма четвертої Міжнародної наукової конференції
Полтавський інститут економіки І права Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма наукової конференції студентив університету
Аветисян П. С. /Мт-172/ Автоматичне виявлення референційних зв'язків у тексті /наук кер доц. Стативка Ю.І
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма наукової конференції студентив університету
Аветисян П. С. /Мт-172/ Автоматичне виявлення референційних зв'язків у тексті /наук кер доц. Стативка Ю.І
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма наукової конференції студентив університету
Аветисян П. С. /Мт-172/ Автоматичне виявлення референційних зв'язків у тексті /наук кер доц. Стативка Ю.І
Програма ІХ наукової конференції iconПрограма наукової конференції студентив університету
Аветисян П. С. /Мт-172/ Автоматичне виявлення референційних зв'язків у тексті /наук кер доц. Стативка Ю.І
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи