Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році
Дата06.09.2013
Розмір66.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році


У початкових класах навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 02.09.2013 по 27.12.2013, ІІ семестр – з 13.01.2014 по 30.05.2014.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (2 – 5 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13 – 22 травня) школи.

Впродовж навчального року для учнів початкових класів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28.10.2013 по 03.11.2013, зимові з 30.12.2013 по 12.01.2014, весняні з 24.03.2014 по 30.03.2014.

Організація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2013 – 2014 навчальному році здійснюватиметься за робочими навчальними плани, складеними на основі Типових навчальних планів початкової школи:

1-2 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;

3 -4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов:

1-2 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 );

3-4 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182 або Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

1-2 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 6-7 );

3-4 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682);

для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852).

Інваріантна складова Типового навчального плану має реалізовуватись у робочому навчальному плані у повному обсязі.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним робочим тижнем.

У навчально-виховному процесі слід використовувати програми, підручники, навчальні посібники лише з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Так, організація навчання учнів 1-2 класів в 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»:

– Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. (К: Видавничий дім «Освіта»,
2011. – 392 с

– Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;

– Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

– Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

У 3-4 класах організація навчання здійснюватиметься за навчальними програмами: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. К.: «Початкова школа». – 2006. – 432 с.

Курси за вибором варіативної складової робочого навчального плану початкової школи реалізуються за програмами, підручниками та навчальними посібниками, що рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах:

– Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівкць, 2009. – 240 с.;

– Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів. Книга 2/ Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівкць, 2011. – 248 с.

За рахунок годин варіативної складової рекомендуємо проведення курсів за вибором: «Логіка», «Зарубіжна література», «Розвиток продуктивного мислення», «Риторика», «Сходинки до інформатики» тощо.

При виконанні навчальних програм слід дотримуватися вимог та рекомендацій до предметів.

Нагадуємо, що навчальні досягнення учнів початкових класів з курсів за вибором оцінюються вербально.

Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www. iitzo.gov.ua.

Звертаємо увагу, що у 2013-2014 навчальному році навчальні досягнення учнів 2-х класів з предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» мають оцінюватись вербально.

У 2 -му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики»).

Наголошуємо, що для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013-2014 навчальному році учні 2-х класів розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики».

^ Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань. Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним. Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 35 годин у другому класі з розрахунку 1 година на тиждень.

Кожен урок при вивченні «Сходинок до інформатики» проводиться з використанням комп’ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель ознайомлює учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення, закріплення вивченого матеріалу.

Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», ми рекомендуємо надавати вчителям початкових класів. Однак, за рішенням керівництва загальноосвітнього навчального закладу цей курс можуть викладати і вчителі інформатики.

Курс «Сходинки до інформатики» можуть викладати лише педагоги, які пройшли експрес-курси під час підвищення кваліфікації на базі СОІППО.

Рекомендуємо на засіданнях районних (міських) методичних об’єднань під час серпневих конференцій ознайомити вчителів початкових класів із змістом даних матеріалів, а також обговорити та опрацювати нормативні документи:

  1. Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

  2. Опрацювати методичні рекомендації МОН України щодо навчальної роботи з кожного предмета, подані у листах:

  • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Початкова школа» (Особливості вивчення навчальних предметів у 1-му класі).

  • Лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році» (Особливості вивчення навчальних предметів у 2-му класі).

  1. Проаналізувати стан викладання, результативність навчання у початковій школі району (міста).

  2. Скласти план заходів щодо наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.Методист з початкового

навчання Сумського ОІППО Н.П. Ганжа

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2012 2013 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconОрганізація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2013 – 2014 навчальному році Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
Організація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2013 – 2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Кінцевий результат значною мірою залежить від того, які умови для цього створені, а також від наполегливої та цілеспрямованої роботи...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи