Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
Скачати 156.67 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
Дата06.09.2013
Розмір156.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 р. № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня по 27 (28 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 30 (31) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2 червня – 13 червня) і державної підсумкової атестації випускників основної (2-16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

^ Організація навчання

Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до таких типових навчальних планів

 • для загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів:

7-9-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

7-9-ті класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182;

10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834;

 • для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

7-9 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682);

10-11 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834;

 • для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних:

7-9 класи можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН України від 14.06.2005 № 1/9-321;

10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 15).

Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення хімії в основній (табл. 1) та старшій (табл. 2) школах:

Таблиця 1

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)

9 клас

9 клас

(спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов)

9 клас

(поглиблене вивчення

хімії)

1

2

4

2

1,5*

4

Таблиця 2

10 клас

11 клас

стандарт

рівень

академічний рівень

профільний рівень

рівень

стандарту

академічний рівень

профільний

рівень

1

1

4

1

2

6

*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009/2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 №1/9-325 навчальні заклади, за потреби, можуть збільшувати кількість годин на вивчення хімії за рахунок годин варіативної складової, яка передбачає:

1)збільшення годин на вивчення предмета;

2) упровадження курсів за вибором;

 1. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Тому рекомендуємо в 10 класах академічного рівня виділити на вивчення хімії 2 години, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми академічного рівня. Також у класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо) математичного та, особливо, фізико-математичного профілів, за наявності годин варіативної частини, рекомендуємо у 10-11 класах вивчати хімію на академічному рівні.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення предмета, то вони заносяться до класного журналу на сторінку хімія. У такому випадку вчитель, розробляючи календарне планування, самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем у порівнянні з передбаченими навчальною програмою.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, за рішенням навчального закладу облік занять з курсів може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. Облік цих занять проводиться в окремому журналі. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й організаційних форм навчання, як традиційних (проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри тощо), так і нових, зокрема інтерактивних методів, інформаційних технологій та комп’ютеризації процесу навчання.

З цією метою пропонуємо для використання вітчизняний сайт ХІМПРОМ (http://himprom.ua). Хімпром – перший український хімічний портал, на якому і вчителі, і учні зможуть одержати інформацію про вплив хімії на всі сфери діяльності людини: від сільського господарства до вуглецевих нанотрубок, від складу продуктів харчування до найсучасніших досягнень науки у створенні нових лікарських препаратів для боротьби з онкозахворюваннями тощо.


^ Програмно-методичне забезпечення

У 2013-2014 навчальному році інваріативна складова навчання хімії здійснюватиметься за такими програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. – К. : Ірпінь: Перун, 2005;

^ 8-9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. : Вікторія, 2009).

10-11 класи – Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль : Мандрівець, 2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем.

Зміст навчальних програм реалізується через навчальне забезпечення, що має Гриф МОН (табл. 3).

Таблиця 3

Клас


Рекомендовані підручники

(автори підручників та видавництво)

Рекомендовані зошити для виконання

практичних робіт

Основна школа

7


 • Буринська Н.М. – К.: Перун, 2007;

 • Попель П.П. – К.: Академія, 2007;

 • Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2007;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Станіца-Київ, 2007.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії.7 клас / Сударева Г.Ф., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2013.

8


 • Буринська Н.М. – К.: Перун, 2008;

 • Попель П.П. – К.: Академія, 2008;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2008.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 8 клас. – Суми : Нота бене, 2013.

9


 • Буринська Н.М., Величко Л.П. – К.: Перун, 2009;

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2009;

 • Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2009;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2009.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 9 клас / Сударева Г.Ф., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2013.

Старша профільна школа10

Хімія(рівень стандарту, академічний)

 • Ярошенко О.Г. – К. : Грамота, 2010;

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К. : Академія, 2010.
Хімія (профільний рівень)

 • Буринська Н.М., Депутат В.М., Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. – К. : Педагогічна думка, 2011.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії.
10 клас. Профільний рівень / Сударева Г.Ф., Депутат В.М, Чайченко Н.Н. – Суми : Нота бене, 2013.

11

Хімія (рівень стандарту)

 • Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. – К. : Довкілля-К, 2010;

 • Лашевська Г.А., Лашевська А.А. – К. : Генеза, 2010;

 • Якунін Я.Ю. – К. : СИЦИЯ, 2010;

 • Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010Хімія (академічний рівень)

 • Попель П.П., Крикля Л.С. – К. : Академія, 2011;

- Величко Л.П. – К. : Освіта, 2011.Хімія (профільний рівень)

- Величко Л.П. – К. : Перун, 2011.
Повний список грифованої навчальної та методичної літератури можна знайти на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста».

Відповідно до Листа № 1/9-592 від 23 серпня 2012 року «Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» варіативна складова вивчення хімії реалізується тільки через програми факультативів та курсів за вибором з хімії, що мають гриф МОН і рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У 2013-2014 навчальному році для використання в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо:

 1. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

 2. Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором (укл. Дубковецька Г.М.). – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

 3. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (частина 2) (авт. Речицький О.Н., Юзбашева Г.С.). – Херсон: Айлант, 2011;

 4. Навчальна програма факультативного курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» (авт. Коростіль Л.А.);

 5. Навчальна програма факультативу «Вода та сучасні методи її очищення»(8, 9 клас) (авт. Забава Л.К., Габріелян А.А.);

 6. Навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії» (9 клас) (авт. Прибора Н.А.);

 7. Навчальна програма курсу за вибором «Хімія для детективів» (9 клас)(авт. Шапошнікова І.М., Прибора Н.А.);

 8. Навчальна програма курсу за вибором «Хімія в криміналістиці» (авт. Шапошнікова І.М.);

 9. Навчальна програма факультативного курсу «Хімія і здоров’я. 9 клас» (авт. Карагаєва М.В.);

 10. Навчальна програма факультативного курсу «Хімія. Основи якісного та кількісного аналізу» (укл. Гриценко В.В.);

 11. Програма курсу за вибором «Хімія у військовій справі» (10-11 клас) (авт. Шевченко А.М.);

 12. Навчальна програма факультативного курсу «Основи хімічної екології» для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Деленко О.Л., Деленко С.П.);

 13. Навчальна програма факультативного курсу «Розвиток інтелектуальних здібностей шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних задач» для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Вараниця В.О.,
  Деленко О.Л. та ін.);

 14. Навчальна програма факультативного курсу «Вибрані питання шкільного курсу хімії» для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пальцева І.В.).

Зміст збірників програм під № 1, 2, 4 можна знайти на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста».

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором (факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. Окремі розділи, запропонованих у збірниках програм, можуть вивчатися як самостійні курси за вибором. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.


^ Особливості проведення занять у кабінеті хімії

Звертаємо увагу, що вимоги до обладнання кабінету хімії та проведення в ньому урочної та позаурочної навчальної діяльності регламентуються пакетом оновлених нормативних документів:

  1. Положення «Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»; затверджено наказом МОНмолодьспорту від 14.12.2012 № 1423; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 44/22576

  2. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2012 за № 332/21644.

  3. Інструктивно-методичні матеріали. «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів».

  4. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770.

Усі ці документи вчителі можуть знайти на офіційних веб-сайтах МОН України www.mon.gov.ua або Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста». Згідно цих документів до початку навчального року необхідно оновити всі Інструкції з безпеки життєдіяльності.

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці в кабінеті хімії завідувачі кабінету (лабораторії) або вчителі (викладачі) обов’язково проводять з учнями систему інструктажів з питань безпеки життєдіяльності.

На початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Його мета – формування відповідального ставлення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров’я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу у разі нещасних випадків. Реєстрація такого інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті (лабораторії).

Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдань якої буде пов’язано з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття з лабораторною чи практичною роботою тощо також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Про проведення такого первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: «Інструктаж з БЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

^ Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог норм і правил, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу (екскурсії, подорожі тощо). Реєстрація інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

Під час проведення позанавчальних заходів у кабінеті (лабораторії) (конкурси, олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, подорожі) або заходів навчального призначення (прибирання приміщення, дослідна робота) з учнями проводиться цільовий інструктаж. Реєстрація цільового інструктажу здійснюється також у журналі реєстрації інструктажів.

Навчальною програмою з хімії передбачено використання у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори. Водночас Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» діяльність з обігу прекурсорів, які використовуються під час вивчення відповідних навчальних дисциплін, дозволяється навчальним закладам за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

З переліку прекурсорів (постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), використання яких потребує ліцензування, у процесі навчання хімії у 7-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів використовуються: калій перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота, толуен (в 11 класах з поглибленим вивченням хімії).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» речовини, що містять не менш як 45 % таких прекурсорів, як сульфатна кислота, та 15 % таких прекурсорів, як хлоридна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори. Концентрація цих речовин визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

З огляду на зазначене рекомендуємо зберігати сульфатну та хлоридну кислоти у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15 % відповідно та замінити дослід добування кисню з калій перманганату на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду.


^ Перспективи на майбутнє.

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, хімія вивчатиметься у 7 – 9 класах (7 клас – 1,5 години на тиждень, 8 і 9 клас – 2 години на тиждень). Нові програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» виставлені на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста». Вивчення хімії за програмою, розробленою за новим держстандартом розпочнеться у 2015/2016 навчальному році.

Нормативні документи, які потребують опрацювання вчителями:

 • Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Наказ МОНМС України від 30.08.2011 №996. – Режим доступу: http://mon.gov.ua (Про Міністерство → Нормативно-правова база)

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «ХІМІЯ. 7-9 класи». Проект для обговорення. – http://mon.gov.ua (Зв’язки з громадськістю → Громадське обговорення);

 • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України №496, від 03.06.2008.Методист хімії

Сумського ОІППО Л.А. Коростіль

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році
Вивчення географії у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2013-2014 навчальному році
У початкових класах навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 02. 09. 2013 по 27. 12. 2013, ІІ семестр...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014 навчальному році «Природознавство»
«Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2013-2014 навчальному році Основною метою навчального предмета «Фізична культура»
Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи