Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні icon

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
НазваУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Сторінка1/7
Дата06.09.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Управління освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти


Анотований каталог

матеріалів передового педагогічного досвіду,

узагальненого на обласному рівні


2001-2012 роки

Суми – 2013

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

(Протокол № 5 від 25.12.2012 р.)


Рецензенти: І.О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

Л.В. Сєрих, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Редактор: І.В. Удовиченко, проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент


Літературний

редактор: В.А. Мікулінцева, методист навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Укладачі: І.В. Удовиченко, проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Г.П. Телевна, методист кабінету передового педагогічного досвіду Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


^ Анотований каталог матеріалів передового педагогічного
досвіду, узагальненого на обласному рівні
(2001-2012 роки) /
Укл. І.В. Удовиченко, Г.П. Телевна // За ред. І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 62 с.


У каталозі подано адреси творчих здобутків педагогічних працівників і колективів навчально-виховних закладів Сумської області, коротку анотацію змісту матеріалів передового досвіду (узагальнених на обласному рівні), що розкриває їхню сутність.

Видання призначено для працівників управлінь (відділів) освіти, методистів, керівників навчальних і позашкільних закладів, учителів, класних керівників, вихователів дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків та інших зацікавлених осіб.

Зміст


Стор.


Вступ …………………………………………………………………………

6


І. Управлінська діяльність ………………………………………………..

2008 рік

7

1.  Управління організаційно-функціональною системою інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів загальноосвітньої школи в умовах переходу на 12-ти річний термін навчання……………………………………………………….

2010 рік7

1.  Упровадження інноваційних технологій у методичну роботу школи…………………………………………………………………..


8

2.  Творча діяльність педагогічного колективу та учнів…………...

9

3.  Управління проектними технологіями в навчально-виховному процесі………………………………………………………………….

2011 рік


10

1.  Організація освітнього процесу як педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток життєтворчості особистості……………...


11

2.  Управління діяльністю педагогічного колективу в умовах освітнього округу……………………………………………………..


12


ІІ. Теорія та методика навчання………………………………………….

2002 рік

13

1.  Активізація творчого потенціалу учнів на уроках

географії………………………………………………………………..

2009 рік


13

1.  Змістовно-організаційні аспекти роботи з обдарованою молоддю гімназії з біології..………………………………………….


14

2.  Система роботи з виявлення, підтримки та розвитку творчої особистості учня у процесі вивчення шкільного курсу біології…...

2011рік


15

1.  Виховання здорового способу життя на уроках фізики…………

17

2.  Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення шкільного курсу математики…………………………………………


18

3.  Використання комп'ютерних технологій на уроках

хімії……………………………………………………………………..


19

4.  Формування предметних та ключових компетентностей на уроках історії…………………………………………………………..


21

5.  Формування самостійної компетентності особистості на уроках географії та в позаурочний час……………………………………….


22

6.  Вивчення української мови на краєзнавчому матеріалі………..

24

7.  Комунікативна спрямованість навчання в практичному оволодінні учнями англійською мовою……………………………..

2012 рік


25

1.  Форми і методи роботи з інтелектуально-обдарованою молоддю………………………………………………………………..


27

2.  Формування всебічно розвиненої обдарованої особисті учня в системі шкільної та позашкільної освіти………………………...


28

3.  Особистісно зорієнтоване навчання з використанням інтерактивних технологій як основа творчої діяльності учнів у процесі вивчення біології та основ здоров'я………………………...29

4.  Використання інформаційних технологій на повторювально-узагальнюючих уроках історії………………………………………..


30

5.  Основи програмного моделювання………………………………

32

6.  Розвиток творчої активності учнів на уроках трудового навчання……………………………………………………………….


33


ІІІ. Виховна робота………………………………………………………….

2002 рік

35

1.  Вивчення рідного краю в контексті виховної роботи в

школі……………………………………………………………………

2005 рік


35

1.  Управління педагогічним колективом щодо співпраці школи та сім’ї у вихованні особистості дитини………………………………..

2009 рік


36

1.  Формування громадянських цінностей учнівської молоді у сільській школі……………………………………………………….


38

2.  Шкільний музей як складова патріотичного виховання в школі……………………………………………………………………

2011 рік


39

1.  Військово-патріотичне виховання учнів на уроках предмета «Захист Вітчизни» та в позакласній роботі …………………………


40

2.  Етнопедагогіка та краєзнавство в соціально-моральному розвитку дітей дошкільного віку …………………………………….

2012 рік


42

1.  Формування екологічної культури учнівської молоді…………..

43


ІV. Позашкільна освіта……………………………………………………

2001 рік

44

1.  До народних джерел……………………………………………….

2004 рік

44

1.  Розвиток творчого потенціалу дітей в умовах роботи студії батік……………………………………………………………………


46

2.  Малюки в світі танцю……………………………………………..

47

3.  Додаткова біологічна освіта як фактор розвитку творчої особистості в умовах позашкільного закладу……………………….


2005 рік


48

1.  Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку в умовах роботи школи «Малюк»………………………………………………

2006 рік


50

1.  Щоб дійти до мети – треба йти!......................................................

51

2.  Розвиток творчої особистості в умовах роботи студії образотворчого мистецтва…………………………………………....

2007 рік


52

1.  Співпраця педагогів і батьків – одна з умов успіху в роботі школи ранньої творчої орієнтації «Малюк»…………………………


54

2.  Формування активної громадянської позиції особистості засобами еколого-натуралістичного виховання…………………….

2008 рік


55

1.  Сучасний підхід до вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку………………………………………………………


56

2.  Формування життєвої компетентності дітей та молоді засобами дозвіллєвої діяльності…………………………………………………


58

Вступ


На сучасному етапі розвитку освіти першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; удосконалення змісту загальної освіти; виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення й поширення передового педагогічного досвіду; створення у педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості й відповідальності.

На досягненнях психолого-педагогічної науки й передовому педагогічному досвіді базується науково-методична робота (цілісна система діяльності педагогів), що забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності учителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, поліпшення якості освіти.

Створення чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогіч­ного досвіду є одним із пріоритетів змісту методичної роботи.

Практика підтверджує наявність у школах формального, стихійного й безсистемного підходу до вивчення педагогічного досвіду, розгляд його як чогось абстрактного, суто філософського.

Проте, саме школа, – є першою сходинкою, яка повинна стимулювати вчителів до творчого пошуку.

Творчий учитель поєднує у своїй діяльності основні сучасні підходи до навчання учнів з кращими надбаннями світової та вітчизняної педагогіки; досконало володіє методикою проведення сучасних уроків, ефективно впроваджує в практику освітнього процесу технології проблемного, проектного, розвивального навчання, а також прийоми аргументації, дослідницької діяльності, виявлення творчої особистості.

Передовий педагогічний досвід являє собою цілісну програму дій суб’єкту навчально-виховного процесу, розкриває особливості роботи вчителя, дає можливість застосовувати його на практиці.

За період 2001-2012 років на обласному рівні узагальнено та схвалено 40 досвідів педагогів, що вирізняються перспективністю, передовими ідеями. Зокрема, за напрямами: управлінська діяльність – 6 досвідів, теорія та методика навчання – 16, виховна робота – 7, позашкільна освіта – 11 досвідів.

У каталозі подано довідкові матеріали про передовий досвід роботи педагогічних працівників Сумщини, який вивчено та узагальнено методистами Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

І. Управлінська діяльність

2008 рік

Управління організаційно-функціональною системою інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів загальноосвітньої школи в умовах переходу на 12-ти річний термін навчання


^ Носій досвіду: директор Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Діхнич Наталія Федорівна.

^ Адреса досвіду: Роменська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5, вул. Прокопенка,76 м. Ромни, Сумська область, 42000, тел.: (05448) 3-15-90.

Вивчав і узагальнював досвід на обласному рівні: Якубенко Анна Іванівна, методист по роботі з керівними кадрами Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Термін вивчення: 2006-2008 рр.

Схвалено: вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 2 від 13.11.2008 р.

^ Форма узагальнення: папка, брошура.

Місце збереження: кабінет передового педагогічного досвіду Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Короткий зміст досвіду

В умовах переходу на 12-річний термін навчання першочерговим завданням директор загальноосвітнього навчального закладу визначила оновлення шкільного освітнього простору, підтримку творчо працюючих учителів.

У практику роботи школи широко впроваджується програмно-цільове планування.

Багато років поспіль директором школи створена система інтелектуальної творчої діяльності педагогічного колективу, в якій директор, учителі початкових класів, української мови та літератури, географії, історії здобувають спеціальні знання з психології, методики розвивального навчання.

Науково-методичну роботу школи створили як цілісну систему підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного, психолого-педагогічного рівнів та професійної майстерності вчителів.

Педагогічна діяльність учителів школи переорієнтована на розвиток внутрішкільного світу дитини, міжособистісне спілкування, діалог, допомогу в особистісному зростанні. Ця гуманістична парадигма зумовила педагогів цілісно ставитись до дитини та дитинства, визначила розвиток дитини (фізичний, психологічний, соціальний, духовний) головним завданням школи.

Учителями початкових класів розроблені авторські програми курсів: «Мовознавство» та «Цікава граматика», які є доповненням до вивчення курсу української мови й читання. Програми використовуються в інших школах міста.

З ініціативи директора в навчальному закладі відкрито два музеї: «Книги» та «Ноосфери», які допомагають педагогам і учням в їх творчій діяльності.

Години пам’яті, уроки мужності, зустрічі з ветеранами та учасниками Великої Вітчизняної війни, тематичні екскурсії – головні засоби виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до України, її народу, рідної мови, що має велике пізнавальне, естетичне, дослідницьке значення.
2010 рік

Упровадження інноваційних технологій у методичну роботу школи


^ Носій досвіду: директор Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Онікієнко Тетяна Дмитрівна.

^ Адреса досвіду: Свеська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей», вул. Горького, 8, смт. Свеса, Ямпільський район, Сумська область, 41200,
тел.: (05456) 6-35-47.

^ Вивчав і узагальнював досвід на обласному рівні: Якубенко Анна Іванівна, методист по роботі з керівними кадрами Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Термін вивчення: 2009-2010 рр.

Схвалено: вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 9 від 06.05.2010 р.

^ Форма узагальнення: папка, брошура.

Місце збереження: кабінет передового педагогічного досвіду Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Короткий зміст досвіду

Успіх роботи сучасної школи значною мірою визначається рівнем підготовки вчителя, його професіоналізмом, глибиною соціальних знань.

Дирекцію школи турбує результативність роботи закладу, яка залежить від дієвості методичної роботи. Зробити дієвою методичну роботу в школі –головне завдання адміністрації Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей».

Організаторами методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі є директор Онікієнко Т.Д., заступники Левченко Т.І., Бурдейна О.Г., психолог Негрій І.О.

Система методичної роботи школи спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми «Модернізація освітнього процесу в умовах спеціалізованої школи».

Використання інноваційних та проектних технологій у навчанні та
вихованні учнів значно активізує методичну діяльність кожного вчителя,


сприяє підвищенню рівня його теоретичної та практичної підготовки.

Головним у методичній роботі Свеської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» є надання дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їх майстерності. Педагоги навчального закладу охоплені індивідуальними, груповими і масовими формами методичної роботи, із використанням традиційних та інноваційних технологій.

Система методичної роботи колективу Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» дає можливість розвитку творчого потенціалу кожного учасника освітнього простору, дозволяє удосконалити управління навчально-виховним процесом, що підвищує якість освіти в цілому.


^ Творча діяльність педагогічного колективу та учнів
Носій досвіду: директор Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коваленко Олександр Іванович.

^ Адреса досвіду: Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, вул. Комуністична, 1, м. Середина-Буда, Середино-Будський район, Сумська область, 41001, тел.: (05451) 9-23-45.

^ Вивчав і узагальнював досвід на обласному рівні: Якубенко Анна Іванівна, методист по роботі з керівними кадрами Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Термін вивчення: 2009-2010 рр.

Схвалено: вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 11 від 24.06.2010 р.

^ Форма узагальнення: папка, брошура.

Місце збереження: кабінет передового педагогічного досвіду Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Короткий зміст досвіду

Педагогічний колектив Середино-Будської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської районної ради вирішує питання формування творчої особистості через реалізацію науково-методичної проблеми «Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-методичної роботи».

У навчальному закладі відпрацьована система внутрішкільного контролю та управління, змодельовані його організаційні системи: науково-методична, навчальна, виховна, учнівське самоврядування.

Контрольно-аналітична діяльність школи спрямована на стимулювання поглибленого вивчення навчального та позанавчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, виявлення та розвиток творчості учнів у навчально-виховному процесі.


Пріоритетами роботи школи є:

  • підвищення результативності та забезпечення повноцінного доступу учнів до якісної освіти;

  • утвердження здорового способу життя молодого покоління;

  • забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

  • упровадження нових енергозберігаючих технологій.

Усі педагоги школи охоплені формами методичної роботи, які сприяють самоосвітній та творчій діяльності учасників навчально-виховного процесу.

Індивідуально-особистісний підхід, що практикується в навчальному закладі, дає можливість максимально визначити інтереси, здібності кожної дитини, з послідуючою організацією їх у творчий колектив.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: соіппо. 2010
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: соіппо. 2010
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи